Show simple item record

dc.contributor.authorSkoczylas, Wanda
dc.contributor.editorDuraj, Natasza
dc.date.accessioned2020-04-23T16:05:38Z
dc.date.available2020-04-23T16:05:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSkoczylas W., Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstw, [w:] Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Duraj N. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 153-164, doi: 10.18778/7969-096-1.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-096-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31844
dc.description.abstractThe purpose of this article is to present proposals for the purpose of measuring the achievements of management ideas. Been proposed two variants of measure. At first, according to the assumptions of the personal approach were presented indicators of activity of employees in the structure of the Balanced Scorecard. In the second variant, concerning the functioning of management ideas, extracted from the point of view of content and organization, was proposed use of a customized concept of the Balanced Scorecard.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj N. (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectknowledge managementpl_PL
dc.subjectidea managementpl_PL
dc.subjectperformance measurementpl_PL
dc.subjectzarządzanie wiedząpl_PL
dc.titlePomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstwpl_PL
dc.title.alternativeMeasurement of achievements in management ideas enterprise staffpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number153-164pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-713-7
dc.referencesBukowski M., Szponar A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Społecznych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesdib-Report 2008 Ideenmanagement in Deutschland Jahresbericht 2008 des Deutschen Instituts für Betriebswirtschaft (dib) Frankfurt am Mai., http://www.dib.de/fileadmin/Dateien/Downloads/ Dokumente/dib-Report_2008.pdf.pl_PL
dc.referencesErfolgsfaktor Ideenmanagement: Kreativität im Vorschlagswesen, Deutsches Institut für Betriebswirtschaft GmbH, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A., Włoch R., Innowacje a społeczeństwo, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliŜsze lata, PARP, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesHaupenthal M., Pedell B., Rötzel P., Verknüpfung von Ideen- und Innovationsmanagement. Empirische Untersuchung der Performance-Wirkungen und Ableitung von Gestaltungsansätzen, „Controlling” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesJankowski M., Das integrierte Ideenmanagement in der Balanced Scorecard: Ein praxisrelevantes Konzept am Beispiel eines metallveraibantenden Mittelständlers, GRIN Verlag, München 2009.pl_PL
dc.referencesKarlik M., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesŁobejko S., Mierzenie efektów polityki innowacyjnej. Wybrane rankingi i wskaźniki innowacyjności oraz trendy na przyszłość, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliŜsze lata, PARP, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNew forms of innovations: Challenges for policy-making, DSTI/STP/TIP(2009)6; 2009 Interim Report On The OECD Innovation Strategy SG/INNOV(2009)1/REV1, [za:] J. Kozłowski, Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej – badania naukowe, analizy, scoreboardy, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliŜsze lata, PARP, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD/Eurostat, tłum. D. Przepiórowska, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRudolf T., Zarządzanie pomysłami, cz. I, http://manager.nf.pl/zarzadzanie-pomyslami-czesc-i,, 10250,18pl_PL
dc.referencesSenge P. M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Wskaźniki i systemy wskaźników w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.CMXXXIX (865), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.pl_PL
dc.referencesSłownik Wyrazów Obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzewc A., Racjonalizacja w zakładzie pracy. Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŚwierk J., Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, DzU 2004, nr 33, poz. 286, w art. 7 ust. 2.pl_PL
dc.referencesVahs D., Burmeister R., Innovationsmanagement: Von Produktidee zu erfolgreichen Vermarktung, wyd. 3, Stuttgart 2005, s. 135, [za:] M. Haupenthal, B. Pedell, P. Rötzel, Verknüpfung von Ideen- und Innovationsmanagement. Empirische Untersuchung der Performance- Wirkungen und Ableitung von Gestaltungsansätzen, „Controlling” 2013, nr 3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-096-1.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe