Show simple item record

dc.contributor.authorTrzmielak, Dariusz
dc.date.accessioned2019-09-11T07:56:41Z
dc.date.available2019-09-11T07:56:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTrzmielak D. M., Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-934-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-934-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30121
dc.descriptionTrendy na rynkach międzynarodowych sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich branżach, jak: biotechnologia, nanotechnologia, energetyka odnawialna, medycyna, bioinformatyka, inżynieria materiałowa, elektronika, paliwa energetyczne. Rozwój nowych technologii staje się priorytetem strategii Unii Europejskiej, Polski, regionów, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych. Podstawowym założeniem publikacji stała się teza, że zmiany dokonujące się pod wpływem globalizacji, integracji europejskiej, tempa prowadzenia badań naukowych i rozwoju nowych technologii na rynkach światowych, wzrostu konkurencyjności opartej na innowacyjności mają wpływ na zarządzanie wynikami badań przed wprowadzeniem nowych technologii i produktów na rynek. Celem rozprawy jest wskazanie podstawowych czynników kształtujących proces komercjalizacji w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach naukowo-badawczych na tle innych krajów.pl_PL
dc.description.abstractThe issue of innovation in science and technology management represents the nature of the free market economy. The creation of knowledge is one of the main tasks of higher education. Knowledge needs to be transformed. In the time of globalization and integration of Polish economy with the European Union tempo of knowledge, technology transfer and implementation of innovation are one of the company competitive advantages. The book Knowledge and technology commercialization – stimulants and strategies focuses on technology commercialization, the transfer of knowledge from universities to enterprises, new technology firm developments, barriers and stimulators for innovative industry enterprises. The commercialization of technology includes an increasing ability to generate new products. The purpose of this paper is to provide scientists and entrepreneurs with comprehensive information which will aid in their understanding of the stimulants and barriers in Polish, European and world perspectives and presents a case studies focusing on knowledge and technology transfer components. The book is divided into five parts. The first part of the paper begins by outlining the essential aspects of commercialization, technology transfer and marketing of hightech products. The second part focuses on the commercialization determinants and strategies in regional economy, enterprises and research organizations. The third chapter indicates the methodology of technology market potential assessment. The fourth one aims at analyzing the stimulants and barriers for commercialization and technology transfer in the enterprises, research and innovation and business development organizations based on the market research. The barriers and stimulants are chosen after interviewing 670 interviewers from 43 countries. The fifth part presents the five case studies on the spin-off company operating in the nanotechnology sector, enterprise developing new products based on technology transfer from university, global company introducing innovation on international market, technology based on PCT patents and technology standard implementing into Polish cinema sector. The paper allows to draw important insights into the development mechanism by which Polish scientists and entrepreneurs build up their competences and enter into high-tech international markets.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomercjalizacjapl_PL
dc.subjecttransfer wiedzypl_PL
dc.subjecttransfer technologiipl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectstrategie komercjalizacjipl_PL
dc.titleKomercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategiepl_PL
dc.title.alternativeKnowledge and technology commercialization – stimulants and strategiespl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number344pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Badań Marketingowychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-140-1-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Dariusz Trzmielak od 1995 roku jest pracownikiem Zakładu Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy budował, między innymi kierując w latach 2004–2007 Centrum Innowacji w Amerykańsko-Polskim Programie Offsetowym Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki. Wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007–2008), członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (2007–2013). Od 2007 roku kieruje jako dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, np.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź–Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010), a także redaktorem i współredaktorem naukowym monografii polskich i amerykańskich, między innymi: Value-added Partnering and Innovation in a Changing World, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009.pl_PL
dc.references1001 Inventions that Changed the World, red. T. Baylis, Barron’s, London 2009.pl_PL
dc.referencesA Basic guide to exporting, U.S. Department of Commerce, International Trade Administrative, Washington, D. C. 2008.pl_PL
dc.referencesA contribution to the current debate, „Research Policy” 1998, no. 27.pl_PL
dc.referencesAdamik A., Innowacyjne sposoby przyśpieszania budowy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw w warunkach rozwoju sektora IT, [w:] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. S. Lachiewicz, A. Adamik, M. Matejun, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesAdamski T., Między uczelnią a przemysłem – szanse, bariery, rozwiązania, [w:] Nauka i biznes: refleksje i refleksy, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesAlbors J., Hidalgo A., Success factors and hindrances in international R&D cooperation programs. The case of Iberoeka, [w:] Management of Technology. New Directions in Technology Management, red. M. H. Sherif, T. M. Khalil, Elsevier, Amsterdam 2007.pl_PL
dc.referencesAlexiadis S., Torres G. M., Technology adoption and spatial interaction: evidence from the European regions, [w:] Innovations and Space – European and National Approach, red. T. Markowski, M. Turała, P. Żuber, Polish Academy of Science Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesAmano G., The Cluster Linkage. A Case Study of Policy Made by a Japanese Local Government: The Sendai-Finland Wellbeing Center Project, [w:] Value Added Partnering and Innovation in the Changing World, red. M. Geenhuizen, D. M. Trzmielak, D. Gibson, M. Urbaniak, Purdue University Press, West Lafayette 2009.pl_PL
dc.referencesAnderson L. S., Technology audit. Survivor guide Version 1.0, National Centre for Technology Planning, December 2004.pl_PL
dc.referencesAnderson J., Technology foresight for competitive advantage, „Long Range Planning” 1997, vol. 30, no. 5.pl_PL
dc.referencesAndriessen D., IC Valuation and measurement classifying the state of the art, „Journal of Intellectual Capital” 2004, vol. 5, no. 2.pl_PL
dc.referencesAndriessen D., Implementing the KPMG value explorer. Critical success factors for applying IC measurement tools, „Journal of Intellectual Capital” 2005, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesAndriessen D., Value, valuation, and valorisation, [w:] Inspirerend innoveren; meerwaarde door kennis, red. S. Swarte, Den Haag, Kvie 2005, publikacja elektroniczna, www.weightlesswealth.com (dostęp: 15.08.2009).pl_PL
dc.referencesAndriessen D., Weightless wealth: four modifications to standard IC theory, „Journal of Intellectual Capital” 2001, vol. 2, no. 3.pl_PL
dc.referencesApplied Technology and Innovation Management. Insights and Experiences from an Industry- Leading Innovation Center, red. H. Arnold, M. Erner, P. Möckel, Ch. Schläffer, Springer, New York 2010.pl_PL
dc.referencesArora A., Fosfuri A., Licensing the market for technology, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2003, vol. 52.pl_PL
dc.referencesArvantogannis I., Varzakas T. H., A conjoint study of quantitative and semi-quantitative assessment of failure in a strudel manufacturing plant by means of FMEA and HACCP, Cause and Effect and Pareto diagram, „International Journal of Food Science and Technology” 2007, vol. 42.pl_PL
dc.referencesAubuchon N., The anatomy of persuasion, Amacon, New York 1997.pl_PL
dc.referencesAurora A., Nandkumar A., Insecure advantage? Markets for technology and the value of resources for entrepreneurial, „Strategic Management Journal” 2012, vol. 33.pl_PL
dc.referencesAustin, Texas, business climate assessment, market street services, March 2003, Atlanta.pl_PL
dc.referencesBaaken T., Plewe C., Key success factors for research institutions in research commercialization and industry linkages: Outcomes of a German/Australian cooperative project, materiał Muenster University of Applied Science, Münster.pl_PL
dc.referencesBadaracco J. L., The Knowledge Link. How Firms Compete through Strategic Alliances, Harvard Business School, Boston 1991.pl_PL
dc.referencesBąkowicz A., Przedsiębiorczość i innowacyjność w działaniach Komisji Europejskiej, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Matusiak, SOOIPP, Raport 2004, Instytut Ekonomii UŁ, Łódź–Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesBalbinot Z., Bignetti L. P., Technological capabilities of high technology firms in cross border alliances, [w:] Management of Technology. New Directions in Technology Management, red. M. H. Sherif, T. M. Khail, Elsevier, Oxford 2007.pl_PL
dc.referencesBaldini N., The act on invention at public research institutions: Danish universities’ patenting activity, „Scientometrics” 2006, vol. 69, no. 2.pl_PL
dc.referencesBamford J., Ernst D., Fubini D. G., Launching a World Class Joint Venture, „Harvard Business Review”, February 2004.pl_PL
dc.referencesBanbury C., Life cycle. The technology management handbook, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, Boca Raton 1999.pl_PL
dc.referencesBarańska-Fischer M., Innowacje produktowe jako źródło wyróżniających firmę zdolności, [w:] Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesBarker K., Gheorghiu L., Cameron H., United Kingdom public and collaboration in R&D, [w:] European Collaboration in research and Development. Business Strategy and Public Policy, red. Y. Caloghirou, N. S. Vonortas, S. Ioannides, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2002.pl_PL
dc.referencesBayus B. L., Understanding Customer Needs, [w:] Handbook of Technology and Innovation Management, red. S. Shane, John Wiley & Sons, New York 2008.pl_PL
dc.referencesBenassi M., Di Minin A., Playing in between: patent brokers in markets for technology, „R&D Management” 2009, vol. 39, no. 1.pl_PL
dc.referencesBen-Menachem G., The Ins and Outs of In- and Out-Licensing, [w:] Best Practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, red. Y. Friedman, Logos Press, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesBenson S., T. Philpott, „Polemicists” 1990, no. 2.pl_PL
dc.referencesBerge van den L., Guild P. D., Firm perceptions of competitive advantage of new university technology and their impact on exclusivity of licensing transactions, „International Journal of Innovation and Technology Management” 2007, vol. 4, no. 4.pl_PL
dc.referencesBergmann I., Butzke D., Walter L., Fuerste J. P., Moehrle M. G., Erdmann V. A., Evaluating the risk of patent infringement by means of semantic patent analysis: the case of DNA chips patent analysis: the case of DNA chips, „R&D Management” 2008, vol. 5, no. 38.pl_PL
dc.referencesBesanko D., Dranove D., Stanley M., Schaefer S., Economics of strategy, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2004.pl_PL
dc.referencesBessen J., The value of U.S. patents by owner and patent characteristics, „Research Policy” 2008, vol. 37.pl_PL
dc.referencesBest R. J., Market-based management. Strategies for growing customer value and profitability, Prentice Hall, New Jersey 2000.pl_PL
dc.referencesBetz F., Academic government industry strategic research relationships, „Journal of Technology Transfer” 1997, vol. 22, no. 2.pl_PL
dc.referencesBłońska K., Lider innowacyjności – psychologiczne uwarunkowania aktywności innowacyjnej, [w:] Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, red. D. M. Trzmielak, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 2011.pl_PL
dc.referencesBogdan B., Villiger R., Valuation in life science. A practical guide, Springer, Berlin 2008.pl_PL
dc.referencesBok D., Universities in the Market Place. The Commercialization of Higher Education, Princeton University Press, New Jersey 2003.pl_PL
dc.referencesBorchers J. G., Accepting uncertainty, assessing risk: Decision quality in managing wildfire, forest resource values, and new technology, „Forest Ecology and Management” 2005, vol. 211.pl_PL
dc.referencesBrennan L., Garvey D., The role of knowledge in internationalization, „Research in International Business and Finance” 2009, vol. 23.pl_PL
dc.referencesBrown J., Hendry Ch., Harborne P., Developing radical technology for sustainable energy markets: The role of new small firms, „International Small Business Journal” 2007, vol. 25.pl_PL
dc.referencesBrown W. M., Intellectual Property, Methods in molecular medicine, [w:] Diagnostic and Therapeutic Antibodies, red. A. J. T. George, C. E. Urch, vol. 40, Humana Press Inc., New York 2000.pl_PL
dc.referencesBrzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Człowiek w firmie, Difin, Warszawa 2009, za: J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesBurgelman R. A., Rosenbloom R. S., Design and implementation of technology strategy an evolutionary perspective, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, Boca Raton 1999.pl_PL
dc.referencesBusenitz L. W., Innovation and performance implications of venture capital involvement in the ventures they fund, [w:] Handbook of Research on Venture Capital, red. H. Landström, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesCadenhead G. M., No longer MOOT. The premier new venture competition from idea to global impact, TX: Remoir, Austin 2002.pl_PL
dc.referencesCaloghirou Y., Ioannides S., Vonortas N. S., Research joint ventures: a survey of the theoretical literature, [w:] European Collaboration in Research and Development. Business Startegy and Public Policy, red. Y. Caloghirou, S. Ioannides, N. S. Vonortas, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.pl_PL
dc.referencesCamilleri J., Caruana A., Malta: a Mediterranean Island State, its University, and its fute, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovative Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesCaraça J., Lundvall B. A., Mendonça S., The Changing Role of Science in the Innovation Process: From Queen to Cinderella?, „Technological Forecasting and Social Change” 2009, vol. 76.pl_PL
dc.referencesCarbonara C. P., Korpi M. F., LeGare M., A stress test for creative and innovative management: entrepreneurship in a war zone, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovation Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2001.pl_PL
dc.referencesCarleysmith S. W., Dufton A. M., Altria K. D., Implementing Lean Sigma in pharmaceutical research and development: a review by practitioners, „R&D Management” 2009, vol. 39, no. 1.pl_PL
dc.referencesCreamer R., Horrigan J., Wessner Ch., Wilson R. H., Commercializing R&D in small business: the U.S. SBIR Fast Track Program, [w:] Systems and Policies for the Global Learning Economy, red. D. V. Gibson, Ch. Stolp, P. Conceição, M. Heitor, Praeger, London 2003.pl_PL
dc.referencesChaturvedi K. J., Rajan Y. S., Emerging patterns of science and technology commercialization: The challenge of globalization (India), [w:] Knowledge for Inclusive Development, red. P. Conceição, D. Gibson, M. Hektor, G. Sirilli, F. Veloso, Quorum Books, Westport, CT, 2002.pl_PL
dc.referencesChen Ch. J., Technology commercialization, incubator and venture capital and new venture performance, „Journal of Business Research” 2009, vol. 62.pl_PL
dc.referencesChen I., Ye W., The Modes of University – Industry Collaborative Innovation in Service: A Case Study from China, [w:] Management of Innovation & Technology, The 4th IEEE International Conference, Bangkok 2008.pl_PL
dc.referencesChiesa V., Frattini F., Gilardoni E., Manzini R., Pizzurno E., Searching for factors on influencing technological basset value, „European Journal of Innovation Management” 2007, vol. 10, no. 6.pl_PL
dc.referencesChriest P., Patenting marketing methods: a missing topic in the classroom, „Journal of Marketing Education” 2005, vol. 27, no. 1.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Nikk K., Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesClark K. B., What strategy can do for technology, [w:] The Product Development Challenge. Competing Through Speer, Quality, and Creativity, red. K. B. Clark, S. C. Wheelwright, Harvard Business Review Book, Boston 1999.pl_PL
dc.referencesCleyn S. H., Tietz R., Braet J., Schefczyck M., Report on the status of academic entrepreneurship in Europe 1985–2008, Universiteit Antwerpen, Technische Universität Dresden, Drezno 2010.pl_PL
dc.referencesCohen A. B., Stewart S. A., Safety and efficacy concerns: medical technology and market entry, [w:] Technology in American Health Care, Policy Directions for Effective Evaluation and Management, red. A. B. Cohen, R. S. Hanft, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.pl_PL
dc.referencesCohen A. B., The diffusion of new medical technology, [w:] Technology in American Health Care, Policy Directions for Effective Evaluation and Management, red. A. B. Cohen, R. S. Hanft, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.pl_PL
dc.referencesCohen A., Biomedical innovation and the development of medical technology, [w:] Technology in American Health Care. Policy Directions for Effective Evaluation and Management, red. A. B. Cohen, R. S. Hanft, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.pl_PL
dc.referencesConceição P., Heitor M. V., Innovation for all. Learning from the Portuguese path to technical change and the dynamics of innovation, Praeger, Westport 2005.pl_PL
dc.referencesConceição P., Heitor M. V., Sustainable Society Learning: A Discussion of the Role of the Universities, [w:] Knowledge for Inclusive Development, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor, G. Sirilli, F. Veloso, Quorum Books, Westport, CT, 2002.pl_PL
dc.referencesConceição P., Heitor M. V., Oliveira P., Santos F., On the socioeconomic context and organizational development of the research university, [w:] Science Technology and Innovation Policy. Opportunities and Challenges for the Knowledge Economy, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor, S. Shariq, Quorum Books, Westport, CT, 2000.pl_PL
dc.referencesCreative model of science park development: case study on Daedeok Innopolis, Korea, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovation Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesCunningham S. W., Lei van der T. E., Decision-making for new technology: A multi-actor, multi- -objective method, „Technological Forecasting & Social Change” 2009, no. 76.pl_PL
dc.referencesDaszkowska M., Dąbrowski D., Marketing usług w języku cybernetyki, [w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesDeBresson C., Amesse F., Network of Innovators: A Review and Introduction to the Issue, „Research Policy” 1991, Special Edition.pl_PL
dc.referencesDecyzja Komisji nr 478/99, za: Ekspertyza prawa europejskiego, sporządzona w Kancelarii Doradztwa Europejskiego „Euroekspert”, 23.11.2004, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDell’Era C., Verganti R., Design-driven laboratories: organization and strategies of laboratories specialized in the development of radical design-driven innovations, „R&D Management” 2009, vol. 39, no. 1.pl_PL
dc.referencesDermott A. Mc., Discontinuous innovation, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000.pl_PL
dc.referencesDillie K. S., Mundt M., French M. T., Fleming M. F., Cost-benefit analysis of a new alcohol biomarker, carbohydrate deficient transferring, in a chronic illness primary case sample, „Alcoholism: Clinical and Experimental Research” 2005, vol. 29, no. 11.pl_PL
dc.referencesDittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesDolan R. J., Simon H., Power Pricing. How Managing Price Transforms the Bottom Line, The Free Press, New York 1996.pl_PL
dc.referencesDorf R. C., Byers T. H., Technology ventures. From idea to enterprise, McGraw-Hill, New York 2005.pl_PL
dc.referencesDosi G., Llerena P., Labini M. S., The relationships between science, technology and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called „European Paradox”, „Research Policy” 2006, vol. 36.pl_PL
dc.referencesDoyle P., Bridgewater S., Innovation in marketing, Butterworth-Heinemann, New York 1998.pl_PL
dc.referencesDrengson A. R., Four Philosophies of technology, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Wiley-Blackwell, Malden 2010.pl_PL
dc.referencesDrozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDubinskas F. A., Making Time: Ethno graphics of High Technology Organizations, Temple University Press, Philadelphia, Pennsylvania 1988.pl_PL
dc.referencesDworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesDzierżanowski M., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Analiza stanu i kierunku rozwoju parków technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesEbeling W., Creative management for large-sized firms: avoid strategy failure, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers, red. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, 1988.pl_PL
dc.referencesElston J., Stein K., A rapid needs assessment of the provision of Health Technology Assessment in the south-west peninsula, „Journal of Public Health” 2007, vol. 29, no. 2.pl_PL
dc.referencesEmpower, educate, include. Envision the possibilities assistive technology awareness, Florida International University, February 2007 (materiały warsztatowe).pl_PL
dc.referencesEnde van den J., Mulder K., Knot M., Moors E., Vergragt Ph., Traditional and modern technology assessment: toward a toolkit, „Technological Forecasting and Social Change” 1998, no. 58.pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge, London 2002.pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., The Triple Helix. University – Industry – Government Innovation in Action, Routledge, New York 2008pl_PL
dc.referencesEurostat Statistical Books, 2008.pl_PL
dc.referencesFeeman C., The Nature of Innovation and the Evolution of the Production System, [w:] Technology and Productivity: Challenge for Economic Policy, OECD Report, Paris 1991.pl_PL
dc.referencesFeenberg A., The Critical Theory of Technology, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Wiley-Blackwell, Chichester 2010.pl_PL
dc.referencesFigueiredo P., Gutenberg S., Sbragia R., Risk-sharing partnerships with suppliers: the case of Embraer, [w:] Challenges in the Management of New Technology. Management of Technology, red. M. Hörlesberger, M. El-Nawawi, T. Khail, „World Scientific” 2007, vol. 1, s. 241–262.pl_PL
dc.referencesFinkelstein S. N., Levy R. I., Moskowitz J., Roberts E. B., Sondik E. J., Biomedical innovation: The challenge and the practice, MIT Sloan School of Management, Cambridge, June 1981 (working paper).pl_PL
dc.referencesFischhoff D. A., Cline M. N., Practical delivery of genes to the marketplace, [w:] Methods in molecular biology, plant genomics, red. D. J. Somers, P. Langridge, J. P. Gustafson, vol. 513, Humana Press, New York 2009.pl_PL
dc.referencesFlorida R., The Rise of the Creative Class, Basic Books, 2002.pl_PL
dc.references„Forbes Magazine”, 29 May 2000, vol. 165.pl_PL
dc.referencesForsgren M., The concept of learning in the Uppsala internationalization process model: a critical review, „International Business Review” 2002, no. 11.pl_PL
dc.referencesFoster R. N., Innovation: The Attacker’s advantage, Summit Books, New York 1986.pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz E., Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesFreeman S., Hutchings K., Lazarisa M., Zyngier S., A model of rapid knowledge development: The smaller born-global firm, „International Business Review” 2010, vol. 19.pl_PL
dc.referencesFreemantle N., Stocken D., The commercialization of clinical research: who pays the piper, calls the tune, „Family Practice” 2004, vol. 21, no. 4, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesFrench M. T., Salomé H. J., Sindelar J. L., McLellan A. T., Benefit-cost analysis of addiction treatment: Methodological guidelines and empirical application using the DATCAP and ASI, „Health Service Research”, April 2002.pl_PL
dc.referencesFrischmann B. M., Commercializing University Research System in Economic Perspective: a View from the Demand Side, [w:] University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property, Emerald 2005.pl_PL
dc.referencesFukushima M., Disclosing activities by inventors and technology commercialization: a case study of a Japanese company, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovation Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2011.pl_PL
dc.referencesGamach R. D., Galio C. C., Toolbox for practical creativity, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers, red. R. L. Kuhn, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1988.pl_PL
dc.referencesGehlen A., A Philosophical-anthropological perspective on technology, [w:] Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, 2009.pl_PL
dc.referencesGeus de A., The living company, Harvard Business School Press, Boston 1997.pl_PL
dc.referencesGibson D. V., Mahdjoubi D., Mercer E. D., Creative Regions, Innovation Clusters, and Science Parks in Developed, Developing, and Emerging Regions Worldwide, [w:] Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, red. D. M. Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesGibson D. V., Stiles Ch. E., Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship, [w:] Science Technology and Innovation Policy. Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor, I. S. Shariq, Quorum Books, Westport, CT, 2000.pl_PL
dc.referencesGibson D., Gurr G., „Quicklook” assessment of greater Adelaide’s assets & challenges for accelerated technology-based growth, Adelaide Knowledge Hub Project, Final Report, November 2001.pl_PL
dc.referencesGibson D. V., Roger E. M., R&D Collaboration no Trial: The Microelectronics and Komputer Technology Consortium, Harvard Business School Press, Boston 1994.pl_PL
dc.referencesGilbert L., Krieger M., Understanding university technology transfer for nanotechnology, [w:] Nanotechnology. Science, Innovation, and Opportunity, red. L. E. Foster, Prentice Hall, Boston 2006.pl_PL
dc.referencesGlanville J., Fleetwood K., Yellowlees A., Kaunelis D., Mensinkai S., Development and testing of search filters to identify economic evaluations in MEDLINE and EMBASE, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, October 2009.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesGoldsmith S., Georges G., Burke T. G., The Power of Social Innovation: How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, John Wiley & Sons, 2010.pl_PL
dc.referencesGomory R. E., From the „Leader of Science” to the product development cycle, [w:] The Product Development Challenge. Competing Through Speed, Quality, and Creativity, red. K. B. Clark, S. C. Wheelwright, Harvard Business Review Book, Boston 1995.pl_PL
dc.referencesGontar Z., Trzmielak D. M., Transfer wiedzy w ramach programu offsetowego jako szansa dla polskich przedsiębiorstw, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesGreenstein S., Stango V., The Economics and Strategy of Standard and Standardization, [w:] Handbook of Technology and Innovation Management, red. S. Shane, John Wiley & Sons, New York 2008.pl_PL
dc.referencesGregor B., Trzmielak D. M., Badania rynkowe w sektorze nowych technologii – ocena potencjału rynkowego metodą Quicklook, [w:] Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesGrey H. J., Strategy implementation: Consistency and coherence can be creative, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers, red. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988.pl_PL
dc.referencesGross C. M., Allen J. P., Technology transfer for entrepreneurs: A guide to commercialization laboratory innovations, Praeger, London 2003.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGuan J., Liu J., Integrated innovation between technology and organization, „International Journal of Innovation and Technology Management” 2007, vol. 4, no. 4.pl_PL
dc.referencesGUS cyt. za: Missions Economiques, Revue Elargissement, 28 kwiecień 2003, no. 44, Eurostat.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii, [w:] Uwarunkowania w rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej, [w:] Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, red. D. M. Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Trzmielak D. M., Innowacyjność i rola „inicjatywy technologicznej” w rozwoju nowych technologii i podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszyk, Politechnika Łódzka, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesHaan de U., Golany B., The Land of Milk, Honey and Ideas: What Makes Israel a Hotbed for Entrepreneurship and Innovation, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovative Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesHadley R. D., Wilson H. I. M., The network model of internationalization and experiential knowledge, „International Business Review” 2003, vol. 12.pl_PL
dc.referencesHaft R. S., Cohen A. B., White C C., The evaluation of clinical safety and efficacy, [w:] Technology in American Health Care, Policy Directions for Effective Evaluation and Management, red. A. B. Cohen, R. S. Hanft, The University of Michigan Press, 2004.pl_PL
dc.referencesHall B., The assessment: Technology policy, „Oxford Review of Economic Policy” 2002, vol. 18, no. 1.pl_PL
dc.referencesHallgren E. W., How to use an innovation audit as a learning tool: A Case study of enhancing high- -involvement innovation, „Creativity and Innovation Management” 2009, vol. 18, no. 1.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahaland C. K., Corporate imagination and expeditionary marketing, „Harvard Business Review”, July–August 1991.pl_PL
dc.referencesHanel P., Intellectual property rights business management practices: A survey of the literature, „Technovation” 2006, vol. 26.pl_PL
dc.referencesHanks C., General introduction, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Willey-Blackwell, Malden 2010.pl_PL
dc.referencesHansen P. A., Publicly produced knowledge for business: When is it effective?, „Technovation” 1995, vol. 15, issue 1.pl_PL
dc.referencesHarms J., Wang X., Kim T., Yang X., Rathore A., Defining process design space for biotech products: case study of pichia pastoris fermentation, Biotechnology Progress, „American Chemical Society and American Institute of Chemical Engineers” 2008, vol. 24, no. 3.pl_PL
dc.referencesHelland A., Dealing with uncertainty and pursuing superior technology options in risk management – the inherency risk analysis, „Journal of Hazardous Materials” 2009, vol. 164.pl_PL
dc.referencesHidalgo A., Albors J., Innovation management techniques and tools: a review from theory and practice, „R&D Management” 2008, vol. 38, no. 2.pl_PL
dc.referencesHindle R. M., Yencken J., Public research commercialization, entrepreneurship and new technology based firms: an integrated model, „Technovation”, October 2004, vol. 24, issue 10.pl_PL
dc.referencesHisrich R. D., Peters M. P., Entrepreneurship, McGraw-Hill Higher Education, 2002.pl_PL
dc.referencesHitchner J. R., Mard M. J., Finacial valuation workbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.pl_PL
dc.referencesHodgson B., Some UK experience of technology transfer and commercialization, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovation Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesHodgson B., The growth of new technology Based Firms in and around Cambridge. An update of the Cambridge phenomenon, [w:] Society, Science, Government, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesHoedemaekers R., Commercialization, patents and moral assessment of biotechnology products, „Journal of Medicine and Philosophy” 2001, vol. 23, no. 3.pl_PL
dc.referencesHowenstine N., Innovation-related data in bureau of economic analysis international economic surveys, „Journal of Technology Transfer” 2008, vol. 33.pl_PL
dc.referencesHsu M. Y., Chen L. K., Chuang H. C., Shia B. C., Chang Y. T., Wu S. H., R&D Cooperation Linkage in Taiwan Innovation System, [w:] Management of Innovation & Technology, The 4th IEEE International Conference, Bangkok 2008.pl_PL
dc.referencesHughes P., Morgan R. E., A resource-advantage perspective of product–market strategy performance & strategic capital in high technology firms, „Industrial Marketing Management” 2007, vol. 36.pl_PL
dc.referencesIC2 systems and training proposals, [w:] Innovation Creativity Capital, Austin, May 2003.pl_PL
dc.referencesIhde D., A phenomenology of technics, [w:] Philosophy of technology, red. R. C. Scharff, I. V. Dusek, Blackwell Publishing, 2009.pl_PL
dc.referencesIl I., Yongbeom K., Hyo-Joo H., The effects of perceived risk and technology type on users’ acceptance of technologies, „Information & Management” 2008, vol. 45.pl_PL
dc.referencesIndependent working group for the Prime Minister’s Science, Engineering and Innovation Council. Nanotechnology, Enabling Technologies for Australian Innovative Industries, March 2005.pl_PL
dc.referencesInnovation, Dublin Institute of Technology, July 2007.pl_PL
dc.referencesInnowacje i transfer technologii, [w:] Słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesInnowacje w okulistyce, „Innowacja. Biuletyn branżowy SPFF w Polsce” 2005/2006, nr 4.pl_PL
dc.references„Innowacje” 2004, nr 22.pl_PL
dc.referencesIsabelle D. I., S&T commercialization strategies and practices, [w:] Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, red. F. Thérin, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesIversen W. J., Gulbrandsen M., Klitkou A., A baseline for the impact of academic patenting legislation in Norway, „Scientometrics” 2007, vol. 70, no. 2.pl_PL
dc.referencesIwińska-Knop K., Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesJackson M. J., Robinson G. M., Whitfield M. D., Technology transfer of nanotechnology product from U.S. universities, [w:] Commecrializing Micro-Nanotechnology Products, red. D. Tolfree, M. J. Jackson, CRC Press, Boca Raton 2008.pl_PL
dc.referencesJakobs K., Shaping User-side Innovation Through Standardization. The Example of ICT, „Technological Forecasting & Social Change” 2006, no. 73.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Bariery transferu techniki na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, [w:] Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. A. H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Proces transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, [w:] Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2011.pl_PL
dc.referencesJasiński J., Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, [w:] Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, za: K. B. Matusiak, M. Matusiak, Kreatywne miejsce – przyczynek do dyskusji nad lokalizacją innowacyjnej przedsiębiorczości, [w:] Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm, red. D. M. Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesJohnson A., Six Sigma in R&D, „Research Technology Management”, March 2002, www.allbusiness.com/print/10605170-1-22eeq.html (dostęp: 11.09.2009).pl_PL
dc.referencesJohnson A., Swisher A., How Six Sigma improves R&D, „Research Technology Management”, March 2003, www.allbusiness.com/print/10605170-1-22eeq.html (dostęp: 7.09.2009).pl_PL
dc.referencesJohnson D. M., Training virtual associates, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, Boca Raton 1999.pl_PL
dc.referencesJolly V. J., Commercializing new technologies: getting from mind to market, Harvard Business School Press, Boston 1997.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. B., Modele komercjalizacji i transferu technologii, [w:] Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, red. D. M. Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKamisi Y., Industry-University Linkage and the role of Universities in the 21st centry, [w:] Science Technology and Innovation Policy. Opportunities and Challenge for the Knowledge Economy, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor, S. Shariq, Quorum Books, Westport, CT, 2000.pl_PL
dc.referencesKanter R. M., Collaborative Advantage, „Harvard Business Review”, July–August 1994.pl_PL
dc.referencesKasch S., Dowling M., Commercialization strategies of young biotechnology firms: An empirical analysis of U.S. industry, „Research Policy” 2008, no. 37.pl_PL
dc.referencesKasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., Vall du M., Wisła R., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesKatner W. J., Umowa offsetowa jako sposób na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości highttech. Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKelly P., Business angels research: The Road traveled and the journey ahead, [w:] Handbook of Research on Venture Capital, red. H. Landström, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesKim J., Network Building Between research Institutions and Small land Medium Enterprises: Dynamics of Innovation Network Building and Implications for a Policy Option, [w:] Learning and Knowledge for the Network Society, red. D. Gibson, M. Heitor, L. Ibarra-Yunez, Purdue University Press, 2005.pl_PL
dc.referencesKim Y. J., Choosing between international technology licensing partners: An empirical analysis of U.S. biotechnology firms, „Journal of Engineering and Technology Management” 2009, vol. 26.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K., Innowacyjność, talent i tolerancja w polskich regionach, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, red. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKlincewicz K., Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKline S. J., What is technology, [w:] Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, 2009.pl_PL
dc.referencesKline S. J., Innovation is Not a Linear Process, „Research Management”, July–August 1985.pl_PL
dc.referencesKollár W., Integračné procesy v produktowej politike, [w:] Bezpečnosť produktom a produkcie, red. Vojtech Kollár, Vydavatel’stvo EKONÓM, Bratislava 2008.pl_PL
dc.referencesKollmer H., Dowling M., Licensing as a commercialization strategy for new technology-based firms, „Research Policy” 2004, vol. 33.pl_PL
dc.referencesKołakowski A., Wewnętrzne determinanty inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, SOOIPP Annual 2009, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesKornacka D., Potencjał absorpcji obcej technologii w gospodarce polskiej, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKornecki J., Głodek P., Nowak S., Czyż P., Raport końcowy. Potencjał rozwojowy polskich MSP, GFK i PSDB, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKozielski R., Determinanty sukcesu organizacji, analiza wybranych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKozioł-Nadolna K., Kooperacja przedsiębiorstw a wzrost ich innowacyjności – zarys teoretyczny i praktyczny, [w:] Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, red. P. Niedzielski, K. B. Matusiak, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesKozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of science and technology for business and economic development, Praeger, Westport 2004.pl_PL
dc.referencesKramer R., Horrigan J., Wesper Ch., Wilson R. H., Commercializing R&D in small business: The U.S. SBIR Fast Track Program, [w:] System and Policies for the Global Learning Economy, red. D. V. Gibson, Ch. Stolp, P. Conceição, M. Heitor, Praeger, London 2003.pl_PL
dc.referencesKrattiger A., Mahoney R. T., Nelsen L., Thomson J. A., Bennett A. B., Satanarayana K., Graff G. D., Fernandez G. C., Kowalski S. P., Intellectual property management in health and agricultural innovation: A handbook of best practices, MIHR, PIPRA, Oswaldo Cruz Foundation and bioDevelopments-International Institute, 2007.pl_PL
dc.referencesKsiążek E., Pruvot J. M., Budowanie sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii, PARP, Poznań–Lille 2011.pl_PL
dc.referencesKucher E., Simon H., Market Pricing als Basic des Target Costing, [w:] Kostenmanagement – Wettbewerbsvorteile durch Systematische Kostensteuerung, red. K. P. Franz, P. Kajüter, Schäfter-Poeschel, Stuttgart 1997.pl_PL
dc.referencesKuwahara-Goto M., Goto K., Entrepreneurship in the Japanese Higher Education System, [w:] A Perspective, Knowledge for Inclusive Development, red. P. Conceição, D. V. Gibson, M. V. Heitor, G. Sirili, F. Velosso, Quorum Books, London 2002.pl_PL
dc.referencesKwon Y., Lee J., Oh Y., Economic and policy implications of spectrum license fee payment methods, „Telecommunications Policy” 2009.pl_PL
dc.referencesKyle H. K., Enforcement of copy right and trademark rights, „Licensing Journal”, August 2000.pl_PL
dc.referencesLange D., Belinko K., Kalligatsi K., Building successful technology commercialization teams: pilot empirical support for the theory of cascading commitment, „Journal of Technology Transfer” 2000, vol. 25.pl_PL
dc.referencesLatour B., A collective of human and nonhumans, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Willey-Blackwell, Malden 2010.pl_PL
dc.referencesLemmens Ch. E. A. V., Innovation technology alliance networks, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.pl_PL
dc.referencesLender Ch., University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups, [w:] Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, red. F. Thérin, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesLichtenthaler U., Corporate technology out-licensing: Motives and scope, „World Patent Information” 2007, vol. 29.pl_PL
dc.referencesLichtenthaler U., Externally commercializing technology assets: An examination of different process stages, „Journal of Business Venturing” 2008, no. 23.pl_PL
dc.referencesLichtenthaler U., The drivers of technology licensing an industrial comperizon, „California Management Review” 2007, vol. 49, no. 4.pl_PL
dc.referencesLinton J. D., Walsh S. T., Accelerating and extension of opportunity recognition for nanotechnologies and other emerging technologies, „International Small Business Journal” 2008, vol. 26, no. 1.pl_PL
dc.referencesLundvall B., Innovation, growth and social cohesion. The Danish model, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.pl_PL
dc.referencesMajone G., Technology assessment in a dialectic key, „Public Administration Review”, January/ February 1978.pl_PL
dc.referencesMallak L., The elusive measures of R&D productivity and performance, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesManion M. T., Cherion J., Impact of strategies type on success measures for product development projects, „The Journal of Product Innovation Management” 2009, vol. 26.pl_PL
dc.referencesMard M. J., Financial factors. Cost approach to valuing intellectual property, „Licensing Journal”, August 2000.pl_PL
dc.referencesMarinova D., Eastern European patenting activities in the USA, „Technovation” 2001, vol. 21.pl_PL
dc.referencesMarkman G. D., Gianiodis P. T., Phan Ph. H., Balkin D. B., Innovation speed: Transferring university technology to market, „Research Policy” 2005, no. 34.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Bariery współpracy na styku nauka–praktyka a rozwój regionalny, [w:] Partnerstwo dla innowacji, red. B. Piasecki, K. Kubiak, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Turała M., Żuber P., Polish Academy of Science Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMason T. W., Barriers to entry, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000.pl_PL
dc.referencesMateriały wewnętrzne Global Commercialization Group, IC2, University of Texas at Austin, 2009.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) – innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, [w:] Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Mażewska M., Banisch R., Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu w Polsce, PARP, Warszawa–Gdańsk–Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Uwarunkowania innowacyjności małych firm, [w:] Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. A. H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMazurek B., Model transferu wiedzy i technologii, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesMażewska M., Rabczenko A., Tórz A., Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych, PARP, Gdańsk–Warszawa–Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesMazzoleni R., Nelson R. R., The benefits and cost of strong patent protection: A contribution to the current debate, „Research Policy” 1998, no. 27.pl_PL
dc.referencesMcevily S. K., Chakravarthy B., The persistence of knowledge-based advantage: An empirical test for product Performance and technological knowledge, „Strategic Management Journal” 2002, vol. 23.pl_PL
dc.referencesMcGrath M. E., Product development. How to increase productivity, cut costs, and reduce cycle time, McGraw-Hill, New York 2004.pl_PL
dc.referencesMegantz R. C., How to license technology, Wiley, New York 1996.pl_PL
dc.referencesMeredith J. R., Shafer S. M., Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons Inc., New York 2002.pl_PL
dc.referencesMesthene E. G., The social impact of technological change, [w:] Philosophy of Technology. The Technological Condition, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009.pl_PL
dc.referencesMeyer M. H., Managing cycle time in new product development, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, 1999.pl_PL
dc.referencesMichalczewski R., Mazurkiewicz A., Geneza nanonauk i nanotechnologii, [w:] Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, red. A. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2007.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Finansowanie rozwoju MSP w krajach Unii Europejskiej, [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstwach, red. E. Stawasz, J. Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMiller R. C., Boeuf le B. J., Developing University-Industry Relations. Pathways to Innovation from the West Coast, Jossey-Bass, 2009.pl_PL
dc.referencesMiller W. C., Techniques for stimulating new ideas: A master of fluency, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers, red. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988.pl_PL
dc.referencesMitcham C., Three ways of being-with technology, [w:] Philosophy of technology, red. R. C. Scharff, I. V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009.pl_PL
dc.referencesMitchell W. J., Challenges and opportunities for Remote Collaborative Design, [w:] Collaborative Design and Learning Competences Building for Innovation, red. J. Bento, J. P. Duarte, M. V. Heitor, W. J. Mitchell, Praeger, Westport 2004.pl_PL
dc.referencesMogee M. E., Inward international licensing by us-based firms: trends and implications, „Technology Transfer” 1991, Spring.pl_PL
dc.referencesMohr J., Marketing of high-technology products and innovations, Prentice Hall, New Jersey 2001.pl_PL
dc.referencesMohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovation, Prentice Hall, New Jersey 2005.pl_PL
dc.referencesMoore G. A., Crossing the chasm. Marketing and selling high-tech products to mainstream customers, Harper Business Book, 2002.pl_PL
dc.referencesMoriarty R. T., Kosnik T. J., High-tech vs. low-tech marketing: Where’s the beef, Harvard Business School, 14 October 1987.pl_PL
dc.referencesMotohashi K., Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of patents by Japanese firms, „Research Policy” 2008, vol. 37.pl_PL
dc.referencesMowery D. C., Sampat B. N., Patenting and Licensing University Inventions: Lessons from the History of the Research Corporation, „Industrial and Corporate Change” 2001.pl_PL
dc.referencesMowery D. C., University-Industry Relationships in the Knowledge-Based of Economy: How Useful is the „Bayh-Dole Model”, [w:] Value-Added Partnering and Innovation in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. van Geenguizen, D. Gibson, M. Urbaniak, Purdue University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesMruk H., Zarządzanie sobą a zarządzanie personelem, [w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesMuening P., Cost-effectiveness analysis in health a practical approach, Jossey-Bass, San Francisco 2008.pl_PL
dc.referencesMuffatto M., Roveda M., Developing platforms: analysis of the development process, „Technovation” 2000, no. 20.pl_PL
dc.referencesMurray G. C., Venture Capital and Government Policy, [w:] Handbook of Research on Venture Capital, red. H. Landström, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.pl_PL
dc.referencesMurtha T. P., Lenway S. A., Hart J. A., Managing new industry creation, Stanford University Press, Stanford 2001.pl_PL
dc.referencesNagle C., Mohr Ch., Die Wissensbilanz als Tailaspekt eines Knowledge-Asset Measuremnet System, [w:] Wissensbilanzen Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln, red. K. Mertins, K. Alwert, P. Heisig, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005.pl_PL
dc.referencesNewby H., One Society. One Wissenschaft: a 21st Century Vision, „Science and Public Policy” 1992, vol. 19.pl_PL
dc.referencesNevens T. M., Summe G. L., Ustal B., Commercializing technology: What the best companies do, [w:] The Product Development Challenge. Competing Through Speed, Quality and Creativity, red. K. B. Clark, S. C. Wheelwright, Harvard Business Review Book, Boston 1995.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka – ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i technologii, [w:] Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesNiioka H., Patent auctions: business and investment strategy in IP commercialization, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2006, vol. 1, no. 11.pl_PL
dc.referencesNobelius D., Towards the sixth generation of R&D, „International Journal of Project Management” 2004, vol. 22.pl_PL
dc.referencesNorman D. A., The invisible computer: Why good products can fail, the personal computer is so complex, and information appliances are the solution, MIT Press, Cambridge 1998.pl_PL
dc.referencesNorthrup J., The pharmaceutical sector, [w:] The business of healthcare innovation, red. L. R. Burns, Cambridge University Press, Cambridge 2007.pl_PL
dc.referencesNowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz S., Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną, PARP, Łódź–Gdańsk–Kielce 2011.pl_PL
dc.referencesNowak M., Miasta uniwersyteckie jako obszar przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesO’Reilly D., Campbell K., Goeree R., Basic of health technology assessment, [w:] Methods of Molecular Biology, Clinical Epidemiology, red. P. Parfrey, B. Barrett, vol. 473, Humana Press, 2009.pl_PL
dc.referencesObłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOsiadacz J., Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwie, PARP, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesOsiadacz J., Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwie, PARP, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesPabian A., Reklama nowych technologii na rynkach przemysłowych, [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. M. Trzmielak, J. Sosnowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Biuletyn” [Warszawa] 2007.pl_PL
dc.referencesParhankangas A., Holmlund P., Kuusisto T., Managing non-core technologies, Technology Review, National Technology Agency TEKES, Helsinki 2003.pl_PL
dc.referencesPande P. S., Neuman R. P., Cavanagh R. R., Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla takich, jak GE czy Motorola, Lider, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPark Y., Park I. G., A new method for technology valuation in monetary value: procedure and application, „Technovation” 2004, vol. 24.pl_PL
dc.referencesParr R. L., Sullivan P. H., Technology licensing: Corporate strategies for maximizing value, John Wiley & Sons, New York 1996.pl_PL
dc.referencesPCT. The International Patent System, Yearly Review, World Intellectual Property Organization, 2008.pl_PL
dc.referencesPeaucelle I., Intellectual property law and technological innovations: How does Russia stand to gain, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 1999, vol. 2, no. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPenc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPenner-Hahn J., Shaver J. M., Does international research and Development increase patent output? An Analysis of Japanese pharmaceutical firms, „Strategic Management Journal” 2005, no. 26.pl_PL
dc.referencesPerera S., McKinnon J. L., Harrison G. L., Diffusion of transfer pricing innovation in the context of commercialization. A longitudinal case study of a government trading enterprise, „Management Accounting Research” 2003, vol. 14.pl_PL
dc.referencesPerez S. E., Knowledge Management and Intellectual Capital In European Universities. Autonomous University of Madrid: Case Study, [w:] Technology Policy and Innovation. Value-Added Partnering in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. Urbaniak, Innovation Center University of Łódź, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesPinch T. J., Bijker W. E., The social construction of facts and artifacts [w:] Philosophy of Technology. Technological Condition an Anthology, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, Malden 2009.pl_PL
dc.referencesPinch T. J., Bijker W. E., The Social Construction of Facts and Artifacts, [w:] The Social Construction of Technological Systems, red. W. E. Bijker, T. P. Hughes, T. Pinch, MIT Press, Cambridge, 1987.pl_PL
dc.referencesPitkethly R. H., Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent licensing decisions and learning opportunities, „Research Policy” 2001.pl_PL
dc.referencesPitt J., The autonomy of technology, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Wiley-Blackwell, 2010.pl_PL
dc.referencesPohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesPomykalski A., Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji, [w:] Innowacyjność organizacji, red. S. Bakalarczyk, P. Pomykalski, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPomykalski A., Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją, [w:] Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, Sopot 2001.pl_PL
dc.referencesPomykalski A., Blażlak R., Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, red. A. Bielawska-Zakrzewska, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPostma T. J. B. M., Alers J. C., Terpstra S., Zuurbier A., Medical technology decision in The Nederlands: How to solve the dilemma of technology foresight versus market research?, „Technological Forecasting and Social Change” 2007, vol. 74.pl_PL
dc.referencesPostma M. J., Londeman J., Veenstra M., Walle de H. E. K., Jong de L. T. W – van den Berg, Cost- -effectiveness of periconceptional supplementation of folic acid, „Pharma World & Science” 2002, vol. 24, no. 1.pl_PL
dc.referencesPotwora W., Duczmal M., Marketing, strategie i struktury, Polska Akademia Nauk, Katowice–Opole 2001.pl_PL
dc.referencesPoznańska K., Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej, [w:] Kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak, SOOIPP Annual 2009, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Hamel G., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesProdan I., Drnovsek M., Ulijn J., A conceptual framework for studying a technology transfer from academia to new firms, Delf University, materiał niepublikowany.pl_PL
dc.referencesRajan Y. S., Empowering Indians. With economic, business and technology strengths for the twenty-first century, Har-Anand Publications, New Delhi 2002.pl_PL
dc.referencesRamamoorthy Ch. V., A study of the service industry – functions, features and control, „IEICE Transactions on Communications” 2000, vol. E83-B, no. 5.pl_PL
dc.referencesRao P. M., The ICT Revolution, Internationalization of Technological Activity, and the Emerging Economies: Implications for Global Marketing, „International Business Review” 2001, no. 10.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRasmussen E., Borch O. J., University capabilities in facilitating entrepreneurship: A longitudinal study of spin-off ventures at mid-range universities, „Research Policy” 2010, vol. 39.pl_PL
dc.referencesRazgaitis R., Pricing the intellectual property of early-stage technologies: A primer of basic valuation tools and considerations, [w:] Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices, red. A. Krattiger, R. T. Mahoney, L. Nelsen et al., MIHR: Oxford i PIPRA: Davis, 2007.pl_PL
dc.referencesRazgaitis R., Valuation and pricing of technology based intellectual property, John Wiley & Sons, Chichester 2003.pl_PL
dc.referencesRebentisch E. S., Ferretti M., A knowledge asset-based view of technology transfer in international joint ventures, „Journal of Engineering and Technology Management” 1995, vol. 12.pl_PL
dc.referencesRekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRewal D., Roggeveen A. L., Compeau L. D., Levy M., Retail Value-Based Pricing Strategies: New Times, New Technologies, New Consumers, „Journal of Retailing” 2012, vol. 88, no. 1.pl_PL
dc.referencesRoberts E. B., Hauptman O., The process of technology transfer to new biomedical and pharmaceutical firm, MIT Sloan School of Management, Cambridge, May 1985 (working paper).pl_PL
dc.referencesRobertson T. S., Gatignon H., Technology development mode: A transaction cost conceptualization, „Strategic Management Journal” 1998, vol. 19.pl_PL
dc.referencesRodrigues I., Vasconcellos E., Sbragia R., The international of R&D at Petrobras, [w:] Management of Technology Innovation and Value Creation, selected papers from the 16th International Conference on Management of Technology, Singapore 2008.pl_PL
dc.referencesRogalev N., Technology commercialization in Russia challenges and barriers, IC2 Institute The University of Texas at Austin, 1999.pl_PL
dc.referencesRogalev N., Technology Transfer and Commercialization in Russia, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovative Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesRogers E. M., Takegami S., Yin J., Lesson learned about technology transfer, [w:] Systems and Policies for the Global Learning Economy, red. D. V. Gibson, Ch. Stolp, P. Conceição, M. Heitor, Praeger, 2003.pl_PL
dc.referencesRollins T., Using the innovation adoption diffusion model to target educational programming, „Journal of Agriculture Education” 1993, Spring.pl_PL
dc.referencesRoman D. D., Technology Assessment: Perspective From the Managerial Position, „Public Administration Review”, September/October 2001.pl_PL
dc.referencesRosiński J., Filipowska A., Rozwijanie kompetencji pracowniczych – strategie i wdrożenie w organizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, t. 1, red. S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesRothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990’s, „R&D Management” 1992, vol. 22, no. 3.pl_PL
dc.referencesRudolf T., Fuchs K., Kossut N., Workiewicz M., Wróblewski J., Raport szkice o Innowacji biznesu w warunkach hiperkonkurencji, materiały podsumowujące projekt badawczy: Strategie Innowacji, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, listopad 2003.pl_PL
dc.referencesRumpel A., Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej – rola i obowiązki rzecznika patentowego, [w:] Partnerstwo dla innowacji, red. B. Piasecki, K. Kubiak, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesRupik K., Orientacja a wiedza przedsiębiorstwa – wybrane relacje i ich uwarunkowania, [w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesRussell S., Maximizing the Strategic Impast of Heath – and Pharmacoeconomics in Biotechnology Companies, [w:] Best practices in Biotechnology Business Development. Valuating, Licencing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, red. Y. Friedman, Logos Press, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesSagar A., Zwaan van der B., Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment and learning-by-doing, „Energy Policy” 2006, vol. 34.pl_PL
dc.referencesSalas C. P., Susunagi G., Aguilar-Barajasa I., The role of innovation in regional economic development: Some lessons and experiences for policy making, [w:] System and Policies for the Global Learning Economy, red. D. V. Gibson, Ch. Stolp, P. Conceição, M. V. Heitor, Praeger, Westport 2003.pl_PL
dc.referencesSalo A., Gustafsson T., Ramanathan R., Multicriteria methods for technology foresight, „Journal of Forecasting” 2003, vol. 22.pl_PL
dc.referencesSalomonson N., Åberg A., Allwood J., Communicative skills that support value creation: A study of B2B interactions between customers and customer service representatives, „Industrial Marketing Management” 2012, vol. 41.pl_PL
dc.referencesSchmidt-Tiedemann K. J., A New Model of the Innovation Process, „Research Management” 1982, vol. 25.pl_PL
dc.referencesSegil L., Intelligent business alliances. How to profit using today’s most important strategic tool, Three Rivers Press, New York 1996.pl_PL
dc.referencesShankar V., The Evolution of Markets: Innovation Adoption, Diffusion, Market Growth, New Product Entry, and Competitors, [w:] Handbook of Technology and Innovation Management, red. S. Shane, John Wiley & Sons, New York 2008.pl_PL
dc.referencesShort W. D., Present worth analysis, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, 1999.pl_PL
dc.referencesSikka P., Technology support and financing system for development and commercialization in India Perspectives, „Technovation” 1997, vol. 17.pl_PL
dc.referencesSilver-Pagaza G., Coraz-Flores E., The Agency Problem of R&D Projects, [w:] Technology Policy and Innovation. Value-Added Partnering in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. Urbaniak, American-Polish Offset Program University of Texas at Austin – University of Łódź, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSimon H., Dietl M., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSimon H., Fassnacht M., Preismanagement, Gabler, Wiesbaden 2009.pl_PL
dc.referencesSimon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSinden A., Kysar D. A., Driesen D. M., Cost-benefit analysis: New foundation on shifting sand, „Regulation & Governance” 2009, no. 3.pl_PL
dc.referencesSkorokhod O., Biotechnology Transfers and Models Facilitate Access to Biotechnological Invention, [w:] Best practices in Biotechnology Business Development. Valuating, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, red. Y. Friedman, Logos Press, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesSmilor R. W., Gibson D. V., Kozmetsky G., Creating the Technopolies: High-technology Development in Austin, Texas, „Journal of Business Venturing” 1988, no. 4.pl_PL
dc.referencesSmith G. V., Parr R. L., Intellectual property valuation, exploitation, and infringement damages, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.pl_PL
dc.referencesSneed K. A., Johnson D. K. N., Selling ideas: the determinants of patent value in an auction environment, „R&D Management” 2009, vol. 1, no. 39.pl_PL
dc.referencesSojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych w procesie komercjalizacji produktu, [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych 2, red. W. Wiśniowski, Prace Instytutu Lotnictwa nr 222, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSojkin B., International Foundation of Marketing Decisions in the Process of Product Commercialization, [w:] Marketing of Scientific and Research Organization 3. New Point of View of European Marketing, red. W. Wiśniowski, Transactions of the Institute of Aviation, no. 223, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSojkin B., Zarządzanie produktem w usługach badawczych, [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSozański J., Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesStankiewicz R., Spin-off companies from universities, „Science and Policy” 1995, vol. 21.pl_PL
dc.referencesStatt D. A., Understanding the consumer. A psychological approach, Macmillan Business, London 1997.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Mertl J., Innowacje i regionalne systemy innowacji, [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. E. Stawasz, J. Mertl, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSteenhuis H. J., Bruijn de E., Industrial development: does technology transfer work in the aircraft industry?, [w:] Management of Technology. New Direction in Technology Management, red. M. H. Sherif, T. M. Khalil, Elsevier, Amsterdam 2007.pl_PL
dc.referencesSterling J., Rubicon technology: a high tech start-up successfully practices strategic focus, „Strategy & Leadership” 2002, vol. 30.pl_PL
dc.referencesStevens A., Milne R., Burls A., Health technology assessment: history and demand, „Journal of Public Health Medicine” 2003, vol. 25, no. 2.pl_PL
dc.referencesStrategor, Zarządzanie firmą. Strategiczne struktury, decyzje, tożsamość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStriukova L., Patent and corporate value creation: theoretical approach, „Journal of Intellectual Capital” 2007, vol. 8, no. 3.pl_PL
dc.referencesSuccessful technology licensing, IP assets management series, World Intellectual Property Organization, Geneva, September 2004.pl_PL
dc.referencesSystem transferu technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSystem transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSzczepański C., New Areas of cooperation between Polish and US Defense Industries, „Journal of Polish-American Science and Technology”, red. G. W. Handy, G. Osypowicz, W. Wiśniowski, Institute of Aviation Scientific Publication, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesTabor J., Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju technologicznego małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, t. 2, red. S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesTait J., Williams R., Policy Approaches to Research and Development. Foresight, Framework and Competitiveness, „Science and Public Policy” 1999, vol. 26.pl_PL
dc.referencesTeegen H., Valuation of technology and new venture, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, 2000.pl_PL
dc.referencesThe Antivirus Era is Over, „Technology Review”, October 2012, MIT.pl_PL
dc.referencesThe Information Age, „Technology Review”, August 2012, MIT.pl_PL
dc.referencesThe measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, Oslo manual, European Commission, Eurostat, 2005.pl_PL
dc.referencesThomas R. J., New product development managing and forecasting for strategic success, John Willey & Sons, New York 1993.pl_PL
dc.referencesThomas R. J., Selecting and ending new product efforts, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, 1999.pl_PL
dc.referencesThompson P. B., Value judgments and risk comparison. The case of genetically engineered crops, [w:] Technology and Values. Essential Readings, red. C. Hanks, Wiley-Blackwell, 2010.pl_PL
dc.referencesThore S. A., Technology commercialization: DEA and related analytical methods for evaluating the use and implementation of technical innovation, Kluwer Academic Publishers, London 2002.pl_PL
dc.referencesThukral I. S., Ehr von J., Walsh S., Groen A. J., Sijde van der P., Adham K. A., Entrepreneurship, Emerging Technologies, Emerging Markets, „International Small Business Journal” 2008, vol. 26.pl_PL
dc.referencesThursby J. G., Jensen R., Thursby M. C., Objectives, characteristics and outcomes of university licensing: A survey of major U.S. universities, „Journal of Technology Transfer” 2001, vol. 26.pl_PL
dc.referencesThursby J. G., Thursby M. C., Industry/university licensing: characteristics, concerns and issues from the perspective of the buyer, „The Journal of Technology Transfer” 2003, vol. 28.pl_PL
dc.referencesTidd J., Bessant J., Pavit K., Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change, John Wiley & Sons, Chichester 1997.pl_PL
dc.referencesTopczewska J., Ośrodki jeździeckie jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, „Zeszyty Naukowe”, [Rzeszów] 2010, t. XI, z. 5.pl_PL
dc.referencesTransfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, J. Bagiński, A. Buczacki, D. Sobczak, A. Szerenos, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTrott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow 2008.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Entrepreneurship, co-operation networks and culture factors and stimulators for new technology development policy, [w:] Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development, red. T. Markowski, M. Turała, Polish Academy of Science Committee for Spatial Economy and Regional Planing, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., High-tech Product Development, Markets and SMEs Perspectives, [w:] Produktová politika v globálnom obchode. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, red. Vojtech Kollár, Ľubica Knošková,, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2009.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Infrastructure and New Technology Development Policy – Lessons from Polish Market, niepublikowany referat, Conference on Technology Policy and Innovation, Santorini 2006.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Knowledge and technology transfer from academia to business – Polish perspectives, [w:] Value Added Partnering and Innovation in the Changing World, red. M. Geenhuizen, D. M. Trzmielak, D. Gibson, M. Urbaniak, Purdue University Press, West Lafayette 2009.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Knowledge transfer from academia to business – experiences of the Polish University Offset Program, [w:] Technology Policy and Innovation. Value Added Partnering in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. Urbaniak, Innovation Center University of Łódź, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Marketing nowych technologii i strategie regionalne oparte na transferze technologii, [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. M. Trzmielak, J. Sosnowski, Polska Akademia Nauk KPZK, „Biuletyn” [Warszawa] 2007, z. 235.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Przedsiębiorczość akademicka – transfer wiedzy i technologii, [w:] Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, red. W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Technologiczny cykl życia – ocean wartości ekonomicznej technologii, [w:] Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Transfer technologii a nowe firmy technologiczne doświadczenia inkubatorów w Łodzi i Austin (USA), [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań, [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, red. W. Wiśniowski, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013 [w druku].pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Byczko S., Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, PARP, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Byczko S., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Gwarda-Gruszczyńska E., Geenhuizen van M., Technology Initiatives, University – Industry Collaboration in Emerging Economies: Opportunities and Threats in the Global Markets, [w:] Energy and Innovation Structural Change and Policy Implication, Purdue University Press, West Lafayette 2010.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Zehner W. B., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź–Austin 2011.pl_PL
dc.referencesTzu S., The Art of War, red. J. Clavell, Delacorate Press, New York 1983.pl_PL
dc.referencesUlhøi J. P., Gattiker U. E., The nature of technological paradigms: A conceptual framework, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press Handbook, Boca Raton 2000.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, Transnational Corporations and Internationalization of R&D, UNCTAD, Geneva 2005.pl_PL
dc.referencesUrbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUrbaniak M., Podejście produkt ecodesign w marketingu nowoczesnych technologii, [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. M. Trzmielak, J. Sosnowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Biuletyn” [Warszawa] 2007, z. 235.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z dnia 29 czerwca 2007 r.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz. 1484.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2001 r., nr 49, poz. 508, art. 24, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesValori D., Science and technology at ITI, [w:] Society, Science, Government, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesVarela J. A., Fernández P., Del Río M. L., Bande B., Cross-functional conflict, conflict handling behaviors and new product performance in Spanish firms, „The Authors Journal Compilation”, Blackwell Publishing, 2005, vol. 14, no. 4.pl_PL
dc.referencesVarela J. A., Fernández P., Del Río M. L., Bande B., Handling behaviors and new product performance in Spanish firms, „The Authors Journal Compilation”, Blackwell Publishing, 2005, vol. 14, no. 4.pl_PL
dc.referencesVedarhan D., Simplifying BPM implementations, „Business Process Management” Gordian Transformation Partners, January 2007.pl_PL
dc.referencesWawrzyński R., Karsznia W., Zastosowanie nanotechnologii, [w:] Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, red. A. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2007.pl_PL
dc.referencesWeigelt C., The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance, „Strategic Management Journal” 2009, vol. 30.pl_PL
dc.referencesWeimer D. L., Vining A. R., Thomas R. K., Cost-benefit analysis involving addictive goods: contingent valuation to estimate willingness-to-pay for smoking cessation, „Health Economics”, June 2009.pl_PL
dc.referencesWiatrak A. P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w przekroju województw, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, red. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWiederhold G., Gupta A., Neuhold E., Offshoring and transfer of intellectual property, 5 March 2007, s. 8, dostępny na SSRN: http://ssrn.com/abstract=968562.pl_PL
dc.referencesWiktor J., Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy „Global 1000”, [w:] Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, cz. 1, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWilligers B. J. A., Hansen T. L., Project valuation in the pharmaceutical industry: a comparison of least-squares Monte Carlo real option valuation and conventional approaches, „R&D Management” 2008, vol. 38, no. 5.pl_PL
dc.referencesWilson C., Kennedy M., Improving the product development process, [w:] Competing Globally Through Customer Value. The Management of Strategic Suprasystem, red. M. J. Stahl, G. M. Bounds, Quorum Books, New York 1991.pl_PL
dc.referencesWincent J., Anokhin S., Boter H., Network board continuity and effectiveness of open innovation in Swedish strategies small-firm networks, „R&D Management” 2009, vol. 39, no. 1.pl_PL
dc.referencesWinner L., Social constructivism: Opening the black box and finding it empty, [w:] Philosophy of technology. Technological condition an anthology, red. R. C. Scharff, V. Dusek, Blackwell Publishing, 2009.pl_PL
dc.referencesWissema J. G., Technostarterzy dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWissema J. G., Verloope J., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo ZANTE, Zębice 2009.pl_PL
dc.referencesWorld Monthly Review, ICISPentalSul, September 2012.pl_PL
dc.referencesXue L., Zhou L., Technology commercialization in Chinese universities: an innovation system approach, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization. Building Innovation Ecosystems, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001.pl_PL
dc.referencesYoon B., Phaal R., Probert D., Morphology analysis for technology roadmapping: application of text mining, „R&D Management” 2008, vol. 38, no. 1.pl_PL
dc.referencesYoung S., Building an Organ on a Chip, „Technology Review”, August 2012, MIT.pl_PL
dc.referencesZasiadły K., Trzmielak D. M., Doświadczenia amerykańskie, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZehner W. B., The emerging technology commercialization degree, [w:] Technology Policy and Innovation. Value-Added Partnering in a Changing World, red. D. M. Trzmielak, M. Urbaniak, Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesZehner W. B., Trzmielak D. M., Gwarda-Gruszczyńska E., Value creation via technology commercialization international education programs American and Polish Perspectives Based on Experience, EQVALL, Improvement Quality of Life-long Learning, University of Economics in Bratislava, Pezinak 2008.pl_PL
dc.referencesZehner II W. B., Successful science parks – research to riches, [w:] Zarządzanie innowacjami. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, red. D. M. Trzmielak, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 2011.pl_PL
dc.referencesZehner II W. B., The Management of Technology (MOT) Degree: A Bridge between Technology and Strategic Management, „Technology Analysis and Strategic Management” 2000, vol. 12, issue 2.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildarekt@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-934-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe