Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Ewa
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:31:12Z
dc.date.available2019-03-14T16:31:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Wójcik M., Przestrzenie dobre, przestrzenie złe w mieście, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 63-76, doi: 10.18778/7969-240-8.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27148
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titlePrzestrzenie dobre, przestrzenie złe w mieściepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number63-76pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBiesaga T., 2007, Relatywizm etyczny, Powszechna Encyklopedia Filozoficzna.pl_PL
dc.referencesBuczek G., 2011, Jak rozumieć „ład przestrzenny”?, TUP, http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=478%3Aopracowaniaplanistyczne‐jako‐narzdzia‐ksztatowania‐adu‐przestrzennego&Itemid=182&lang=pl (dostęp 5 maja 2014).pl_PL
dc.referencesGodlewski R., 2011, Uwagi do rozprawy Tatarkiewicza O bezwzględności dobra, „Filo–Sofija”, nr 13-14, ss. 643-662.pl_PL
dc.referencesKłopoty z architekturą i urbanistyką – brzydota wokół nas, b.d., „Murator”, http://www.muratorplus.pl/inwestycje/architektura‐krajobrazu/klopoty‐zarchitektura‐i‐urbanistyka‐brzydota‐wokol‐nas_77974.html (dostęp 6 maja 2014).pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, MRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLenartowicz J. K., 2007, Słownik psychologii architektury, Wyd. PK, Kraków.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaryniarczyk A., b.d., Dobro, Powszechna Encyklopedia Filozoficzna,pl_PL
dc.referencesMyga‐Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych [w:] M. Kistowski, B. Korwel‐Lejkowska, red., Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Instytut Geografii UG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPolskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 1-19 (http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/dobro.pdf (dostęp 2 kwietnia 2014).pl_PL
dc.referencesPolskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. 8, Lublin, s. 718-720.pl_PL
dc.referencesQuality of life in cities, 2013, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf (dostęp 4 kwietnia 2014).pl_PL
dc.referencesSarzyński P., 2012, Wrzask w przestrzeni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchmidt B., 1981, Ład przestrzeni, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpinoza B., 1991, Etyka, Wyd. AKME, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M., 1991, Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców, Wyd. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., 1989, O bezwzględności dobra, [w:] Dobro i oczywistość, Wyd. Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., 2005, Dzieje sześciu pojęć, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuwim J., 1979, Kwiaty polskie, Wyd. TPWK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, NOW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimbardo Ph., 2008, Efekt lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F., 1999, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, [w:] M. Malikowski, S. Solecki, (red.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, Wyd. WSP, Rzeszów.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe