Show simple item record

dc.contributor.authorDrozdowski, Robert
dc.contributor.authorJędrzejewski, Jacek
dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.contributor.authorSochaczewska, Agata
dc.contributor.editorFilipczak, Małgorzata
dc.contributor.editorWagner-Bojakowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-05-21T11:46:33Z
dc.date.available2019-05-21T11:46:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDrozdowski R., Jędrzejewski J., Kowalczyk S., Sochaczewska A., On uniform convergence and some related types of convergence, [w:] Traditional and present-day topics in real analysis. Dedicated to Professor Jan Stanisław Lipiński, Filipczak M., Wagner-Bojakowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 93-112, doi: 10.18778/7525-971-1.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-971-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28346
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofFilipczak M., Wagner-Bojakowska E. (red.), Traditional and present-day topics in real analysis. Dedicated to Professor Jan Stanisław Lipiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject40A30pl_PL
dc.subject54E99pl_PL
dc.subjectpointwise convergencepl_PL
dc.subjectalmost-uniform convergencepl_PL
dc.subjectquasi-uniform convergencepl_PL
dc.subjectcompletely regular spacespl_PL
dc.subjectpseudo-compact spacespl_PL
dc.titleOn uniform convergence and some related types of convergencepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number93-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPomeranian Academy, Institute of Mathematicspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationJan Długosz University in Częstochowa, Institute of Mathematics and Computer Sciencepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPomeranian Academy, Institute of Mathematicspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPomeranian Academy, Institute of Mathematicspl_PL
dc.referencesC. Arzelá, Sulle serie di funzioni, Mem. della R. Accad. delle Sci. dell’Inst. di Bologna, ser. 5(8) (1899-1900), 130–186, 701–744.pl_PL
dc.referencesG. Di Maio, L. Hola, R. A. McCoy, Topologies on the space of continuous functions, Topology Appl. 86 (1998), 105–122.pl_PL
dc.referencesR. Drozdowski, J. Jędrzejewski, A. Sochaczewska, On the quasi-uniform convergence, Scientific Issues, Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics, XVI (2011), 19–22.pl_PL
dc.referencesJ. Ewert, On the quasi-uniform convergence of transfinite sequences of functions, Acta Math. Univ. Comenianae, LXII (1993), 221–227.pl_PL
dc.referencesJ. Ewert, Almost uniform convergence, Period. Math. Hungar. 26(1) (1993), 77–84.pl_PL
dc.referencesJ. Ewert, J. Jędrzejewski, Between Arzelá and Whitney convergence, Real Anal. Exchange 29(1) (2004), 257–264.pl_PL
dc.referencesR. Ger, J. Jędrzejewski, Riemann integrability and quasi-uniform convergence, Jan Długosz University in Częstochowa, Scientific Issues, Mathematics XV, Częstochowa (2010), 31–34.pl_PL
dc.referencesL. Holà, R. A. McCoy, Compactness in the fine and related topologies, Topology Appl. 109 (2001), 183–190.pl_PL
dc.referencesJ. Jędrzejewski, Almost uniform convergence of Riemann integrable functions, in Real functions, Density Topology and Related Topics, Dedicated to Professor Władysław Wilczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, 117–121.pl_PL
dc.referencesS. Kowalczyk On Whitney convergence, J. Appl. Anal. 15(1) (2009), 139–148.pl_PL
dc.referencesS. Kowalczyk, On local Whitney convergence, Scientific Issues, Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XVII (2012), 57–68.pl_PL
dc.referencesM. Predoi, Sur la convergence quasi-uniforme, Period. Math. Hungar. 10(1) (1979), 31–49.pl_PL
dc.referencesB. Szökefalvi-Nagy, Theory of Real Functions and Orthogonal Expansions, Akademiai Kiado, Budapest 1964.pl_PL
dc.referencesH. Whitney, Differentiable manifolds, Ann. of Math. 37(3) (1936), 645–680.pl_PL
dc.contributor.authorEmailr.drozdowski@wp.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjacek.m.jedrzejewski@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailstkowalcz@onet.eupl_PL
dc.contributor.authorEmailsochacze@apsl.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-971-1.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe