Now showing items 1-3 of 3

  • Dostępność czasowa Uniejowa w kontekście indywidualnego transportu samochodowego 

   Wiśniewski, Szymon ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule przedstawiono wyniki badań nad dostępnością czasową Uniejowa odnośnie do samochodowego transportu indywidualnego. Analizy zostały przeprowadzone w ujęciu wewnątrzregionalnym, w odniesieniu do pozostałych 43 miast ...
  • Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim 

   Borowska-Stefańska, Marta ORCID; Wiśniewski, Szymon ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   The aim of this article is to fit the location and size (expressed as the number of rescuers) of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county. The analysis included distribution within the ...
  • Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne 

   Wiśniewski, Szymon ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-12)
   This article investigates transport accessibility of Uniejów – a small town in Łódź voivodeship. It has been assessed through analysis of transport infrastructure in qualitative and quantitative terms, and effectiveness ...