Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Ewelina
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:45Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28661
dc.description.abstractThe aim of the article is to show the level of political participation of women in 2002–2014 in rural communes of the Łódź region. Participation is understood in the article as a candidate in local government elections and performing the function of commune head, councilor and village representative. In addition, the characteristics of rural communes were approximated from the perspective of feminizing the commune office. The survey showed that there is a small increase in the number of women in representation in local government authorities. The number of women holding the function of chairman of the commune council is low, but higher than the number of women acting as the mayor. The high position of women also appeared as the treasurer and secretary of the commune. A similar tendency associated with the number of women in the local environment can be seen on the example of municipal authorities.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie poziomu uczestnictwa politycznego kobiet w latach 2002–2014 w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Uczestnictwo rozumiane jest w artykule jako kandydowanie w wyborach samorządowych i pełnienie funkcji wójta, radnej i sołtyski. Dodatkowo przybliżono charakterystykę gmin wiejskich z perspektywy sfeminizowania urzędu gminy. Badanie pokazało, że widoczny jest niewielki wzrost liczby kobiet w reprezentacji we władzach samorządu lokalnego. Liczba kobiet pełniących funkcję przewodniczącego rady gminy jest niska, ale wyższa od liczby kobiet pełniących funkcję wójta. Wysoka pozycja kobiet wystąpiła również na stanowisku skarbnika i sekretarza gminy. Podobną tendencję związaną z liczbą kobiet aktywnych w środowisku lokalnym można zauważyć na przykładzie władz sołectw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectlocal authorityen_GB
dc.subjectwomenen_GB
dc.subjectvillageen_GB
dc.subjectwładza lokalnapl_PL
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.titleUczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy w gminach wiejskichpl_PL
dc.title.alternativeWomen’s participation in exercising power in rural communesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-45
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, ul. Rewolucji 1905 r. 37, 90-214 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesFuszara M. (2013), Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu wyborczego, [w:] M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka, Wydawnictwo Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, s. 63–68.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J., Marks M., Lisek-Michalska J., Przywojska J. (2007), Uwarunkowania pracy zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKymlicka W. (1998), Współczesna filozofia polityczna, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarks-Krzyszkowska M. (2012), Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 128–137.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2013), Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3, s. 138–152.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2015), Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1.2, s. 127–141.pl_PL
dc.referencesOpalińska A. (2010), Problem pozycji kobiet i kwot w systemach wyborczych, [w:] M. Musiał-Karg, B. Seclera (red.), Kobiety we współczesnym świecie, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, s. 37–53.pl_PL
dc.referencesPodgórska-Rykała J. (2016), Polityka równości płci na szczeblu samorządowym, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesPółtorak M. (2015), Kobiety, kwoty, polityka: gwarancje równości płci w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadiukiewicz A. (2010), O nierówności płciowej – opinie i diagnozy posłanek, [w:] I. Pańków, B. Post (red.), Kobiety u władzy?, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 43–77.pl_PL
dc.referencesSiemieńska R. (red.), (2003), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemieńska R. (2005), Kobiety wśród kandydatów i wybranych w wyborach samorządowych a cechy elektoratów w wyborach do samorządów terytorialnych w 2002 roku, [w:] R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesSiemieńska R. (2011), Kobiety i mężczyźni – aktorzy „płynnej rzeczywistości”. Niespójność postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie, [w:] M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 443–464.pl_PL
dc.referencesSpurek S. (2002), Kobiety, partie, wybory, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuska D. (2005), Droga do Sejmu i praca parlamentarna kobiet i mężczyzn. Podobne czy różne?, [w:] R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 147–171.pl_PL
dc.referencesTomczak Ł., Zawadzka K. (2016), Problematyka kobiet w partiach polskiej lewicy, [w:] U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin–Warszawa, s. 193–207.pl_PL
dc.referencesTryfan B., Rosner A., Pięcek B. (2003), Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiatr J. J. (2000), Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Dolewka Z., Wojciechowski M. (2014), Samorząd terytorialny w Polsce. Raport, Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych, Łódź.pl_PL
dc.referencesZaworska-Nikoniuk D. (2010), Uczestnictwo kobiet w polityce i kariery polityczne kobiet upowszechniane w magazynach luksusowych i prasie feministycznej, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 178–202.pl_PL
dc.referencesZemło M. (2005), Samorząd małego miasta w ocenie maturzystów, [w:] M. Zemło (red.), Małe miasta. Elity, Collegium Suprasliense, Supraśl, s. 391–398.pl_PL
dc.referencesZielińska-Balcerzak N. (2013), Kobiety w stołecznym samorządzie, [w:] M. Dajnowicz (red.), Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowania regionalne uczestnictwa w polityce, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, s. 95–115.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewelina.stasiak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.