Show simple item record

dc.contributor.authorSasin, Magdalena
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:22:01Z
dc.date.available2019-05-28T11:22:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSasin M., Samokształcenie w działalności pedagoga sztuki w świetle opinii studentów – przyszłych nauczycieli, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 171-184, doi: 10.18778/7969-026-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28719
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleSamokształcenie w działalności pedagoga sztuki w świetle opinii studentów – przyszłych nauczycielipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number171-184pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesGurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesJankowski D., Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesKamińska B., Problemy związane z przygotowaniem nauczycieli przedmiotów artystycznych do realizacji procesów edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, [w:] M. Zalewska-Pawlak, A. Pikała (red.), Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKaraś S., Sztuka samokształcenia, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKoczoń-Zurek S., Między podtrzymywaniem a zahamowaniem aktywności zawodowej nauczyciela, „Chowanna” 2006, t. I (26).pl_PL
dc.referencesKoczoń-Zurek S., recenzja książki Zbigniewa B. Gasia „Doskonalący się nauczyciel”, „Chowanna” 2006, t. I (26).pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie – ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe