Now showing items 50-69 of 140

  • O pieczęci miejskiej Uniejowa z pierwszej połowy XVI wieku 

   Adamczewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   The heraldic arms of Uniejów have been the subject of intensive studies and monographic publicatins, and review works on town seals from Greater Poland contain extensive sections on the cross and three lilies of Uniejów. ...
  • O plebanach miejskim i wiejskim w Uniejowie w XV wieku 

   Wilk-Woś, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   In the 15th century, the Uniejów parish was one of a few parishes in Poland which had two parsons: one who took care of parishioners living in the town, and the other – of parishioners in rural areas. The paper characterizes ...
  • Obecność „Biuletynu Uniejowskiego” na rynku wydawnictw naukowych w 10. rocznicę powstania pisma 

   Kowalski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-11-30)
   The 10th – anniversary – volume of „Biuletyn Uniejowski” is an occasion for some reflections on the position of this journal on the scientific publications market. This article is a kind of report comprising the whole ...
  • Obraz historii sokolnictwa w kontekście badań nad dziejami grodu Spycimierz 

   Moszczyński, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022-09-15)
   The presentation of falconry as intangible cultural heritage that has significantly influenced the development of culture in modern Europe can help in understanding the process of formation of social structures and the ...
  • Od Redakcji 

   Borowska-Stefańska, Marta; Masierek, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022-09-15)
  • Od Redakcji z okazji jubileuszu 10-lecia „Biuletynu Uniejowskiego” 

   Borowska-Stefańska, Marta; Masierek, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-11-30)
  • Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa 

   Błażejczyk, Krzysztof; Szmyd, Jakub; Adamczyk, Anna Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   The paper presents general features of the climate and bioclimate of Uniejów assessed from the point of view of the possibility to apply them to climate therapy. The authors have used multiannual data from meteorological ...
  • Parcelacja wsi w okresie międzywojennym i jej reperkusje osadnicze na przykładzie folwarków Orzeszków, Wielenin i Zieleń 

   Cepil, Monika; Figlus, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The article presents the results of research on the process of parcelling out the land of big farms in Uniejów region in the interwar period. The analysis covered three settlement units in located in the former commune of ...
  • Parki w Uniejowie i Turku ostojami rodzimej flory leśnej w rolniczym krajobrazie środkowej Polski 

   Kucharski, Leszek; Chmielecki, Błażej; Figurska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   This study deals with the vascular plants in the castle park in Uniejów and Żermina Składkowska park in Turek. The first of them was set up in the Warta river valley, the second – in the valley of a small stream called ...
  • Piwne ślady w Uniejowie 

   Kałużny, Jędrzej Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Beer has for centuries been one of the most popular beverages. Uniejów, due to its strategic location, attracted numerous merchants and traders, and was often visited by clergymen. Therefore there must have been inns in ...
  • Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa w Uniejowie 

   Czyżewski, Bartłomiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The subject of the article is analysis of documents from the State Archive in Poznań concerning the activity of the Polish Christian Loan Association in Uniejów.
  • Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk 

   Kurzyk, Paulina; Kowalski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   The article examines the popularity of Uniejów and other small towns and spa resorts with a similar profile within the boundaries of the voivodeship of Łódź. The popularity was measured by the number of searches for each ...
  • Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów 

   Borowska-Stefańska, Marta; Mikołajczyk, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The purpose of this article is evaluation of crisis management measures implemented in Uniejów municipality to protect its population and property from flooding. It presents an analysis of the effects of floods that occurred ...
  • Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów 

   Kowalski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina ...
  • Pożyczka na budowę domu Franciszka i Jadwigi Gawrońskich w Uniejowie w 1808 roku 

   Szkutnik, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Franciszek and Jadwiga Gawrońscy, the citizens of Uniejów, who wanted to build a house near the city market but did not have sufficient funds, decided to take out a loan. Itzig Łęczycki, a Jewish merchant, agreed to lend ...
  • Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów 

   Kobojek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Two attributes are important in the location of the Uniejów town and commune: its lying in the centre of the country (ca. 48 km west of the geometric centre of Poland) and in the borderland in different physicogeographical ...
  • Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu jako krajowe dziedzictwo niematerialne 

   Kaźmierczak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   An important element of Corpus Christi celebration is a procession which goes outside church premises and stops on the way at four altars decorated with flowers and birch trees. Traditionally, dried flower petals are being ...
  • Próba uprzemysłowienia Uniejowa w latach 20.–30. XIX wieku 

   Woźniak, Krzysztof Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The attempt, made in 1823–1824, to organize in Uniejów a factory settlement and to industrialize the town, was not successful. Cotton and flax manufacturing initiated by foreign craftsmen did not receive sufficient support ...
  • Przebieg zjawisk lodowych na warcie w rejonie Uniejowa 

   Gorączko, Marcin; Pawłowski, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-12)
   The article synthesises the results from observations of ice phenomena on Warta River in Uniejów in years 1947−2012. From beginning of 1980s average time, in yearly perspective, in which the river was frozen was over two ...
  • Przepływy ludności związane z zatrudnieniem na przykładzie gminy Uniejów 

   Sapińska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-11-30)
   Commuting to work is the most important and most easily observable indication of spatial-functional connections between localities, municipalities, districts and other regions. For this reason analysis of commuting patterns ...