Show simple item record

dc.contributor.authorPietrowiak, Kamil
dc.date.accessioned2018-10-25T08:15:04Z
dc.date.available2018-10-25T08:15:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26071
dc.description.abstractCelem pracy jest opis życia osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, a zwłaszcza jego kulturowych i społecznych uwarunkowań. Koncentruję się na specyfice funkcjonowania przedstawicieli tej grupy, przebiegu ich socjalizacji i edukacji, trudnościach i możliwościach w zakresie mobilności, pracy i relacji międzyludzkich. Podstawowym źródłem danych są badania etnograficzne wśród osób niewidomych, które prowadziłem w latach 2011‒2017. Ich zasadniczymi uczestnikami były 22 osoby niewidzące w wieku 18‒42 lat. Podstawą badań były regularne i możliwie zróżnicowane spotkania z poszczególnymi uczestnikami (ok. 450 spotkań), w tym rejestrowane rozmowy badawcze (92 nagrania). Publikacja składa się z czterech części. W części pierwszej ‒ Proces badawczy ‒ uczestnicy, metody, zagadnienia etyczne ‒ przybliżam przebieg badań terenowych, kryteria doboru grupy badawczej, ogólną charakterystykę uczestników, stosowane metody i okoliczności gromadzenia danych, przyjęte założenia etyczne oraz ich praktyczne konsekwencje. W części drugiej ‒ (Nie)normalność ‒ socjalizacja, tożsamość i wspólnota osób niewidomych ‒ zastanawiam się, jaki wpływ na wczesne etapy życia oraz społeczny rozwój uczestników badań ma fakt przypisania im roli osób nienormalnych ‒ niespełniających przyjętych norm w zakresie zdrowia, zdolności poznawczych czy sprawności. W trzeciej części ‒ (Nie)widzialność ‒ osoby niewidome wobec norm, wartości i reguł kultury wizualnej ‒ omawiam najważniejsze elementy wizualnej socjalizacji osób niewidomych, w ramach której poznają one zasady i obowiązki panujące w świecie „widzących”, wynikające bezpośrednio z wartości i funkcji zdolności widzenia. W czwartej części ‒ (Nie)pełnosprawność ‒ wymiary sprawczości i niezależności osób niewidomych ‒ ukazuję materialne, społeczne i instytucjonalne możliwości i ograniczenia uczestników badań, które mają istotny wpływ na zakres ich sprawności i samodzielności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectślepotapl_PL
dc.subjectosoby niewidomepl_PL
dc.subjectbadania etnograficznepl_PL
dc.subjectantropologia kulturowapl_PL
dc.subjectwspółpraca etnograficznapl_PL
dc.titleŚwiat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKamil Pietrowiakpl_PL
dc.page.number379pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.dissertation.directorKłosek, Eugeniusz
dc.dissertation.directorBuliński, Tarzycjusz
dc.dissertation.reviewerGodlewski, Grzegorz
dc.dissertation.reviewerNiedbalski, Jakub
dc.date.defence2018-11-09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record