Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-03-18T11:10:46Z
dc.date.available2019-03-18T11:10:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27170
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;3
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.titleA few remarks on the history of the Zborowski family in the 16th century with reference to the book by Ewa Dubas-Urwanowiczen_GB
dc.title.alternativeKilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowiczpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number287-326
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Philosophy and History, Institute of History, Department of Modern History
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesMetryka Koronna [MK] / The Crown Metrica 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 76, 95, 96, 99, 101, 108, 109, 111, 113, 134, 135, 181. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records)].pl_PL
dc.referencesCastriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI] No. 122, 161. [Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK] (The National Archives in Cracow)].pl_PL
dc.referencesTeki Dworzaczka [TD]. [Biblioteka Kórnicka PAN [BK PAN] (The Kórnik Library of the PAS)].pl_PL
dc.referencesAkty zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. I (Okresy bezkrólewi), elaboration H. Lulewicz, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPaprocki B., Herby rycerstwa polskiego, ed. K.J. Turowski, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesRejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, elaboration W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, ed. S. Inglot, Wrocław 1956.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku, ‘Przegląd Nauk Historycznych’ 2017, vol. XVI, No. 2, pp. 227–243.pl_PL
dc.referencesBaczkowski K., Kurozwęcki Mikołaj h. Róża (Poraj), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, pp. 273–274.pl_PL
dc.referencesBukowski K., Stosz Zygmunt z Kounic i Olbrachcic, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, pp. 145–147.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesDubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.pl_PL
dc.referencesDubas-Urwanowicz E., O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576–1586, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Genealogia, vol. II (Tablice), Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesFałkowski W., Rytwiański Jan (właściwie Jan z Rytwian) h. Jastrzębiec, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, pp. 588–592.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski, Ostroróg Dobrogost (właściwie Dobrogost z Ostroroga, także z Lwówka, Lwowski), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXIV, Wrocław 1979, p. 499.pl_PL
dc.referencesJusiak P., Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesLitwin H., Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLubczyński M., Pielas J., Szydłowiecki Stanisław h. Odrowąż, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLIX, Warszawa–Kraków 2013–2014, pp. 578–582.pl_PL
dc.referencesŁoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, vol. II (Wojny prywatne), 5th ed., Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesNowak T., Ścibor z Borysławic, Łubnicy i Rytwian h. Jastrzębiec, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. L, Warszawa–Kraków 2014–2015, pp. 441–442.pl_PL
dc.referencesOpaliński E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPielas J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.pl_PL
dc.referencesSmoleński M., Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościołach i plebanach, z dodatkiem o Domosławicach, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, elaboration K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, ed. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzanusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.17.03.12
dc.relation.volume17en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.