Biuletyn Uniejowski jest wydawanym od 2012 r., interdyscyplinarnym rocznikiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa.
Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim.

ISSN 2299-8403 (print)
ISSN 2449-8319 (online)

Biuletyn Uniejowski wydaje: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja Biuletynu Uniejowskiego:
Elżbieta Kobojek (redaktor naczelny)
Tadeusz Marszał
Marta Borowska-Stefańska (sekretarz)
Dominika Jaśkiewicz
Leszek Kucharski
Karolina Smętkiewicz
Piotr Szkutnik

Rada redakcyjna Biuletynu Uniejowskiego:
Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski)
Donatas Burneika (Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Litwa)
Daniel Czamański (Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael)
Anna Geppert (Paris – Sorbonne University, Francja)
Zbigniew Gmurczyk (Archiwum Diecezjalne we Włocławku)
Józef Kaczmarek (Urząd Miasta i Gminy Uniejów)
Marek Kloss (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Janusz Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
Bohdan Posatskyy (Lviv Polytechnic National University, Ukraina)
Tadeusz Siwek (University of Ostrava, Czechy)
Vladimir Slavik(Comenius University in Bratislava, Słowacja)
Joseph Salukvadze(Tbilisi State University, Gruzja)

Redakcja Biuletynu Uniejowskiego
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. (42)6354570, fax (42)6354572
e-mail: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl
www: http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/

Collections in this community

Recent Submissions

View more