Show simple item record

dc.contributor.authorOlejnik, Karol
dc.date.accessioned2019-09-06T10:37:31Z
dc.date.available2019-09-06T10:37:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30083
dc.description.abstractThe article approaches the culture problem between myths about extraordinary bravery of Polish men and the historical facts which are different from this stereotype. This article focuses on the roots of the myth and its permanent place in Polish culture.en_GB
dc.description.abstractArtykuł dotyczy kwestii o charakterze kulturowym. Jest próbą konfrontacji mitu o szczególnej waleczności Polaków z rzeczywistością historyczną, która od tego stereotypu jest odległa. Ponadto rozważania dotyczą przyczyn ukształtowania się takiego mitu i jego stałej obecności w kulturze narodowej Polaków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica; 103
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectPolishen_GB
dc.subjectmenen_GB
dc.subjectwarrioren_GB
dc.subjectknighten_GB
dc.subjectsoldier – culture stereotypesen_GB
dc.subjectPolakpl_PL
dc.subjectmężczyznapl_PL
dc.subjectwojownikpl_PL
dc.subjectrycerzpl_PL
dc.subjectżołnierz – stereotyp kulturowypl_PL
dc.titlePolak-wojownik. Wzorzec polskiego mężczyzny – mit czy rzeczywistość?pl_PL
dc.title.alternativePolish warrior. An example of a Polish man – myth or reality?en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number13-26
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Wojskowości
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesAraszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBłoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesEstreicher S., Pacyfizm w Polsce XVI stulecia, Poznań 1930.pl_PL
dc.referencesGoliński J.K., Okolice trwogi: lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski, Bydgoszcz 1997.pl_PL
dc.referencesGórski J., Męska rzecz, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.pl_PL
dc.referencesHomer, Iliada, przekł., wstępem i komentarzem opatrzył J. Łanowski, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesIdeały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, t. I–II, red. E.J. Kryńska, Białystok 2006.pl_PL
dc.referencesJanion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesJanion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJanion M., Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesKaltenbergh L., Kopczyk zacny sławy żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, porzekadle, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKapuściak J., Podgórski W.J., Tradycje żołnierskie w literaturze polskiej, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, t. I, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski J.R., Legenda Samosierry i inne prace krytyczne, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLenart M., „Miles pius et justus”. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMicińska M., Między Królem Duchem a mieszczaninem. Opis bohatera narodowego piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J.U., Śpiewy historyczne, Kraków 1816.pl_PL
dc.referencesNietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesNowoczesność i sarmatyzm, red. P. Czapliński, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesPalczewski P., Kolenda moskiewska, Kraków 1609.pl_PL
dc.referencesPieśń nowych Legionów, Wiedeń 1915.pl_PL
dc.referencesPlaton, Leches, przekł. W. Witwicki, Warszawa1958.pl_PL
dc.referencesPolska powieść historyczna XX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1990.pl_PL
dc.referencesProblemy literatury staropolskiej, seria III, red. J. Pelc, Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesSarmackie Teatrum, t. I–II, red. R. Ocieczek, Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesSęp Szarzyński M., Poezje, wstęp i oprac. J.S. Gruchała, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesSowa J., Fantomowe ciało króla, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiderska-Włodarczyk U., Homo militans, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesTazbir J., Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesTomasik T., Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013.pl_PL
dc.referencesWańkowicz M., Wojna i pióro, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesWilson P.H., Wojna trzydziestoletnia 1618–1648. Tragedia Europy, Oświęcim 2017.pl_PL
dc.referencesWojna – doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskuła, Warszawa 2011.pl_PL
dc.contributor.authorEmailolejnik@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.103.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.