Show simple item record

dc.contributor.authorGorlach, Krzysztof
dc.contributor.authorDrąg, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:46Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28662
dc.description.abstractIt should be stressed that farming women following their male counterparts have become more active beyond the farm household and engaged in local community issues. On the one side they seem to be still “more traditional” participants in social life, while on the other – the seem to use more modern sources of information (Internet) as well. However, one should ask: what is the main reason of this increasing of the interest in rural communities issues and, in fact, some global problems? Is this only an attempt to enlarge their capacities from farms to a broader social space? Such aspirations seem to be a part of women activities. However, it should be stressed that such aspiration seem to result from the current debate on empowerment and equal rights of women in public life as well.en_GB
dc.description.abstractGeneralnie możemy stwierdzić, że rolniczki w coraz większym stopniu „wychodzą z domu” i coraz bardziej – na równi z rolnikami – angażują się w sprawy swoich społeczności lokalnych. Jakkolwiek są jeszcze nieco bardziej „tradycyjnymi uczestnikami” życia społecznego – w szczególności w kontekście preferowanych kontaktów społecznych – to jednak uwidacznia się ich większa otwartość na pozyskiwanie informacji w sposób nowoczesny, przy wykorzystaniu źródeł internetowych. Można by jednak zapytać, co jest przyczyną tak znaczącej dynamiki wzrostu zainteresowania rolniczek problemami społeczności lokalnej i de facto problemami globalnymi? Czy tylko próba przeniesienia swoich umiejętności zdobytych podczas kierowania gospodarstwem rolnym w przestrzeń społeczną? Z pewnością takie aspiracje stają się ich udziałem. Wydaje się jednak, że uwolnienie tych aspiracji wynika wprost z toczącej się współcześnie, także w Polsce, debaty dotyczącej upodmiotowienia kobiet i ich równouprawnienia w życiu publicznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectpost-modern rural areasen_GB
dc.subjectfarming womenmen_GB
dc.subjectwomen’s empowermenten_GB
dc.subjectsocial activityen_GB
dc.subjectrolniczkipl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.subjectwieś ponowoczesnapl_PL
dc.subjectupodmiotowienie kobietpl_PL
dc.titleRolniczki jako uczestniczki życia społecznegopl_PL
dc.title.alternativeRural women as participants in social lifeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number47-66
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, 31-044
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAlston M., Wilkinson J. (1998), Australian Farm Women – Shout out or fenced in? The Lack of Women in Agricultural Leadership, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 371–390.pl_PL
dc.referencesBennet K. (2004), A Time for Change? Patriarchy, the Former Coalfields and Family Farming, „Sociologia Ruralis”, t. 44, nr 4, s. 147–166.pl_PL
dc.referencesBrandth B., Haugen M. S. (1997), Rural Women, Feminism and the Politics of Identity, „Sociologia Ruralis”, t. 37, nr 3, s. 325–344.pl_PL
dc.referencesBrandth B., Haugen M. S. (1998), Breaking into a Masculine Discourse on Women Farm Forestry, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 427–442.pl_PL
dc.referencesGorlach K. (2009), W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGoverde H., de Haan H., Baylina M. (eds.) (2004), Power and Gender in European Rural Development, Ashgate, Aldershot.pl_PL
dc.referencesGrace M., Leannie J. (1998), Constructing and Reconstructing Women Rural Women in Australia: The Politics Change, Diversity and Identity, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 351–370.pl_PL
dc.referencesKaczor-Pańków G. (1996), Aktywność społeczno-zawodowa kobiet i ich rola w społeczności wiejskiej, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 12–21.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2013), Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych, [w:] J. Sawicka (red.), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 71–91.pl_PL
dc.referencesMatysiak I. (2017), Gender Desagregation among Village Representatives in Poland: Towards Breaking the Male Domination in Local Politics?, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Gender and Rural Globalization. International Perspectives on Gender and Rural Development, CABI, Wallingford, Oxfordshire, s. 222–244.pl_PL
dc.referencesModelmog I. (1998), Nature as a Promise of Happiness Farmers’ Wives in the Area of Ammerland, Germany, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 1, s. 109–122.pl_PL
dc.referencesMydlak M. (1996), Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 70–84.pl_PL
dc.referencesNavarro Yañez C. J. (1999), Women and Social Mobility in Rural Spain, „Sociologia Ruralis”, t. 39, nr 2, s. 222–235.pl_PL
dc.referencesPerepeczko B. (1996), Rola środków masowego przekazu w procesie edukacji i emancypacji kobiet wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4, s. 22–29.pl_PL
dc.referencesPettersen L. T., Solbakken H. (1998), Empowerment as a Strategy for Change for Farm Women in Western Industrialized Countries, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 318–330.pl_PL
dc.referencesPini B. (2002), The Exclusion of Women from Agripolitical Leadership: A Case Study of the Australian Sugar Industry, „Sociologia Ruralis”, t. 42, nr 1, s. 165–176.pl_PL
dc.referencesShortall S. (1996), Training to be Farmers ot Wives? Agricultural Training for Women in Northern Ireland, „Sociologia Ruralis”, t. 36, nr 3, s. 269–285.pl_PL
dc.referencesShortall S. (2002), Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A Case Study of Northern Ireland, „Sociologia Ruralis”, t. 42, nr 2, s. 160–175.pl_PL
dc.referencesVerstad B. (1998), Cracking the Glass Celling. The Story of the Election Process in the Norwegian Farm Union in 1997, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 409–426.pl_PL
dc.referencesWelles B. L. (1998), Creating a Public Space for Women in US Agriculture: Empowerment, Organization and Social Change, „Sociologia Ruralis”, t. 38, nr 3, s. 371–390.pl_PL
dc.referencesWitkowska D. (2013), Zmiana sytuacji kobiet w okresie transformacji, [w:] J. Sawicka (red.), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 27–45.pl_PL
dc.referencesŻak M. (2013), Więzi społeczne na obszarach wiejskich oraz aktywność obywatelska, [w:] J. Sawicka (red.), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 164–179.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkgorlach@interia.pl
dc.contributor.authorEmailusdrag@cyf-kr.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.