Show simple item record

dc.contributor.authorKoszałkowska, Karolina
dc.date.accessioned2019-08-27T11:41:43Z
dc.date.available2019-08-27T11:41:43Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.citationKoszałkowska, K. (2018). Konteksty szkolno-wychowawcze w badaniach nad agresją werbalną i agresywnymi formami humoru. Psychologia Wychowawcza, 56(14), 251-260.pl_PL
dc.identifier.issn0033-2860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30035
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano przegląd wybranych badań nad agresją werbalną i agresywnymi formami humoru obserwowanymi w środowiskach wychowawczych i edukacyjnych. Badania te uwzględniają akty agresji słownej dokonywane w klasie szkolnej i na uniwersytecie, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczególną uwagę poświęcono rzadko wykorzystywanemu w psychologii interpersonalnemu modelowi agresywności werbalnej (Infante, Wigley, 1986), a także typologii stylów humoru, ze szczególnym uwzględnieniem agresywnego poczucia humoru (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, Weir, 2003). Artykuł ma także na celu wykazanie, że zjawiska humoru dyskredytującego, wrogiego oraz agresywnego stylu poczucia humoru stanowią uzupełnienie szerokiego repertuaru zachowań uznawanych za werbalnie agresywne i powinny być uwzględniane w badaniach nad agresją o charakterze werbalnym, zwłaszcza w kontekście takich zjawisk jak bullying. W zakończeniu podjęto próbę określenia praktycznych implikacji wynikających z zaprezentowanego przeglądu, jak również wskazania możliwych kierunków dalszych badań w tym zakresie.pl_PL
dc.description.abstractThis paper provides a review of selected research on verbal aggression and aggressive forms of humor that can be observed in educational settings. These include acts of verbal aggression committed in school and college classrooms by both students and teachers. This review focuses on the interpersonal model of verbal aggressiveness (Infante, Wigley, 1986), which is rarely used in psychology, as well as the typology of humor styles, with emphasis on the aggressive style of humor (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, Weir, 2003). Another aim of this paper is to show that disparaging, hostile, and aggressive forms of humor can be considered a significant subtype of verbally aggressive behaviors and should be recognized as such in future studies concerning these behaviors (especially bullying). The final part of this paper provides several practical implications of the review, as well as suggestions for future research.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPsychologia Wychowawcza;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectagresja werbalnapl_PL
dc.subjecthumor agresywnypl_PL
dc.subjectnauczycielepl_PL
dc.subjectbullyingpl_PL
dc.titleKonteksty szkolno-wychowawcze w badaniach nad agresją werbalną i agresywnymi formami humorupl_PL
dc.title.alternativeA review of research on verbal aggression and aggressive forms of humor in educational contextspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number251-260pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBieg, S., Grassinger, R., Dresel, M. (2017). Humor as a magic bullet? Associations of different teacher humor types with student emotions. Learning and Individual Differences, 56, 24–33.pl_PL
dc.referencesBlickle, G., Habasch, A., Senft, W. (1998). Verbal aggressiveness: conceptualization and measurement a decade later. Psychological Reports, 82(1), 287–298.pl_PL
dc.referencesBowker, J.C., Etkin, R.G. (2014). Does humor explain why relationally aggressive adolescents are popular? Journal of Youth and Adolescence, 43(8), 1322–1332.pl_PL
dc.referencesBrendgen, M., Wanner, B., Vitaro, F. (2006). Verbal abuse by the teacher and child adjustment from kindergarten through grade 6. Pediatrics, 117(5), 1585–1598.pl_PL
dc.referencesCann, A., Kuiper, N.A. (2014). Research on the role of humor in well-being and health. Europe's Journal of Psychology, 10(3), 412–428.pl_PL
dc.referencesConoley, C.W., Hershberger, M., Gonzalez, L., Rinker, S., Crowley, A.K. (2008). Responding to Interpersonal Teasing. Journal of Emotional Abuse, 7(4), 27–41.pl_PL
dc.referencesFarnicka, M., Liberska, H., Niewiedział, D. (2016). Psychologia agresji. Wybrane problemy. Warszawa: WN PWN.pl_PL
dc.referencesFox, C.L., Dean, S., Lyford, K. (2013). Development of a Humor Styles Questionnaire for children. Humor, 26(2), 295–319.pl_PL
dc.referencesFox, C.L., Hunter, S.C., Siân, E.J. (2015). The relationship between peer victimization and children’s humor styles: It’s no laughing matter! Social Development, 24(3), 443–461.pl_PL
dc.referencesFrymier, A.B., Wanzer, M.B., Wojtaszczyk, A.M. (2008). Assessing Students’ Perceptions of Inappropriate and Appropriate Teacher Humor. Communication Education, 57(2), 266–288.pl_PL
dc.referencesHornowska, E., Charytonik, J. (2011). Polska adaptacja kwestionariusza stylów humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir. Studia Psychologiczne, 49(4), 5–22.pl_PL
dc.referencesInfante, D A. (1995). Teaching students to understand and control verbal aggression. Communication Education, 44(1), 51–63.pl_PL
dc.referencesInfante, D.A., Riddle B.L., Horvath, C.L., Tumlin, S.A. (1992). Verbal aggressiveness: Messages and reasons. Communication Quarterly, 40(2), 116–126.pl_PL
dc.referencesInfante, D.A., Wigley, C.J. (1986). Verbal aggressiveness: An interpersonal model and measure. Communication Monographs, 53(1), 61–69.pl_PL
dc.referencesJames, L., Fox, C. (2016). The development of a humor styles questionnaire for younger children. Humor, 29(4), 555–582.pl_PL
dc.referencesKearney, P., Plax, T.G., Hays, E.R., Ivey, M.J. (1991). College teacher misbehaviors: What students don't like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 39(4), 309–324.pl_PL
dc.referencesKlein, D. N., Kuiper, N. A. (2006). Humor styles, peer relationships, and bullying in middle childhood. Humor: International Journal of Humor Research, 19(4), 383–404.pl_PL
dc.referencesKrahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesMartin, R.A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, 37(1), 48–75.pl_PL
dc.referencesMasui, K., Ura, M. (2016). Aggressive humor style and psychopathy: Moderating effects of childhood socioeconomic status. Translational Issues in Psychological Science, 2(1), 46–53.pl_PL
dc.referencesMyers, S.A. Knox, R.L. (1999). Verbal aggression in the college classroom: Perceived instructor use and student affective learning. Communication Quarterly, 47(1), 33–45.pl_PL
dc.referencesPoraj, G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesPoraj, G. (2014). Profile psychologiczne nauczycieli a ich funkcjonowanie w roli zawodowej. Psychologia Wychowawcza, 5, 131–146.pl_PL
dc.referencesPrzewłocka, J. (2015). Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.pl_PL
dc.referencesRancer, A.S. (2015). Verbal Aggressiveness. W: C.R. Berger, M.E. Roloff, S.R. Wilson, J. P. Dillard, J. Caughlin, D. Solomon (red.), The International Encyclopedia of Interpersonal Communication.pl_PL
dc.referencesRoberto, A.J., Finucane, M.E. (1997). The assessment of argumentativeness and verbal aggressiveness in adolescent populations. Communication Quarterly, 45, 21–36.pl_PL
dc.referencesRocca, K. (2008). Participation in the College Classroom: The Impact of Instructor Immediacy and Verbal Aggression. The Journal of Classroom Interaction, 43(2), 22–33.pl_PL
dc.referencesSari, S.V. (2016). Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor. Computers in Human Behavior, 54, 555–559.pl_PL
dc.referencesSebastian, R.J., Parke, R.D., Berkowitz, L., West, S.G. (1978). Film violence and verbal aggression: A naturalistic study. Journal of Communication, 28, 164–171.pl_PL
dc.referencesShapiro, J.P., Baumeister, R.F., Kessler, J.W. (1991). A three-component model of children's teasing: Aggression, humor, and ambiguity. Journal of Social and Clinical Psychology, 10, 459–472.pl_PL
dc.referencesSmith, P.K., Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. Aggressive Behavior, 26, 1–9.pl_PL
dc.referencesSøndergaard, D.M. (2018). The thrill of bullying. Bullying, humour and the making of community. Journal for the Theory of Social Behaviour, 48(1), 48–65.pl_PL
dc.referencesTeicher, M.H., Samson, J.A., Sheu, Y.-S., Polcari, A., McGreenery, C.E. (2010). Hurtful Words: Exposure to peer verbal aggression is associated with elevated psychiatric symptom scores and corpus callosum abnormalities. The American Journal of Psychiatry, 167(12), 1464–1471.pl_PL
dc.referencesTorok, S.E., McMorris, R.F., Lin, W.-C. (2004). Is humor an appreciated teaching tool? Perceptions of professors' teaching styles and use of humor. College Teaching, 52(1), 14–20.pl_PL
dc.referencesWanzer, M., Booth-Butterfield, M., Booth-Butterfield, S. (1996). Are funny people popular? An examination of humor orientation, loneliness, and social attraction. Communication Quarterly, 44, 42–52.pl_PL
dc.referencesWanzer, M.B., Frymier, A.B., Wojtaszczyk, A.M., Smith, T. (2006). Appropriate and inappropriate uses of humor by teachers. Communication Education, 55(2), 178–196.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolina.koszalkowska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0012.8293
dc.relation.volume56(14)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe