Show simple item record

dc.contributor.authorMarkowicz, Iwona
dc.contributor.authorBaran, Paweł
dc.date.accessioned2019-07-12T11:41:39Z
dc.date.available2019-07-12T11:41:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29432
dc.description.abstractThe Intrastat system is used for gathering statistical data on trade in goods between the EU Member States. Data from all the Member States are aggregated by Eurostat. Specifics of the data collection process are different in different countries and that is why mirror data (regarding by default the same transactions revealed in statistics of both the acquirer and supplier country) often do not match. The goal of the analysis conducted was to assess the quality of data on intra‑Community trade in goods between the ‘old’ fifteen and the ‘new’ EU Member States as well as to point out these directions that influenced the observed differences in mirror data the most. The paper is a follow‑up of previous research on the quality of foreign trade data.en_GB
dc.description.abstractW systemie INTRASTAT zbierane są dane statystyczne dotyczące wymiany towarowej między krajami UE. Eurostat agreguje dane pochodzące z poszczególnych państw członkowskich. Specyfika procesu pozyskiwania danych różni się w poszczególnych krajach, w związku z czym dane lustrzane (dotyczące w założeniu tych samych transakcji, odnotowanych w statystyce kraju wywozu i kraju przywozu) często się nie pokrywają. Celem przeprowadzonych analiz była ocena jakości danych o wewnątrzunijnej wymianie towarowej krajów „starej” piętnastki i „nowych” członków UE ze wskazaniem, które kierunki w największym stopniu wpłynęły na występowanie obserwowanych różnic w danych lustrzanych. Artykuł jest kontynuacją badań jakości danych dotyczących handlu zagranicznego.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 341
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectofficial statistics data qualityen_GB
dc.subjectmirror dataen_GB
dc.subjectintra-Community tradeen_GB
dc.subjectEUen_GB
dc.subjectjakość danych statystyki publicznejpl_PL
dc.subjectdane lustrzanepl_PL
dc.subjecthandel wewnątrzwspólnotowypl_PL
dc.subjectUEpl_PL
dc.titleQuality of INTRASTAT DATA. Comparison Between the ‘Old’ and the ‘New’ EU Member Statesen_GB
dc.title.alternativeJakość danych w systemie INTRASTAT. Porównanie krajów „starej” i „nowej” UEpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number69-80
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesDomański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014), Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDunn O. J. (1964), Multiple comparisons using rank sums, “Technometrics”, no. 6, pp. 241–252.pl_PL
dc.referencesEurostat (2017a), Compilers guide on European statistics on international trade in goods, 2017 edition, Manuals and guidelines, Publications Office of the European Union, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesEurostat (2017b), National requirements for the Intrastat system, 2018 edition, Manuals and guidelines, Publications Office of the European Union, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesKruskal W. H., Wallis W. A. (1952), Use of ranks in one‑criterion variance analysis, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 47(260), pp. 583–621.pl_PL
dc.referencesMarkowicz I., Baran P. (2019), Jakość danych dotyczących obrotu towarowego między krajami unijnymi, „Wiadomości Statystyczne”, no. 1, pp. 7–19.pl_PL
dc.referencesPohlert T. (2014), The Pairwise Multiple Comparison of Mean Ranks Package (PMCMR). R package, http://CRAN.R‑project.org/package=PMCMR [accessed: 15.09.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.markowicz@usz.edu.pl
dc.contributor.authorEmailpawel.baran@usz.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.341.05
dc.relation.volume2en_GB
dc.subject.jelF14en_GB
dc.subject.jelC10en_GB
dc.subject.jelC82en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.