Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Ewa
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:27:17Z
dc.date.available2019-03-14T17:27:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKlima E., Park jako przykład dysproporcji w mieście – znaczenie i rola natury, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 239-258, doi: 10.18778/7969-240-8.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27156
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titlePark jako przykład dysproporcji w mieście – znaczenie i rola naturypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number239-258pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBraun B., 2005, SARS and the Posthuman City, York University, (www.yorku.ca/sars2003).pl_PL
dc.referencesCastells M., 1977, The urban question: a Marxist approach, The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesEmel J., 1998, Nature, [w:] R. J. Johnston, D. Gregory, D. Smith, Dictionary of Human Geography, Blackwell, Malden.pl_PL
dc.referencesEmel J., Wolch J., (red.), 1998, Animal geographies: place, politics and identity in the nature culture borderlands, Verso, London.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1973, Social justice and the city, Arnold, London.pl_PL
dc.referencesJakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, 2013, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKacprzyk W., 2007, Parki Łodzi i ich funkcje społeczne, rękopis pracy doktorskiej.pl_PL
dc.referencesKarolak W., b.d., Land art, http://www.landart.asp.lodz.pl/linki.html.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space‐Society‐Economy”, 10.pl_PL
dc.referencesMacnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wyd. Nauk. PWN.pl_PL
dc.referencesPapińska E., 2012, Fizjografia urbanistyczna, [w:] S. Liszewski, (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z., 2011, Miasto idealne. W perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesThoreau H. D., 1854, Walden, http://thoreau.eserver.org/walden02.html.pl_PL
dc.referencesTobolczyk M., 2000, Narodziny architektury, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilkoszewska K., 2010, Sztuka w ekosystemie miasta. Artefakty przyrody, [w:] E. Rewers, (red.), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Wyd. UAM, Poznań.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe