Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowicz, Mariusz
dc.contributor.editorPrzygodzki, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-11-14T11:05:40Z
dc.date.available2019-11-14T11:05:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSokołowicz M. E., Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 13-25, doi: 10.18778/7969-045-9.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-045-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30745
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzygodzki Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkorporacje transnarodowepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectŁódzki Obszar Metropolitalnypl_PL
dc.titleWpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number13-25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiskapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-183-8
dc.referencesAmin A., Cohendet P., Learning and Adaptation in Decentralised Business Networks, Environment and Planning D: Society and Space, 17, 1999.pl_PL
dc.referencesBecker G., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, Vol. 70, 1962.pl_PL
dc.referencesCoase R., The nature of the firm, Economica 1937, 4 (16).pl_PL
dc.referencesDicken P., Global Shift. Internationalization of Economic Activity, The Guilford Press, New York−London 1992.pl_PL
dc.referencesDomański, S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDonakowski A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na transfer technologii do polskiej gospodarki [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Karaszewski W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesDunning J. H., Explaining International Production, Unwin Hyman, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesEdquist Ch. (red.), Systems of Innovations: Technologies, organizations, and institutions, Printer Publishers/Cassel Academic, London 1997.pl_PL
dc.referencesESPON, Study on Urban Functions, Final Report, marzec 2007.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGrodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Stardruk, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHardt Ł., Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHerbst M., Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Herbst M. (red.), Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKukliński A. (red.), The Knowledge-Based Economy. The European Challenges of the 21st Century, KBN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLucas R. E. Jr, Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries, American Economic Review, no. 89, 1990.pl_PL
dc.referencesMarshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1920.pl_PL
dc.referencesMincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, Vol. 66, 1958.pl_PL
dc.referencesMincer J., Schooling Experience and Learning, Columbia University Press, New−York London 1974.pl_PL
dc.referencesNohria N., Ghoshal S., The Differentiated Network: Organizing Multinational Corporations for Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.pl_PL
dc.referencesNoorbakhsh F., Paloni A., Youssef A., Human Capital and FDI Inflows to Developing Countries: New Empirical Evidence, World Development, Vol. 29, no. 9, 2001.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Bąkowski A., Klaster [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesOleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin 2009.pl_PL
dc.referencesPakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Globalne pozyskiwanie zasobów – zarys problemu, Gospodarka Narodowa, 1-2, 2008.pl_PL
dc.referencesPhelps N. A., Cluster or Capture? Manufacturing Foreign Direct Investment, External Economies and Agglomeration, Regional Studies, Vol. 48, issue 4, 2008.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Karaszewski W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., On Competition, Harvard University Press, Boston 2008.pl_PL
dc.referencesSchultz T. W., Investment in Human Capital, The American Economic Review, Vol. 51 (1), 1961.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Działalność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na tle międzynarodowych i krajowych przepływów kapitału [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesTaymaz E., Kiliçaslan Y., Determinants of Subcontracting and Regional Development: An Empirical Study on Turkish Textile and Engineering Industries, Regional Studies, Vol. 39.5.pl_PL
dc.referencesUNCTAD, The Competitiveness Challenge: Transnational Corporations and Industrial Restructuring in Developing Countries, Geneva 2000.pl_PL
dc.referencesUNCTAD, World Investment Report, ONZ, Nowy Jork – Genewa 1994.pl_PL
dc.referencesUNCTAD, World Investment Report, ONZ, Nowy Jork – Genewa 2001.pl_PL
dc.referencesWalukiewicz S., Kapitał ludzki. Skrypt akademicki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWilliamson O., Market and hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free Press, Nowy Jork 1975.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Knowledge and Development. World Development Report, Oxford University Press 1998.pl_PL
dc.referencesZorska A., Korporacje transnarodowe: przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsokol@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-045-9.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe