Now showing items 1-9 of 9

  • Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy ochrony 

   Chmielecki, Błażej; Kucharski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Badaniami objęto roślinność krzewiastą i drzewiastą ośmiu obiektów leżących na terenie gminy Uniejów. Cztery z nich to tereny leżące wokół kościołów, zwane tu cmentarzami przykościelnymi, pozostałe to cmentarze grzebalne. ...
  • Dendroflora parku zamkowego w Uniejowie – stan obecny i zmiany 

   Kucharski, Leszek; Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-12)
   The castle park in Uniejów was founded between 1860 and 1870. Today it has an area of 32 ha and 151 taxa of trees and shrubs, which consist of 101 native and non-native species of trees andbushes and 50 cultivated varieties. ...
  • Flora starorzeczy w dolinie Warty – stan, zagrożenia oraz możliwości ochrony 

   Kucharski, Leszek; Barcka, Aleksandra; Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   This study investigates the flora of 20 oxbow lakes in the Warta valley near Uniejów, ten of which are situated between the river-bed and the flood embankment, and ten are behind the flood bank. 152 plant species have been ...
  • Gatunki inwazyjne w dolinie środkowej Warty 

   Chmielecki, Błażej; Kucharski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The analysis covers invasive species of plants in the middle part of the Warta Valley. The research was carried out using the transect method. 21 species of invasive plants have been identified, among which the most numerous ...
  • Parki w Uniejowie i Turku ostojami rodzimej flory leśnej w rolniczym krajobrazie środkowej Polski 

   Kucharski, Leszek; Chmielecki, Błażej; Figurska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   This study deals with the vascular plants in the castle park in Uniejów and Żermina Składkowska park in Turek. The first of them was set up in the Warta river valley, the second – in the valley of a small stream called ...
  • Szata roślinna łąk w dolinie Pisi 

   Kucharski, Leszek; Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Meadows constitute more than 50% of the area of the Pisia valley. The flora existing in these meadows consists of about 200 species, of which 150 can be considered as typical of such habitats. The plants include 14 engendered, ...
  • Walory przyrodnicze i kulturowe doliny Pisi 

   Chmielecki, Błażej; Kucharski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The river Pisia is a left-bank tributary of the Ner flowing through the eastern part of the commune of Uniejów. The valley stretches over 11.8 km2, of which more than 50% is taken up by meadows, 30% by fields, 7% by forests ...
  • Wiedza mieszkańców Uniejowa i okolic na temat udaru mózgu 

   Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-11-05)
   The study evaluated the knowledge of residents of Uniejów and the surrounding area about stroke. 100 randomly selected people were included in the study. Respondents’ knowledge of stroke is low. In comparison with respondents ...
  • Wiedza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Uniejowie na temat antybiotyków 

   Chmielecki, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   This study aims to assess the knowledge of antibiotics among the health service patients in the commune of Uniejów. For this purpose, a survey of 100 patients was conducted. They were mostly given antibiotics for higher ...