Show simple item record

dc.contributor.authorMarcińczak, Szymon
dc.date.accessioned2019-06-17T12:05:02Z
dc.date.available2019-06-17T12:05:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMarcińczak Sz., Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-946-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-946-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28853
dc.descriptionSocjalistyczne kraje Europy Środkowej i Wschodniej wykazywały pewne różnice w naturze i funkcjonowaniu systemu społeczno-gospodarczego. Różnice te uległy dalszemu pogłębieniu w latach 80. XX w. Bez względu na położenie w ramach byłego bloku wschodniego, okres zmian systemowych przyniósł nagły wzrost nierówności społeczno-ekonomicznych w skali regionalnej i lokalnej. Podział na „zwycięzców” i „przegranych” w procesie transformacji ustrojowej odnosi się nie tylko do określonych grup społecznych, ale także do poszczególnych regionów w ramach państw postsocjalistycznych, których tempo rozwoju przyspieszyło lub zwolniło. Chociaż różnice w poziomie rozwoju regionalnego były czytelne w krajach socjalistycznych, upadek socjalizmu tylko je uwypuklił. Nieskrępowany rozwój wolnego rynku, szybka globalizacja społeczeństw i gospodarek oraz nieuchronny upadek państwa opiekuńczego uwypukliły społeczną cenę zmiany systemu. Następstwem szybkiego rozwoju gospodarczego było pojawienie się bezrobocia, zmniejszanie się partycypacji na rynku pracy, a także wzrost tymczasowości zatrudnienia oraz wycofywanie się państwa z roli gwaranta wielu zabezpieczeń społecznych. Na zmiany te nałożyła się gwałtowna tertiaryzacja (serwicyzacja) gospodarki, co w połączeniu z innymi zmianami doprowadziło najpierw do nowej segmentacji na rynku pracy, a w rezultacie do raptownego wzrostu nierówności społecznych oraz nowej stratyfikacji społeczno-zawodowej. W pracy znajdują się wyniki badań dotyczących tego zjawiska.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransformacja ustrojowapl_PL
dc.subjectnierówności społecznepl_PL
dc.subjectsegregacja społecznapl_PL
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectwolny rynekpl_PL
dc.subjectbezrobociepl_PL
dc.subjecttymczasowość zatrudnieniapl_PL
dc.subjectmiastapl_PL
dc.titleSegregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI wiekupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number134pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Zakład Urbanizacji Przestrzenipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-254-5
dc.referencesAidukaite J., 2009, Old Welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications, Communist and Post-communist Studies, 42(1), 23-39pl_PL
dc.referencesAidukaite J., 2011, Welfare reforms and socio-economic trends in the 10 new EU member states of Central and Eastern Europe, Communist and Post-communist Studies, 44(2), 211-219pl_PL
dc.referencesAllen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Padovani L. (red) (2008) Housing and Welfare in Southern Europe, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK. doi: 10.1002/9780470757536.fmatterpl_PL
dc.referencesAltrock U., Gunter S., Huning S., Peters D. (red.), 2007, Spatial Planning and Urban Development in The New EU Member States: From Adjustment to Reinvention, Ashgate, Chippenhampl_PL
dc.referencesAmin A., Graham S., 1997, The ordinary city, Transitions, Institute of British Geographers, 22, 411-429pl_PL
dc.referencesAndersson R., 2006 ‘Breaking segregation’ – Rhetorical construct or effective policy? The case of the metropolitan development initiative in Sweden, Urban Studies, 43, 787–799pl_PL
dc.referencesAndrusz G., 1984, Housing and Urban Development in the USSR, SUNY Press, Albanypl_PL
dc.referencesArapoglou V.P., Sayas J., 2009, New facets of urban segregation in southern Europe: Gender, migration and social class change in Athens, European Urban and Regional Studies, 16, 345–362pl_PL
dc.referencesArbaci S., 2007, Ethnic Segregation, Housing Systems and Welfare Regimes in Europe, International Journal of Housing Policy, 7(14), 401-433pl_PL
dc.referencesÅslund A., 2002, Building Capitalism, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesBadyina A., Golubchikov O., 2005, Gentrification in Central Moscow a market process or a deliberate policy? Money, power and people in housing regeneration in Ostozhenka, Geografiska Annaler, 87B, 113–129pl_PL
dc.referencesBall M., 2006, Markets and Institutions in Real Estate and Construction, Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesBandelj N., Mahutga M.C., 2010, How socio-economic change shapes income inequality in post-socialist Europe, Social Forces, 88, 2133–2162pl_PL
dc.referencesBasista A., 2001, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce w czasach komunizmu, PWN, Warszawa-Krakówpl_PL
dc.referencesBater J., 1989, The Soviet scene: a geographical perspective, Edward Arnold, Londynpl_PL
dc.referencesBater, J., 1980, The Soviet City, Edward Arnold, Londynpl_PL
dc.referencesBehr E., 1991, Kiss the hand you cannot bite: the rise and fall of Ceausescu, Villard Books, Nowy Yorkpl_PL
dc.referencesBell W., 1954, A probability model for the measuring of ecological segregation, Social Forces, 32(4), 357-364pl_PL
dc.referencesBerend I.T., 2007, Social shock in transforming Central and Eastern Europe, Communist and Postcommunist Studies, 40(3), 269-280pl_PL
dc.referencesBernt M., 2009, Partnerships for Demolition: The Governance of Urban Renewal in East. Germany's Shrinking Cities, International Journal of Urban and Regional Research, 33(3), 754-769pl_PL
dc.referencesBhalla A. S., Lapeyre F., 2004, Poverty and Exclusion in a Global Word, Macmillan, Gordonsvillepl_PL
dc.referencesBlacksell M., Born K.M., 2002, Private property restitution: the geographical consequence of official government policies in Central and Eastern Europe, The Geographical Journal, 168(2), 178-190pl_PL
dc.referencesBlinnikov M., Shanin A., Sobolev N., Volkova L., 2006, Gated communities of the Moscow green belt: newly segregated landscapes and the suburban Russian environment, Geojournal, 66, 65-81pl_PL
dc.referencesBoal F. W., 1999, From undivided cities to undivided cities: assimilation to ethnic cleansing, Housing Studies, 14(5), 585-600pl_PL
dc.referencesBodnár J., 1996, ‘He That Hath to Him Shall be Given’: Housing Privatization in Budapest after State Socialism, International Journal of Urban and Regional Research, 20(4), 616-636pl_PL
dc.referencesBodnár J., Böröcz J., 1998, Housing advantages for the better connected? Institutional segmentation, settlement type and social network effects in Hungary’s late state socialist housing inequalities, Social Forces, 76 (4), 1275-1304pl_PL
dc.referencesBooth C., 1887, The Inhabitants of Tower Hamlets (School Bard Division), their conditions and occupations, Journal of the Royal Statistical Society, 50(2), 326-391pl_PL
dc.referencesBooth C., 1888, Conditions and Occupations of the People in East London and Hackney, Journal of the Royal Statistical Society, 51(2), 276-331pl_PL
dc.referencesBorén T., Gentile M., 2007, Metropolitan Processes in Post-Communist States: An Introduction, Geografiska Annaler, 89B, 95-110pl_PL
dc.referencesBouzarovski S., Salukvadze J., Gentile M., 2011, A Socially Resilient Urban Transition? The Contested Landscapes of Apartment Building Extensions in Two Post-communist Cities, Urban Studies, 48, 2689-2714pl_PL
dc.referencesBrade I., Herfert G., Wiest K., 2009, Recent trends and future prospects of socio-spatial differentiation in urban regions of central and eastern Europe: a lull before the storm?, Cities, 26 (5), 233–244pl_PL
dc.referencesBradshaw M., Stenning A., (red.), 2004, East Central Europe and the Former Soviet Union: The Post Socialist States, Pearson/Prentice Hall, Harlowpl_PL
dc.referencesBråmå Å., 2008, Dynamics of ethnic residential segregation in Göteborg, Sweden, 1995–2000, Population, Space and Place, 14, 101–117pl_PL
dc.referencesBrown L.A., Chung S.Y., 2006, Spatial segregation, segregation indices and the geographical perspective, Population Space and Place, 12, 125–143pl_PL
dc.referencesBrown L.A., Moore E.G., 1970, The Intra-urban Migration Process: A Perspective, Geografiska Annaler, 52B, 1-15pl_PL
dc.referencesBrzeziński M., Kostro K, 2010, Income and consumption inequality in Poland, 1998-2008, Bank i kredyt, 41(4), 45-72pl_PL
dc.referencesBuckley C., 1995, The myth of managed migration: Migration control and market in the Soviet period, Slavic Review, 54 (4), 896-916pl_PL
dc.referencesBurgers J., Musterd S., 2002, Understanding urban inequality: a model based on existing theories and an empirical illustration, International Journal of Urban and Regional Research, 26 (2), 403-413pl_PL
dc.referencesButler T., Hamnett C., Ramsed M., 2008, Inward and Upward: Marking Out Social Class Change in London, 1981-2001, Urban Studies, 45(1), 67-88pl_PL
dc.referencesCarter F.W., 1979, Prague and Sofia: An Analysis of Their Changing Internal City Structure [w:] French R.A., Hamilton F. E. I. (red.), The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, John Wiley & Sons, Chichester, 425-460pl_PL
dc.referencesCarter F.W., Maik W. (red.), 1999, Shock-Shift in an enlarged Europe: the geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989, Ashgate, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1989, The Informational City, Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesCavalcanti M., 1997, Urban reconstruction and autocratic regimes: Ceausescu’s Bucharest in its historic context, Planning Perspectives, 12, 71-109pl_PL
dc.referencesCerami A., 2006, Social Policy in Central and Eastern Europe. The emergency of a new European Welfare State, LIT Verlag, Berlinpl_PL
dc.referencesCerami A., 2010, The Politics of Social Security Reforms in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia [w:] Palier B. (red.), Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University Press, Amsterdampl_PL
dc.referencesChelcea L., 2006, Marginal groups in Central Places: Gentrification, Property Rights and Post-Socialist Primitive Accumulation (Bucharest, Romania) [w:] Enyédi G., Kovács Z. (red.), Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres: The Case of Central Europe, Hungarian Academy of Science, Pécspl_PL
dc.referencesChelcea L., 2012, The ‘Housing Question’ and the State Socialist Answer: City, Class and State Remaking in the 1950s Bucharest, International Journal of Urban and Regional Research, 36 (2), 281-296pl_PL
dc.referencesChung S.Y., Brown L.A., 2007, Racial/Ethnic Residential Sorting in Spatial Context: Testing the Explanatory Frameworks, Urban Geography, 28(4), 312-339pl_PL
dc.referencesChurch G., 1979, Bucharest: Revolution in the Townscape Art [w:] French R. A., Hamilton F. E. I. (red.), The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, John Wiley & Sons, Chichester, 493-506pl_PL
dc.referencesCiechocińska M., 1987, Government interventions to balance housing supply and population growth: The case of Warsaw, International Journal of Urban and Regional Research, 11, 9–26pl_PL
dc.referencesClark W. A. V., Dieleman F. M., 1996, Households and Housing: Choice and Outcomes in the Housing Market, Center for Urban Policy Research, New Brunswickpl_PL
dc.referencesCook A., 2010, The expatriate real estate complex: Creative destruction and the production of luxury in post-socialist Prague, International Journal of Urban and Regional Research, 34, 611–628pl_PL
dc.referencesDangschat J., 1987a, Residential Segregation in Warsaw in 1970 and 1978 [w:] Ciechocinska M., Strubelt W., (red.), Determinants of Urban Development. Urban Research in Poland and West Germany, BfLR Symposien, Heft 26, Bonn, 259-275pl_PL
dc.referencesDangschat J., 1987b, Sociospatial disparities in a ‘socialist’ city: the case of Warsaw at the end of the 1970s. International Journal of Urban and Regional Studies, 11(1), 37-60pl_PL
dc.referencesDanta D., 1993, Ceausescu’s Bucharest, Geographical Review, 83(2), 170-182pl_PL
dc.referencesDawidson K., 2004, Redistributing Nationalized Housing: Impacts on Property Patterns in Timişoara, Romania, Eurasian Geography and Economics, 45(2), 134–156pl_PL
dc.referencesDeacon B., 2000, Social Policy in Eastern Europe: The Impact of Political Globalisation, Journal of European Social Policy, 10(2), 146-161pl_PL
dc.referencesDeda L., Tsenkova S., 2006, Poverty and Inequality in Greater Tirana: The Reality of Peri-urban Areas [w:] Tsenkova S., Nedović-Budić Z. (red.), The Urban Mosaic of Post-socialist Europe, Physica verlag., Heidelberg, 151-172pl_PL
dc.referencesDemko G. J, Regulska J., 1987, Socialism and its impact on urban processes and the city, Urban Geography, 8, 289-292pl_PL
dc.referencesDomański B., 1997, Industrial Control over the Socialist Town – Benevolence or Exploitation? Westport, CT, Praegerpl_PL
dc.referencesDomański H., 2004, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesDuncan O. T., Duncan B., 1955, A methodological analysis of segregation indexes, American Sociological Review, 20(2), 210-217pl_PL
dc.referencesDunford M., Smith A., 2000, Catching up or falling behind? Economic perfomance and regional trajectories in the ‘new’ Europe, Economic Geography, 76, 169–195pl_PL
dc.referencesEllis M., Wright R., Parks V., 2004, Work together, live apart? Geographies of racial and ethnic segregation at home and at work, Annals of the Association of American Geographers, 94, 620–637pl_PL
dc.referencesEnyédi G., 1994, The transition of post-socialist cities, European Review, 3(2), 171-182pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G., 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesEurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themespl_PL
dc.referencesFeldman M., 2000, Waterfront Revitalization and Local Governance in Tallinn, Estonia, Europe-Asia Studies, 52(5), 829-850pl_PL
dc.referencesFitzpatrick S., 2012, Życie codzienne pod rządami Stalina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesFlorida R., 2002, The rise of the Creative Class, Basic Books, Nowy Yorkpl_PL
dc.referencesFreeman L., 2009, Neighborhood diversity, metropolitan segregation and gentrification: What are the links in the US?, Urban Studies, 26(10), 2079-2101pl_PL
dc.referencesFrench R. A., 1995, Plans, Pragmatism and People, UCL Press, Londynpl_PL
dc.referencesFrench R. A., Hamilton, F. E. I. (red.), 1979, The socialist city, Spatial structure and urban policy, John Wiley & Sons, Chichesterpl_PL
dc.referencesFuchs R. J., Demko G. J., 1979, Geographic inequality under socialism, Annals of the Association of American Geographers, 69, 304–318pl_PL
dc.referencesGabányi A., 2004, The new business elite: from Nomenklatura to Oligarchy [w:] Carem H. (red.), Romania since 1989: Politics, Economics and Society, Lexington Books, Oxford, 353-372pl_PL
dc.referencesGaddy C., 1996, The Price of the Past - Russia's Struggle with the Legacy of a Militarized Economy, Brookings Institution Press, Washington DCpl_PL
dc.referencesGądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Monografie FNP, Warszawapl_PL
dc.referencesGentile M., Sjöberg Ö., 2010a, Spaces of Priority: The Geography of Soviet Housing Construction in Daugavpils, Latvia, Annals of the Association of American Geographers, 100(1), 1–25pl_PL
dc.referencesGentile M., Sjöberg Ö., 2010b, Soviet Housing: Who Built What and When? The Case of Daugavpils, Latvia, Journal of Historical Geography, 36(4), 453-465pl_PL
dc.referencesGentile M., Tammaru T., 2006, Housing and Ethnicity in the Post-Soviet City: Ust’-Kamenogorsk, Kazakhstan, Urban Studies, 43(10), 1757-1778pl_PL
dc.referencesGentile M., Tammaru T., van Kempen R., 2012, Heteropolitanization: social and spatial change in Central and Eastern Europe, Cities, 29(5), 291-299pl_PL
dc.referencesGlaeser E., 2011, Triumph of the City, Penguin, New Yorkpl_PL
dc.referencesGlass R., 1964, London: Aspects of Change, Centre for Urban Studies, MacKibbon and Kee, Londynpl_PL
dc.referencesGrabkowska M., 2011, Inner-city Transformations After Socialism. Findings from Interviews with Residents of Pre-war Tenement Houses in Gdańsk, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 15, 117-129pl_PL
dc.referencesGrabkowska M., 2012, Regeneration of the Post-Socialist Inner-City: Social Change and Bottom-up Transformation in Gdańsk, Pracownia, Gdańskpl_PL
dc.referencesGranis R., 2002, Discussion: Segregation indices and their functional inputs, Sociological Methodology, 32, 69–84pl_PL
dc.referencesGrime K., 1999, The role of privatisation in post socialist urban transition: Budapest, Kraków, Prague and Warsaw, GeoJournal, 39, 35-42pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J., 2000, Współczesna rzeczywistość, współczesna bieda (wybrane teoretyczne i empiryczne podstawy analizy biedy), Przegląd Socjologiczny, 69(1), 31-58pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa: charakterystyka, rozwój koncepcji badawczych i przegląd wyjaśnień, Monografie IGiPZ PAN, 11pl_PL
dc.referencesHalleux J.M., Marcinczak S., van der Krabben E., 2012, The adaptive efficiency of land use planning measured by the control of urban sprawl. The cases of the Netherlands, Belgium and Poland, Land Use Policy, 29(4), 887-898pl_PL
dc.referencesHalloway S. R., Wright R., Ellis M., 2012, The Racially Fragmented City? Neighborhood Racial Segregation and Diversity Jointly Considered, The Professional Geographer, 64(1), 63-82pl_PL
dc.referencesHamilton F. E. I., Andrews K., Pichler-Milanović N. (red.), 2005, Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization, United Nations University Press, Tokyopl_PL
dc.referencesHamilton F. E. I., Burnett A. D., 1979, Social Processes and Residential Structure [w:] French R. A., Hamilton F. E. I. (red.), The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, John Wiley & Sons, Chichester, 263-304pl_PL
dc.referencesHamnett C., 1994, Social Polarization in Global Cities: Theory and Evidence, Urban Studies, 31(3), 401-424pl_PL
dc.referencesHamnett C., 1998, Social Polarisation, Economic Restructuring and Welfare State Regimes [w:] Musterd S., Ostendorf W., Urban Segregation and the Welfare State, Routledge, Nowy York-Londyn, 15-27pl_PL
dc.referencesHamnett C., 2001, Social segregation and social polarization [w:] Paddison R. (red.), Handbook of Urban Studies, Sage, Londynpl_PL
dc.referencesHarloe M., 1996, Cities in transition [w:] Andrusz G., Harloe M., Szelényi I., (red.) Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Blackwell, Oxford, 1-29pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1973 (2009), Social Justice and the City, The University of Georgia Press, Athenspl_PL
dc.referencesHegedüs J., Tosics I., 1996, Disintegration of East-European Housing Model [w:] Clapham D., Hegedüs J., Kintrea K., Tosics I. (red.), Housing Privatization in Eastern Europe, Greenwood Press, Londynpl_PL
dc.referencesHeyns B., 2005, Emerging inequalities in Central and Eastern Europe, Annual Review of Sociology, 31, 163–197pl_PL
dc.referencesHirt S., 2007, Suburbanizing Sofia: Characteristics of post-socialist peri-urban change, Urban Geography, 28(8), 755-780pl_PL
dc.referencesHirt S., 2012, Iron Curtains: Gates, Suburbs and privatization of Space in the Post-socialist city, John Wiley & Sons, Londynpl_PL
dc.referencesHörschelmann K., 2004, The social consequences of transformation [w:] Bradshaw M., Stenning A. (red.), East Central Europe and the Former Soviet Union: The Post Socialist States, Pearson/Prentice Hall, Harlow, 219–246pl_PL
dc.referencesIndex Mundi 2013 – międzynarodowe dane statystyczne o społeczeństwie i gospodarce dostępne online na: http://www.indexmundi.com/pl_PL
dc.referencesISCO – międzynarodowa klasyfikacja zawodów, dostępna online na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_ living_conditions/documents/tab/Tab/ISCO%202011.pdfpl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., 2007, Gentryfikacja Miast, Problemy Rozwoju Miast, 3.pl_PL
dc.referencesJahn J. A., Schmid C. F., Schrag I. C., 1948, The measurement of ecological segregation, American Sociological Review, 27(3), 293-303pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewcz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Jones K., 2010, Commentary, Environment and Planning A, 42, 1264–1270pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2002, Rethinking the analysis of ethnic residential patterns: Segregation, isolation or concentration thresholds in Auckland, New Zealand, Geographical Analysis, 34, 245–261pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2005, On the measurement and meaning of residential segregation: A reply to Simpson, Urban Studies, 42, 1221–1227pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2007, Ethnic and residential segregation in U.S. metropolitan areas, 1980-2000: the dimensions of segregation revisited, Urban Affairs Review, 42(4), 479-504pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2007, The geography of ethnic residential segregation: A comparative study of five countries, Annals of the Association of American Geographers, 97(4), 713-738pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2010, Moving On from Indices, Refocusing on Mix: On Measuring and Understanding Ethnic Patterns of Residential Segregation, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(4), 697-706pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Poulsen M., Forrest J., 2011, Evaluating Changing Residential Segregation in Auckland, New Zealand, Using Spatial Statistics, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 102(1), 1-23pl_PL
dc.referencesJohnston, R. J., Poulsen M., Forrest J., 2009, Research Note – Measuring Ethnic Residential Segregation: Putting some more geography in, Urban Geography, 30(1), 91-109pl_PL
dc.referencesKabisch S., Sagan I., The Inner City In Focus [w:] Haase A., Steinführer A., Kabisch S., Grossmann K., Hall R. (red.), Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Ashgate, Londyn, 85-99pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Marcińczak S., 2013, The Blessing in Disguise: Urban Re-generation in Poland in a Neo-liberal Milieu [w:] Leary M. E., McCarthy J. (red.), The Routledge Companion to Urban Regeneration, Routledge, Londynpl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2004, Sprawiedliwość społeczna w przestrzeni a warunki życia w mieście [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 31-39pl_PL
dc.referencesKährik A., Tammaru T., 2010, Soviet prefabricated panel housing estates: Areas of continued social mix or decline? The case of Tallinn, Housing Studies, 25, 201–219pl_PL
dc.referencesKiss E., 2002, Restructuring in the industrial areas of Budapest in the period of transition, Urban Studies, 39(1), 69-84pl_PL
dc.referencesKok H., Kovács Z., 1999, The process of suburbanization in the agglomeration of Budapest, Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 14(2), 119–141pl_PL
dc.referencesKornai J., 1992, The Socialist System: The political economy of socialism, Princeton University Press, Princetonpl_PL
dc.referencesKostreš M., Reba D., 2010, Housing for the new socio-economic elite: the case of Novi Sad, Architecture and Civil Engineering, 8(3), 329-343pl_PL
dc.referencesKovács Z., Wiessner R., Zischner R., 2012, Urban Renewal in the Inner City of Budapest: Gentrification from a Post-socialist Perspective, Urban Studies, dostęp online: doi:10.1177/0042098012453856pl_PL
dc.referencesKovács Z., 1998, Ghettoisation or Gentrification? Post-socialist Scenarios for Budapest, Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 13(1), 63-81pl_PL
dc.referencesKovács Z., 2009, Social and economic transformation of historical neighborhoods in Budapest, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, 399–416pl_PL
dc.referencesKovács Z., Herfert, G., 2012, Development Pathways of Large Housing Estates in Post-socialist Cities: An International Comparison, Housing Studies, 27(3), s. 324-342pl_PL
dc.referencesKowalski M., Śleszyński P., 2006, Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw [w:] Enyédi G., Kovács Z. (red.), Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centers: The Case of Central Europe, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, 107–126pl_PL
dc.referencesKrupka D., 2007, Are Big Cities More Segregated? Neighborhood Scale and the Measurement of Segregation, Urban Studies, 44(1), 187-197pl_PL
dc.referencesKulu, H., 2003, Housing differentiation in the late Soviet city: the case of Tartu, Estonia, International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 897-911pl_PL
dc.referencesLadányi J., 1989, Changing patterns of residential segregation in Budapest, International Journal of Urban and Regional Research, 13(4), 555-571pl_PL
dc.referencesLeetmaa K., Tammaru T., 2007, Suburbanisation in Countries in Transition: Destinations of Suburbanizers in the Tallinn Metropolitan Area, Geografiska Annaler, 89B(2), 127-146pl_PL
dc.referencesLeetmaa K., Tammaru T., Anniste K., 2009, From priority-led to market-led suburbanisation in a post-communist metropolis, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 100(4), 436-453pl_PL
dc.referencesLiberson S., 1981, An asymmetrical approach to segregation [w:] Peach C., Robinson V., Smith S., Croom Helm, Londynpl_PL
dc.referencesLis P., 2012, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruńpl_PL
dc.referencesLisowski A., 2000, Dualne miasto – metafora a rzeczywistość, Przegląd Geograficzny, 72(3), 231-247pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Marcińczak S., 2012, Geografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym [w:] Jakóbczyk- Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 71-88pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej) [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, 9-25pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wyd. II, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesLux M., Sunega P., 2010, The future of housing systems after the transition – The case of the Czech Republic, Communist and Post-Communist Studies, 43, 221–231pl_PL
dc.referencesMaik W., 1998, Metodologia polskiej geografii osadnictwa [w:] Kaczmarek J. (red.), X Konwersatorium wiedzy o mieście, ŁTN, Łódź, s.7-14pl_PL
dc.referencesMaik W., 2003, Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych [w:] Jażdżewska I., (red.) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo ŁTN, Łódźpl_PL
dc.referencesMaik W., 2007, Pluralizm problemowy, metodologiczny i teoretyczny jako perspektywa geografii miast XXI wieku [w:] Jażdżewska I. (red.), Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 291-302pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii miast, Wydawnictwo WSG, Bydgoszczpl_PL
dc.referencesMalheiros J., 2002, Ethni-cities: Residential patterns in the northern European and Mediterranean metropolises – Implications for policy design, International Journal of Population Geography, 8, 107–134pl_PL
dc.referencesMandič, S., 2001, Residential mobility versus ‘in-place’ adjustments in Slovenia: viewpoint from a society ‘in transition’, Housing Studies, 16(1), 53-73pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988–2005, Wydawnictwo UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2011, From totalitarian land-regulation to domination of property rights: the evolution of strategic spatial planning in Poland after socialism [w:] Tira M., van der Krabben E., Zanon B. (red.), Land Managment for Urban Dynamics. Innovative methods and practices in a changing Europe, Maggioli, Mediolan, 179-192pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2012, The evolution of spatial patterns of residential segregation in Central European Cities: The Łódź Functional Urban Region from mature socialism to mature post-socialism, Cities, 29(5), 300-309pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Gentile M., Stępniak M., 2013a, Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland, Urban Geography, w drukupl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Gentile M., Rufat S., Chelcea L., 2013b, Urban geographies of hesitant transition: tracing socio-economic segregation in post-Ceauşescu Bucharest, International Journal of Urban and Regional Research, w drukupl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Musterd S., Stępniak M., 2012, Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century, European Urban and Regional Studies, 19(4), 383-403pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., Sagan I., 2011, The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland, Urban Studies, 48(9), 1789-1809pl_PL
dc.referencesMarcuse P., 1989, ‘Dual city’: a muddy metaphor for a quartered city, International Journal of Urban and Regional Research, 13(4), 697-708pl_PL
dc.referencesMarcuse P., van Kempen R. (red.), 2009, Globalizing Cities, a new spatial order?, Blackwell Publisherpl_PL
dc.referencesMarek L., 2011, Gini index in the Czech Republic in 1995-2010, Statistika, 48(2), 42-48pl_PL
dc.referencesMarin V., 2005, Inhabiting the Outskirts of Bucharest “Old” Socialist Housing Estates versus “New” Capitalist Suburbia Developments [w:] Eckardt F. (red.), Paths of Urban Transformation, Peter Lang verlag, Frankfurt, 121-142pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1999, Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa, 7-27pl_PL
dc.referencesMassey D. S., Denton N. A., 1988, The Dimensions of Residential Segregation, Social Forces, 67(2), 281-315pl_PL
dc.referencesMassey D. S., Denton N. A., 1993, American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass, Harvard University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesMatejů P., Večerník J., 1981, Social Structure, Spatial Structure and Problems of Ecological Analysis: The Example of Prague [w:] Harloe M., Lebas E. (red.), City, Class and Capital – New Developments in the Political Economy of Cities and Regions, Edward Arnold, Londynpl_PL
dc.referencesMiliutin N. A., 1974, Sotsgorod. The Problem of Building Socialist Cities, The MIT Press, Londynpl_PL
dc.referencesMionel V., Neguţ S., 2011, The social dimension of the Bucharest ghettos. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 33, 197-217pl_PL
dc.referencesMollenkopf J. H., Castells M. (red.), 1991, Dual city. Restructuring New York, SAGE, Nowy Yorkpl_PL
dc.referencesMorgan B. S., 1975, The Segregation of Socio-economic Groups in Urban. Areas: a Comparative. Analysis, Urban Studies 12(1), 47-60pl_PL
dc.referencesMorton R. W., 1984, The Contemporary Soviet City [w:] Morton H. W., Stuart R. C. (red.), The Contemporary Soviet City, M.E. Sharpe, Nowy York, 3-24pl_PL
dc.referencesMurdie R., Borgegård L. E., 1998, Immigration, spatial segregation and housing segregation of immigrants in metropolitan Stockholm 1960–95, Urban Studies, 35, 1869–1888pl_PL
dc.referencesMurie A., 1997, The Social Rented Sector. Housing and the Welfare State in the UK, Housing Studies, 12(3), 437-461pl_PL
dc.referencesMurie A., 2009, The Modernisation of Housing in England. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 535-548pl_PL
dc.referencesMurray P., Szelényi I., 1984, The city in the transition to socialism, International Journal of Urban and Regional Research, 8(1), 90-107pl_PL
dc.referencesMurzyn M., 2006, “Winners” and “losers” in the game: the social dimension of urban regeneration in the Kazimierz quarter in Krakow [w:] Enyédi G., Kovács Z. (red.), Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe, Hungarian Academy of Sciences and Centre for Regional Studies, 81-106pl_PL
dc.referencesMusterd S., Deurloo R., 1997, Ethnic segregation and the role of public housing in Amsterdam, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88, 158–168pl_PL
dc.referencesMusterd S., 2005, Social and Ethnic Segregation in Europe: Levels, Causes, and Effects, Journal of Urban Affairs, 27(3), 27-36pl_PL
dc.referencesMusterd S., Murie A., 2010, Synthesis: Re-making the competitive city, [w:] Musterd S., Murie A. (red.), Making Competitive Cities, Wiley Blackwell, Oxford, 327–350pl_PL
dc.referencesMusterd S., Ostendorf W., 1998, Urban Segregation and the Welfare State, Routledge, Nowy York-Londynpl_PL
dc.referencesMusterd S., Ostendorf W., 2012, Social Mix in Western Countries [w:] Smith S. J., Elsinga M., O’Mahony L. F., Eng O. S., Wachter S., Hamnett C., (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, 6, Elsevier, Oxford, 469–472pl_PL
dc.referencesMusterd S., Ostendorf W., 2012b, Inequalities in European Cities [w:] Smith S. J., Elsinga M., O’Mahony L. F., Eng O. S., Wachter S., Clapham D. (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, 4, Elsevier, Oxford, 49–55pl_PL
dc.referencesMusterd S., van Kempen R., 2009, Segregation and Housing of Minority Ethnic Groups in Western European Cities, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 559-566pl_PL
dc.referencesNae M., Turnock D., 2011, The New Bucharest. Two Decades of Restructuring, Cities, 28, 206-219pl_PL
dc.referencesNightingale C. H., 2012, Segregation: a global history of divided city, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.referencesNorth D. C., 1990, Institutions, Institutional Change and the Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesNovák J., Sýkora L., 2007, A City in Motion: Time-space Activity and Mobility Patterns of Suburban Inhabitants and Structuration of Spatial Organization of the Prague Metropolitan Area, Geografiska Annaler, B89(2), 147–167pl_PL
dc.referencesO’Neill B., 2009, The political agency of cityscapes, Journal of Social Archeology, 9(1), 92-109pl_PL
dc.referencesOuředniček M., 2007, Differential Suburban Development in the Prague Urban Region, Geografiska Annaler, 89B, 111-126pl_PL
dc.referencesPahl R., 1975, Whose City?, Penguin, Harmondsworthpl_PL
dc.referencesPalier B., (red.), 2010, Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam University Press, Amsterdampl_PL
dc.referencesPark R. E., Burgess E. W., McKenzie R. D. (red.), 1925, The city, Chicago University Press, Chicagopl_PL
dc.referencesParysek J. J., 2003, Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje Metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo ŁTN, Łódź, 19-40pl_PL
dc.referencesPásztor G., Péter L., 2009, Urban housing problem in Romania: The legacy of communist blocks of flats, Studia universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 79-100pl_PL
dc.referencesPeach C., 2009, Slippery Segregation: Discovering or Manufacturing Ghettos?, Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(9), 1381-1395pl_PL
dc.referencesPetrovici N., 2012, Workers and the City: Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation, Urban Studies, 49(11), 2377-2397pl_PL
dc.referencesPhilpott T. L., 1978, The Slum and the Ghetto: Neighborhood Deterioration and Middle-Class Reform, Chicago 1880-1930, Oxford University Press, Nowy Yorkpl_PL
dc.referencesPichler-Milanovich N., 1994, The role of housing policy in transformation process in Central-East European cities, Urban Studies, 31, 1097-1115pl_PL
dc.referencesPickles J., Smith A., 1998, Theorizing Transition: The Political and Economy of Post-communist Transformations, Routledge, Londynpl_PL
dc.referencesPióro Z., 1962, Ekologia społeczna w urbanistyce (na przykładzie badań lubelskich i toruńskich), Arkady, Warszawapl_PL
dc.referencesPiotrowski W., 1966, Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Ossolineum, Wrocławpl_PL
dc.referencesPolanska D., 2011, The emergence of enclaves of wealth and poverty – a sociological study of residential differentiation in post-communist Poland, Stockholm Studies in Sociology, 50, Stockholm University, Stockholmpl_PL
dc.referencesPoulsen M .F., Johnston R., Forrest J., 2002, Plural Cities and Ethnic Enclave: Introducing a measurement procedure for comparative study, International Journal of Urban and Regional Research, 26(2), 229-243.pl_PL
dc.referencesPrelogović V., 2009, Primjena faktorske analize u istraživanju socio-prostorne strukture grada: primjer Zagreba, Hrvatski Geografski Glasnik, 71(1), 67-85pl_PL
dc.referencesRashid M., Rutkowski J., Fretwell D., 2005, Labor Markets [w:] Barr N. (red.), Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Accession and Beyond, World Bank Publications, Hemdon, 59-85pl_PL
dc.referencesReardon S. F., 2006, A Conceptual Framework for measuring segregation and its association with population outcomes [w:] Oakes J. M., Kaufman J. S. (red.), Methods in Social Epidemiology, Jossey-Bass, San Francisco, 169-192pl_PL
dc.referencesRonnås P., 1984, Urbanization in Romania, The Economics Research Institute at the Stockholm School of Economics, Stockholmpl_PL
dc.referencesRosati D. K., 2009, Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i Przyszłość, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesRossi P. H., 1955, Why Families Move: A Study in the Social Psychology of Urban Residential Mobility, Free Press, Glencoepl_PL
dc.referencesRoy F., 2008, Mortgage markets in central and eastern Europe – A review of past experiences and future perspectives, European Journal of Housing Policy, 8, 133–160pl_PL
dc.referencesRuble B., 1989, Ethnicity and Soviet cities, Soviet Studies, 41(3), 401-414pl_PL
dc.referencesRufat S., 2013, Spectroscopy of Urban Vulnerability. Annals of the Association of American Geographers, dostęp online:DOI:10.1080/00045608.2012.702485pl_PL
dc.referencesRukavishnikov V. O., 1980, Naselenie goroda (sotsial’nyi sostav, rasselenie, otsenka gorodskoy sredy), Statistika, Moskwapl_PL
dc.referencesRuoppila S., 2004, Processes of Residential Differentiation in Socialist Cities: Literature Review on the Cases of Budapest, Prague, Tallinn and Warsaw, European Journal of Spatial Development, 9, dostęp online: http://www. nordregio.se/EJSD/pl_PL
dc.referencesRuoppila S., Kährik A., 2003, Socio-economic residential differentiation in post-socialist Tallinn, Journal of Housing and the Built Environment, 18(1), 49-73pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1984, Intra-metropolitan migration in the Warsaw agglomeration, Economic Geography, 60, 55–70pl_PL
dc.referencesSachs S., 2012, The price of civilization. Reawakening virtue and Prosperity after the economic fall, Vintage, Londynpl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskpl_PL
dc.referencesSailer-Fliege U., 1999, Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central Europe, GeoJournal, 49(1), 7-16pl_PL
dc.referencesSassen S., 1991, The global city: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princetonpl_PL
dc.referencesSchelling T.C., 2006, Micromotives and macrobehavior, WWHorton&Company, Londynpl_PL
dc.referencesSchnell I., Yoav B., 2001, The Sociospatial Isolation of Agents in Everyday Life Spaces as an Aspect of Segregation, The Annals of the American Association of Geographers, 91(4), 622-636pl_PL
dc.referencesScott A.J., Storper M., 1986, Production, Work, Territory. The geographical anatomy of industrial capitalismpl_PL
dc.referencesScott, A. J., 1988, Metropolis: From the Division of Labour to Urban Form, University of California Press, Los Angeles, Allen&Unwin, Bostonpl_PL
dc.referencesSennett R., 2010, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawapl_PL
dc.referencesShevky E., Bell W., 1955, Social Area Analysis, Stanford University Press, Stanfordpl_PL
dc.referencesSimpson L., 2004, Statistics of racial segregation: Measures, evidence and policy, Urban Studies, 41, 661–681pl_PL
dc.referencesSimpson L., 2007, Ghettos in the mind: the empirical behavior of indices of segregation and diversity, Journal of the Royal Statistical Society A, 170(2), 405-424pl_PL
dc.referencesSin C. H., 2003, The interpretation of segregation indices in context: The case of P* in Singapore, The Professional Geographer, 54, 422–437pl_PL
dc.referencesSjöberg Ö., 1991, Urbanisation under central planning: the case of Albania, Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences, 23, Uppsala University, Uppsalapl_PL
dc.referencesSjöberg Ö., 1994, Rural retention in Albania: administrative restrictions on urban-bound migration, East European Quarterly, 28(2), 205-233pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), 1996, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Prace Geograficzne, 196, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesSmętkowski M., 2009, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?, Przegląd Geograficzny, 81(4), 461–482.pl_PL
dc.referencesSmith A., Stenning A., Rochovska A., Świątek D., 2008, The emergence of a working poor: Labor markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities, Antipode, 40, 283–311pl_PL
dc.referencesSmith D.M., 1989, Urban Inequality under Socialism – case studies from Eastern Europe and the Soviet Union, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesSmith D. M., 1996, The socialist city [w:] Andrusz G., Harloe M., Szelényi I. (red.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Blackwell, Oxford, 70-99pl_PL
dc.referencesSmith J., Timar J., 2010, Uneven transformations: Space, economy and society 20 years after the collapse of state socialism, European Urban and Regional Studies, 17, 115–125pl_PL
dc.referencesSoaita A. M., 2012, Strategies for In Situ Home Improvement in Romanian Large Housing Estates, Housing Studies, 12(7), 180-194pl_PL
dc.referencesSpeveć D., Klempić-Bogadi S., 2009, Croatian Cities under Transformation: New Tendencies in Housing and Segregation, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 454-468pl_PL
dc.referencesStanilov K. (red.), 2007, The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, Springer, Dordrechtpl_PL
dc.referencesSteinführer A., Haase A., 2007, Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 89(2), 183–195pl_PL
dc.referencesStenning A., 2004, Urban change and the localities [w:] Bradshaw M., Stenning A. (red.), East Central Europe and the Former Soviet Union. The post socialist states, Pearson/Prentice Hall, Harlow, 87-108pl_PL
dc.referencesStenning A., Smith A., Rochovska A., Świątek D., 2010, Domesticating Neo- Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post- Socialist Cities, Wiley-Blackwell, Oxfordpl_PL
dc.referencesStępniak M., 2012, The Spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008, Geographia Polonica, 85(1), 67-80pl_PL
dc.referencesStępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A., 2009, Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Atlas Warszawy, 11, IGiPZ PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesStoyanov P., Frants K., 2006, Gated communities in Bulgaria: interpreting a new trend in post-communist urban development, Geojournal, 66, 57-63pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Olejnik A., 2010, Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych [w:] Suchecki B. (red.), Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 100-125pl_PL
dc.referencesSýkora L., 1994, Local urban restructuring as a mirror of globalization processes: Prague in the 1990s, Urban Studies, 31(7), 1149-1166pl_PL
dc.referencesSýkora L., 1999, Changes in the internal structure of post-communist Prague, Geojournal, 49, 79-89pl_PL
dc.referencesSýkora L., 2005, Gentrification in post-communist cities [w:] R. Atkinson R., Bridge G. (red.), Gentrification in Global Context: The New Urban Colonialism, Routledge, Londyn, 90-105pl_PL
dc.referencesSýkora L., 2007, The Czech Case Study – Social Inequalities in Urban Areas and Their Relationship with Competitiveness in the Czech Republic [w:] Szirmai V. (red.), Social Inequalities in Urban Areas and Globalisation: The Case of Central Europepl_PL
dc.referencesSýkora L., 2009, New Socio-Spatial Formations: Places of Residential Segregation and Separation in Czechia, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100, 417-435pl_PL
dc.referencesSýkora L., Bouzarovski S., 2012, Multiple transformations: conceptualising the post-communist urban transition, Urban Studies, 49(1), 43-60pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1978, Social inequalities in state socialist redistributive economies, International Journal of Comparative Sociology, 63–87pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1983, Urban Inequalities under State Socialism, Oxford University Press, Nowy Yorkpl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1987, Housing inequalities and occupational segregation in state socialist cities. Commentary to the special issue of IJURR on east European cities, International Journal of Urban and Regional Research, 11, 1–8pl_PL
dc.referencesSzelényi I., 1996, Cities under socialism and after [w:] Andrusz G., Harloe M., Szelényi I., (red.) Cities after Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Blackwell, Oxford, 286–317pl_PL
dc.referencesTammaru T., 2001, The Soviet Union as a deviant case? Underurbanization in soviet Estonia, Urban Geography, 22(6), 584-603pl_PL
dc.referencesTasan-Kok T., 2007, Istambul, Budapeszt and Warsaw: Institutional and Spatial Change, Eburon, Londynpl_PL
dc.referencesTátrai P., 2011, Ethnic residential segregation in three cities in northwest Romania, Hungarian Geographical Bulletin, 60(2), 189-216pl_PL
dc.referencesTemelová J., 2007, Flagship developments and the physical upgrading of the post-socialist inner city: The Golden Angel project in Prague, Geografiska Annaler, 89B(2), 169-181pl_PL
dc.referencesTemelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová P., 2011, Housing estates in the Czech Republic: various trajectories and inner differentiation, Urban Studies, 48(9), 1811-1834pl_PL
dc.referencesTosics I., 2005, City development in Central and Eastern Europe since 1990: The impacts of internal forces [w:] Hamilton F. E. I., Andrews K., Pichler- Milanović N. (red.), Transformation of Cities in Central and Eastern Europe, United Nations University Press, Tokyo, 44-78pl_PL
dc.referencesTsenkova S., 2006, Beyond transitions: Understanding urban change in postsocialist cities [w:] Tsenkova S., Budic-Nedovic Z., (red.) The urban mosaic of post-socialist Europe, Springer, Heidelbergpl_PL
dc.referencesTsenkova S., 2008, Managing change: the comeback of post-socialist cities, Urban Research and Practice, 1(3), 291-310pl_PL
dc.referencesTurnock D., 1990, Bucharest City Profile, Cities, 7(2), 107-118pl_PL
dc.referencesTurnock D., 2007, Aspects of Independent Romania’s Economic History with Particular Reference to Transition for EU Accession, Ashgate, Aldershotpl_PL
dc.referencesVan de Kaa D. J., 1987, Europe’s Second Demographic Transition, Population Bulletin, 42(1), The Population Reference Bureau, Washingtonpl_PL
dc.referencesvan Kempen R., 2007, Divided cities in the 21st century: Challenging the importance of globalization, Journal of Housing and Built Environment, 22(1), 13-31pl_PL
dc.referencesvan Kempen R., Murie A., 2009, The New Divided City: Changing Patterns in European Cities, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(4), 377-398pl_PL
dc.referencesVan Kempen R., Özüekren A. S., 1998, Ethnic segregation in cities: new forms and explanations in a dynamic world, Urban Studies, 35(10), 1631-1653pl_PL
dc.referencesVendina O., 1997, Transformation processes in Moscow and in intra-urban stratification of population, GeoJournal, 42(4), 349-363pl_PL
dc.referencesVöckler K., 2010, Turbo Urbanism in Prishtina [w:] Kliems A., Dmitrieva M. (red.), The Post-Socialist City – Continuity and Change in Urban Imagery, Jovis verlag, Berlin, 210-229pl_PL
dc.referencesWalmsley D. J., Lewis G. J., 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., 1996, Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, Omega-Praksis, Łódźpl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 116, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańskpl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańskpl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1992, Segregacja ludności według poziomu wykształcenia w największych miastach Polski [w:] Wódz K., Czekaj K. (red.), Szkoła chicagowska w socjologii, Uniwersytet Śląski, PTS Sekcja Socjologii Miasta, Katowice-Warszawa, 185-222pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, Przegląd Geograficzny, 73(4), 315-334pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2002, From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice: The changing social and spatial patterns in Polish cities [w:] Marcuse P., Van Kempen R. (red.), Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space, Oxford University Press, Oxford, 183–199pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2003, Społeczna geografia miasta, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2008, Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy [w:] Warszawa Akademicka. Seminarium, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, 21-29pl_PL
dc.referencesWęcławowicz, G., 1979, The Structure of Socio-economic Space in Warsaw in 1931 and 1970: A Study in Factorial Ecology [w:] French R. A., Hamilton F. E. I. (red.), The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, John Willey & Sons, Chichester, 387-424pl_PL
dc.referencesWęcławowicz, G., 1998, Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw [w:] Enyédi G. (red.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest 55-66pl_PL
dc.referencesWęcławowicz, G., 2004, Where the grass is greener in Poland: Regional and Intra-urban Inequalities [w:] Lee R., Smith D. M. (red.), Geographies and Moralities. International Perspectives on Development, Justice and Place, Blackwell, Londyn, 62-77pl_PL
dc.referencesWessel T., 2000, Social Polarization and Socio-economic Segregation in a Welfare State: The case of Oslo, Urban Studies, 37(10), 1947-1967pl_PL
dc.referencesWilson J. W., 1987, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.referencesWong D., 2009., The modifiable areal unit problem (MAUP) [w:] Fortheringham A.S., Rogerson P. A. (red.), The SAGE Handbook of Spatial Analysis, SAGE, Londyn, 105-124pl_PL
dc.referencesZanon B., Marcińczak S., 2011, Land regimes, planning systems and urban dynamics in the European countries [w:] Tira M., van der Krabben E., Zanon B. (red.), Land Management for Urban Dynamics. Innovative methods and practices in a changing Europe, Maggioli, Mediolan, 27-46pl_PL
dc.referencesZborowski A., (red.), 2009, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Krakówpl_PL
dc.referencesZborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesZorbaugh H.W., 1929/1976, The Gold Coast and the Slum. A sociological study of Chicago’s near north side, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-946-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe