Now showing items 1-1 of 1

    • Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 roku 

      Szkutnik, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      W XVIII w. nałóg palenia tytoniu był powszechny we wszystkich kręgach społeczeństwa. Zwyczaj palenia tytoniu w towarzystwie był również notowany na kartach ksiąg miejskich z okresu staropolskiego. Kilka zapisów z księgi ...