Show simple item record

dc.contributor.authorGorączko, Marcin
dc.contributor.authorCukras, Mateusz
dc.date.accessioned2018-12-03T11:56:20Z
dc.date.available2018-12-03T11:56:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26240
dc.description.abstractThe article presents statistical analysis of precipitation data for the period 1980–2015 collected at the Uniejów station belonging to the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute. The analysis identified rainfall characteristics in the long term and in annual, seasonal and monthly perspective. The conducted research has shown that precipitation is one of the most variable elements of local climate, not only in terms of quantity, but also periods of their occurrence and duration. Having up-to-date knowledge of seasonal and long-term cyclicality of precipitation, as well as the possibility of significant deviations from average values, seems to be particularly important for a city whose current economic development is mainly dependent on the inflow of tourists seeking recreation and open-air entertainment. Furthermore, only a proper identification of the specific characteristics of the local climate of Uniejów provides the necessary basis for its protection against the effects of anthropogenic impact on the environment in this region.en_GB
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy statystycznej serii pomiarowej dobowych opadów atmosferycznych z lat 1980–2015, zarejestrowanych na stacji IMGW PIB w Uniejowie. Dla tej lokalizacji opracowano charakterystykę warunków opadowych w ujęciu wieloletnim, rocznym, sezonowym oraz miesięcznym. Opady atmosferyczne stanowią jeden z najbardziej zmiennych elementów pogody, nie tylko pod względem ilości (wysokości), ale również terminów ich występowania i czasu trwania, co wykazały przeprowadzone badania. Jednak głównym celem autorów było zwrócenie uwagi na zasadność prowadzenia systematycznych pomiarów meteorologicznych na terenie Uniejowa. Posiadanie wiedzy o sezonowej i wieloletniej cykliczności w występowaniu warunków pogodowych, jak również o możliwości pojawiania się znacznych odchyleń od wartości przeciętnych, wydaje się szczególnie wskazane w mieście, którego rozwój gospodarczy jest obecnie silnie uzależniony od napływu turystów ukierunkowanych na rekreację i rozrywkę na terenach otwartych. Ponadto jedynie dobre rozpoznanie specyficznych cech klimatu lokalnego uzdrowiska daje podstawy do jego ochrony przed skutkami narastającej w rejonie Uniejowa antropopresji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;7
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectUniejówen_GB
dc.subjectspa townen_GB
dc.subjectprecipitationen_GB
dc.subjectweather conditionsen_GB
dc.subjectmesoclimateen_GB
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectuzdrowiskopl_PL
dc.subjectopady atmosferycznepl_PL
dc.subjectwarunki pogodowepl_PL
dc.subjectklimat lokalnypl_PL
dc.titleAnaliza opadów atmosferycznych w Uniejowie jako pretekst do badań klimatu lokalnego uzdrowiskapl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of precipitation in Uniejów and the relevance of local climate studies for a spa townen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[97]-117
dc.contributor.authorAffiliationMarcin Gorączko, dr, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7
dc.contributor.authorAffiliationMateusz Cukras, mgr inż., Voessing Polska Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 53
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.bdl.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2018].pl_PL
dc.referencesBłażejczyk K., Szmyd J., Adamczyk A.B., Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 43–61.pl_PL
dc.referencesCebulska M., Twardosz R., Maksymalne opady dobowe w Krakowie w latach 1863–2015, [w:] Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, red. L. Hejduk, E. Kaznowska, 2016, nr 39, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesCieślukowski Z., Karpiński W., Operat uzdrowiskowy – Uzdrowisko Uniejów, Fundacja Uzdrowiska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCukras M., Analiza zmienności opadów atmosferycznych w rejonie Uniejowa i Poddębic (woj. łódzkie), praca mgr, PD_11332_1_SD-IS-12_99405, APD UTP, Bydgoszcz 2017.pl_PL
dc.referencesCzarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2012, t. 12, z. 2 (38), s. 45–60.pl_PL
dc.referencesDąbrowski Ł., Analiza zmienności opadów atmosferycznych w rejonie Koła i Kłodawy (woj. wielkopolskie), praca mgr, PD_11333_1_SD-IS-12_99407, APD UTP, Bydgoszcz 2017.pl_PL
dc.referencesGąsiorek E., Musiał E., Porównanie i klasyfikacja warunków opadowych na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu i wskaźnika względnego opadu, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2011, t. 11, z. 4 (36), s. 107–119.pl_PL
dc.referencesGuide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO – No. 8, the CIMO Guide), WMO 2014 edition, www.wmo.int [dostęp: 5.04.2018].pl_PL
dc.referencesKaczorowska Z., Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, „Przegląd Geograficzny” 1962, nr 33.pl_PL
dc.referencesKaszewski B.M., Próba oceny zmian klimatu na Lubelszczyźnie w drugiej połowie XX wieku, [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, red. J. Trepińska i Z. Olecki, IGiGP UJ, Kraków 2006, s. 127–138.pl_PL
dc.referencesKaszewski B.M., Zmiany klimatu Polski w pracach polskich klimatologów, „Przegląd Geofizyczny” 2015, nr 3–4, s. 217–235.pl_PL
dc.referencesKossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKrólikowska J., Królikowski A., Wody opadowe: odprowadzanie, zagospodarowanie podczyszczanie i wykorzystywanie, Wyd. Seidel–Przywecki, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLicznar P., Rosa J., Przyczyny i sposoby zapobiegania powodziom miejskim – nowoczesny warsztat inżyniera w praktyce, „Przegląd Budowlany” 2017, nr 9, s. 34–39.pl_PL
dc.referencesŁabęcki L., Agroclimatic determinants of irrigation needs, „Inżynieria Ekologiczna” 2016, nr 47, s. 199–204.pl_PL
dc.referencesMajewski G., Przewoźniczuk W., Kleniewska M., Warunki opadowe na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW w latach 1960–2009, „Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 2010, nr 2 (48), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesOlechnowicz-Bobrowska B., Częstość dni z opadem w Polsce, „Prace Geograficzne” 1970, nr 86.pl_PL
dc.referencesRadomski Cz., Agrometeorologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesTomaszewska T., Susze atmosferyczne na przestrzeni ostatniego czterdziestolecia, Materiały Konferencyjne. XXV Zjazd Agrometeorologów. Olsztyn–Mierki, 27–29.09.1994. Wyd. ART, Olsztyn 1994, s. 169–178.pl_PL
dc.referencesSzyga-Pluta K., Grześkowiak K., Warunki pluwialne w Poznaniu w latach 1981–2015, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2016, R. VII – Seria A – Geografia Fizyczna (A67), s. 239–256.pl_PL
dc.referencesWałęga A., Radecki-Pawlik A., Kaczor G., Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych, Wyd. UR, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesWójcik K., Treder W., Zbudniewek A., Ocena przestrzennej zmienności występowania opadów atmosferycznych w centralnej Polsce w latach 2013–2015, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2016, nr I/1/2016, s. 73–87.pl_PL
dc.referencesZawora T., Ziernicka A., Precipitation variability in time in Poland in the light of multi-annual mean values (1891–2000), „Studia Geograficzne” 2003, nr 75, „Acta Universitatis Wratislaviensis”,nr 2542, s. 123–128.pl_PL
dc.referencesZiernicka-Wojtaszek A., Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971– 2000. Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesŻmudzka E., Współczesne zmiany klimatu Polski, „Acta Agrophysica” 2009, nr 13(2), s. 555–568.pl_PL
dc.referenceswww.google.com/maps [dostęp: 5.04.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailgorgon@utp.edu.pl
dc.contributor.authorEmailcmatic@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.07.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.