Show simple item record

dc.contributor.authorPodolski, Paweł
dc.date.accessioned2019-08-20T09:11:30Z
dc.date.available2019-08-20T09:11:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29978
dc.description.abstractThe aim of the article is to describe and present the basic characteristics of the phenomenon of market manipulation made by disseminating false information. In the first part of the study, based on a conceptual analysis of the literature on the subject, the idea and functions of information and manipulation on financial markets are shown from the financial and legal point of view. In the second part, on the basis of the Polish Financial Supervision Authority’s statistics, the importance of quality of information for the efficiency of financial markets is analyzed. The contribution to the analysis was conducted on a sample of the most important sources of announcements for investors: financial reports, analyses and recommendations, media reports and rumors. The examples of manipulations which took place between 2006 and 2017 in the capital market in Poland are also presented.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest opisanie i scharakteryzowanie zjawiska manipulacji cenami instrumentów finansowych za pomocą informacji. W pierwszej części pracy, na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu, przedstawiono pojęcia informacji i manipulacji w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych oraz funkcji pełnionych na rynku finansowym. W drugiej części posłużono się danymi Komisji Nadzoru Finansowego do przeprowadzenia przyczynku do analizy znaczenia jakości informacji finansowej dla efektywności rynku w odniesieniu do najważniejszych źródeł komunikatów wykorzystywanych przez inwestorów: raportów okresowych i bieżących, analiz i rekomendacji analityków, doniesień medialnych czy informacji poufnych, plotek i pogłosek. Przedstawione zostały także konkretne przykłady manipulacji informacją na polskim rynku kapitałowym w latach 2006–2017.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Behawioralne i mikrostrukturalne uwarunkowania rynków finansowych i inwestycji alternatywnych” (UMO-2015/17/B/HS4/02708)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectinformationen_GB
dc.subjectmanipulationen_GB
dc.subjectfinancial marketen_GB
dc.subjectMarket Abuse Regulation (MAR)en_GB
dc.subjectinformacjapl_PL
dc.subjectmanipulacjapl_PL
dc.subjectrynek finansowypl_PL
dc.subjectMarket Abuse Regulation (MAR)pl_PL
dc.titleManipulacja informacją na rynkach finansowych: przyczynek do analizy na przykładzie rynku kapitałowego w Polscepl_PL
dc.title.alternativeMarket manipulation by disseminating false information: A contribution to the analysis on the basis of the capital market in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number112-133
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAmerican Accounting Association (1966), A Statement of Basic Accounting Theory, Evanston.pl_PL
dc.referencesAndreassen P.B., Krauss S.J. (1990), Judgmental extrapolation and the salience of change, „Journal of Forecasting”, nr 9, s. 347–372.pl_PL
dc.referencesBalata P., Breton G. (2005), Narratives vs numbers in the annual report: Are they giving the same message to the investors?, „Review of Accounting & Finance”, nr 4 (2), s. 5–14.pl_PL
dc.referencesBańko M. (2005), Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarber B., Lehavy R., McNichols M., Treuman B. (2003), Ressessing the returns to analysts’ stock Recommendations, „Financial Analysts’Journal”, nr 59 (2), s. 16–18.pl_PL
dc.referencesBeynon-Davis P. (1999), Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiela A. (1976), Informacja a decyzja, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlasco N., Corredor P. (2016), When and where are informed traders? What is their relationship with analysts in the price discovery process?, „Journal of Behavioral Finance”, nr 17 (4), s. 352–364.pl_PL
dc.referencesBloomfeld R., Libby R., Nelson M. (1998), Underreactions and overreactions and moderated confidence, „Journal of Financial Markets”, nr 3, s. 113–137.pl_PL
dc.referencesChan L., Jegadeesh N., Lakonishok J. (1996), Momentum strategies, „Journal of Finance”, nr 51, s. 16781–1713.pl_PL
dc.referencesCoombs C.H., Dawes R.M., Tversky A. (1977), Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCorgnet B., Kujal P., Porter D. (2010), The effect of reliability, content and timing of public announcements on asset trading behavior, „Journal of Economic Behavior & Organization”, nr 76 (2), s. 254–266.pl_PL
dc.referencesCutler D.M., Poterba J., Summers L.H. (1989), What moves stock prices?, „Journal of Portfolio Management”, nr 15 (3), s. 4–12.pl_PL
dc.referencesDiFonzo N., Bordia P. (1997), Rumor and prediction: Making sense (but losing dollars) in the stock market, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, nr 71 (3), s. 329–353.pl_PL
dc.referencesDziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFung W., Hsieh D.A. (1999), A primer on hedge funds, „Journal of Empirical Finance”, nr 6, s. 309–331.pl_PL
dc.referencesGalland F.J. (1982), Dictionary of computing, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesGriffin D., Tversky A. (1992), The weighing of evidence and the determinants of overconfidence, „Cognitive Psychology”, nr 24, s. 411–435.pl_PL
dc.referencesHenry N.L. (1974), Knowledge management: A new concern for public administration, „Public Administration Review”, nr 34 (3), s. 189–196.pl_PL
dc.referencesHicks J.O. (1993), Management information systems: A user perspective, West Publishing, Minneapolis.pl_PL
dc.referencesHintikka J. (1970), On semantic information [w:] Information and Inference, Hintikka J., Suppes P. (red.), Reidel Publishing, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesHoffrege U., Gigerenzer G. (1995), How to improve Bayesian reasoning without instruction: Frequency formats, „Psychological Review”, nr 102 (4), s. 684–704.pl_PL
dc.referencesIdzikowska G. (2002), Wiarygodność danych a bezpieczeństwo zasobów w środowisku informatycznym rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesIwaniuk W. (2010), Miażdżąca opinia o analizie UniCredit, „Parkiet”, numer z 7 stycznia 2010 r., www.parkiet.com/artykul/885034.html (data dostępu: 21 marca 2018).pl_PL
dc.referencesJegadeesh N., Titman S. (1995), Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits, „Review Of Financial Studies”, nr 8 (4), s. 973–993.pl_PL
dc.referencesJegadeesh N., Kim J., Krische S.D, Lee C.C. (2004), Analyzing the analysts: When do recommendations add value?, „Journal of Finance”, nr 59 (3), s. 1083–1124.pl_PL
dc.referencesKazimierczak A. (2009), Bioton – Adam Wilczęga zapłaci 100 tys. zł kary, „Parkiet”, nr z 25 marca 2009 r., www.parkiet.com/artykul/794500.html (data dostępu: 10 marca 2018).pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego (2007), Komunikat z XII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 lutego 2007, www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty (data dostępu: 27 stycznia 2018).pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego (2009), Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, Uchwała nr 63/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Adama Wilczęgę, https://bip.knf.gov.pl/pliki/dziennik_nr_5_2009_12039_tcm6-12039.pdf (data dostępu: 27 stycznia 2018).pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego (2011), Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Nadzoru Finansowego (2018), Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_16-01-2018_tcm6-27121.pdf (data dostępu: 27 stycznia 2018).pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesLangefors B. (1980), Infological models and information users view, „Information Systems”, nr 5, s. 17–32.pl_PL
dc.referencesLaudon K.C., Laudon J.P. (1991), Business information systems: A problem solving approach, Dryden Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesLee J., Lee J.W. (2015), Analyst herding behavior and analyst affiliation: Evidence from business groups, „Journal of Behavioral Finance”, nr 16 (4), s. 373–386.pl_PL
dc.referencesLim T. (2001), Rationality and Analysts’ Forecast Bias, „Journal of Finance”, nr 56, s. 369–385.pl_PL
dc.referencesLorie J.H., Dodd P., Kimpton M.H. (1985), The stock market: Theory and evidence, Dow-Jones-Irwin.pl_PL
dc.referencesŁukasik G. (2013), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartysz C.B. (2015), Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer Business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMeyer B. (2006), Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 7, s. 225–229.pl_PL
dc.referencesMikołajek-Gocejna M. (2008), Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości [w:] Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Value Based management. Koncepcja, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinsky H. (1982), Can ‘it’ happen again? Essays on instability and finance, M.E. Skarpe, New York.pl_PL
dc.referencesMullainathan S., Shleifer A. (2005), The market for news, „American Economic Review”, nr 95 (4), s. 1031–1053.pl_PL
dc.referencesNewell A., Simon H.A. (1972), Human problem solving, Prentice Hall, Englewoods Cliffs.pl_PL
dc.referencesOleński J. (2001), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatterson R. (2010), Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku, Zielona Sowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesPavio A. (1986), Mental representations. A dual coding approach, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesPound J., Zeckhauser R.J. (1990), Clearly heard on the street: The effect of takeover rumors on stock prices, „Journal of Business”, nr 63 (3), s. 291–308.pl_PL
dc.referencesProbst G., Raub S., Romhardt K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficynapl_PL
dc.referencesEkonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesRoguski A. (2006a), Kto pompuje kurs Polnej?, „Parkiet”, nr z 27 stycznia 2006 r., www.parkiet.com/artykul/429062.html (data dostępu: 21 kwietnia 2018).pl_PL
dc.referencesRoguski A. (2006b), Sprawa ŻIF będzie wyjaśniona, „Parkiet”, nr z 30 stycznia 2006 r., http://biznes.interia.pl/gieldy/news/sprawa-zif-bedzie-wyjasniona,711854,1844 (data dostępu: 10 kwietnia 2018).pl_PL
dc.referencesRosnow R.L. (1991), Inside rumor: A personal journey, „American Psychologist”, nr 46 (5), s. 484–496.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dn. 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.pl_PL
dc.referencesStatystyka Policja (2019), Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (s. 310–316), http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-18/63905,Falszowanie-informacji-w-obrocie-papierami-wartosciowymi-art-311.html (data dostępu: 1 czerwca 2019).pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2010), Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2013), Informacja, wiedza, mądrość, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStokłosa A., Syp S. (2017), MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (2016), Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie, Wyniki Ogólnopolskiego Badania 2016, Warszawa, www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskiebadanie-inwestorow-obi-2016.html (data dostępu: 12 listopada 2017).pl_PL
dc.referencesSundgren B. (1973), An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm.pl_PL
dc.referencesSzyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSzyszka A. (2013), Bahavioral finance and capital market, Palgrave Macmillian, New York.pl_PL
dc.referencesTomczuk P., Gajda K. (2013), Od czego zależą rekomendacje analityków, „Harvard Business Review Polska”, nr 129, s. 125–130.pl_PL
dc.referencesTversky A., Kahneman D. (1983), Extension versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment, „Psychological Review”, nr 90 (4), s. 293–315.pl_PL
dc.referencesUhl M.W. (2014), Reuters Sentiment and Stock Returns, „Journal of Behavioral Finance”, nr 15 (4), s. 287–298.pl_PL
dc.referencesUrsul A.D. (1971), Informacija, Nauka, Moskwa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.z 2005 r. nr 183, poz. 1538).pl_PL
dc.referencesWarneryd K.E. (2001), Stock-market psychology. How people value and trade stocks, Edward Elgar Publishing, Cheltenhan.pl_PL
dc.referencesWierzbicki T. (1981), System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZatoński K. (2010), KNF zamyka sprawę kar za opcje walutowe, „Puls Biznesu”, nr z 29 czerwca 2010 r., www.pb.pl/knf-zamyka-sprawe-kar-za-opcje-walutowe-564189 (data dostępu: 20 stycznia 2018).pl_PL
dc.referencesZeleny M. (1987), Management support systems: Towards integrated knowledge management, „Human Systems Management”, nr 7 (1), s. 59–70.pl_PL
dc.referencesZielonka P. (2011), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpodolskp@uek.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.26.03
dc.subject.jelG14pl_PL
dc.subject.jelG40pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.