Show simple item record

dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:07:45Z
dc.date.available2019-03-14T16:07:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Wójcik M., Wstęp, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 7-15, doi: 10.18778/7969-240-8.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27145
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleWstęppl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number7-15pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesCastels M., 1989, The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban‐regional Process, B. Blackwell, Oxford, Cambridge MA.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2000, Miasto dualne – metafora a rzeczywistość, Przegląd Geograficzny, 72, 3, s. 231‐247.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno‐metodologiczne studiów geograficznomiejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMajer A., 1997, Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMollenkopf J. H., Castells M., 1991, Dual City. Restructuring New York, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSassen S., 2001, The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton University Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesSoja E. W., 2000, Postmetropolis. Critical studies of cities and regions, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesStone C., 1989, Regime Politics. Governing Atlanta 1946‐1988, Univeristy Press of Kansas, Lawrence.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe