Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybylska, Renata
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T07:26:48Z
dc.date.available2019-05-13T07:26:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzybylska R., Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 227-233, doi: 10.18778/7969-307-8.23pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28163
dc.description.abstractSemantic analysis of new housing names can show image of the modern Pole’s dream home contained in it. It should be beautifully surrounded by nature, sunny, quiet, giving a feeling of luxury and belonging to a better world. In terms of formal construction, contemporary names of settlements are not very varied. Naming convention, to a certain extent, depend on the type of object called. On real estate market, not only single buildings or entire new settlements have their names, but also sets of several buildings – each of which has a name semantically associated with names of other buildings within the set.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanonimiapl_PL
dc.subjectnazwy osiedlipl_PL
dc.subjectmechanizmy kreacji nazw osiedlipl_PL
dc.subjecturbanonymypl_PL
dc.subjectnaming of housing estatespl_PL
dc.subjectcreation of housing estatespl_PL
dc.titleNowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polscepl_PL
dc.title.alternativeNew trends in naming of housing estates in Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number227-233pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesHandke Kwiryna, 1998, Nazewnictwo miejskie, [w:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków, 283–307.pl_PL
dc.referencesKosyl Czesław, 1993, Chrematonimy, [w:] Jerzy Bartmiński (red.), Wpółczesny język polski, Wrocław, 441–444.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk Stanisław (red.), 1989, Nazewnictwo miejskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesUSJP – Dubisz Stanisław (red.), 2004, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.23


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe