Recent Submissions

 • Tadeusz Winiarski – Scientific biography 

  Dumnicki, Marcin; Rusek, Kamil; Tworzewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  This volume (the fourth in the series) is dedicated to two mathematicians: Wojciech Kucharz, who celebrates 70th anniversary in 2022 and Tadeusz Winiarski who celebrated the 80th anniversary in 2020. These people were ...
 • Wojciech Kucharz – Scientific biography 

  Rusek, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  This volume (the fourth in the series) is dedicated to two mathematicians: Wojciech Kucharz, who celebrates 70th anniversary in 2022 and Tadeusz Winiarski who celebrated the 80th anniversary in 2020. These people were ...
 • Realizability of some Böröoczky arrangements over the rational numbers 

  Janasz, Marek; Lampa-Baczyńska, Magdalena; Wójcik, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  In this paper, we study the parameter spaces for Böröoczky arrangements Bn of n lines, where n < 12. We prove that up to n = 12, there exist only one arrangement nonrealizable over the rational numbers, that is B11.
 • On the nearly free simplicial line arrangements with up to 27 lines 

  Janasz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  In the present note we provide a complete classification of nearly free (and not free simultaneously) simplicial arrangements of d ⩽ 27 lines.
 • An estimation of the jump of the Milnor number of plane curve singularities 

  Zakrzewska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Skokiem liczby Milnora osobliwości izolowanej nazywamy najmniejszą niezerową różnicę między liczbą Milnora osobliwości a liczbą Milnora jednej z jej osobliwości. W pracy za pomocą diagramów Enriquesa wyznaczone zostały ...
 • Convexifying of polynomials by convex factor 

  Abdullah, Abdulljabar Naji; Rosiak, Klaudia; Spodzieja, Stanisław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  W pracy podajemy nowe wyniki dotyczące "uwypuklania" wielomianów rzeczywistych, a w szczególności uogólniamy niektóre z rezultatów z pracy K. Kurdyka, S. Spodzieja, „Convexifying positive polynomials and sums of squares ...
 • Analitic and Algebraic Geometry 4 

  Krasiński, Tadeusz; Spodzieja, Stanisław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  This volume (the fourth in the series) is dedicated to two mathematicians: Wojciech Kucharz, who celebrates 70th anniversary in 2022 and Tadeusz Winiarski who celebrated the 80th anniversary in 2020. These people were ...
 • Effective proof of Guseĭn-Zade theorem that branches may be deformed with jump one 

  Lenarcik, Andrzej; Masternak, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  W pracy podajemy efektywny dowód twierdzenia Gusein-Zade, że osobliwe nierozkładalne lokalne krzywe płaskie (gałęzie) mogą być deformowane ze skokiem liczby Milnora równym jeden. W dowodzie korzystamy z wersji twierdzenia ...
 • Lefschetz numbers and asymptotic periods 

  Gryszka, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  In this note we prove several results linking Lefschetz numbers with asymptotic behaviour of the orbit in flows. With the aid of the Lefschetz fixed point theorem and the presence of a non-trivial limit set we prove ...
 • On Lê’s formula in arbitrary characteristic 

  García Barroso, Evelia Rosa; Płoski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  In this note we extend, to arbitrary characteristic, Lˆe’s formula (Calculation of Milnor number of isolated singularity of complete intersection. Funct. Anal. Appl. 8 (1974), 127–131).
 • Zariski multiplicity conjecture in families of non-degenerate singularities 

  Brzostowski, Szymon ORCID; Krasiński, Tadeusz; Oleksik, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Podajemy nowy, elementarny dowód hipotezy o krotności Zariskiego w μ-constant rodzinach niezdegenerowanych osobliwości.
 • An invitation to the positivity and geometry of algebraic cycles 

  Szpond, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  The purpose of this work is an introduction and overview of geometric and numeric properties of algebraic cycles in smooth projective varieties. We recall or propose several problems, which we consider worth to study. We ...
 • Lectures on polynomial equations: Max Noether’s Fundamental Theorem, The Jacobi Formula and Bézout’s Theorem 

  Płoski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Using some commutative algebra we prove Max Noether’s Theorem, the Jacobi Formula and B´ezout’s Theorem for systems of polynomial equations defining transversal hypersurfaces without common points at infinity.
 • Some notes on the Lê numbers in the family of line singularities 

  Oleksik, Grzegorz; Różycki, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  W pracy wprowadzamy skoki liczb Le nieizolowanych osobliwości hiperpowierzchni w rodzinie deformacji o jednowymiarowym, gładkim zbiorze punktów krytycznych. Co więcej, udowadniamy istnienie deformacji takiej, że pierwsza ...
 • Real Nullstellensatz and sums of squares 

  Michalska, Maria ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  In this paper we highlight the foundational principles of sums of squares in the study of Real Algebraic Geometry. To this aim the article is designed as mainly a self-contained presentation of a variation of the standard ...
 • Notes on noncommutative LP and Orlicz spaces 

  Goldstein, Stanisław; Labuschagne, Louis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Since the pioneering work of Dixmier and Segal in the early 50’s, the theory of noncommutative LP-spaces has grown into a very refined and important theory with wide applications. Despite this fact there is as yet no ...
 • Deterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznych 

  Bednarek, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W monografii przedstawiono autorskie metody obliczeń, które pozwalają na wyznaczenie gęstości mas w zadanym obszarze na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, wykonanych na zewnątrz tego obszaru. Szczegółowo ...
 • Gelfond-Mahler inequality for multipolynomial resultants 

  Gala-Jaskórzynska, Aleksandra; Kurdyka, Krzysztof; Rudnicka, Katarzyna; Spodzieja, Stanisław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  We give a bound of the height of a multipolynomial resultant in terms of polynomial degrees, the resultant of which applies. Additionally we give a Gelfond-Mahler type bound of the height of homogeneous divisors of a ...
 • A family of hyperbolas associated to a triangle 

  Zięba, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  In this note, we explore an apparently new one parameter family of conics associated to a triangle. Given a triangle we study ellipses whose one axis is parallel to one of sides of the triangle. The centers of these ellipses ...
 • Rings and fields of constants of cyclic factorizable derivations 

  Zieliński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  We present a survey of the research on rings of polynomial constants and fields of rational constants of cyclic factorizable derivations in polynomial rings over fields of characteristic zero.

View more