Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-12-16T07:18:01Z
dc.date.available2019-12-16T07:18:01Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Być dziadkiem we współczesnej Polsce. Szkic demograficzny, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 7, 1-4pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31091
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI w.pl_PL
dc.subjectbycie dziadkiempl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectdziadekpl_PL
dc.subjectbabciapl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.titleByć dziadkiem we współczesnej Polsce. Szkic demograficznypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-4pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2019, Piecza zastępcza w 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/piecza-zastepcza-w-2018-roku,1,3.htmlpl_PL
dc.referencesJabłoński D., Ostasz L., 2001, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztynpl_PL
dc.referencesMead M., 1978, Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSzlendak T., 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2001, Dziadkowie, wnuki i pradziadkowie – szkic demograficzny, „Problemy Rodziny”, nr 3, 18-24, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4177pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2005, Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XVI, 95-110, http://hdl.handle.net/11089/5400pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. UŁ, Łódź, http://hdl.handle.net/11089/6012pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe