SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Kształtowanie się przekazu o przecięciu jednym ciosem przeciwnika przez Gotfryda Lotaryńskiego w czasie oblężenia Antiochii przez pierwszą krucjatę. Studium źródłoznawcze
BARTŁOMIEJ DŹWIGAŁA
2. Królewska krew. Polscy potomkowie Zygmunta Starego i Katarzyny Telniczanki w czasach staropolskich
ZBIGNIEW ANUSIK
3. Między faktami a panegiryzmem. Śladami młodzieńczych lat i peregrynacji Hieronima, Jana i Stanisława Łaskich
MARCIN JANAKOWSKI
4. Elżbieta Batory – historia prawdziwa
ALEKSANDRA BARTOSIEWICZ
5. Sejmiki ziemi liwskiej 1780–1786
WITOLD FILIPCZAK
6. „Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku)
MAŁGORZATA KARKOCHA
7. „Jedna z najdonioślejszych epok w życiu Żydów”. Kongres Żydów Amerykańskich w Filadelfii (15–18 grudnia 1918 roku)
DARIUSZ JEZIORNY
8. Recepcja publicystyczna Dziejów głupoty w Polsce. Pamfletów dziejopisarskich Aleksandra Bocheńskiego
ARIEL ORZEŁEK

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

9. Jak Kraków witał arcyksiężniczkę? Uroczystości ślubne i koronacyjne Anny Habsburżanki i Zygmunta III Wazy w 1592 roku
JUSTYNA GAŁUSZKA
10. Wpływ hugenotów na edukację niderlandzkiej szlachty
MICHAËL GREEN
11. Prebenda św. Anny w Małogoszczu w połowie XIX stulecia
MAŁGORZATA KARKOCHA

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

12. Kilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku. Na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowicz (Rec.: Ewa Dubas-Urwanowicz, Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2018, ss. 793)
ZBIGNIEW ANUSIK
13. Ignacy Daszyński, Pamiętniki, część 1–2, wstęp i oprac. Kamil Piskała, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, ss. 430 i 453
PRZEMYSŁAW WAINGERTNER
14. Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, ss. 578 + nlb. 2.
TADEUSZ SROGOSZ

KRONIKA NAUKOWA

15. Sprawozdanie z promocji książki Krystyna Śreniowska. Moje życie, Łódź, 20 czerwca 2018 r.
MAŁGORZATA KARKOCHA
16. Sprawozdanie z Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Andrzeja Macieja Brzezińskiego, Łódź, 11 czerwca 2018 r.
SŁAWOMIR LUCJAN SZCZESIO
17. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej pt. 1918 rik w istorii Centralno-Schidnoj Jewropy: do 100-riczczia progołoszenija niezależnosti UNR ta 100-riczczia jeidorożenija polskoj dierżawnosti, Charków, 27–29 września 2018 r.
TADEUSZ SROGOSZ

Recent Submissions