Show simple item record

dc.contributor.authorSzymczak, Alicja
dc.contributor.authorSzymczak, Jan
dc.date.accessioned2019-11-22T14:05:49Z
dc.date.available2019-11-22T14:05:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30858
dc.description.abstractThis article presents a historical analysis of the eulogy in honour of blessed Bogumił on a commemorating plate placed on the southern wall of the presbytery in the Holy Virgin collegiate church in Uniejów. It was written in 1802 by father Andrzej Miniszewski, doctor of law, dean and Uniejów official. The authors of this study translated the Latin text into Polish. The article also provides information about father Miniszewski and the sources of his knowledge about blessed Bogumił since the Middle Ages.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest historyczna analiza elogii ku czci bł. Bogumiła, znajdująca się na tablicy umieszczonej na południowej ścianie prezbiterium kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie, napisana w 1802 r. przez księdza Andrzeja Miniszewskiego. Autorzy odczytali tekst łaciński oraz przetłumaczyli go na język polski. Uzupełnienie stanowią informacje na temat ks. Miniszewskiego oraz źródeł jego wiedzy na temat bł. Bogumiła od średniowiecza.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectblessed Bogumiłen_GB
dc.subjectHoly Virginen_GB
dc.subjectcollegiate church in Uniejówen_GB
dc.subjectfather Andrzej Miniszewskien_GB
dc.subjecteulogyen_GB
dc.subjectBłogosławiony Bogumiłpl_PL
dc.subjectkolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowiepl_PL
dc.subjectks. Andrzej Miniszewskipl_PL
dc.subjectelogiapl_PL
dc.titleElogia ku czci bł. Bogumiła w kolegiacie NMP w Uniejowie przez księdza Andrzeja Miniszewskiego, doktora obojga praw, niegdyś dziekana i oficjała uniejowskiego, napisana w 1802 r.pl_PL
dc.title.alternativeEulogy in honour of Blessed Bogumił in the Holy Virgin collegiate church in Uniejówen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-20
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.contributor.authorBiographicalnoteAlicja Szymczak, prof. dr hab., specjalność nauki pomocnicze historii, do 2011 r. kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, zastępca redaktora „Przeglądu Nauk Historycznych”; obecnie professor emerita.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJan Szymczak, prof. dr hab., specjalność historia Polski średniowiecznej, pełnił funkcje: zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, obecnie wiceprezes; kierownik Katedry Historii Polski Średniowiecznej i Katedry Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2001–2015; kierownik Katedry Historii Średniowiecza w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu w latach 1994–2003. W przeszłości zajmował stanowiska: prodziekana ds. nauczania (1991–1996) i dziekana (1996–2002) Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ; obecnie professor emeritus.pl_PL
dc.referencesAbraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Wydawnictwo „Templum”, Poznań 1962.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, ks. 221, 224, 226, 232.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi grodzkie sieradzkie, relacje, ks. 157.pl_PL
dc.referencesBaran-Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesBieniak J., Autor „Rocznika dawnego”, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesBieniak J., Polska elita polityczna XII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, red. S.K. Kuczyński, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBieniak J., Polska elita polityczna XII wieku (Część IV B. Dwa możnowładztwa – starzy i nowi), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 12, red. S. Górzyński, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBiniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesBiniaś-Szkopek M., Bolesław Kędzierzawy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesBłogosławiony Bogumił. Uniejów 1926–2016. W 90. rocznicę uroczystości beatyfikacyjnych, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2016.pl_PL
dc.referencesCerski L., Błogosławiony Bogumił Sławny Cudotwórca, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2002.pl_PL
dc.referencesChodyński A., Błogosławiony Bogumił arcybiskup gnieźnieński. Życiorys i nabożeństwo do bł. Arcypasterza, którego zwłoko spoczywają w Uniejowie nad Wartą, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesCyranowski J., Żywot błogosławionego Bogumiła arcybiskupa gnieźnieńskiego, Poznań 1926.pl_PL
dc.referencesDamalewicz S., Series Archiepiscoporum Gnesnensium, Atque Res gestae, è vetustis antiquitatum ruderibus collectae, Varsaviae 1649.pl_PL
dc.referencesDamalewicz S., Vita S. Bogumili, Archiepiscopi Gnesnensis Eremitae Camaldulensis, Romae 1661.pl_PL
dc.referencesDąbrowski K., Uniejów ośrodkiem kultu błogosławionego Bogumiła, „Biuletyn Uniejowski” 2017, t. 6.pl_PL
dc.referencesDobosz J., Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowanie do reformy Henryka Kietlicza, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2000.pl_PL
dc.referencesDobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesDziuba A.F., rec. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny arcybiskupa Bogumila w XVII wieku, według rękopisu Ossolineum 220 II, wyd. B. Bolz – „Studia Theologica Varsaviensis” 1983, t. 21/2.pl_PL
dc.referencesGębarowicz M., Aleksandr († 1156), biskup płocki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz F., Matka swiętych Polska albo zywoty swiętych, błogosławionych, wielebnych, swiątobliwych, poboznych Polaków y Polek wszelkiego stanu y kondycyi każdego wieku od zakrzewioney w Polszcze chrzescianskiey wiary osobliwą zycia doskonałoscią słynących, Kraków 1767.pl_PL
dc.referencesJasiński K., Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, [w:] Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania” 1995, t. 2.pl_PL
dc.referencesJasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszaw–Wrocław [1992].pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce, red. J.Z. Łoziński, t. V: Województwo poznańskie, red. T. Ruszczyńska i A. Sławska, z. 26: Powiat turecki, oprac. M. Kwiczala, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877.pl_PL
dc.referencesKorytkowski J., Prymasi Polski, arcybiskupi gnieźnieńscy i metropolici polscy od roku 1000 aż do dnia dzisiejszego, wyd. I, t. 2, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesKozierowski S., Leszczyce i ich plemiennik arcybiskup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa, Poznań [1926].pl_PL
dc.referencesKozłowski R., Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie) do końca XIV w., „Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria C, nr 12, Warszawa–Poznań 1972.pl_PL
dc.referencesLabuda G., Święty Wojciech biskup-męczennik patron Polski, Czech i Węgier, „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”, Wyd. 2, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesMaciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Kraków–Bydgoszcz 2003.pl_PL
dc.referencesMorawski M., Błogosławiony Bogumił arcybiskup gnieźnieński, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1925, nr 9.pl_PL
dc.referencesNitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Wyd. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesNowak B., Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu, Wyd. Avalon, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPacaut M., Frederick Barbarossa, tłum. A.J. Pomerans, HarperCollins Distribution Services, New York 1970.pl_PL
dc.referencesPawłowski P., Damalewicz Stefan, [w:] Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t.1, Urząd Miasta Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,Włocławek 2004.pl_PL
dc.referencesProces beatyfikacyjny i kanonizacyjny arcybiskupa Bogumiła w XVII wieku, według rękopisu Ossolineum 220 II, wyd. B. Bolz, przypisy i indeksy oprac. M. Aleksandrowicz, Poznań 1982.pl_PL
dc.referencesPruszcz P.H., Forteca Duchowna Królestwa Polskiego. Z Zywotow świętych, ták iuż Kánonizowánych y Beátyfikowánych, iáko też świątobliwie żyiących Pátronow Polskich, Kraków 1662.pl_PL
dc.referencesRozśpiewały się dzwony i serca ludzi… Uniejów Dobrów Koło Włocławek, red. A. Urbaniak i in., Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 1885.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1887.pl_PL
dc.referencesSokołowski B., Cuda y Znakomite Łaski za Przyczyną Błogosławionego Bogumiła Arcy-Biskupa Gnieźnińskiego tak przy Grobie Tego swiętego Patrona w Kollegiacie Uniejowskiey. Jako teź y w Dobrowie, gdzie dni źycia swego w wielkiey świątobliwości na Puszczy zakończył […], Kalisz 1748.pl_PL
dc.referencesSokołowski B., Historya Swiątobliwego Żyćia Błogosławionego Bogumiła, niedzyś Arcy-Biskupa Gnieznińskiego, a potym przez lat dwanaście, w Pustyni Dobrowskiey, w Dźiedźiectwie własnym Pobożnego Eremity, Którego drogi Ciała Depozyt wielkimi Cudami, y łaskami słynący, w Kolegiaćie Uniejowskiey złożony iest, Kalisz 1806.pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J., Apostołowie Europy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSzacherska S.M., Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSz(elewski) A., Wizyta Arcypasterska w Dekanacie Łęczyckim, „Przegląd Katolicki” 1887, R. XXV.pl_PL
dc.referencesSzymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Arcybiskupi gnieźnieńscy: bł. Bogumił i Jakub Świnka – najstarsi dobrodzieje Uniejowa i Maciej Łubieński – restaurator średniowiecznej świetności miasta, „Uniejowskie Strony. Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie” 2005, nr 3 (7).pl_PL
dc.referencesŚwigoniak J., Święty Bogumił patron ziemi kolskiej i parafii w Kole, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, red. A. Gąsiorowski, Wrocław i in. 1985.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Zajączkowski S.M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do roku 1400, Cz. I: (Abramowice–Mzurki); Cz. II: (Nacki–Żywocin oraz Dodatek i Uzupełnienia), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1966–1970.pl_PL
dc.referencesZielińska-Melkowska K., Klucz dobrowski w uposażeniu misji pruskiej, [w:] Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk i J. Dobosz, Wyd. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.pl_PL
dc.contributor.authorEmailalicja.szymczak@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailjkszymczak@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.08.01
dc.relation.volume8pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.