Show simple item record

dc.contributor.authorEngelking, Leszek
dc.date.accessioned2018-10-30T14:33:12Z
dc.date.available2018-10-30T14:33:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1731-8025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26127
dc.description.abstractThe paper is devoted to Nabokov’s literary onomastics. It shows that his use of meaning proper names is much more refined and complicated than the use of them in older times. Hiding of various meanings and connotations in nomina propria is one of the favorite Nabokov’s devices and one of the ways he plays his games with readers. These are games of similiarities and differences in Ada or Ardour and Pnin and Look at the Harlequins! as well.en_GB
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest literackiej onomastyce Nabokova. Jak przedstawia, zastosowanie przez pisarza znaczących nazw własnych jest znacznie bardziej zamierzone i złożone, niż ich wczesniejsze użycie. Ukrywanie w nomina propria rozmaitych znaczeń i konotacji jest jednym z ulubionych środków Nabokova i jednym ze sposobów rozgrywania gry z czytelnikiem. Są to gry podobieństw i różnic w Adzie oraz Pninie i Patrz na te arlekiny!pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica;15
dc.subjectVladimir Nabokoven_GB
dc.subjectLolitaen_GB
dc.subjectAdaen_GB
dc.subjectPninen_GB
dc.subjectLook att the Harlequinsen_GB
dc.subjectanthroponymsen_GB
dc.subjecttoponymsen_GB
dc.subjectnovelen_GB
dc.subjectanonymityen_GB
dc.subjectVladimir Nabokovpl_PL
dc.subjectLolitapl_PL
dc.subjectAdapl_PL
dc.subjectPninpl_PL
dc.subjectPatrz na te arlekiny!pl_PL
dc.subjectantroponimypl_PL
dc.subjecttoponimypl_PL
dc.subjectpowieśćpl_PL
dc.subjectanonimowośćpl_PL
dc.titleV oraz hrabia Tołstoj: antroponimy i toponimy w twórczości powieściowej Vladimira Nabokova ze szczególnym uwzględnieniem częściowej bezimienności oraz nazw własnych przejętych z rzeczywistości pozatekstowejpl_PL
dc.title.alternativeV and count Tolstoy: anthroponyms and toponyms in Vladimir Nabokov’s novels with special regard to partial anonymity of characters and to proper names taken from the real worlden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018
dc.page.number[169]-178
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki (Łódź, Polska)
dc.identifier.eissn2353-9623
dc.referencesДолинин А. (2004), Пушкинские подтексты в романе Набокова «Приглашение на казнь», [в:] А. Долинин, Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове, Санкт-Петербург.pl_PL
dc.referencesРогалев А. Ф. (2007), Имя и образ. Художественная функция имен собственных в литератур­ных произведениях и сказках, Гомель.pl_PL
dc.referencesAppel A.Jr. (1070), Notes, [w:] V. Nabokov, The Annotated Lolita, ed.A.Appel, Jr., New York.pl_PL
dc.referencesBłoński J. (1982), Samuel Beckett, [w:] J. Błoński, M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Kędzierski M. (1982), Samuel Beckett, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudrecki L. (1983), Nabokov i literatura, [w:] tenże, Piętnaście szkiców o nowej prozie amerykańskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCyzman M. (2009), Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii, Toruń.pl_PL
dc.referencesEngelking L. (2011), Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywi­stości, Łódź.pl_PL
dc.referencesFros H. SJ, Sowa F. (1997), Księga imion i świętych, t. II, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrzenia J. (2004), Słownik imion, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHanks P., Hodges F. (2003), A Dictionary of First Names, Oxford.pl_PL
dc.referencesKędzierski M. (1982), Końcówka, [w:] J. Błoński, M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa, s. 72–77.pl_PL
dc.referencesLemann N. (2015), Miejsca (nie)PODobne – toponimia w historiach alternatywnych, [w:] red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, Łódź, s.383–397.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2003), Prawdziwe życie Sebastiana Knighta, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2005), Patrz na te arlekiny!, przeł. A. Kołyszko, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2009), Ada albo Żar. Kronika rodzinna, przeł. L. Engelking, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2012), Nikołaj Gogol, przeł. L. Engelking, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2014), Zaproszenie na egzekucję, przeł. L. Engelking, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2016), Własnym zdaniem, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOnalescu-Oancea M. (2009), Inventing and Naming America: Place and Place Names in Vladimir Nabokov’s Lolita, „European Journal of American Studies”, vol. 4, nr 1.pl_PL
dc.referencesRybicka E. (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych praktykach literackich, Kraków.pl_PL
dc.referencesStewart G.R. (1986), A Concise Dictionary of American Place-Names, New York, Oxford.pl_PL
dc.contributor.authorEmailengelking@post.pl
dc.identifier.doi10.18778/1731-8025.15.17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record