Show simple item record

dc.contributor.authorSynowiec-Piłat, Małgorzata
dc.contributor.authorPrzeliorz, Anna
dc.contributor.authorPolańska, Patrizia
dc.contributor.authorSiwiec, Aleksandra
dc.contributor.authorSurma, Karolina
dc.contributor.editorSynowiec-Piłat, Małgorzata
dc.contributor.editorŁaska-Formejster, Alicja
dc.date.accessioned2019-06-10T12:13:47Z
dc.date.available2019-06-10T12:13:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSynowiec-Piłat M., Przeliorz A., Polańska P., Siwiec A., Surma K., Poziom wiedzy medycznej i zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę, [w:] Społeczne konteksty chorób przewlekłych Wybrane zagadnienia, Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57-72, doi: 10.18778/7525-974-2.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-974-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28830
dc.description.abstractDiabetes is an illness that affects an increasing amount of people worldwide. It is estimated that in Poland around 9.1% of the population is afflicted. Research indicates that proper self-control, stemming from (among others) the patient’s knowledge of diabetes, can be an important factor in her health and well-being. The purpose of the conducted analyses was twofold: to determine the state of medical knowledge about prophylactics, specificity of the illness, risk factors, complications of diabetes and to assess the recognition of the terms: glycemic index and carbohydrate exchanges. The studied group consisted of persons diagnosed with type I and type II diabetes. 101 patients were examined in total. Self-prepared, highly standardized questionnaires were used as the research tool. Collected data indicates that a sizeable portion of the interviewees could not properly answer questions about the illness. The value of correct empty-stomach glycaemia was known to only 48.5% of the interviewees, while blood glucose concentration 2 hours after a meal was known to less than 25%. The terms glycemic index and carbohydrate exchanges were known to 8% and 9%, respectively. Over half (56%) of the interviewed patients declared that they adhere to precise dietary recommendations. Research indicates that patients have an understanding of the importance of regular glycaemia and blood pressure monitoring. However, their knowledge of the disease itself and of the basics of dieting is inadequate.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Łodzi w ramach Konkursu ofert na realizację zadania: „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSynowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdiabetespl_PL
dc.subjectmedical knowledgepl_PL
dc.subjecthealth behaviorspl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjecthealth promotionpl_PL
dc.subjectcukrzycapl_PL
dc.subjectwiedza medycznapl_PL
dc.subjectzachowania zdrowotnepl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.titlePoziom wiedzy medycznej i zachowania zdrowotne chorych na cukrzycępl_PL
dc.title.alternativeMedical knowledge and health behaviors of patients with diabetes mellituspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number57-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskichpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowiapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowiapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowiapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowiapl_PL
dc.referencesChmiel Z., Boratyn-Dubiel L. (2010), Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą, „Zdrowie Publiczne”, 120, s. 316–323.pl_PL
dc.referencesCyganek K. (2002), Znaczenie hiperglikemii po posiłkowej w rozwoju powikłań cukrzycy, „Diabetologia Praktyczna”, 3, s. 167–171.pl_PL
dc.referencesInternational Diabetes Federation, Annual Report 2011.pl_PL
dc.referencesKokoszka A., Sieradzki J. (2005), Poczucie wpływu na przebieg choroby a sposób leczenia cukrzycy, „Diabetologia Praktyczna”, 6, s. 1–5.pl_PL
dc.referencesKorzon-Burakowska A., Adamska K., Skuratowicz-Kubica A. i in. (2010), Wpływ edukacji na parametry wyrównania cukrzycy i jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną, „Diabetologia Praktyczna”, 2, s. 46–53.pl_PL
dc.referencesKrystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E. i in. (2005), Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii, „Diabetologia Praktyczna”, 6, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesKucharska E. (2006), Cukrzyca, choroba cywilizacyjna, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesLeczenie i koszty cukrzycy w Polsce (2007), Raport z badania Desk Research dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.pl_PL
dc.referencesMajkowska L., Tejchman K., Ślozowski K. i in. (2003), Ocena poziomu edukacji chorych na cukrzycę typu 2 w Szczecinie i okolicach, „Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna”, 6, s. 501–508.pl_PL
dc.referencesMirowska M. (2010), Poziom wiedzy pacjentów z cukrzycą oraz udział pielęgniarek w edukacji diabetologicznej, „Problemy Pielęgniarstwa”, 3, s. 316–322.pl_PL
dc.referencesNowicka G. (2012), Składniki pokarmowe i ich fizjologiczne znaczenie, [w:] M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa, s. 58.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (2004), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 501.pl_PL
dc.referencesRapacz A., Kózka M., Ogarek M. (2007), Edukacja pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej a poczucie koherencji, „Problemy Pielęgniarstwa”, 15, s. 44–49.pl_PL
dc.referencesRubiec A., Bernas M., Czech A. (2003), Praktyczne aspekty niefarmakologicznego leczenia cukrzycy typu 2, „Przewodnik Lekarza”, 4, s. 66–77.pl_PL
dc.referencesRuxer M., Ruxer J., Markuszewski L. (2005), Edukacja terapeutyczna jako metoda leczenia chorych na cukrzycę, „Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna”, 5, s. 253–259.pl_PL
dc.referencesRybarczyk M., Ruxer J., Możdżan M. i in. (2004), Porównanie efektów terapeutycznych edukacji diabetologicznej pacjentów z cukrzycą typu 2 prowadzonej w modelu indywidualnym i grupowym, „Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna”, 5, s. 253–259.pl_PL
dc.referencesStefanowicz A., Brandt A., Myśliwiec M. i in. (2011), Edukacja zdrowotna w cukrzycy typu 1, „Problemy Pielęgniarstwa”, 19, s. 411–415.pl_PL
dc.referencesStrus A., Szelachowska M. (2007), Czy istnieją możliwości zapobiegania cukrzycy typu 2?, „Przegląd Kardiodiabetologiczny”, 4, s. 229–233.pl_PL
dc.referencesSwoboda R., Biedak M., Sirek S. i wsp. (2010), Analiza wiedzy o chorobie oraz częstość prowadzenia samokontroli glikemii u pacjentów z typem 2 cukrzycy, „Problemy Medycyny Rodzinnej”, 3, s. 5–10.pl_PL
dc.referencesTrippenbach-Dulska H. (2004), Hipoglikemia w cukrzycy typu 1, „Nowa Pediatria”, 4, s. 146–150.pl_PL
dc.referencesDiabetes Statistics – American Diabetes Association, http://www.diabetes.org/diabetes-basics/diabetes-statistics/ (dostęp: 18.03.2012).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-974-2.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe