SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Krezowie herbu Przeginia – genealogia rodu
Zbigniew Anusik
2. Sznur w heraldyce królowej wdowy Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej
Jarosław Pietrzak
3. Radom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wieku
Mariusz Kozdrach
4. Józef Redo (1872–1941). Wybitny artysta polskiego teatru i filmu
Adrian Uljasz
5. Z historii „operacji narodowościowych” NKWD lat 1937–1938 w Kirgizji. Represje wobec mniejszości etnicznych (na przykładzie narodowości polskiej)
Bołotbek Dżumaszowicz Abdrachmanow, Sałtanat Urumowna Asekowa
6. Łódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszość
Jan Pomorski
7. Miejsce Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w polskiej nauce historycznej (1945–1989)
Tadeusz P. Rutkowski
8. Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego w realiach PRL. Wybrane zagadnienia
Krzysztof Lesiakowski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

9. Testament szlachetnie urodzonej Anny Jezierskiej z 1745 roku. Analiza źródłoznawcza
Małgorzata Karkocha
10. Kilka komentarzy do wspomnień Józefa Zajączkowskiego (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach)
Dorota Karolina Samborska-Kukuć
11. Marginesy pamięci. Uwagi wokół historii pisma „Prąd” (1909–1914)
Ewelina Maria Kostrzewska
12. Awangarda w kręgu Jacques’a Maritaina
Eleonora Jedlińska

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

13. „Ηγρoμνεματα βυζαντινα. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi”, red. Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 167
Błażej Cecota
14. Michaël Green, „The Huguenot Jean Rou (1638–1711): Scholar, Educator, Civil Servant”, series: Vie des Huguenots, vol. LXIX, Honoré Champion, Paris 2015, pp. 480
Miriam Franchina
15. „Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniaw-skiej (1716–1726)”, z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski, Wydawnictwo Naukowe Uni-wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss.404.
Joanna Orzeł
16. Dekalog historyka, czyli drogi i bezdroża dziejopisarstwa Marka Cetwińskiego (Rec.: Marek Cetwiński, „Drogi i bezdroża dziejopisarstwa”, Studio AB, Olsztyn 2017, ss. 456)
Anna Czerniecka-Haberko, Tadeusz Srogosz

KRONIKA NAUKOWA

17. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i idea Europy Środkowej”, Łódź, 22–23 listopada 2018 roku
Aleksandra Sylburska
18. Sprawozdanie z konferencji pt. „Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź, 6–7 grudnia 2018 roku
Dariusz Jeziorny

Recent Submissions