Show simple item record

dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:24:07Z
dc.date.available2019-03-14T17:24:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDmochowska‐Dudek K., Dysproporcje Przestrzenne w postrzeganiu konfliktogennych inwestycji w mieście – przykład osiedli Olechów i Andrzejów w Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 223-237, doi: 10.18778/7969-240-8.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27155
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje Przestrzenne w postrzeganiu konfliktogennych inwestycji w mieście – przykład osiedli Olechów i Andrzejów w Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number223-237pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesCastells M., 1982, Kwestia miejska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCoser L. A., 1956, The Functions of Social Conflict, Free Press of Glencoe, London.pl_PL
dc.referencesDahrendorf R., 1969, Class and Class Conflict in Industrial Society, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, London.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio‐Economic Changes, “Space‐Society‐Economy”, 8.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, “Space‐Society‐Economy”, nr 10.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2013, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 2009 [1973], Social Justice and the City, University of Georgia Press, Athens.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1992, Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, [w:] B. Jałowiecki (red.), Gra o miasto, „Biuletyn KPZK PAN”, 157.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak P., 1996, Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, Wydawnictwo Media G‐T, Poznań.pl_PL
dc.referencesMichałowska E., 2008, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3, 1.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi, uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2011, Niechciane dziedzictwo, czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno‐przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, 36.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe