SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
TOMASZ FIGLUS

ARTYKUŁY

2. O potrzebie badań nad percepcją wizualną krajobrazu kulturowego wsi
MARIA WIERUSZEWSKA
3. Granice polityczne w krajobrazie – krajobraz pogranicza
MAREK SOBCZYŃSKI
4. Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów
MARIUSZ KOWALSKI
5. O „topografii pustki” w krajobrazie kulturowym. Miejsca niepamięci i nie-miejsca pamięci w kontekście mordów dokonanych na Żydach w Polsce w pierwszych miesiącach po drugiej wojnie światowej
ANDRZEJ RYKAŁA
6. Uwarunkowania geograficzne i historyczne kształtowania krajobrazu kulturowego na obszarze województwa podkarpackiego
MAŁGORZATA SKULIMOWSKA
7. Polityczne meandry łemkowskich cerkwi
MAREK BARWIŃSKI
8. Warmia i Mazury jako palimpsest, czyli o oswajaniu poniemieckiej przestrzeni po drugiej wojnie światowej
IZABELA LEWANDOWSKA
9. Znaczenie konfesji katolickiej w utrzymaniu polskości na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku
KRYSTYNA KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA
10. Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego
ANETA MAREK, ŁUKASZ MARSZAŁEK
11. Udział ewangelików augsburskich w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego
ANNA KRUŚ
12. Rodzinne mauzolea – prawosławne dziedzictwo województwa łódzkiego
MAGDALENA ZDYB
13. Heritage of borderland and population development trends in the cross-border area of Albania-Montenegro
SOKOL AXHEMI

RECENZJE

14. Andrzej Piskozub – Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2016, 504 ss.
MAREK SOBCZYŃSKI
15. Martin Šuvada, Vladimír Slavík – Koncentrované rómske zoskupenie v meste: Pripodavá štúdia Humenné a Rimavská Sobota, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Bratislava 2016, 104 ss.
MAREK SOBCZYŃSKI

INFORMACJA NAUKOWA

16. XVI Międzynarodowa Konferencja z Geografii Politycznej – Rola państwa w erze globalizacji
MAREK SOBCZYŃSKI

Recent Submissions