Show simple item record

dc.contributor.authorCzubla, Piotr
dc.date.accessioned2020-05-22T07:57:16Z
dc.date.available2020-05-22T07:57:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCzubla P., Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, doi: 10.18778/7969-675-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-675-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31955
dc.descriptionW monografii zostały przedstawione wyniki wieloletnich badań skał narzutowych w Polsce na tle światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Przeanalizowano szereg zagadnień z geologii glacjalnej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na skład materiału morenowego. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie rozpoznano rozmieszczenie najważniejszych typów skał przewodnich na obszarze Polski. Na podstawie analiz eratyków zostały zweryfikowane współczesne modele termodynamiczne lądolodu fennoskandzkiego. Wskazano możliwości wykorzystania eratyków fennoskandzkich w korelacji osadów glacjalnych. „Praca w sposób wszechstronny porusza zagadnienia metodyki i historii badań eratyków w osadach glacjalnych Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zawiera szczegółową dyskusję i krytyczną ocenę danych literaturowych, pokazując jednocześnie nowoczesny sposób podejścia do analizy eratyków, co stanowi wyraźny postęp w metodologii badań. Uzyskane wyniki naukowe wnoszą wiele nowych danych w zakresie paleogeografii obszarów objętych zlodowaceniem plejstoceńskim, sposobu rozwoju lądolodu, procesów erozji i sedymentacji lodowcowej, stratygrafii osadów glacjalnych”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecteratyki fennoskandzkiepl_PL
dc.subjectmodel strumieniowy lądolodupl_PL
dc.subjectosady glacjalnepl_PL
dc.subjectskały narzutowepl_PL
dc.subjectmateriał morenowypl_PL
dc.subjectlitologiapl_PL
dc.subjectprocesy erozyjnepl_PL
dc.subjectskład petrograficznypl_PL
dc.titleEratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawczepl_PL
dc.title.alternativeFennoscandian erratics in glacial sediments of Poland and their research significancepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number335pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Nauk o Ziemi, Pracownia Geologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-676-5
dc.referencesAarseth I., 1997, Western Norwegian fjord sediments: age, volume, stratigraphy, and role as temporary depository during glacial cycles, „Marine Geology”, 143, 39‒53.pl_PL
dc.referencesAber J.S., 1985, The character of glaciotectonism, „Geologie en Mijnbouw”, 64, 389‒395.pl_PL
dc.referencesAber J.S., Ber A., 2007, Glaciotectonism, Developments in Quaternary Science, 6th Vol., Amsterdam, Elsevier, 246 s.pl_PL
dc.referencesAdam W.G., 2006, Moraine sediment characteristics as indicators of former basal ice layers, [w:] P.G. Knight (red.), Glacier science and environmental change, Blackwell, 439‒441.pl_PL
dc.referencesAdams J., Maslin M., Thomas E., 1999, Sudden climate transitions during the Quaternary, „Progress in Physical Geography”, 23, 1‒36.pl_PL
dc.referencesAhrens H., Lotsch D., Schwab G., 1982, Präglaziale tektonische Aktivierung im Nordteil der DDR, „Zeitschrift für geologische Wissenschaften”, 10, 5, 671‒678.pl_PL
dc.referencesAitken M.J., 1985, Thermoluminescence Dating, Academic Press, London, 359 s.pl_PL
dc.referencesAlexanderson H., Adrielsson L., Hjort C., Möller P., Antonov O., Eriksson S., Pavlov M., 2002, Depositional history of the North Taymyr ice-marginal zone, Siberia – a landsystem approach, „Journal of Quaternary Science”, 17, 361–382.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., 1991, Deforming-bed origin for southern Laurentide Till Sheets?, „Journal of Glaciology”, 37 (125), 67‒76.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., 1993, In search of ice-stream sticky spots, „Journal of Glaciology”, 39, 447‒454.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Anandakrishnan S., Dupont T.K., Parizek B.R., Pollard D., 2007, Effect of sedimentation on ice-sheet grounding-line stability, „Science”, 315, 1838‒1841.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Blankenship D.D., Bentley C.R., Rooney S.T., 1986, Deformation of till beneath Ice Stream B, West Antarctica, „Nature”, 322 (6074), 57‒59.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Blankenship D.D., Rooney S.T., Bentley C.R., 1987, Continuous till deformation beneath ice sheets, [w:] E.D. Waddington, J.S. Walder (red.), The physical basis of ice sheet modeling, Proceedings of the Vancouver Symposium, August 1987, IAHS Publication, 170, 81‒91.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Blankenship D.D., Rooney S.T., Bentley C.R., 1989, Sedimentation beneath ice shelves ‒ the view from Ice Stream B, „Marine Geology”, 85, 101‒120.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Cuffey K.M., Evenson E.B., Strasser J.C., Lawson D.E., Larson G.J., 1997, How glaciers entrain and transport basal sediment: physical constrains, „Quaternary Science Reviews”, 16, 1017‒1038.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Lawson D.E., Evenson E.B., Larson G.J., 2003a, Sediment, glaciohydraulic supercooling, and fast glacier flow, „Annals of Glaciology”, 36, 135‒141.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Lawson D.E., Evenson E.B., Strasser J.C., Larson G.J., 1998, Glaciohydraulic supercooling: A freeze- -on mechanism to create stratified, debris-rich basal ice: II. Theory, „Journal of Glaciology”, 44, 563‒569.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Lawson D.E., Larson G.J., Evenson E.B., Baker G.S., 2003b, Stabilizing feedbacks in glacier bed erosion, „Nature”, 424, 758‒760.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., MacAyeal D.R., 1994, Ice-rafted debris associated with binge/purge oscillations of the Laurentide Ice Shee, „Paleoceanography”, 9, 4, 503‒511.pl_PL
dc.referencesAlley R.B., Strasser J.C., Lawson D.E., Evenson E.B., Larson G.J., 1999, Glaciological and geological implications of basal ice accretion in overdeepenings, „Geological Society of America Special Papers”, 337, 1‒9.pl_PL
dc.referencesAmantov A., 1995, Plio-Pleistocene erosion of Fennoscandia and its implication for the Baltic Area, [w:] J.E. Mojski (red.), Proceedings of the 3rd Marine Geological Conference „The Baltic”, „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”, 149, 47‒56.pl_PL
dc.referencesAmantov A., 1996, Geological map of the Baltic Shield, map S-1 Southern Fennoscandia, Scale 1 : 3 million.pl_PL
dc.referencesAmantov A., Hagenfeldt S., Söderberg P., 1995, The Mesoproterozoic to Lower Palaeozoic sedimentary bedrock sequence in the northern Baltic Proper, Aland Sea, Gulf of Finland and Lake Ladoga, [w:] J.E. Mojski (red.), Proceedings of the 3rd Marine Geological Conference „The Baltic”, „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”, 149, 19‒25.pl_PL
dc.referencesAnandakrishnan S., Alley R.B., 1994, Ice Stream C, Antarctica, sticky spots detected by microearthquake monitoring, „Annals of Glaciology”, 20, 183–186.pl_PL
dc.referencesAnandakrishnan S., Alley R.B., 1997, Stagnation of ice stream C, West Antarctica, by water piracy, „Geophysical Research Letters”, 24, 265–268.pl_PL
dc.referencesAnders T., Kratzert P., Kühl A., 1991, Statistische Analysenmethoden zur Beschreibung und Klassifizierung von Datenkollektiven, angewandt auf die Geschiebezählung, „Zeitschrift für angewandte Geologie”, 37, 2, 70‒75.pl_PL
dc.referencesAndré M.F., 2004, The geomorphic impact of glaciers as indicated by tors in North Sweden (Aurivaara 68° N), „Geomorphology”, 57, 403–421.pl_PL
dc.referencesAndreicheva L.N., 1992, Osnovnyje moreny Evropejskogo Sieviero-Vostoka Rossiji i ich litostratigrafičeskoje značenije, Nauka, Sankt Petersburg, 124 s.pl_PL
dc.referencesAndreicheva L.N., 2012, Litologiya vierchnie-sriednieplejstocienovych tillov na krajniem sieviero-vostokie Evropejskoj Rossiji, „Litologiya i Poleznye Iskopaemye”, 47, 3, 285‒297.pl_PL
dc.referencesAndreicheva L.N., 2013, Stratigraphy, paleogeography and paleoclimates of the Pleistocene in the north of European Russia, „Geologija”, 55, 1, 8–22.pl_PL
dc.referencesAndreicheva L.N., Marchenko-Vagapova T.I., 2007, The Neopleistocene of North European Russia: Stratigraphy, Paleogeography, and Paleoclimate, „Stratigraphy and Geological Correlation”, 15, 4, 421–436.pl_PL
dc.referencesAndrews J.T., Mahaffy M.A.W., 1976, Growth rate of the Laurentide Ice Sheet and sea level lowering (with emphasis on the 115,000 BP sea level low), „Quaternary Research”, 6, 167‒183.pl_PL
dc.referencesArgow B.A., Hughes Z.J., FitzGerald D.M., 2011, Ice raft formation, sediment load, and theoretical potential for ice-rafted sediment influx on northern coastal wetlands, „Continental Shelf Research”, 31, 1294–1305.pl_PL
dc.referencesArnold N., Sharp M., 2002, Flow variability in the Scandinavian ice sheet: modelling the coupling between ice sheet flow and hydrology, „Quaternary Science Reviews”, 21, 485–502.pl_PL
dc.referencesAstakhov V.I., Kaplyanskaya F.A., Tarnogradsky V.D., 1996, Pleistocene permafrost of West Siberia as a deformable glacier bed, „Permafrost and Periglacial Processes”, 7, 165‒191.pl_PL
dc.referencesAstapova S.D., 1983, Faktory opriedielajuščije vieščestviennyj sostav moren Biełarusi, „Dokłady AN Biełarusi”, 27, 9, 838–841.pl_PL
dc.referencesAstapova S.D., 1987, Rukovodiaščije vałuny krajevych lednikovych obrazovanij Biełorusskoj griady, „Dokłady AN Biełarusi”, 31, 8, 747–750.pl_PL
dc.referencesAstapova S.D., 1993, Litologo-paleogeografičeskoje rajonirovanije lednikovych otłożenij Biełarusi, „Dokłady AN Biełarusi”, 37, 4, 105‒108.pl_PL
dc.referencesAtkins C.B., Barrett P.J., Hicock S.R., 2002, Cold glaciers do erode and deposit: evidence from Allan Hills, Antarctica, „Geology”, 30, 659–662.pl_PL
dc.referencesAugustinus P., 1995, Glacial valley cross-profile development: the influence of in situ rock stress and rock mass strength, with examples from the Southern Alps, New Zealand, „Geomorphology”, 14, 87‒97.pl_PL
dc.referencesAverill S.A., 1990, Drilling and sample processing methods for deep till geochemistry surveys: making the right choices, [w:] S.A. Averill, A. Bolduc, W.B. Coker, N.W. Dilabio, M. Parent, J.E. Veillette (red.), Application de la géologie du Quaternaire à l'exploration minerale, Association professionelle des géologues et des geophysiciens du Quebec, 139–173.pl_PL
dc.referencesAverill S.A., 2009, Useful Ni–Cu–PGE versus kimberlite indicator minerals in surficial sediments: similarities and differences (abstract), Manitoba Mining and Minerals Convention, Winnipeg, Manitoba. November 2009, 19–21.pl_PL
dc.referencesAverill S.A., 2009, Useful Ni–Cu–PGE versus kimberlite indicator minerals in surficial sediments: similarities and differences (abstract), Manitoba Mining and Minerals Convention, Winnipeg, Manitoba. November 2009, 19–21.pl_PL
dc.referencesBahr D.B., Rundle J.B., 1996, Stick-slip statistical mechanics at the bed of a glacier, „Geophysical Research Letters”, 23, 2073‒2076.pl_PL
dc.referencesBalwierz Z., Goździk J., Marciniak B., 2006, Palinologiczne i diatomologiczne badania osadów interglacjału mazowieckiego z odsłonięcia w kopalni Bełchatów, „Przegląd Geologiczny”, 54, 1, 61–67.pl_PL
dc.referencesBalwierz Z., Goździk J., Marciniak B., 2008, Geneza misy jeziornej i warunki środowiskowe akumulacji limniczno- bagiennej w interglacjale mazowieckim w rowie Kleszczowa (środkowa Polska), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 428, 3–22.pl_PL
dc.referencesBamber J.L., Vaughan D.G., Joughin I., 2000, Widespread complex flow in the interior of the Antarctic Ice Sheet, „Science”, 287 (5456), 1248–1250.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., 1980, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000. Arkusz Grójec (596), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 116 s.pl_PL
dc.referencesBaraniecka M.D., Goździk J., Ziomek J., 1995, Lithologic, mineralogic and petrographic composition of tills from the vicinity of Bełchatów, „Acta Geographica Lodziensia”, 68, 29‒46.pl_PL
dc.referencesBarnes P.W., Kempema E.W., Reimnitz E., McCormick M., 1994, The influence of ice on southern Lake Michigan coastal erosion, „Journal of Great Lakes Research”, 20, 179–195.pl_PL
dc.referencesBarry J., 1992, Aland islands erratics in Britain, „Humberside Geologist”, 10, 23‒25.pl_PL
dc.referencesBaturin G.N., Ilyin A.V., 2013, Comparative Geochemistry of Shell Phosphorites and Dictyonema Shales of the Baltic, „Geochemistry International”, 2013, 51, 1, 23–32.pl_PL
dc.referencesBaudenbacher R., 1986, Zur Geschiebestand der Sammlung Gläsel im Naturwissenschaftlichen Museum Leipzig, „Altenburger naturwissenschaftliche Forschungen”, 3, 80‒104.pl_PL
dc.referencesBeeman M., Durham W.B., Kirby S.H., 1988, Friction of ice, „Journal of Geophysical Research”, 93, 7625–7633.pl_PL
dc.referencesBeget J.E., 1986, Modeling the influence of till rheology on the flow and profile of the Lake Michigan lobe, southern Laurentide ice sheet, USA, „Journal of Glaciology”, 32 (111), 235‒241.pl_PL
dc.referencesBell M., Laine E., 1985, Erosion of the laurentide region of North America by glacial and glaciofluvial processes, „Quaternary Research”, 23, 154–174.pl_PL
dc.referencesBell R.E., Blankenship D.D., Finn C.A., Morse D.L., Scambos T.A., Brozena J.M., Hodge S.M., 1998, Influence of subglacial geology on the onset of a West Antarctic ice stream from aerogeophysical observations, „Nature”, 394, 58‒62.pl_PL
dc.referencesBenn D.I., Evans D.J.A., 1997, Glaciers and Glaciation, Arnold, London, 734 s.pl_PL
dc.referencesBenn D.I., Evans D.J.A., 2010, Glaciers and Glaciation, Arnold, London, 816 s.pl_PL
dc.referencesBennett M.R., 2003, Ice streams as the arteries of an ice sheet: their mechanics, stability and significance, „Earth Science Reviews”, 61, 309–339.pl_PL
dc.referencesBennett M.R., Glasser N.L., 2009, Glacial geology. Ice Sheets and Landforms, Wiley-Blackwell, 385 s.pl_PL
dc.referencesBennett M.R., Doyle P., Mather A.E., 1996, Dropstones: their origin and significance, „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, 121, 3, 331–339.pl_PL
dc.referencesBennhold W., 1928, Zur Verbreitung der aus dem südlichen Norwegen stammenden Geschiebe. Sammelbericht, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 4, 153‒156.pl_PL
dc.referencesBennhold W., 1931, Über den „Trebuser Sandstein” und seine Begleitgesteine, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 7, 4, 150‒154.pl_PL
dc.referencesBennhold W., 1932, Konzentrische Entfärbungsringe (LIESEGANG’sche Ringe) auf rotem „Trebuser Sandstein”, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 8, 184‒187.pl_PL
dc.referencesBentley C.R., 1987, Antarctic ice streams, a review, „Journal of Geophysical Research”, 92, 8843‒8858.pl_PL
dc.referencesBer A., 2000, Plejstocen Polski północno-wschodniej w nawiązaniu do głębszego podłoża obszarów sąsiednich, „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”, 170, 1‒89.pl_PL
dc.referencesBer A., Janczyk-Kopikowa Z., Krzyszkowski D., 1998, A new interglacial stage in Poland (Augustovian) and the problem of the age of the oldest Pleistocene till, „Quaternary Science Reviews”, 17, 8, 761–773.pl_PL
dc.referencesBer A., Lindner L., Marks L., 2007, Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski, „Przegląd Geologiczny”, 55, 2, 115‒118.pl_PL
dc.referencesBijlsma S., 1981, Fluvial sedimentation from the Fennoscandian area into the North-West European Basin during the Late Cenozoic, [w:] A.J. van Loon (red.), Quaternary Geology: a farewell to A.J. Wiggers, „Geologie en Mijnbouw”, 60, 337‒345.pl_PL
dc.referencesBilz W., 1995, Geschiebefunde an der Abbruchkante der Eckernförder Bucht. Sedimentärgeschiebe des Präkambrium und Unterkambrium, „Der Geschiebesammler”, 28, 3, 109‒128.pl_PL
dc.referencesBindschadler R., 1997, Actively surging West Antarctic ice streams and their response characteristics, „Annals of Glaciology”, 24, 409‒414.pl_PL
dc.referencesBindschadler R.A., King M.A., Alley R.B., Anandakrishnan S., Padman L., 2003, Tidally Controlled Stick-Slip Discharge of a West Antarctic Ice Stream, „Science”, 301, 1087‒1089.pl_PL
dc.referencesBintanja R., van de Wal R.S.W., Oerlemans J., 2005, Modelled atmospheric temperatures and global sea levels over the past million years, „Nature”, 437, 125–128.pl_PL
dc.referencesBłaszczyszyn A., Gudelis W., Litwin W., Swiridow N., Charin G., 1982, Budowa geologiczna dna Morza Bałtyckiego, [w:] W.K. Gudelis, J.M. Emelyanov (red.), Geologia Morza Bałtyckiego, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 36‒94.pl_PL
dc.referencesBlatter H., 1985, On the thermal regime of Arctic Glaciers, „Zürcher Geographische Schriften”, 22, 1‒107.pl_PL
dc.referencesBlatter H., 1990, Effect of climate on the cryosphere. Climatic conditions and the polythermal structure of Glacier, Federal Institute of Technology, Zürich, 190, 101 s.pl_PL
dc.referencesBlatter H., Hutter K., 1991, Polythermal conditions in Arctic glaciers, „Journal of Glaciology”, 37, 261–269.pl_PL
dc.referencesBlum A.E., Stillings L.L., 1995, Feldspar dissolution kinetics, [w:] A.F. White, S.L. Brantley (red.), Chemical Weathering Rates of Silicate Minerals, Reviews in mineralogy, 31, 291–351.pl_PL
dc.referencesBluszcz A., 2000, Datowanie luminescencyjne osadów czwartorzędowych – teoria, ograniczenia, problemy interpretacyjne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Matematyka – Fizyka”, 86, („Geochronometria”, 17), Gliwice, 1‒104.pl_PL
dc.referencesBogucki A., Vołoszyn P., Gaigalas A., Melešyte M., Zaleski J., 1998, Glacigeniczny kompleks Polesia Wołyńskiego, stanowiska – Rostań i Kalinówka, [w:] IV Zjazd Geomorfologów Polskich, tom III Przewodnik wycieczek, 65‒81.pl_PL
dc.referencesBolduc A.M., 1992, The formation of eskers based on their morphology, stratigraphy, and lithologic composition, Labrador, Canada, Niepublikowana praca doktorska, Lehigh University, 190 s. – fide Cummings i in., 2011.pl_PL
dc.referencesBöse M., 1979, Die geomorphologische Entwicklung im westlichen Berlin nach neueren stratigraphischen Untersuchungen, „Berliner Geographische Abhandlungen”, 28, 1‒43.pl_PL
dc.referencesBouchard M.A., Salonen V.-P., 1990, Boulder transport in shield areas, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto (red.), Glacial indicator tracing, Balkema, Rotterdam/Brookfield, 87‒107.pl_PL
dc.referencesBougamont M., Christoffersen P., 2012, Hydrologic forcing of ice stream flow promotes rapid transport of sediment in basal ice, „Geology”, 40, 8, 735–738.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1970, On the origin and transport of englacial debris in Svalbard glaciers, „Journal of Glaciology”, 9, 213–229.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1974, Processes and patterns of subglacial erosion, [w:] D.R. Coates (red.), Glacial Geomorphology. Proceedings of the Fifth Annual Geomorphology Symposia, Binghamton, State University of New York, Allen i Unwin, London, 41‒87.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1975, Processes and patterns of subglacial sedimentation: A theoretical approach, [w:] A.E. Wright, F. Moseley (red.), Ice Ages: Ancient and modern, „Geological Journal”, Sp. Iss., 6, 7‒42.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1978, Boulder shapes and grain-size distributions of debris as indicators of transport paths through a glacier and till genesis, „Sedimentology”, 25, 773‒799.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1979, Processes of glacier erosion on different substrates, „Journal of Glaciology”, 23, 15‒38.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1986, A paradigm shift in glaciology?, „Nature”, 322, 18.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1987, Progress in glacial geology during the last fifty years, „Journal of Glaciology”, Sp. Ed., 25‒32.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 1996, The origin of till sequences by subglacial sediment deformation beneath mid-latitude ice sheets, „Annals of Glaciology”, 22, 75‒84.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., 2006, Glaciers and their coupling with hydraulic and sedimentary processes, [w:] P.G. Knight (red.), Glacier Science and Environmental Change, Blackwell, Oxford, 3–22.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Dent D.L., Morris E.M., 1974, Subglacial shearing and crushing, and the role of water pressures in tills from south-east Iceland, „Geografiska Annaler”, 56A, 134–145.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Dobbie K.E., Zatsepin S., 2001a, Sediment deformation beneath glaciers and its coupling to the subglacial hydraulic system, „Quaternary International”, 86, 3–28.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Dongelmans P., Punkari M., Broadgate M., 2001b, Palaeoglaciology of an ice sheet through a glacial cycle: the European ice sheet through the Weichselian, „Quaternary Science Reviews”, 20, 591– 625.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Hagdorn M., 2006, Glaciology of the British Isles Ice Sheet during the last glacial cycle: form, flow, streams and lobes, „Quaternary Science Reviews”, 25, 3359–3390.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Hindmarsh R.C.A., 1987, Sediment deformation beneath glaciers: rheology and geological consequences, „Journal of Geophysical Research”, 92, B9, 9059‒9082.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Jones A.S., 1979, Stability of temperate ice caps and ice sheets resting on beds of deformable sediment, „Journal of Glaciology”, 24, 29–43.pl_PL
dc.referencesBoulton G.S., Payne A., 1994, Mid-latitude ice sheets through the last glacial cycle: glaciological and geological reconstructions, [w:] J.-C. Duplessy, M.-T. Spyridakis (red.), Long-term Climatic Variations, NATO ASI Series I, 22, 177‒212.pl_PL
dc.referencesBoyce J.I., Eyles N., 1991, Drumlins carved by deforming till streams below the Laurentide Ice Sheet, „Geology”, 19, 787‒790.pl_PL
dc.referencesBradwell T., Stoker M.S., Golledge N.R., Wilson C., Merrit J., Long D., Everest J.D., Hestvik O.B., Stevenson A., Hubbard A., Finlayson A., Mathers H., 2008, The northern sector of the Last British Ice Sheet: maximum extent and demise, „Earth Science Reviews”, 88, 3–4, 207–226.pl_PL
dc.referencesBradwell T., Stoker M.S., Larter R., 2007, Geomorphological signature and flow dynamics of The Minch palaeo- ice stream, NW Scotland, „Journal of Quaternary Science”, 22, 609–622.pl_PL
dc.referencesBrasier M.D., 1980, The Lower Cambrian transgression and glauconite-phosphatic facies in western Europe, „Journal of the Geological Society”, 137, 695‒703.pl_PL
dc.referencesBraun D.D., 1989, Glacial and periglacial erosion of the Appalachians, „Geomorphology”, 2, 233–256.pl_PL
dc.referencesBriner J.P., Miller G.H., Davis P.T., Bierman P.R., Caffee M., 2003., Last Glacial Maximum ice sheet dynamics in Arctic Canada inferred from young erratics perched on ancient tors, „Quaternary Science Reviews”, 22, 437–444.pl_PL
dc.referencesBriner J.P., Swanson T.W., 1998, Using inherited cosmogenic 36Cl to constrain glacial erosion rates of the Cordilleran ice sheet, „Geology”, 26, 3–6.pl_PL
dc.referencesBrodzikowski K., 1987, Charakterystyka oraz interpretacja paleogeograficzna osadów formacji Chojny, [w:] M.D. Baraniecka, K. Brodzikowski, L. Kasza (red.), Czwartorzęd rejonu Bełchatowa, II Sympozjum, Komisja Badań Czwartorzędu PAN, Wydawnictwo Geologiczne, Wrocław‒Warszawa, 47‒62.pl_PL
dc.referencesBromwich D.H., Toracinta E.R., Want S.-H., 2002, Meteorological perspective on the initiation of the Laurentide Ice Sheet, „Quaternary International”, 95‒96, 113‒124.pl_PL
dc.referencesBrown C.S., Hallet B., Booth D.B., 1987, Rapid soft bed sliding of the Puget glacial lobe, „Journal of Geophysical Research”, 92, B9, 8985‒8997.pl_PL
dc.referencesBudd W.F., Keage P.L., Blundy N.A., 1979, Empirical studies of ice sliding, „Journal of Glaciology”, 28 (89), 157‒170.pl_PL
dc.referencesBusenberg E., Plummer L.N., 1982, The kinetics of dissolution of dolomite in CO2–H2O systems at 1.5 to 65°C and 0 to 1 atm pCO2, „American Journal of Science”, 282, 45–78.pl_PL
dc.referencesCalov R., 2006, Modelling of terrestrial ice sheets in palaeo-climate research, http://www.pik-potsdam.de/members/calov/publications-1/pre-prints/inland_ice.pdf (dostęp: 14.08.2012).pl_PL
dc.referencesCao T., Aki K., 1986, Seismicity simulation with a rate-and-state friction law, „Pure and Applied Geophysics”, 124, 3, 487‒513.pl_PL
dc.referencesCasper C., 1931, Ein Rhombenporphyrgeschiebe bei Thorn, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 7, 93.pl_PL
dc.referencesCatania G.A., Scambos T.A., Conway H., Raymond C.F., 2006, Sequential stagnation of Kamb Ice Stream, West Antarctica, „Geophysical Research Letters”, 33, 14, L14502, doi:10.1029/2006GL026430, 4 s.pl_PL
dc.referencesCepek A.G., 1969, Zur Bestimmung und stratigraphischen Bedeutung der Dolomitgeschiebe in der Grundmoränen im Nordteil der DDR, „Geologie”, 18, 6, 657‒673.pl_PL
dc.referencesCharbonneau R., David P.P., 1993, Glacial dispersal of rock debris in central Gaspesie, Quebec, Canada, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 30, 1697–1707.pl_PL
dc.referencesCharbonneau R., David P.P., 1995, A shear-diffusion model of till genesis based on the dispersal pattern of indicator rocks in the Grand-Volume Till of central Gaspésie, Québec, Canada, „Boreas”, 24, 281‒292.pl_PL
dc.referencesChou L., Garrels R.M., Wollast R., 1989, Comparative study of the kinetics and mechanisms of dissolution of carbonate minerals, „Chemical Geology”, 78, 269–282.pl_PL
dc.referencesChristoffersen P., Tulaczyk S., 2003a, Response of subglacial sediment to basal freezeon: I. Theory and comparison to observations from beneath West Antarctic ice Sheet, „Journal of Geophysical Research”, 108, B4, 2222, doi:10.1029/2002JB001935, 16 s.pl_PL
dc.referencesChristoffersen P., Tulaczyk S., 2003b, Thermodynamics of basal freeze-on: predicting basal and subglacial signatures of stopped ice streams and interstream ridges, „Annals of Glaciology”, 36, 233–243.pl_PL
dc.referencesChristoffersen P., Tulaczyk S., Carsey F.D., Behar A.E., 2006, A quantitative framework for interpretation of basal ice facies formed by ice accretion over subglacial sediment, „Journal of Geophysical Research”, 111, F1, F01017, doi:10. 1029/2005JF000363, 12 s.pl_PL
dc.referencesClarhäll A., Jansson K.N., 2003, Time perspectives on glacial landscape formation—glacial flow chronology at Lac aux Goélands, northeastern Québec, Canada, „Journal of Quaternary Science”, 18, 5, 441‒452.pl_PL
dc.referencesClarhäll A., Kleman J., 1999, Distribution and glaciological implications of relict surfaces on the Ultevis plateau, northwestern Sweden, „Annals of Glaciology”, 28, 202–208.pl_PL
dc.referencesClark C.D., Hughes A.L.C., Greenwood S.L., Jordan C., Sejrup H.P., 2012, Pattern and timing of retreat of the last British-Irish Ice Sheet, „Quaternary Science Reviews”, 44, 112‒146.pl_PL
dc.referencesClark C.D., Knight J.K., Gray J.T., 2000, Geomorphological reconstruction of the Labrador sector of the Laurentide Ice Sheet, „Quaternary Science Reviews”, 19, 1343–1366.pl_PL
dc.referencesClark C.D., Stokes C.R., 2001, Extent and basal characteristics of the M'Clintock Channel Ice Stream, „Quaternary International”, 86, 81–101.pl_PL
dc.referencesClark C.D., Stokes C.R., 2003, The palaeo-ice stream landsystem, [w:] D.J.A. Evans (red.), Glacial Landsystems, Edward Arnold, London, 204‒227.pl_PL
dc.referencesClark P.U., 1987, Subglacial sediments dispersal and till composition, „Journal of Geology”, 95, 527‒541.pl_PL
dc.referencesClark P.U., 1994, Unstable behaviour of the Laurentide Ice Sheet over deforming sediment and its implications for climate change, „Quaternary Research”, 41, 19–25.pl_PL
dc.referencesClark P.U., Alley R.B., Pollard D., 1999, Northern Hemisphere icesheet influences on global climate change, „Science”, 286, 1104–1111.pl_PL
dc.referencesClark P.U., Lea P.D. (red.), 1992, The Last Interglacial-Glacial Transition in North America, „Geological Society of America Special Paper”, 270, 1‒317.pl_PL
dc.referencesClarke G.K.C., 1987a, Fast glacier flow: Ice streams, surging, and tidewater glaciers, „Journal of Geophysical Research”, 92, B9, 8835‒8842.pl_PL
dc.referencesClarke G.K.C., 1987b, Subglacial till: a physical framework for its properties and processes, „Journal of Geophysical Research”, 92, 9023–9036.pl_PL
dc.referencesClarke G.K.C., Collins S.G., Thompson D.E., 1984, Flow, thermal structure and subglacial condition of surge- -type glacier, „Canadian Journal of Earth Science”, 21, 2, 232‒240.pl_PL
dc.referencesCohen E., Deecke W., 1892, Über Geschiebe aus Neu-Vorpommern und Rügen, „Mitteilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neuvorpommern Rügen”, 23, 1‒84.pl_PL
dc.referencesCohen E., Deecke W., 1896, Über Geschiebe aus Neu-Vorpommern und Rügen, „Mitteilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neuvorpommern Rügen”, 28, 1‒95.pl_PL
dc.referencesCohen D., Hooyer T.S., Iverson N.R., Thomason J.F., Jackson M., 2006, Role of transient water pressure in quarrying: a subglacial experiment using acoustic emissions, „Journal of Geophysical Research”, 111, F03006, doi:10.1029/2005JF000439, 13 s.pl_PL
dc.referencesColgan P.M., 2009, Glacial erratic, [w:] V. Gornitz (red.), Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments, Springer, 354‒354.pl_PL
dc.referencesCook S.J., Robinson Z.P., Fairchild I.J., Knight P.G., Waller R.I., Boomer I., 2010, Role of glaciohydraulic supercooling in the formation of stratified facies basal ice: Svínafellsjökull and Skaftafellsjökull, southeast Iceland, „Boreas”, 39, 24–38.pl_PL
dc.referencesCook S.J., Swift D.A., Graham D.J., Midgley N.G., 2011, Origin and significance of ‘dispersed facies’ basal ice: Svínafellsjökull, Iceland, „Journal of Glaciology”, 57 (204), 710‒720.pl_PL
dc.referencesCook S.J., Waller R.I., Knight P.G., 2006, Glaciohydraulic supercooling: the process and its significance, „Progress in Physical Geography”, 30, 577–588.pl_PL
dc.referencesCornish R., 1983, Glacial erosion in an ice-divide zone, „Nature”, 301 (5899), 413‒415.pl_PL
dc.referencesCuffey K.M., Conway H., Gades A.M., Hallet B., Raymond C.F., 1999, Interfacial water in polar glaciers and glacier sliding at −17°C, „Geophysical Research Letters”, 26, 751–754.pl_PL
dc.referencesCuffey K.M., Conway H., Gades A.M., Hallet B., Lorrain R., Severinghaus J.P., Steig E.J., Vaughn B., White J.W.C., 2000a, Entrainment at cold glacier beds, „Geology”, 28, 4, 351–354.pl_PL
dc.referencesCuffey K.M., Conway H., Gades A.M., Hallet B., Raymond C.F., Whitlow S., 2000b, Deformation properties of subfreezing glacier ice: role of crystal size, chemical impurities, and rock particles inferred from in situ measurements, „Journal of Geophysical Research”, 105, B12, 27895‒27915.pl_PL
dc.referencesCummings D.I., Kjarsgaard B.A., Russel H.A.J., Sharpe D.R., 2011, Eskers as mineral exploration tools, „Earth Science Reviews”, 109, 32‒43.pl_PL
dc.referencesCutler P.M., MacAyeal D.R., Mickelson D.M., Parizek B.R., Colgan P.M., 2000, A numerical investigation of ice- -lobe-permafrost interaction around the southern Laurentide Ice Sheet, „Journal of Glaciology”, 46, 311– 325.pl_PL
dc.referencesCzirvinskij W.N., 1914, Materiały k poznaniu chimičeskogo i petrografičeskogo sostava lednikovych otłożenij Jugo-Zapadnoj Rossii w swiazi z voprosom o dviżenii lednikovogo pokrova, „Zapiski Kijevskogo Obszczestva Estestvoispytatielej”, 24, 2 i 3, 119 s.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 1998, Skały fennoskandzkie w utworach czwartorzędu KWB „Bełchatów” i ich znaczenie stratygraficzne, [w:] III Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, 35‒36.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 1999a, Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski Środkowej i ich znaczenie stratygraficzne, Praca doktorska, Archiwum Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 227 s.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 1999b, Badania głazowe jako narzędzie stratygraficzne na przykładzie utworów morenowych wschodniej Wielkopolski. VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski „Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej”, Czudec 1999, 14‒18.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2001, Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski Środkowej i ich znaczenie stratygraficzne, „Acta Geographica Lodziensia”, 80, 1‒174.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2006, The stratigraphic significance of Indicator Erratics Counts from Glacial Deposits – An Example from Eastern Wielkopolska (Great Poland Lowland), „Archiv für Geschiebekunde”, 5, 1‒5 [Festband Gerd Lüttig], 177‒190.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2011, Pozycja stratygraficzna gliny odsłoniętej na lewym brzegu doliny Wisły w Wiągu w świetle analizy eratyków przewodnich, [w:] J. Kordowski, P. Lamparski, K. Pochocka-Szwarc (red.), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)”, Stara Kiszewa 5–9 września 2011, PIG‒PIB, Warszawa, 24‒25.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2013a, Analiza frakcji >20 mm w glinie ze żwirowni w Mokrzeszowie, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒ PIB, Warszawa, 171‒174.pl_PL
dc.referencesCzubla P., 2013b, Analiza frakcji >20 mm w glinie ze żwirowni Siedlakowice 2 w Zachowicach, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB, Warszawa, 220‒223.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., 2003, Pozycja stratygraficzna utworów morenowych w odkrywce Smulsko (KWB Adamów) w świetle analiz petrograficznych, [w:] K. Kenig (red.), Konferencja „Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych”, 21‒22 listopada 2003, Streszczenia referatów i posterów, Warszawa, 12‒13.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., 2004, Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB Adamów) w świetle analiz petrograficznych, „Przegląd Geologiczny”, 52, 7, 574‒578.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., 2006, Pozycja stratygraficzna gliny w Besiekierzu koło Łodzi w świetle analiz petrograficznych, [w:] W. Morawski (red.), XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża”, Maróz 4‒8 września 2006, Materiały konferencyjne, 50‒52.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., 2013, Na czym stoi grodzisko w Tumie koło Łęczycy? – rezultaty badań petrograficznych na tle stratygrafii regionu, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB, Warszawa, 41‒45.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., 2014, Petrograficzno-litologiczna charakterystyka utworów gliniastych podłoża grodziska w Tumie, [w:] P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.), VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej Łódź–Łęczyca, 22‒25 września 2014 roku „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”. Środowisko i Kultura tom 10 – VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 140‒143.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2008, Strefa brzeżna zastoiska koźmińskiego w świetle badań litostratygraficznych (odkrywka Koźmin, Kotlina Kolska), [w:] W. Rączkowski, M. Derkacz, J. Przasnyska (red.), XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie”, Zakopane 1‒5 września 2008, Materiały konferencyjne, Warszawa, 29‒30.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2010a, Lithological and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of glacial Lake Koźmin deposits, Central Poland, „Geologija”, 52, 1/4, 1‒8.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., Grajoszek M., Wiśniewska M., 2013a, Charakterystyka litologiczno- -petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin Północ), „Przegląd Geologiczny”, 61, 2, 120‒126.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Forysiak J., Twardy J., 2013b, Diamicton in Besiekierz (Central Poland) – how to avoid ministerpretation of superposition in Quaternary geology, „Geological Quarterly”, 57, 4, 629–636.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Gałązka D., Górska M., 2006, Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, „Przegląd Geologiczny”, 54, 4, 352‒362.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Godlewska A., Terpiłowski S., Zieliński T., Zieliński P., Kusiak J., Pidek I.A., Małek M., 2013c, Glacial till petrography of the South Podlasie Lowland (E Poland) and stratigraphy of the Middle Pleistocene Complex (MIS 11-6), [w:] A. Damušytė, A. Grigienė (red.), Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium. June 25–30, 2013, Vilnius‒Trakai, Lithuania, 27‒29.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Krzyszkowski D., 2013, Charakterystyka petrograficzna glin z wybranych stanowisk Dolnego Śląska, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB Warszawa, 27‒32.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Sokołowski R., 2014, Zróżnicowanie petrograficzne różnowiekowych glin morenowych w zachodniej części strumienia lodowego Wisły, [w:] K. Pochocka-Szwarc (red.), XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej”, Augustów, 1–5.09.2014 r., PIG‒PIB Warszawa, 58‒59.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Terpiłowski S., Godlewska A., 2010b, Koncepcje maksymalnego zasięgu lobu Bugu lądolodu zlodowacenia warty a skład eratyków przewodnich najmłodszych glin lodowcowych, [w:] L. Marks, K. Pochocka- Szwarc (red.), XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego”, Jeziorowskie 6–10 września 2010, Materiały konferencyjne, Warszawa, 56‒57.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Wachecka-Kotkowska L., 2009, Pozycja stratygraficzna glin lodowcowych w Masłowicach (Wyżyna Przedborska) w świetle badań petrograficznych, [w:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”, Zimna Woda k. Łukowa 31 sierpnia – 4 września 2009, Materiały konferencyjne, Warszawa, 56‒57.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Woźniak P.P., Wysiecka G., 2007a, Zapis kierunków transportu glacjalnego w litologii glin morenowych na pograniczu Pobrzeży Gdańskiego i Koszalińskiego, [w:] E. Smolska, D. Giriat (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Warszawa, 105‒116.pl_PL
dc.referencesCzubla P., Woźniak P.P., Wysiecka G., 2007b, Zróżnicowanie składu petrograficznego glin morenowych na pograniczu Pobrzeży Gdańskiego i Koszalińskiego, [w:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.), XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia”, Ciechocinek 3‒7 września 2007, Materiały konferencyjne, Warszawa, 55‒56.pl_PL
dc.referencesDaigneault R.-A., 1990, Résultats préliminaires sur les directions d`écoulement glaciaire dans la région de Salluit et des lacs Nuvilik, Nouveau-Québec, „Geological Survey of Canada Paper”, 90‒1C, 25‒29.pl_PL
dc.referencesDarmody R.G., Seppälä M., Thorn C.E., Li Y.K., Campbell S.W., Harbor J., 2007, Age and weathering status of granite tors in arctic Finland, „Landform Analysis”, 5, 16‒17.pl_PL
dc.referencesDavies M.T., Atkins C.B., Van Der Meer J.J., Barrett P.J., Hicock S.R., 2009, Evidence for cold-based glacial activity in the Allan Hills, Antarctica, „Quaternary Science Reviews”, 28, 3124–3137.pl_PL
dc.referencesDavis J.C., 2002, Statistics and Data Analysis in Geology (3rd ed.), John Wiley and Sons, 638 s.pl_PL
dc.referencesDavis P.T., Briner J.P., Coulthard R.D., Finkel R.W., Miller G.H., 2006, Preservation of Arctic landscapes overridden by cold-based ice sheets, „Quaternary Research”, 65, 156–163.pl_PL
dc.referencesDe Angelis H., Kleman J., 2007, Palaeo-ice streams in the Foxe/Baffin sector of the Laurentide Ice Sheet, „Quaternary Science Reviews”, 26, 1313–1331.pl_PL
dc.referencesDenton G.H., Hughes T.J., 1981, The Last Great Ice Sheets, Wiley, New York, 484 s.pl_PL
dc.referencesDiLabio R.N.W., 1981, Glacial dispersal of rocks and minerals at the south end of Lac Mistassini, Quebec, with special reference to the Icon dispersal train, „Geological Survey of Canada Bulletin”, 323, 46 s.pl_PL
dc.referencesDiLabio R.N.W., 1990, Glacial dispersal trains, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto (red.), Glacial Indicator Tracing, A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield, 109‒122.pl_PL
dc.referencesDiLabio R.N.W., Coker W.B. (red.), 1989, Drift Prospecting, „Geological Survey of Canada Paper”, 89–20, 169 s.pl_PL
dc.referencesDionne J.C., 1972, Caractéristiques des blocks erratiques des rives de l`estuaire du Saint-Laurent, „Revue de Géographie de Montréal”, 26, 2, 125‒152.pl_PL
dc.referencesDionne J.C., 1989, An Estimate of Shore Ice Action in a Spartina Tidal Marsh, St Lawrence Estuary, Quebec, Canada, „Journal of Coastal Research”, 5, 281–293.pl_PL
dc.referencesDionne J.C., 1993, Sediment load of shore ice and ice rafting potential, upper St. Lawrence Estuary, Quebec, Canada, „Journal of Coastal Research”, 9, 628–646.pl_PL
dc.referencesDionne J.C., 2003, Observations géomorphologiques sur les méga-blocs du secteur sud-est de la batture argileuse de la baie à l'Orignal, au parc du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent (Québec), „Géographie physique et Quaternaire”, 57, 1, 95‒101.pl_PL
dc.referencesDionne J.C., 2009, Aspects géomorphologiques de la batture à blocs entre Sainte-Luce-sur-Mer et Sainte- -Flavie, côte sud de l’estuaire maritime du Saint-Laurent, „Bulletin de recherché”, 185, 47 s.pl_PL
dc.referencesDonner J., 1989, Transport distances of Finnish crystalline erratics during the Weichselian glaciations, [w:] M. Perttunen (red.), Transport of glacial drift in Finnland, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 7, 7‒13.pl_PL
dc.referencesDowdeswell J.A., 1986, The distribution and character of sediments in a tidewater glacier, southern Baffin Island, NWT, Canada, „Arctic and Alpine Research”, 18, 45–56.pl_PL
dc.referencesDowdeswell J.A., Evans J., Ó Cofaigh C., Andersen B.G., 2006, Morphology and sedimentary processes on the continental slope off Pine Island Bay, Amundsen Sea, West Antarctica, „Geological Society of America Bulletin”, 118, 5‒6, 606–619.pl_PL
dc.referencesDrake L.D., 1972, Mechanisms of clast attrition in basal till, „Geological Society of America Bulletin”, 83, 2159–2166.pl_PL
dc.referencesDreimanis A., 1976, Tills: their origin and properties, [w:] R. F. Legget (red.), Glacial Till, „The Royal Society of Canada Special Publication”, 12, 11-49.pl_PL
dc.referencesDreimanis A., 1990, Formation, deposition and identification of subglacial and supraglacial till, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto, (red.), Glacial Indicator Tracing, Rotterdam, Brookfield, Balkema, 35–59.pl_PL
dc.referencesDreimanis A., Vagners U.J., 1969, Lithologic relation of till to bedrock, [w:] H.E. Wright Jr. (red.), Quaternary geology and climate, „National Academy of Science Publication”, 1701, 93‒98.pl_PL
dc.referencesDreimanis A., Vagners U.J., 1971, Bimodal distribution of rock and mineral fragments in basal tills, [w:] R.P. Goldthwait (red.), Till ‒ a Symposium, Ohio St. Univ. Press, Columbus, 237‒250.pl_PL
dc.referencesDrewry D.J., 1986, Glacial Geologic Processes. Edward Arnold Publishers, London, 276 s.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1970, Studia nad kierunkami transgresji lądolodu plejstoceńskiego, „Prace Geologiczne Komitetu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie”, 66, 7‒92.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1973, Badania składu głazowego moren zlodowacenia południowopolskiego, „Kwartalnik Geologiczny” 17, 4, 787‒802.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1974, Zależność składu głazowego od frakcji w osadach glacjalnych zlodowacenia południowopolskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”, 44, 4, 577‒591.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1978, Der Geschiebeinhalt von Glazialablagerungen im Vorland der Westkarpaten, „Zeitschrift für Geologische Wissenschaften”, 6, 10, 1245‒1250.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1980, Geschiebeführung der Elster-Vereisung mit verschiedenen Methoden geprüft, „Der Geschiebesammler”, 13, 3/4, 139‒145.pl_PL
dc.referencesDudziak J., 1985, Die Abhängigkeit der Geschiebeführung von der Korngrösse in den Glazialablagerungen im Vorland der Westkarpaten, „Der Geschiebesammler”, 19, 1, 31‒36.pl_PL
dc.referencesDühnforth M., Anderson R.S., Ward D., Stock G., 2010, Bedrock fracture control of glacial erosion processes and rates, Geology, 38, 423–426.pl_PL
dc.referencesDyke A.S., 1993, Landscapes of cold-centered late Wisconsinan ice caps, Arctic Canada, „Progress in Physical Geography”, 17, 223–247.pl_PL
dc.referencesDyke A.S., 2008, The Steensby Inlet Ice Stream in the context of the deglaciation of Northern Baffin Island, Eastern Arctic Canada, „Earth Surface Processes and Landforms”, 33, 4, 573–592.pl_PL
dc.referencesDyke A.S., Morris T.F., 1988, Drumlin fields, dispersal trains, and ice streams in Arctic Canada, „Canadian Geographer”, 32, 86‒90.pl_PL
dc.referencesDyke A.S., Morris T.F., Green D.E.C., England J.H., 1992, Quaternary geology of Prince of Wales Island, central Canadian Arctic, „Geological Survey of Canada, Memoir”, 433, 1‒142.pl_PL
dc.referencesDyke A.S., Prest V.K., 1987, Late Wisconsinan and Holocene history of the Laurentide Ice Sheet, „Geographie Physique et Quaternaire”, 41, 237–263.pl_PL
dc.referencesEchelmeyer K., Wang Z., 1987, Direct observation of basal sliding and deformation of basal drift at subfreezing temperatures, „Journal of Glaciology”, 33 (113), 83–98.pl_PL
dc.referencesEchelmeyer K.A., Clarke T.S., Harrison W.D., 1991, Surficial glaciology of Jakobshavn Isbrae, West Greenland: part 1. Surface morphology, „Journal of Glaciology”, 37, 368–382.pl_PL
dc.referencesEgholm D.L., Pedersen V.K., Knudsen M.F., Larsen N.K., 2012, Coupling the flow of ice, water, and sediment in a glacial landscape evolution model, „Geomorphology”, 141–142, 47–66.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1979, Fine gravel analysis after the Dutch method as tested out on Ristinge Klint, Denmark, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 27, 157‒165.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1981, Problems of the Saalian Stratigraphy in the Hamburg area, „Mededelingen Rijsk Geologische Dienst”, 34, 5, 26‒29.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1983, Different till types in North Germany and their origin, [w:] E.B. Evenson, Ch. Schlüchter, J. Rabassa (red.), Tills and related deposits, A.A. Balkema, Rotterdam, 61‒80.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1988, Skandinavische Geschiebe in Großbritannien, Der Geschiebesammler, 22, 2, 49‒64.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1990a, Reconstructing the dynamics of the North-West European Pleistocene Ice-Sheet, „Quaternary Science Reviews”, 9, 71‒83.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1990b, Untersuchungen zur Morphodynamik der Vereisungen Norddeutschlands unter Berücksichtigung benachbarter Gebiete, „Bremer Beiträge zur Geographie und Raumplanung”, 19, 1‒166.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 1992, Origin and distribution of red tills in North Germany, „Sveriges geologiska Undersökning”, Ser. Ca, 81, 97‒105.pl_PL
dc.referencesEhlers J., 2011, Das Eiszeitalter, Spektrum Akademischer Verlag (Springer), Heidelberg, 363 s.pl_PL
dc.referencesEhlers J., Gibbard P.L., Hughes P.D. (red.), 2011, Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. A Closer Look, Elsevier, Amsterdam, 1108 s.pl_PL
dc.referencesEhlers J., Meyer K.-D., Stephan H.-J., 1984, The pre-Weichselian glaciations of North-West Europe, „Quaternary Science Reviews”, 3, 1–40.pl_PL
dc.referencesEhlers J., Stephan H.J., 1983, Till fabric and ice movement, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial deposits in North-West Europe, A.A. Balkema, Rotterdam, 267‒274.pl_PL
dc.referencesElson J.A., 1989, Comment on glaciotectonite, deformation till, and comminution till, [w:] R.P. Goldthwait, C.L. Matsch (red.), Genetic Classification of Glacigenic Deposits, Balkema, Rotterdam, 85–88.pl_PL
dc.referencesElverhøi A., Hooke R., Le B., Solheim A., 1998, Late Cenozoic erosion and sediment yield from the Svalbard- -Barents Sea region: implications for understanding erosion of glacierised basins, „Quaternary Science Reviews”, 17, 209‒241.pl_PL
dc.referencesEmbleton C., King C.A.M., 1975, Glacial geomorphology, Edward Arnold, London, 573 s.pl_PL
dc.referencesEmbleton C., Thornes J. (red.), 1985, Geomorfologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 479 s.pl_PL
dc.referencesEmelyanov E.V., Kharin G.S., 1988, Geological map of eastern and southern Baltic Sea, [w:] B. Winterhalter (red.), The Baltic Sea, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 6, 59‒67.pl_PL
dc.referencesEngelhardt H., Kamb B., 2013, Kamb Ice Stream flow history and surge potential, „Annals of Glaciology”, 54, 63, 287‒298.pl_PL
dc.referencesEriksson K., 1983, Till investigations and mineral prospecting, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial Deposits in North-West Europe, Rotterdam, Balkema, 107–113.pl_PL
dc.referencesEskola P., 1927, Petrographische Charakteristik der kristallinen Gesteine von Finnland, „Fortschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie”, 11, 1, 57‒112.pl_PL
dc.referencesEskola P., 1933, Tausend Geschiebe aus Lettland, „Annales Academiae Scientiarum Fennicae”, (A) 39, 5, 1‒41.pl_PL
dc.referencesEskola P., 1934, Über die Bottenmeerporphyre, „Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”, 104, 111‒127.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Clark C.D., Rea B.R., 2008, Landform and sediment imprints of fast glacier flow in the southwest Laurentide Ice Sheet, „Journal of Quaternary Science”, 23, 249–272.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Hiemstra J.F., Boston C.M., Leighton I., Ó Cofaigh C., Rea B.R., 2012, Till stratigraphy and sedimentology at the margins of terrestrially terminating ice streams: case study of the western Canadian prairies and high plains, „Quaternary Science Reviews”, 46, 80‒125.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Lemmen D.S., Rea B.R., 1999, Glacial landsystems of the southwest Laurentide Ice Sheet: modern Icelandic analogues, „Journal of Quaternary Science”, 14, 673‒679.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Rea B.R., 1999, Geomorphology and sedimentology of surging glaciers: a landsystems approach, „Annals of Glaciology”, 28, 75–82.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Rea B.R., 2003, Surging glacier landsystem, [w:] D.J.A. Evans (red.), Glacial Landsystems, Arnold, London, 259‒288.pl_PL
dc.referencesEvans D.J.A., Rea B.R., Hiemstra J.F., Ó Cofaigh C., 2006, A critical assessment of subglacial mega-floods: a case study of glacial sediments and landforms in south-central Alberta, Canada, „Quaternary Science Reviews”, 25, 1638‒1667.pl_PL
dc.referencesEyles N., 2006, The role of meltwater in glacial processes, „Sedimentary Geology”, 190, 257–268.pl_PL
dc.referencesFabel D., Fink D., Fredin O., Harbor J., Land M., Stroeven A.P., 2006, Exposure ages from relict lateral moraines overridden by the Fennoscandian ice sheet, „Quaternary Research”, 65, 136–146.pl_PL
dc.referencesFabel D., Stroeven A.P., Harbor J., Kleman J., Elmore D., Fink D., 2002, Landscape preservation under Fennoscandian ice sheets determined from in situ produced 10Be and 26Al, „Earth and Planetary Science Letters”, 201, 397–406.pl_PL
dc.referencesFettes D., Desmons J. (red.), 2007, Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press, Cambridge, 256 s.pl_PL
dc.referencesFinck P.W., Stea R.R., 1995, The compositional development of tills overlying the South Mountain Batholith, Nova Scotia, Nova Scotia Department of Natural Resources, Mines and Energy Branches, Paper 95‒1, 52 s.pl_PL
dc.referencesFischer U.H., Clarke G.K.C., 1997, Stick-slip sliding behavior at the base of a glacier, „Annals of Glaciology”, 24, 390‒396.pl_PL
dc.referencesFitzsimons S.J., 1990, Ice-marginal depositional processes in a polar maritime environment, Vestfold Hills, Antarctica, „Journal of Glaciology”, 36 (124), 279‒286.pl_PL
dc.referencesFlint R.F. 1971, Glacial and Quaternary geology, Wiley and Sons, New York, 892 s.pl_PL
dc.referencesFlodén T., 1973, De jotniska sediment-bergarternas utbredning i Östersjön, Ymer Årsbock, 93, 47‒58.pl_PL
dc.referencesFlodén T., 1984, Der Strukturbau im Seegebiet von Schweden, „Zeitschrift für angewandte Geologie”, 30, 1, 2‒16.pl_PL
dc.referencesFörster L., 2006, Impaktgeschiebe aus Ostholstein, „Archiv für Geschiebekunde”, 5, 1‒5, 109‒112.pl_PL
dc.referencesForström P.-L., Sallasmaa O., Greve R., Zwinger T., 2003, Simulation of fast-flow features of the Fennoscandian ice sheet during the Last Glacial Maximum, „Annals of Glaciology”, 37, 383‒389.pl_PL
dc.referencesFranke W.A., 2009, The durability of rocks – developing a test of rock resistance to chemical weathering, „American Journal of Science”, 309, 711–730.pl_PL
dc.referencesFredén C. (red.), 1994, National Atlas of Sweden, Geology, Almqvist and Wiksell International, Stockholm, 208 s.pl_PL
dc.referencesFredin O., 2002, Glacial inception and Quaternary mountain glaciations in Fennoscandia, „Quaternary International”, 95‒96, 99‒112.pl_PL
dc.referencesFredin O., Hättestrand C., 2002, Relict lateral moraines in northern Sweden — evidence for an early mountain centred ice sheet, „Sedimentary Geology”, 149, 145–156.pl_PL
dc.referencesFricker H.A., Scambos T., Bindschadler R., Padman L., 2007, An active subglacial water system in West Antarctica mapped from space, „Science”, 315, 1544–1548.pl_PL
dc.referencesFu P., Harbor J., 2011, Glacial erosion, [w:] V.P. Singh, P. Singh, U.K. Haritashya (red.), Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers, Springer, 332‒341.pl_PL
dc.referencesFuchs M., Owen L.A., 2008, Luminescence dating of glacial and associated sediments: review, recommendations and future directions, „Boreas”, 37, 636–659.pl_PL
dc.referencesGába Z., 1974a, Rhombenporphyr und Prickgranit als Geschiebe im Tschechoslowakischen Schlesien, „Der Geschiebesammler”, 9, 1, 29‒30.pl_PL
dc.referencesGába Z., 1974b, Rombový porfyr jako souvek z Žulové ve Slezsku, „Zprávy Vlastivedného ústavu Olomouci”, 167, 5‒9.pl_PL
dc.referencesGába Z., 1977, Petrografie ledovcových souvku Jesenické oblasti ve Slezsku, „Práce Odboru Prírodních Ved Vlastivedného Ústavu v Olomouci”, 30, 39 s.pl_PL
dc.referencesGába Z., 2001, Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska), [w:] J. Badura, B. Przybylski (red.), VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny”, PIG Oddział Dolnośląski, Wrocław, 40‒41.pl_PL
dc.referencesGába Z., 2006, Västervik-Quarzit als Geschiebe in der Tschechischen Republik, „Archiv für Geschiebekunde”, 5, 1‒5 [Festschrift Gerd Lüttig], 113‒118.pl_PL
dc.referencesGába Z., Matyásek J., 1997, Rhombenporphyr-Geschiebe in der Tschechischen Republik, „Geschiebekunde aktuell”, 13, 4, 123‒125.pl_PL
dc.referencesGagel C., Korn J., 1918, Der Geschiebeinhalt des wolhynischen Diluviums, „Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft”, 70, 83‒94.pl_PL
dc.referencesGaigalas A., 1971a, Alandskije ostrova, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 41‒43.pl_PL
dc.referencesGaigalas A., 1971b, Klassifikacija kristalličeskich rukovodiaščich vałunov i niekotoryje woprosy metodiki ich izučenija, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 22‒27.pl_PL
dc.referencesGaigalas A., Gudelis V., 1965, Erratičeskije vałuny stadialnych obrazovanij posledniego oledienienija jużnoj Pribaltiki i dinamika lednikovogo pokrova, „Baltica”, 2, 213‒232.pl_PL
dc.referencesGałązka D., 2004a, Badania eratyków przewodnich z glin zwałowych w sąsiedztwie strefy miedzylobowej, rejon Iławy (północna Polska), [w:] A. Ber, Z. Krysiak, S. Lisicki (red.), XI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski „Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej”, PIG, Warszawa, 37‒39.pl_PL
dc.referencesGałązka D., 2004b, Zastosowanie makroskopowych badań eratyków do określenia stratygrafii glin lodowcowych środkowej i północnej Polski (maszynopis niepublikowanej rozprawy doktorskiej), Archiwum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 255 s.pl_PL
dc.referencesGałązka D., Małek M., Maleszyk M., 2009, Sytuacja geologiczna i pochodzenie łukowskich kier jurajskich, [w:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski „Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”, PIG‒PIB, Warszawa, 60‒63.pl_PL
dc.referencesGałązka D., Marks L., Morawski W., 2006, Maksymalny zasięg lądolodu zlodowacenia wisły w południowo- -zachodniej części Mazur, [w:] W. Morawski (red.), XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski „Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża”, PIG, Warszawa, 14‒19.pl_PL
dc.referencesGałązka D., Zabielski R., 2004, Eksperymentalne wyniki badań petrograficznych w odkrywkach kopalni wegla brunatnego w rejonie Konina, [w:] A. Ber, Z. Krysiak, S. Lisicki (red.), XI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski „Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej”, PIG, Warszawa, 88‒89.pl_PL
dc.referencesGauger W., 1980, Sedimentpetrographische Untersuchung (Kiesanalyse) flintartefakt-haltiger Schotter bei Lübbow (s. Lüchow) und ihre Einstufung in die Pleistozän Stratigraphie, „Der Geschiebesammler”, 13, 3/4, 115‒138.pl_PL
dc.referencesGauger W., Meyer K.-D., 1970, Ostbaltische Geschiebe (Dolomite, Old Red-Sandsteine) im Gebiet zwischen Lüneburg und Uelzen, „Der Geschiebesammler”, 5, 1, 1‒12pl_PL
dc.referencesGeary R.C., 1947, Testing for normality, „Biometrika”, 34, 3/4, 209‒242.pl_PL
dc.referencesGehl O., 1965, Gesetzmäßigkeiten in der Verbreitung der Schollen im Jungpleistozänen Mecklenburgs, „Geologie”, 14, 5‒6, 663‒676.pl_PL
dc.referencesGeisler T., 1996, Die permokarbonischen Dolerite in Schonen: petrographische und petrochemische Charakterisierung und ihre Bedeutung als Leitgeschiebe, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 2, 105‒117.pl_PL
dc.referencesGeisler T., 1999, A 32 bit Windows program for the analysis and presentation of indicator counts by the Circle Map Method, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 8, 597‒600.pl_PL
dc.referencesGibbard P.L., 1988, The history of the great north-west European rivers during the past three million years, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London”, B 318, 559‒602.pl_PL
dc.referencesGibbard P.L., West R.G., Zagwijn W.H., Balson P.S., Burger A.W., Funnell B.M., Jeffrey D.H., de Jong J., van Kolfschoten T., Lister A.M., Meijer T., Norton P.E.P., Preece R.C., Rose J., Stuart A.J.,Whiteman C.A., Zalasiewicz J.A., 1991, Early and Early Middle Pleistocene correlations in the southern North Sea Basin, „Quaternary Science Reviews”, 10, 23–52.pl_PL
dc.referencesGillberg G., 1965, Till distribution and ice movements on the northern slopes of the south Swedish highlands, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 86, 433‒484.pl_PL
dc.referencesGillberg G., 1967, Further discussion of the lithological homogeneity of till, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 89, 22–49.pl_PL
dc.referencesGjessing J., 1965, On „plastic scouring” and „subglacial erosion”, „Norsk Geografisk Tidsskrift”, 20, 1‒2, 1‒37.pl_PL
dc.referencesGlasser N.F., 1995, Modelling the effect of topography on ice sheet erosion, Scotland, „Geografiska Annaler”, 77A, 67–82.pl_PL
dc.referencesGlasser N.F., Crawford K.R., Hambrey M.J., Bennett M.R., Huddart D., 1998, Lithological and structural controls on the surface wear characteristics of glaciated metamorphic bedrock surfaces: Ossian Sarsfjellet, Svalbard, „Journal of Geology”, 106, 319–330.pl_PL
dc.referencesGlasser N.F., Ghiglione M.C., 2009, Structural, tectonic and glaciological controls on the evolution of fjord landscapes, „Geomorphology”, 105, 291–302.pl_PL
dc.referencesGoldthwait R.P., 1951, Development of end moraines in east-central Baffin Island, „Journal of Geology”, 59, 567‒577.pl_PL
dc.referencesGolledge N.R., Stoker M.S., 2006, A palaeo-ice stream of the British Ice Sheet in eastern Scotland, „Boreas”, 35, 231‒243.pl_PL
dc.referencesGoodman D.J., King G.C.P., Millar D.H.M., Robin G. de Q., 1979, Pressure-melting effects in basal ice of temperate glaciers: laboratory studies and field observations under Glacier d’Argentiére, „Journal of Glaciology”, 23, 259–271.pl_PL
dc.referencesGoodsell B., Hambrey M.J., Glasser N.F., 2002, Formation of band ogives and associated structures at Bas Glacier dArolla, Valais, Switzerland, „Journal of Glaciology”, 48 (161), 287–300.pl_PL
dc.referencesGore D.B., Snape I., Leishman M.R., 2003, Glacial sediment provenance, dispersal and deposition, Vestfold Hills, East Antarctica, „Antarctic Science”, 15, 2, 259–269.pl_PL
dc.referencesGottsche C., 1883, Die Sedimentaer-Geschiebe der Provinz Schleswig-Holstein, Yokohama, 66 s. (Reprint: „Der Geschiebesammler”, 1, 1, 21‒44, 1966; 1, 2, 25‒44, 1966; 1, 3/4, 43‒70, 1967; 2, 1, 35‒41, 1967).pl_PL
dc.referencesGow A.J., Epstein S., Sheehy W., 1979, On the origin of stratified debris in ice cores from the bottom of the Antarctic ice sheet, „Journal of Glaciology”, 23, 185–192.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1980, Zastosowanie morfoskopii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”, „Studia Regionalne”, Łódź, 4, 9, 101‒114.pl_PL
dc.referencesGoździk J., 1986, Czwartorzęd w rejonie kopalni węgla brunatnego „Bełchatów”, [w:] Przewodnik wycieczek II Zjazdu Geografów Polskich, 11‒13 września 1986, Łódź, 109‒114.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2000, Wybrane właściwości petrograficzne vistuliańskich moren dennych środkowej i zachodniej Wielkopolski oraz ich znaczenia dla oceny dynamiki ostatniego lądolodu, „Prace Komisji Geograficzno- -Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 26, 145 s.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2003a, Analiza petrograficzna narzutniaków skandynawskich, [w:] M. Harasimiuk, S. Trepiłowski (red.), Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, Wyd. UMCS, Lublin, 23‒31.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2003b, Nowe znalezisko porfiru rombowego z Oslo na terenie północno-zachodniej Polski, „Przegląd Geologiczny”, 51, 7, 580‒585.pl_PL
dc.referencesGórska M., 2006, Fennoscandian erratics in glacial deposits of the Polish lowland – methodical aspects, „Studia Quaternaria”, 23, 11‒15.pl_PL
dc.referencesGórska M., Zabielski R., 2006, Petrographic characteristic of fluvioglacial deposits of the Odra lobe, Poland: a statistical analysis, „Geological Quaterly”, 50, 2, 239‒246.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., 2007a, Narzutniaki skandynawskie – metodyka i interpretacja, [w:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.), Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, 75‒82.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., 2007b, Narzutniaki skandynawskie osadów lodowcowych Pojezierza Meklemburskiego, [w:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.), XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia”, Ciechocinek 3‒7 września 2007, Materiały konferencyjne, 57‒59.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., 2008, Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Geografia, 78, 330 s.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., 2010, Analiza petrograficzna osadów glacjalnych – zarys problematyki, „Landform Analysis”, 12, 49‒70.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., Zabielski R., 2011, Kleinkieszählungen und Leitgeschiebe des Oderlobus, „Zeitschrift für Geomorphologie”, 55, 4, 493‒513.pl_PL
dc.referencesGórska-Zabielska M., Wachecka-Kotkowska L., 2014, Petrographical analysis of Warthian fluvioglacial gravels as a tool to trace the source area – a case study from central Poland, „Geologos”, 20, 3, 183‒199.pl_PL
dc.referencesGraham A.G.C., Lonergan L., Stoker M.S., 2007, Evidence for Late Pleistocene ice stream activity in the Witch Ground Basin, central North Sea, from 3D seismic reflection data, „Quaternary Science Reviews”, 26, 627–643.pl_PL
dc.referencesGravenor C.P., 1975, Erosion by continental ice sheets, „American Journal of Science”, 275, 594–604.pl_PL
dc.referencesGraversen O., 2004, Upper Triassic – Cretaceous stratigraphy and structural inversion offshore SW Bornholm, Tornquist Zone, Denmark, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 51, 111–136.pl_PL
dc.referencesGraversen O., 2009, Structural analysis of superposed fault systems of the Bornholm horst block, Tornquist Zone, Denmark, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 57, 25–49.pl_PL
dc.referencesGreenwood S.L., Clark C.D., 2009, Reconstructing the last Irish Ice Sheet 2: a geomorphologically-driven model of ice sheet growth, retreat and dynamics, „Quaternary Science Reviews”, 28, 3101–3123.pl_PL
dc.referencesGroetzner J.-P., 1972, Geschiebeführung und Stratigraphie saaleeiszeitlicher Ablagerungen (Pleistozän) im Südwestteil des Uelzener Beckens (Nordost-Niedersachsen), „Mitteilungen aus dem Geologischen Institut der Technischen Universität Hannover”, 11, 1‒75.pl_PL
dc.referencesGross D.L., Moran S.R., 1971, Grain-size and mineralogical gradation within tills of the Allegheny Plateau, [w:] R.P. Goldthwait (red.), Till a Symposium, Ohio State Univ. Press, 251‒274.pl_PL
dc.referencesGrube F., 1979, Zur Morphogenese und Sedimentation im quartaren Vereisungsgebiet Norddeutschlands, „Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg”, NF, 23, 69–80.pl_PL
dc.referencesGry H., 1932, Undersøgelser over Ledeblokke i Skaane, „Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening”, 8, 143‒166.pl_PL
dc.referencesGry H., 1974, Ledeblokkes Kornstørrelsesforhold og Transportmåde, „Dansk Geologisk Forening, Årsskrift” (for 1973), 140‒151.pl_PL
dc.referencesGudelis V. (red.), 1971, Rukovodiašcije kristalliceskije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 132 s.pl_PL
dc.referencesGudmundsson G.H., 2007, Tides and the flow of Rutford Ice Stream. West Antarctica, „Journal of Geophysical Research”, 112, F04007.pl_PL
dc.referencesGuilford J.P., 1964, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa, 570 s.pl_PL
dc.referencesGuilford J.P., 1965, Fundamental Statistics in Psychology and Education, McGraw-Hill, New York, 605 s.pl_PL
dc.referencesGurski B.M., Astapova S.D., Zuś M. J. (red.), 1993, Ledavikovyja vałuny Biełarusi, Navuka i Technika, Mińsk, 159 s.pl_PL
dc.referencesGustavson T.C., Boothroyd J.C., 1982, Subglacial fluvial erosion: a major source of stratified drift, Malaspina Glacier, Alaska, [w:] R. Davidson-Arnott, W. Nickling, B.D. Fahey (red.), Research in Glacial, Glacio-fluvial and Glaciolacustrine Systems, Geo Books, Norwich, 93–116.pl_PL
dc.referencesGuyader J., 1977, Blocs erratiques dans le quaternaire de la baie de Seine, „Bulletin de la Société Géologique de Normandie et de Amis du Muséum du Havre – Trimestrielle”, 64, 4, 35‒37.pl_PL
dc.referencesHaberlah D., Strong C., Pirrie D., Rollinson G.K., Gottlieb P., Botha P.PWSK, Butcher A.R., 2011, Automated petrography applications in quaternary science, „Quaternary Australasia”, 28, 2, 3‒12.pl_PL
dc.referencesHagen J.O., Wold B., Liestøl O., Østrem G., Sollid J.L., 1983, Subglacial processes at Bondhusbreen, Norway: Preliminary results, „Annals of Glaciology”, 4, 91‒98.pl_PL
dc.referencesHaldorsen S., 1977, The petrography of tills ‒ a study from Ringsaker, south-eastern Norway, „Norges geologiske undersøkelse”, 336, 1‒36.pl_PL
dc.referencesHaldorsen S., 1981, Grain-size distribution of subglacial till and its relation to glacial crushing and abrasion, „Boreas”, 10, 91–105.pl_PL
dc.referencesHalicka A., 1986, Zarys petrografii moren Wileńszczyzny, „Prace Muzeum Ziemi”, 38, 13‒45.pl_PL
dc.referencesHall A.M., Sugden D.E., 1987, Limited modification of mid-latitude landscapes by ice-sheets: the case of northeast Scotland, „Earth Surface Processes and Landforms”, 12, 531–542.pl_PL
dc.referencesHall R.D., 1983, The influence of till petrology on wethering of moraines in southwestern Montana and northwestern Wyoming, [w:] E.B. Evenson, Ch. Schlüchter, J. Rabassa (red.), Tills and related deposits, A.A. Balkema, Rotterdam, 127‒139.pl_PL
dc.referencesHallet B., 1975, Subglacial silica deposits, „Nature”, 254, 682‒683.pl_PL
dc.referencesHallet B., 1979, A theoretical model of glacial abrasion, „Journal of Glaciology”, 23, 39‒50.pl_PL
dc.referencesHallet B., 1981, Glacial abrasion and sliding: Their dependance on the debris concentration in basal ice, „Annals of Glaciology”, 2, 23‒28.pl_PL
dc.referencesHallet B., 1996, Glacial quarrying: a simple theoretical model, „Annals of Glaciology”, 22, 1‒8.pl_PL
dc.referencesHallet B., Hunter L., Bogen J., 1996, Rates of erosion and sediment yield by glaciers: a review of field data and their implications, „Global and Planetary Change”, 12, 213‒235.pl_PL
dc.referencesHambrey M.J., Glasser N.F., 2012, Discriminating glacier thermal and dynamic regimes in the sedimentary record, „Sedimentary Geology”, 251‒252, 1–33.pl_PL
dc.referencesHanáček M., Nývlt D., 2009, Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku, „Časopis Slezskégo musea v Opavě” (A), 58, 193‒214.pl_PL
dc.referencesHänel R., Staroste E. (red.), 1988, Atlas of Geothermal Resources in the European Community, Austria and Switzerland, Publishing company Th. Schaefer, Hannover, Germany, 110 s.pl_PL
dc.referencesHarbor J., Warburton J., 1992, Glaciation and denudation rates, „Nature”, 356, 751.pl_PL
dc.referencesHarff J., Björck S., Hoth P. (red.), 2011, The Baltic Sea Basin, Central and Eastern European Development Studies, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 449 s.pl_PL
dc.referencesHarrison W., 1960, Original bedrock composition of Wisconsin till in central Indiana, „Journal of Sedimentary Petrology”, 30, 3, 432‒446.pl_PL
dc.referencesHart J.K., 1995, An investigation of the deforming layer/debris-rich basal ice continuum, illustrated from three Alaskan glaciers, „Journal of Glaciology”, 41 (139), 619–633.pl_PL
dc.referencesHart J.K., 1998, The deforming bed debris-rich basal ice continuum and its implications for the formation of glacial landforms (flutes) and sediments (melt-out till), „Quaternary Science Reviews”, 17, 8, 737–754.pl_PL
dc.referencesHart J.K., Rose J. (red.), 2001, Glacier deforming-bed processes, „Quaternary International”, 86, 1‒150.pl_PL
dc.referencesHättestrand C., Kleman J., 1999, Ribbed moraine formation, „Quaternary Science Reviews”, 18, 43‒61.pl_PL
dc.referencesHättestrand C., Stroeven A.P., 2002, A relict landscape in the centre of Fennoscandian glaciation: geomorphological evidence of minimal Quaternary glacial erosion, „Geomorphology”, 44, 127‒143.pl_PL
dc.referencesHausen H., 1912, Studier öfver de sydfinska ledblockens spredning i Ryssland, jämte en öfversikt af is-recessionens förlopp i Ostbaltikum, Preliminärd meddelande, „Bulletin de la Commission géologique de Finlande”, 32, 1‒32, (artykuł powtórzony w: „Fennia, Societas Geographica Fenniae”, 32, 3, 1‒32).pl_PL
dc.referencesHausen H., 1913, Über die Entwicklung der Oberflächenformen in den russischen Ostseeländern und angrenzenden Gouvernements in der Quartärzeit, „Fennia, Societas Geographica Fenniae”, 34 (1913/14), 3, 1‒142.pl_PL
dc.referencesHausen H., 1921, Data amgående förekomsten av fennoskandiska ledblock i Osteuropas kvartära aflagringar, jämte några drag av Rysslands kvartära geomorfologi; reseberättelse, „Fennia, Societas Geographica Fenniae”, 42, 8, 1‒34.pl_PL
dc.referencesHawkes L., 1951, The Erratics of the English Chalk, „Proceedings of the Geologists' Association”, 62, 4, 257‒268.pl_PL
dc.referencesHeine J.T., McTigue D.F., 1996, A case of cold-based continental ice sheets – a transient thermal model, „Journal of Glaciology”, 42, 37–42.pl_PL
dc.referencesHellaakoski A., 1931, On the transportation of materials in the esker of Laitila, „Fennia”, 52, 282–311.pl_PL
dc.referencesHerman F., Beaud F., Champagnac J.D., Lemieux J.M., Sternai P., 2011, Glacial hydrology and erosion patterns: a mechanism for carving glacial valleys, „Earth and Planetary Science Letters”, 310, 498–508.pl_PL
dc.referencesHerron S., Langway C.C.Jr., 1979, The debris-laden ice at the bottom of the Greenland ice sheet, „Journal of Glaciology”, 23, 193–207.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1930, Wie sammelt und verwertet man kristalline Geschiebe?, „Sitzungsberichte des Geologischen Landesamt”, Berlin, 188‒196.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1931a, Das Glazialdiluvium Dänemarks, Hollands und Norddeutschlands vom geschiebekundlichen Standpunkt aus, „Geologische Rundschau”, 22, 145‒155.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1931b, Quantitative Geschiebebestimmungen im norddeutschen Diluvium, „Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, N. F., 51 (za 1930r.), 714‒758.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1932, Die bisherigen Geschiebezählungen aus dem norddeutschen Diluvium im Diagramm, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 8, 164‒175.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1933a, Über die Bedeutung von Korngröße, Verwitterung und Art der Ablagerung für die Geschiebeführung, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 9, 1‒6.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1933b, Zur Geschiebeführung und Geologie des Odergletschers. 1. Äußere, Rosenthaler und Velgaster Randlage, „Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, N. F., 53, 70‒84.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1934, Ergebnisse und Aussichten einiger Methoden zur Feststellung der Verteilung kristalliner Leitgeschiebe, „Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, N. F., 55, 1‒27.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1935, Neue Ergebnisse der Geschiebeforschung im norddeutschen Diluvium (kristalline Geschiebe), „Geologische Rundschau”, 26, 186‒198.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1936, Zur Petrographie einiger nordischen kristallinen Leitgeschiebe, „Abhandlungen der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, 173, 5‒168.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1937, Geschiebeuntersuchungen in Schleswig-Holstein, „Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, N. F., 57, 418‒434.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1938, Zur Geschiebeführung und Geologie des Odergletschers. 2. Der Züllichauer Bogen, „Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt”, N. F., 58, 455‒471.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1939, Zur Petrographie weiterer hauptsächlich ost-fennoskandischer Leitgeschiebe, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 15, 68‒98.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1960, Geschiebeforschung im Rück- und Ausblick, „Berichte der Geologischen Gesellschaft in der DDR”, 5, 191‒205.pl_PL
dc.referencesHesemann J., 1975, Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen, Geologisches Landesamt Nordrhein- -Westfalen, Krefeld, 267 s.pl_PL
dc.referencesHildes D., Clarke G., Flowers G., Marshall S., 2004, Subglacial erosion and englacial sediment transport modelled for North American ice sheets, „Quaternary Science Reviews”, 23, 409–430.pl_PL
dc.referencesHindmarsh R.C.A., 1996, Sliding of till over bedrock: scratching, polishing, comminution and kinematic-wave theory, „Annals of Glaciology”, 22, 41‒47.pl_PL
dc.referencesHiscock K.M., Tabatabai Najafi M., 2011, Aquitard characteristics of clay-rich till deposits in East Anglia, Eastern England, „Journal of Hydrology”, 405, 288‒306.pl_PL
dc.referencesHoare P.G., 2012, Scandinavian indicators in East Anglia's „pre-glacial” succession, [w:] R.G. Dixon (red.), A Celebration of Suffolk Geology, GeoSuffolk 10th Anniversary Volume, GeoSuffolk, Ipswich, 341–352.pl_PL
dc.referencesHodgson D.A., 1994, Episodic ice streams and ice shelves during retreat of the northwesternmost sector of the Late Wisconsinan Laurentide Ice Sheet over the central Canadian Arctic Archipelago, „Boreas”, 23, 1, 14‒28.pl_PL
dc.referencesHoffmann K., Meyer K.-D., 1997, Leitgeschiebezählungen von elster- und saalezeitlichen Ablagerungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem östlichen Niedersachsen, „Leipziger Geowissenschaften”, 5, 115‒128.pl_PL
dc.referencesHoffmann K., Meyer K.-D., 1999, Indicator stone counts on Elsterian and Saalian sediments from eastern Germany, „Geological Quarterly”, 43, 2, 233‒240.pl_PL
dc.referencesHoffmann K., Piotrowski J.A., 2001, Till mélange at Amsdorf, central Germany: sediment erosion, transport and deposition in a complex, soft-bedded subglacial system, „Sedimentary Geology”, 140, 215‒234.pl_PL
dc.referencesHögbom A.G., 1920, Geologisk beskrifning öfver Jemtlands län, „Sveriges Geologiska Undersökning C”, 140, 1‒139.pl_PL
dc.referencesHolmes C.D., 1952, Drift dispersion in West-Central New York, „Geological Society of America Bulletin”, 63, 10, 993‒1010.pl_PL
dc.referencesHolmes C.D., 1960, Evolution of till-stone shapes, central New York, „Geological Society of America Bulletin”, 71, 1645‒1660.pl_PL
dc.referencesHolmlund P., Fastook, J., 1993, Numerical modeling provides evidence of a Baltic ice stream during the younger dryas, „Boreas”, 22, 2, 77–86.pl_PL
dc.referencesHooke R.L., Elverhøi A., 1996, Sediment flux from a fjord during glacial periods, Isforden, Spitsbergen, „Global and Planetary Change”, 12, 237–249.pl_PL
dc.referencesHooyer T.S., Cohen D., Iverson N.R., 2012, Control of glacial quarrying by bedrock joints, „Geomorphology”, 153–154, 91–101.pl_PL
dc.referencesHoumark-Nielsen M., 1983, The compositional features of Danish glacial deposits, [w] J. Ehlers (red.), Glacial Deposits in Northwest Europe, A.A. Balkema, Rotterdam, 199–202.pl_PL
dc.referencesHoumark-Nielsen M., 1987, Pleistocene stratigraphy and glacial history of the central part of Denmark, „Bulletin of the Geological Society of Denmark” 36, 1–189.pl_PL
dc.referencesHoumark-Nielsen M., 1999, A lithostratigraphy of Weichselian glacial and interstadial deposits in Denmark, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 46, 101–114.pl_PL
dc.referencesHoumark-Nielsen M., 2004, The Pleistocene of Denmark: a review of stratigraphy and glaciation history, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. Part I, Europe, Developments in Quaternary Science, Elsevier, Amsterdam, 2, 35–46.pl_PL
dc.referencesHowat I.M., Box J.E., Ahn Y., Herrington A., McFadden E.M., 2010, Seasonal variability in the dynamics of marine-terminating outlet glaciers in Greenland, „Journal of Glaciology”, 56 (198), 601‒613.pl_PL
dc.referencesHowat I.M., Joughin I., Scambos T.A., 2007, Rapid changes in ice discharge from Greenland outlet glaciers, „Science”, 315, 1559‒1561.pl_PL
dc.referenceshttp://wis.pol.lublin.pl/przegroda/index.php?show=spis_mat (dostęp: 12.07.2012).pl_PL
dc.referencesHubbard B., Cook S., Coulson H., 2009, Basal ice facies: a review and unifying approach, „Quaternary Science Reviews”, 28, 1956–1969.pl_PL
dc.referencesHubbard B., Tison J.L., Janssens L., Spiro B., 2000, Ice-core evidence of the thickness and character of clear- -facies basal ice: Glacier de Tsanfleuron, Switzerland, „Journal of Glaciology”, 46 (152), 140–150.pl_PL
dc.referencesHucke K., 1917, Die Sedimentärgeschiebe des norddeutschen Flachlandes, Quelle und Meyer, Leipzig, 202 s.pl_PL
dc.referencesHucke K., 1926, Über horizontale und vertikale Geschiebeverbreitung, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 2, 1, 27‒44.pl_PL
dc.referencesHucke K., 1937, Geschiebeforschung und Aufsuchung nutzbarer Lagerstätten; ein Aufruf, „Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie”, 13, 2, 51‒59.pl_PL
dc.referencesHughes T., 1992, Abrupt climatic change related to unstable ice-sheet dynamics: toward a new paradigm, „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, 97, 203–234.pl_PL
dc.referencesHumlum O., 1985, Changes in texture and fabric of particles in glacial traction with distance from source, Myrdalsjökull, Iceland, „Journal of Glaciology”, 31, 150–156.pl_PL
dc.referencesHutter K., 1982, Glacier flow, „American Scientist”, 70, 1, 26‒34.pl_PL
dc.referencesHutter K., Blatter H., Funk M., 1988, A model computation of moisture content in polythrmal glaciers, „Journal of Geophysical Research”, 93, 12205‒12214.pl_PL
dc.referencesHutton J., 1795, Theory of the earth, with proofs and illustrations, 2 vols., Edinburgh/London, William Creech/Cadell and Davies (http://www.sacred-texts.com/earth/toe/index.htm).pl_PL
dc.referencesHuybrechts P., T’siobbel S., 1995, Thermomechanical modelling of Northern Hemisphere ice sheets with a two-level mass-balance parameterization, „Annals of Glaciology”, 21, 111–6.pl_PL
dc.referencesImbrie J., Imbrie K.P., 1979, Ice Ages: Solving the Mystery, Cambridge, Harvard University Press, 224 s.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 1990, Laboratory simulations of glacial abrasion: Comparison with theory, „Journal of Glaciology”, 36, 304‒314.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 1991a, Morphology of glacial striae: Implications for abrasion of glacier beds and fault surfaces, „Geological Society of America Bulletin”, 103, 1308‒1316.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 1991b, Potential effects of subglacial water-pressure fluctuations on quarrying, „Journal of Glaciology”, 37, 27–36.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 1993, Regelation of ice through debris at glacier beds: implications for sediment transport, „Geology”, 21, 559‒562.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 2000, Sediment entrainment by a soft-bedded glacier: a model based on regelation into the bed, „Earth Surface Processes and Landforms”, 25, 881–893.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., 2002, Processes of glacial erosion, [w:] J. Menzies, (red.), Modern and Past Glacial Environments, Butterworth-Heinemann, Oxford, 131‒145.pl_PL
dc.referencesIverson N.R., Baker R.W., Hooke R., Le B., Hanson B., Jansson P., 1999, Coupling between a glacier and a soft bed: I. A relation between effective pressure and local shear stress determined from till elasticity, „Journal of Glaciology”, 45, 31‒40.pl_PL
dc.referencesIves J.D., 1962, Indications of recent extensive glacierization in north-central Baffin Island, N.W.T., Canada, „Journal of Glaciology”, 4, 197‒206.pl_PL
dc.referencesIves J.D., 1978, The maximum extent of the Laurentide ice sheet along the east coast of North America during the last glaciation, „Arctic”, 31, 24–53.pl_PL
dc.referencesIves J.D., Andrews J.T., Barry R.G., 1975, Growth and Decay of the Laurentide Ice Sheet and Comparisons with Fenno-Scandinavia, „Naturwissenschaften”, 62, 118–125.pl_PL
dc.referencesJahn A., 1950, Nowe dane o położeniu kry jurajskiej w Łukowie, „Annales Societatis Geologorum Poloniae”, 19, 372‒385.pl_PL
dc.referencesJames A.L., 2003, Glacial erosion and geomorphology in the northwest Sierra Nevada, CA, „Geomorphology”, 55, 283–303.pl_PL
dc.referencesJamieson S.S.R., Sugden D.E., Hulton N.R.J., 2010, The evolution of the subglacial landscape of Antarctica, „Earth and Planetary Science Letters”, 293, 1–27.pl_PL
dc.referencesJania J., 1988, Klasyfikacja i cechy morfometryczne lodowców otoczenia Hornsundu, Spitsbergen, [w:] Wyprawy polarne Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 12‒48.pl_PL
dc.referencesJania J., 1993, Glacjologia. Nauka o lodowcach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 359 s.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz-Kłyszyńska A., 1938a, Kamienie narzutowe, ich znaczenie naukowe i historia badań, „Wiadomości Muzeum Ziemi”, 4, 129‒136.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz-Kłyszyńska A., 1938b, O utworach morenowych Łysej Góry pod Wilnem, „Starunia”, 15, 1‒46.pl_PL
dc.referencesJasiewicz J., 2001, Vistuliańskie gliny czerwone i ich znaczenie stratygraficzne dla wydzielenia fazy gardnieńskiej, [w:] K. Rotnicki (red.), Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 53‒56.pl_PL
dc.referencesJasiewicz J., 2006, Mechanizm kształtowania się składu petrograficznego glin morenowych ostatniego zlodowacenia na obszarze perybałtyckim – aktualne problemy interpretacyjne, „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A – Geografia Fizyczna”, 57, 61‒82.pl_PL
dc.referencesJasiewicz J., 2007, Weichselian red tills in the Gardno Phase End Moraine (Dębina Cliff) – criteria of distinction, origin and stratigraphic position, and implications for the origin and course of the Baltic Ice Stream, „Eiszeitalter und Gegenwart (Quaternary Science Journal)”, 56, 4, 295‒310.pl_PL
dc.referencesJenkins A., Dutrieux P., Jacobs S.S., McPhail S.D., Perrett J.R., Webb A.T., White D., 2010, Observations beneath Pine Island Glacier in West Antarctica and implications for its retreat, „Nature Geoscience”, 3, 468–472.pl_PL
dc.referencesJennings C.E., 2006, Terrestrial ice streams – a view from the lobe, „Geomorphology”, 75, 100‒124.pl_PL
dc.referencesJenson J.W., Clark P.U., MacAyeal D.R., Ho C., Vela J.C., 1995, Numerical modelling of advective transport of saturated deforming sediment beneath the Lake Michigan Lobe, Laurentide Ice Sheet, „Geomorphology”, 14, 157–166.pl_PL
dc.referencesJin L., Williams E.L., Szramek K.J., Walter L.M., Hamilton S.K., 2008, Silicate and carbonate mineral weathering in soil profiles developed on Pleistocene glacial drift (Michigan, USA): Mass balances based on soil water geochemistry, „Geochimica et Cosmochimica Acta”, 72, 4, 1027‒1042.pl_PL
dc.referencesJiskoot H., Murray T., Boyle P., 2000, Controls on the distribution of surge-type glaciers in Svalbard, „Journal of Glaciology”, 46 (154), 412–22.pl_PL
dc.referencesJohansson M., Migoń P., Olvmo M., 2001a, Development of joint-controlled rock basins in Bohus granite, SW Sweden, „Geomorphology”, 40, 145–161.pl_PL
dc.referencesJohansson M., Olvmo M., Lidmar B.K., 2001b, Inherited landforms and glacial impact of different palaeosurfaces in southwest Sweden, „Geografiska Annaler”, 83A, 67–89.pl_PL
dc.referencesJohnson C.B., 1975, Characteristics and mechanics of formation of glacial arcuate abrasion cracs [Ph.D. thesis], University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University, 264 s. (fide Iverson, 1991).pl_PL
dc.referencesJones M.J. (red.), 1973, Prospecting in Areas of Glaciated Terrain, Institution of Mining and Metallurgy, London.pl_PL
dc.referencesJonsson S., 1983, On the geomorphology and past glaciation of Storöya, Svalbard, „Geografiska Annaler”, 65A, 1–17.pl_PL
dc.referencesJørgensen F., Piotrowski J.A., 2003, Signature of the Baltic Ice Stream on Funen Island, Denmark during the Weichselain glaciation, „Boreas”, 32, 242–255.pl_PL
dc.referencesJoughin I., Abdalati W., Fahnestock M., 2004, Large fluctuations in speed on Greenland's Jakobshavn Isbrae glacier, „Nature”, 432 (7017), 608–610.pl_PL
dc.referencesJoughin I., Bindschadler R.A., King M.A., Voigt D., Alley R.B., Anandakrishnan S., Horgan H., Peters L., Winberry P., Das S.B., Catania G., 2005, Continued deceleration of Whillans Ice Stream, West Antarctica, „Geophysical Research Letters”, 32, 22, L22501.pl_PL
dc.referencesJunge F.W., 1998, Die Bändertone Mitteldeutschlands und angrenzender Gebiete. Ein regionaler Beitrag zur quartären Stausee-Entwicklung im Randbereich des elsterglazialen skandinavischen Inlandeises, „Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen”, 9, 1‒210.pl_PL
dc.referencesJurgaitis A., 1970, O minerałogo-petrografičeskom sostavje płażevych gravijno-galječnych otłożenij Jugo- -Vostočnogo pobjereżja Baltijskogo Morja, „Baltica”, 4, 249‒257.pl_PL
dc.referencesKalm V., 2012, Ice-flow pattern and extent of the last Scandinavian Ice Sheet southeast of the Baltic Sea, „Quaternary Science Reviews”, 44, 51–59.pl_PL
dc.referencesKamb B., 1970, Sliding motion of glaciers: theory and observations, „Reviews of Geophysics and Space Physics”, 8, 4, 673‒728.pl_PL
dc.referencesKamb B., Raymond C.F., Harrison W.D., Engelhardt H.F., Echelmeyer K.A., Humphrey N.F., Brugman M.M., Pfeffer T., 1985, Glacier surge mechanism: 1982–1983 surge of Variegated Glacier, Alaska, „Science”, 227, 469–479.pl_PL
dc.referencesKarabanov A.K., Matveyev A.V., Pavlovskaya I.E., 2004, The main glacial limits in Belarus, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part I: Europe, Developments in Quaternary Science 2, Amsterdam, Elsevier, 15–18.pl_PL
dc.referencesKeilhack K., 1896, Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten 1:25. 000, Blatt Klannin, Berlin, 33 s.pl_PL
dc.referencesKenig K., 1998, Petrograficzne podstawy litostratygrafii glin morenowych Polski północno-wschodniej, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 380, 1–99.pl_PL
dc.referencesKenig K., 2009, Litologia glin morenowych na Niżu Polskim – podstawowe metody badawcze, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 437, 1‒58.pl_PL
dc.referencesKharin G.S., 2009, Phosphorite Potential of Cretaceous and Paleogene Rocks in the Kaliningrad and Southeastern Baltic Regions, „Lithology and Mineral Resources”, 44, 4, 305–327.pl_PL
dc.referencesKharin G.S., Zagorodnykh V.A., 2011, Fosfority Kaliningradskoy Obłasti i Jugo-Vostočnoy Baltiki, „Gornyi Zhurnal”, 2011, 10, 25‒27.pl_PL
dc.referencesKirkbride M.P., 2002, Processes of glacial transportation, [w:] J. Menzies (red.), Modern and Past Glacial Environments, Butterworth-Heinemann, Oxford, 147‒169.pl_PL
dc.referencesKjær K.H., Houmark-Nielsen M., Richardt N., 2003, Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southwestern margin of the last Scandinavian Ice Sheet: signature of palaeo-ice streams, „Boreas”, 32, 130‒148.pl_PL
dc.referencesKjaran S.P., Eliasson J., 1983, Geothermal Reservoir Engineering Lecture Notes, Report 1983-2, U.N. Univ. Geothermal Training, Iceland, 250 s.pl_PL
dc.referencesKjarsgaard B.A., Levinson A.A., 2002, Diamonds in Canada, „Gems and Gemology”, 38, 208–238.pl_PL
dc.referencesKlassen R.A., 1999, The application of glacial dispersal models to the interpretation of till geochemistry in Labrador, Canada, „Journal of Geochemical Exploration”, 67, 245–269.pl_PL
dc.referencesKlassen R.A., 2001, A Quaternary geological perspective on geochemical exploration in glaciated terraine, [w:] M.B. McClenaghan, P.T., Bobrowsky, G.E.M. Hall, S.J. Cook (red.), Drift Exploration in Glaciated Terrain, The Geological Society, London, 1‒17.pl_PL
dc.referencesKleman J., 1994, Preservation of landforms under ice sheets and ice caps, „Geomorphology”, 9, 19–32.pl_PL
dc.referencesKleman J., Borgström I., Hättestrand C., 1994, Evidence for a relict glacial landscape in Quebec-Labrador, „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, 111, 217‒228.pl_PL
dc.referencesKleman J., Glasser N.F., 2007, The subglacial thermal organisation (STO) of ice sheets, „Quaternary Science Reviews”, 26, 5–6, 585–597.pl_PL
dc.referencesKleman J., Hättestrand C., 1999, Frozen-bed Fennoscandian and Laurentide ice sheets during the Last Glacial Maximum, „Nature”, 402, 63–66.pl_PL
dc.referencesKleman J., Hättestrand C., Borgström I., Stroeven A., 1997, Fennoscandian paleoglaciology reconstructed using a glacial geological inversion model, „Journal of Glaciology”, 43, 283–299.pl_PL
dc.referencesKleman J., Hättestrand C., Clarhäll A., 1999, Zooming in on frozen-bed patches: scale dependent controls on Fennoscandian ice sheet basal thermal zonation, „Annals of Glaciology”, 28, 189–194.pl_PL
dc.referencesKleman J., Hättestrand C., Stroeven A., Jansson K.N., De Angelis H., Borgström I., 2006, Reconstruction of palaeo-ice sheets – inversion of their glacial geomorphological record, [w:] J. Knight (red.), Glacier Science and Environmental Change, Blackwell Publishing, Oxford, 192–198.pl_PL
dc.referencesKleman J., Jansson K., De Angelis H., Stroeven A.P., Hättestrand C., Alm G., Glasser N., 2010, North American Ice Sheet build-up during the last glacial cycle, 115-21 kyr, „Quaternary Science Reviews”, 29, 2036‒2051.pl_PL
dc.referencesKleman J., Stroeven A.P., Lundqvist J., 2008, Patterns of Quaternary ice sheet erosion and deposition in Fennoscandia and a theoretical framework for explanation, „Geomorphology”, 97, 1‒2, 73‒90.pl_PL
dc.referencesKleman J., Stroeven A.P., 1997, Preglacial surface remnants and Quaternary glacial regimes in northwestern Sweden, „Geomorphology”, 19, 35–54.pl_PL
dc.referencesKnight P.G., 1987, Observations at the edge of the Greenland ice sheet: boundary condition implications for modelers, IAHS Publ. 170 (Symposium at Vancouver 1987 – The Physical Basis of Ice Sheet Modelling), 359–366.pl_PL
dc.referencesKnight P.G., 1997, The basal ice layer of glaciers and ice sheets, „Quaternary Science Reviews”, 16, 975‒993.pl_PL
dc.referencesKnight P.G., 2002, Glacial sedimentary evidence supporting stick-slip basal ice flow, „Quaternary Science Reviews”, 21, 975–983.pl_PL
dc.referencesKnight P.G., Knight D.A., 1994, Correspondence. Glacier sliding, regelation water flow and development of basal ice, „Journal of Glaciology”, 40 (136), 600–601.pl_PL
dc.referencesKnight P.G., Waller R.I., Patterson C.J., Jones A.P., Robinson Z.P., 2002, Discharge of debris from ice at the margin of the Greenland ice sheet, „Journal of Glaciology”, 48 (161), 192–198.pl_PL
dc.referencesKobojek E., 1997, Morfologia i budowa geologiczna środkowego odcinka doliny Rawki między Rawą Mazowiecką a Nowym dworem, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica”, 1, 187‒195.pl_PL
dc.referencesKobojek E., 2000, Morfogeneza doliny Rawki, „Acta Geographica Lodziensia”, 77, 157 s.pl_PL
dc.referencesKoerner R.M., 1989, Ice core evidence for extensive melting of the Greenland ice sheet during the last interglacial, „Science”, 244 (4907), 964–968.pl_PL
dc.referencesKonieczny S., 1956, Z badań nad rozmieszczeniem eratyków krystalicznych zlodowacenia plejstoceńskiego w zachodniej Polsce, „Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 2, 1, 3‒42.pl_PL
dc.referencesKonieczny S., Wdowiak J., 1971, Głazy narzutowe w morenach zlodowacenia środkowopolskiego Kotliny Kłodzkiej, „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią”, 24 (Seria A Geogr. Fiz.), 67‒75.pl_PL
dc.referencesKönigsson L.K., Svantesson S.I., 1975, The petrography of gravel deposits on the island of Gotland in the Baltic, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 97, 312‒320.pl_PL
dc.referencesKorn J., 1895, Ueber diluviale Geschiebe der Königsberger Tiefbohrungen, D. Sc. Diss. L. Schade, Berlin, 1‒66.pl_PL
dc.referencesKorn J., 1917, Untersuchungen in der Glaziallandschaft östlich vom Odergletscher, „Jahrbuch der Königlichen Preußischen Geologischen Landesanstalt”, 38, 396‒420.pl_PL
dc.referencesKorn J., 1920, Die Ostgrenze der norwegischen Diluvialgeschiebe in Norddeutschland, „Jahrbuch der Königlichen Preußischen Geologischen Landesanstalt”, 39, 25‒31.pl_PL
dc.referencesKorn J., 1927, Die wichtigsten Leitgeschiebe der nordischen kristallinen Gesteine im norddeutschen Flachlande; Ein Führer für den Sammler kristalliner Geschiebe, Preussische Geologische Landesanstalt, Berlin, XX + 64 s.pl_PL
dc.referencesKosar K., Ross M., Gosse J., 2011, Subglacial sediment-landsystems analysis of a corridor of streamlined ridges, Southampton Island, Nunavut: Implications for drift exploration, [w:] Geohydro 2011. Joint Meeting of the Canadian Quaternary Association and the Canadian Chapter of the International Association of Hydrogeologists, August 28‒31, 2011, Quebec City, Quebec, 7 s. http://www.geohydro2011.ca/gh2011_user/cle_usb/pdf/doc-2265.pdf.pl_PL
dc.referencesKosmowska-Ceranowicz B., 1989, Tajemnice bursztynu, Wyd. Sport i Turystyka, 231 s.pl_PL
dc.referencesKosmowska-Ceranowicz B., 2002, Nagromadzenie bursztynu na Kurpiowszczyźnie, [w:] B. Kosmowska-Ceranowicz (red.), Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce. Od Bałtyku przez Kurpie do Karpat, Biblioteka Kurpiowska im. Stacha Konwy, 2, 8‒12.pl_PL
dc.referencesKosmowska-Ceranowicz B., 2003, Quaternary Amber-bearing deposits on the Polish coast, „Zeischrift für Angewandte Geologie”, Sonderheft 2, 73‒84.pl_PL
dc.referencesKozarski S., Kasprzak L., 1992, Glacidynamometamorfoza osadów nieskonsolidowanych w makro- i mezoglacitektonitach Niziny Wielkopolskiej, „Przegląd Geograficzny”, 64, 1‒2, 95‒119.pl_PL
dc.referencesKrabbendam M., Glasser N.F., 2011, Glacial erosion and bedrock properties in NW Scotland: Abrasion and plucking, hardness and joint spacing, „Geomorphology”, 130, 374–383.pl_PL
dc.referencesKrajick K., 2001, Barren Lands: An Epic Search for Diamonds in the North American Arctic, Freeman, W.H., 442 s.pl_PL
dc.referencesKramarska R. (red.), 1999, Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych, Państwowy Instytut Geologiczny, Gdańsk–Warszawa.pl_PL
dc.referencesKramarska R., 2000, Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku, „Przegląd Geologiczny”, 48, 7, 567‒570.pl_PL
dc.referencesKraus E., 1934, Über die Geschiebe in Lettland, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 10, 2, 67‒80.pl_PL
dc.referencesKrause K., 1997, Durch Gletscher und Wasser verfrachtet: Bernstein – Transport und Transportwege, „Arbeitskreis Paläontologie Hannover”, 25, 166‒174.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1974, Geneza młodoplejstoceńskiej rzeźby glacjalnej w dorzeczu środkowej Warty, „Acta Geographica Lodziensia”, 33, 1‒171.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1997, Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica”, 1, 47‒65.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., Świerczewska A., Uchman J., 1993, Udział skał lokalnych w utworach wodnolodowcowych środkowej Polski, „Acta Geographica Lodziensia”, 65, 185‒206.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski D., 1990, Chojny Formation in the Kleszczów Graben (Central Poland) – an Example of the Fluvial Activity during the Pilica Interstadial (Drenthe/Warthe Stage), „Bulletin of the Polish Academy of Science, Earth Sciences”, 38, 77‒99.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski D., 1992, Czwartorzęd rowu Kleszczowa: litostratygrafia i tektonika. Zarys problematyki na podstawie obserwacji w odkrywce KWB „Bełchatów”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1252, „Studia Geograficzne”, 54, 158 s.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski D., 1995, An outline of the Pleistocene stratigraphy of the Kleszczów Graben, Bełchatów outcrop, Central Poland, „Quaternary Science Reviews”, 14, 61‒83.pl_PL
dc.referencesKuhn B.F., 1787, Versuch einer Beschreibung des Grindelwaldthales, „Magazin für die Naturkunde Helvetiens”, Hrsg. v. A., 1787.pl_PL
dc.referencesKujansuu R., Saarnisto M. (red.), 1990, Glacial indicator tracing, Balkema, Rotterdam/Brookfield, 252 s.pl_PL
dc.referencesKummerow E., 1927, Die Geschiebeforschung als Mittel zur Erforschung der Bewegungsrichtung des Inlandeises, „Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie (B), Geologie und Paläontologie”, 1927, 9, 366‒374.pl_PL
dc.referencesKummerow E., 1930, Fortschritte der Geschiebeforschung. (Bewegungsrichtung des Inlandeises, Drift- und Schollentransport), „Centralblatt für Mineralogie Geologie und Paläontologie”, B, 4, 136‒145.pl_PL
dc.referencesKummerow E., 1950, Fortschritte in der Diluvialgeologie (Drift- und Inlandeistheorie – Herkunft und Verbreitung der Geschiebe), „Die Erde Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin”, 1950/51, 1, 16‒24.pl_PL
dc.referencesKummerow E., 1954, Grundfragen der Geschiebeforschung (Heimat, Transport und Verteilung der Geschiebe), „Geologie”, 3, 1, 42‒54.pl_PL
dc.referencesKummerow E., 1956, Heimat, Transport und Verbreitung unserer nordischen Diluvialgeschiebe, „Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der Deutschen Wissenschaft und Technik”, 30, 4, 97‒103.pl_PL
dc.referencesLaberg J.S., Andreassen K., Vorren T.O., 2012, The late Cenozoic erosion of the south-western Barents Sea shelf revisited, „Geological Society of America Bulletin”, 124, 1/2, 77‒88.pl_PL
dc.referencesLadwig H., 1938, Geschiebezählungen als Forschungsmittel zur Diluvial-stratigraphie und Tektonik Ostpommerns, „Abhandlungen aus dem geologisch-paläeontologischen Institut Greifswald”, 19, 1‒45.pl_PL
dc.referencesLagally M., 1932, Zur Thermodynamic der Gletscher, „Zeitschrift für Gletscherkunde”, 20, 199‒214.pl_PL
dc.referencesLagerbäck R., 1988, Periglacial phenomena in the wooded areas of Northern Sweden – relicts from the Tarendd Interstadial, „Boreas”, 17, 487‒499.pl_PL
dc.referencesLaitakari I., 1989, How the glacial erratics were broken loose from the bedrock? [w:] M. Perttunen (red.), Transport of glacial drift in Finland, „Geological Survey of Finland, Special Paper”, 7, 15‒18.pl_PL
dc.referencesLaitakari I., Aro K., 1985, The effect of jointing on glacial erosion of bedrock hills in southern Finland, „Fennia”, 163, 2, 369‒371.pl_PL
dc.referencesLambeck K., Smither S., Johnston P., 1998, Sea-level change, glacial rebound and mantle viscosity for Northern Europe, „Geophysical Journal International”, 134, 102–144.pl_PL
dc.referencesLamparski Z., 1971, Egzaracja lodowcowa w marginalnej strefie zlodowacenia środkowopolskiego, „Biuletyn Geologiczny UW”, 13, 5‒74.pl_PL
dc.referencesLamparski Z., 1992, Metody litologiczne, [w:] L. Lindner (red.), Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa, 276‒293.pl_PL
dc.referencesLangmuir D., 1997, Aqueous Environmental Geochemisty, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY, 600 s.pl_PL
dc.referencesLarkin N.R., Lee J.R., Connell E.R., 2011, Possible ice-rafted erratics in late Early to early Middle Pleistocene shallow marine and coastal deposits in northeast Norfolk, UK, „Proceedings of the Geologists’ Association”, 122, 445–454.pl_PL
dc.referencesLarson G.J., Lawson D.E., Evenson E.B., Alley R.B., Knudsen Ó., Lachniet M.S., Goetz S.L., 2006, Glaciohydraulic supercooling in former ice sheets?, „Geomorphology”, 75, 20–32.pl_PL
dc.referencesLarson G.J., Lawson D.E., Evenson E.B., Knudsen Ó., Alley R.B., Phanikumar M.S., 2010, Origin of stratified basal ice in outlet glaciers of Vatnajökull and Öræfajökull, Iceland, „Boreas”, 39, 457‒470.pl_PL
dc.referencesLarson P.C., Mooers H.D., 2004, Glacial indicator dispersal processes: a conceptual model, „Boreas”, 33, 238– 249.pl_PL
dc.referencesLauri L.S., Nironen M., Rämö O.T., 2005, The Finnish Precambrian in a nutshell, [w:] O.T. Rämö, J. Halla, M. Nironen, L.S. Lauri, M.I. Kurhila, A. Käpyaho, P. Sorjonen-Ward, O. Äikäs, EUROGRANITES 2005-Proterozoic and Archean Granites and Related Rocks of the Finnish Precambrian, 14‒17.pl_PL
dc.referencesLawson D.E., 1979, Sedimentological analysis of the western terminus region of the Matanuska Glacier, Alaska, CRREL Rep., 79, 9, 122 s.pl_PL
dc.referencesLawson D.E., Strasser J.C., Evenson E.B., Alley R.B., Larson G.J., Arcone S.A., 1998, Glaciohydraulic supercooling: a freeze-on mechanism to create stratified, debris-rich basal ice. I. Field evidence, „Journal of Glaciology”, 44, 547‒561.pl_PL
dc.referencesLaymon C.A., 1992, Glacial geology of western Hudson Strait, Canada, with reference to Laurentide Ice Sheet dynamics, „Geological Society of America Bulletin”, 104, 9, 1169‒1177.pl_PL
dc.referencesLe Maitre R.W. (red.), 2004, Igneous rocks: a classification and glossary of terms, Cambridge University Press, Cambridge, 236 s.pl_PL
dc.referencesLe Maitre R.W., Bateman T., Dudek A., Keller J., Lameyre Le Bas M.J., Sabine P.A., Schmid R., Sorensen H., Streckeisen A., Wooley A.R., Zanettin B., 1989, A classification of igneous rocks and glossary of terms, Blackwell, Oxford, 193 s.pl_PL
dc.referencesLee H.A., 1965, Investigations of eskers for mineral exploration/buried valleys near Kirkland Lake, Ontario, „Geological Survey of Canada Paper”, 65‒14, 24 s.pl_PL
dc.referencesLee J.R., Busschers F.S., Sejrup H.P., 2012, Pre-Weichselian Quaternary glaciations of the British Isles, The Netherlands, Norway and adjacent marine areas south of 68°N: implications for long-term ice sheet development in northern Europe, „Quaternary Science Reviews”, 44, 213‒228.pl_PL
dc.referencesLehtovaara J.J., 1982, Palaeozoic sedimentary rocks in Finland, „Annales Academiae Scientarum Fennicae”, A. III. 133, 35 s.pl_PL
dc.referencesLevasseur D., Prichonnet G., 1995, La dispersion clastique des debris rocheux dans les esker et le till adjacent de la region de Chapais–Chibougamau (Quebec) au Wisconsinien superieur, „Géographie physique et Quaternaire”, 32, 590–602.pl_PL
dc.referencesLi Y.K., Harbor J., Stroeven A.P., Fabel D., Kleman J., Fink D., Caffee M., Elmore D., 2005, Ice sheet erosion patterns in valley systems in northern Sweden investigated using cosmogenic nuclides, „Earth Surface Processes and Landforms”, 30, 1039–1049.pl_PL
dc.referencesLindén A., 1975, Till petrographic studies in an Archaean bedrock area in southern central Sweden, „Striae”, 1, 1‒57.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1970, Glacjalne terasy marginalne lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Acta Geologica Polonica”, 20, 3, 603‒633.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1988, Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego, „Przegląd Geologiczny”, 36, 11, 637‒647.pl_PL
dc.referencesLindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa, 683 s.pl_PL
dc.referencesLindner L., 1996, Pomazowieckie osady lodowcowe i wodnolodowcowe w rejonie Białej Podlaskiej i ich wiek w świetle dyskusji nad problemem zlodowacenia warty w Polsce, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 373, 87‒96.pl_PL
dc.referencesLindner L., 2009, O trzech przyczynach przypowierzchniowego występowania osadów interglacjału mazowieckiego na południowym Podlasiu i Polesiu Lubelskim, [w:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”, Zimna Woda k. Łukowa 31 sierpnia–4 września 2009, Materiały konferencyjne, 68‒71.pl_PL
dc.referencesLindner L., Marks L., 2012, O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski, „Przegląd Geologiczny”, 60, 1, 36‒45.pl_PL
dc.referencesLindner L., Marks L., Nita M., 2013, Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective, „Quaternary International”, 292, 113‒123.pl_PL
dc.referencesLindström, E., 1988, Are roches moutonnées mainly preglacial forms?, „Geografiska Annaler”, 70A, 323–331.pl_PL
dc.referencesLinnemann U., Romer R.L., Pin C., Aleksandrowski P., Buła Z., Geisler T., Kachlik V., Krzemińska E., Mazur S., Motuza G., Murphy J.B., Nance R.D., Pisarevsky S.A., Schulz B., Ulrich J., Wiszniewska J., Żaba J., Zeh A., 2008, Precambrian, [w:] T. McCann (red.), The Geology of Central Europe. Vol. 1: Precambrian and Palaeozoic, Geological Society, London, 21‒101.pl_PL
dc.referencesLipka E., 2011, Zróżnicowanie cech petrograficznych osadów polodowcowych na Wysoczyźnie Lubuskiej, Manuskrypt pracy doktorskiej, Wydział Nauk Geologicznych i Geograficznych, Repozytorium UAM w Poznaniu, 108 s.pl_PL
dc.referencesLisicki S., 1998, Interpretacja wyników analizy petrograficznej frakcji żwirowej glin zwałowych w nawiązaniu do ich genezy, „Przegląd Geologiczny”, 46, 5, 410‒416.pl_PL
dc.referencesLisicki S., 2003, Litotypy i litostratygrafia glin lodowcowych plejstocenu dorzecza Wisły, „Prace Państwowego Instytutu Geologicznego”, 177, 1‒105.pl_PL
dc.referencesLiu G.N., Chen Y.X., Zhang Y., Fu H.R., 2009, Mineral deformation and subglacial processes on ice-bedrock interface of Hailuogou Glacier, „Chinese Science Bulletin”, 54, 18, 3318–3325.pl_PL
dc.referencesLivingstone S.J., Ó Cofaigh C., Stokes C.R., Hillenbrand C.-D., Vieli A., Jamieson S.S.R., 2012, Antarctic paleo-ice streams, „Earth-Science Reviews”, 111, 90‒128.pl_PL
dc.referencesLliboutry L., 1968, General theory of subglacial cavitation and sliding of temperate glaciers, „Journal of Glaciology”, 7, 21–58.pl_PL
dc.referencesLliboutry L., 1987, Realistic, yet simple bottom boundary conditions for glaciers and ice sheets, „Journal of Geophysical Research”, 92, B9, 9101‒9109.pl_PL
dc.referencesLliboutry L., 1994, Monolithologic erosion of hard beds by temperate glaciers, „Journal of Glaciology”, 40 (136), 433‒450.pl_PL
dc.referencesLloyd Davies M.T., Atkins C.B., van der Meer J.J.M., Barrett P.J., Hicock S.R., 2009, Evidence for cold-based glacial activity in the Allan Hills, Antarctica, „Quaternary Science Reviews”, 28, 3124–3137.pl_PL
dc.referencesLudwig A.O., 1967, Der präquartäre Untergrund der Ostsee. Teil I. Nordliche und Mittlere Ostsee, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock”, R. 16, 9/10, 1105‒1136.pl_PL
dc.referencesLundqvist J., 2004, Glacial history of Sweden, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part I: Europe, Developments in Quaternary Science 2, Amsterdam, Elsevier, 401– 412.pl_PL
dc.referencesLüthgens C., Böse M., Krbetschek M., 2010, On the age of the young morainic morphology in the area ascribed to the maximum extent of the Weichselian glaciation in north-eastern Germany, „Quaternary International”, 222, 72‒79.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1954, Alt- und mittelpleistozäne Eisrandlagen zwischen Harz und Weser, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1952, „Geologisches Jahrbuch”, 70, 43‒125.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1958, Methodische Fragen der Geschiebeforschung, „Geologisches Jahrbuch”, 75, 361‒418.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1991, Erratic boulder statistics as a stratigraphic aid. Examples from Schleswig-Holstein, „Newsletters on Stratigraphy”, 25, 2, 61‒74.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1995, Geschiebezählungen ‒ eine terminologische Richtigstellung, „Geschiebekunde aktuell”, 11, 4, 109‒112.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1997, Das geröllanalytisch-morphometrische Psammit-Psephit-Diagramm, „Leipziger Geowissenschaften”, 5, 9‒23.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 1999, Geschiebestatistische Anmerkungen zur Quartärstratigraphie des nordischen Vereisungsgebietes, „Eiszeitalter und Gegenwart”, 49, 144‒163.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 2005, Geschiebezählungen im westlichen Mecklenburg, „Archiv für Geschiebekunde”, 4, 9, 569‒608.pl_PL
dc.referencesLüttig G., 2007, Crescit – tabescit: glacies. Glaziologisch-wissenschaftsphilosophische Betrachtungen, „Archiv für Geschiebekunde”, 4, 10, 609‒642.pl_PL
dc.referencesLüttig G., Maarleveld G.C., 1961, Nordische Geschiebe in Ablagerungen Prä-Holstein in den Niederlanden (Komplex von Hattem), „Geologie en Mijnbouw”, 40, 4 (N.S. 23), 163‒174.pl_PL
dc.referencesLüttig G., Maarleveld G.C., 1962, Über altpleistozäne Kiese in der Veluwe, „Eiszeitalter und Gegenwart”, 13, 231‒237.pl_PL
dc.referencesManikowska B., 1966, Gleby młodszego plejstocenu w okolicach Łodzi, „Acta Geographica Lodziensia”, 22, 166 s.pl_PL
dc.referencesMännil R.M., 1988, Entwicklungsgeschichte des baltischen Becken im Ordovizium, „Der Geschiebesammler”, 22, 2, 65‒84.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski B., Mycielska-Dowgiałło E., 2013, Heavy-mineral analysis in Polish investigations of Quaternary deposits: a review, „Geologos”, 19, 1‒2, 5‒23.pl_PL
dc.referencesMarcussen I., 1978, Über die Verwendbarkeit von Geschieben in Grundmoränen als Hilfsmittel der Stratigraphie, „Der Geschiebesammler”, 12, 2/3, 13‒20.pl_PL
dc.referencesMarczinski R., 1968a, Zur Geschiebekunde und Stratigraphie des Saaleglazials im nördlichen Niedersachsen zwischen Unterweser und Unterelbe, „Rotenburger Schrifte”, Sonderheft 11, 132 s.pl_PL
dc.referencesMarczinski R., 1968b, Zur Häufigkeit und Verteilung von Geschieben in verschiedenen Korngroßen-Bereichen Saaleglazialer Ablagerungen Norddeutschlands, „Mitteilungen aus dem Geologischen Institut der Technischen Universität Hannover”, 8, 74‒86.pl_PL
dc.referencesMarks L., 1998, Rola egzaracji w kształtowaniu rzeźby północnej Polski, [w:] A. Kostrzewski (red.), Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej, „Zeszyty Naukowe UAM”, Seria Geografia, 58, 143‒151.pl_PL
dc.referencesMarks L., 2002, Last Glacial Maximum in Poland, „Quaternary Science Reviews”, 21, 103–110.pl_PL
dc.referencesMarks L., 2004, Quaternary research in Poland: selected achievements and prospects, „Przegląd Geologiczny”, 52, 8/2, 800‒805.pl_PL
dc.referencesMarks L., 2005, Pleistocene glacial limits in the territory of Poland, „Przegląd Geologiczny”, 53, 988–993.pl_PL
dc.referencesMarks L., 2011, Quaternary Glaciations in Poland, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard, P.D. Hughes (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. A Closer Look, Elsevier, Amsterdam, 299–303.pl_PL
dc.referencesMarks L., Pavlovskaya I., 2003, The Holsteinian Interglacial river network of mid-eastern Poland and western Belarus, „Boreas”, 32, 2, 337‒346.pl_PL
dc.referencesMartinsson A., 1965, Aspects of a Middle Cambrian thanatotope on Öland, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 87, 219‒221.pl_PL
dc.referencesMatoshko A.V., 2011, Limits of the Pleistocene Glaciations in the Ukraine: A Closer Look, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard, P.D. Hughes (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. A Closer Look, Elsevier, Amsterdam, 405–418.pl_PL
dc.referencesMcClenaghan M.B., Bobrowsky P.T., Hall G.E.M., Cook S.J. (red.), 2001, Drift Exploration in Glaciated Terrain, The Geological Society, London, 350 s.pl_PL
dc.referencesMcClenaghan M.B., Thorleifson L.H., DiLabio R.N.W., 2000, Till geochemical and indicator mineral methods in mineral exploration, „Ore Geology Reviews”, 16, 145–166.pl_PL
dc.referencesMcKillup S., Darby Dyar M., 2010, Geostatistics Explained. An Introductory Guide for Earth Scientists, Cambridge University Press, 396 s.pl_PL
dc.referencesMeier M.F., Post A., 1969, What are glacier surges?, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 6, 807–817.pl_PL
dc.referencesMende F., 1926, Typengesteine kristalliner Diluvialgeschiebe aus Südfinnland und Åland ‒ II. Teil: Außerhalb der Rapakiwi- und Uralitporphyritgebiete anstehende Typengesteine, „Zeitschrift für Geschiebeforschung”, 2, 1, 1‒22.pl_PL
dc.referencesMenzies J., 1990, Brecciated diamictons from Mohawk Bay, S. Ontario, Canada, „Sedimentology”, 37, 481‒493.pl_PL
dc.referencesMenzies J., 2002, Ice flow and hydrology, [w:] J. Menzies (red.), Modern and Past Glacial Environments, Butterworth-Heinemann, Oxford, 79‒130.pl_PL
dc.referencesMenzies J., Shilts W.W., 2002, Subglacial environments, [w:] J. Menzies (red.), Modern and Past Glacial Environments, Butterworth-Heinemann, Oxford, 183–278.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1970, Zur Geschiebe-Führung des Ostfriesisch-Oldenburgischen Geestrückens, „Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Verein Bremen”, 37, 3/2, 227‒246.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1983, Indicator pebbles and stone count methods, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial Deposits in North- -West Europe, Rotterdam, Balkema, 275–287.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1985, Zur Methodik und über den Wert von Geschiebezählungen, „Der Geschiebesammler”, 19, 2/3, 75‒83.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1987, Über seltene „jungvulkanische“ Geschiebe aus dem nördlichen Niedersachsen und ihre möglichen Beziehungen zu skandinavischen Meteoritenkratern, „Der Geschiebesammler”, 20, 4, 125‒145.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1991, Zur Entstehung der westlichen Ostsee, „Geologisches Jahrbuch”, A, 127, 429‒446.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 1998, Zur Geschiebegemeinschaft des Sadewitzer Kalkes, „Der Geschiebesammler”, 31, 4, 167‒175.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., 2000, Geschiebekundlich-stratigraphische Untersuchungen im Hannoverschen Wendland (Niedersachsen), „Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge”, 7, 115‒125.pl_PL
dc.referencesMeyer K.-D., Lüttig G., 2007, Was verstehen wir unter einem „Leitgeschiebe”?, „Geschiebekunde aktuell”, 23, 4, 106‒121.pl_PL
dc.referencesMeyer M.C., Austin P., Tropper P., 2013, Quantitative evaluation of mineral grains using automated SEM-EDS analysis and its application potential in optically stimulated luminescence dating, „Radiation Measurements”, 58, 1‒11.pl_PL
dc.referencesMilthers K., 1942, Ledeblokke og Landskabsformer i Danmark, „Danmarks Geologiske Undersøgelse”, II række, 69, 1‒137.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1909, Scandinavian indicator-boulders in the Quaternary deposits. Extension and distribution, „Danmarks Geologiske Undersøgelse”, (2. Række), 23, 1‒153.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1933, Leitgeschiebe auf Gotland und Gotska Sandön sowie die Heimat der Ostseeporphyre, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 55, 1, 19‒28.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1934, Die Verteilung skandinavischer Leitgeschiebe im Quartär von Westdeutschland, „Abhandlungen der preußischen geologischen Landesanstalt”, N.F., 156, 74 s.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1936, Eine Geschiebegrenze in Ostdeutschland und Polen und ihre Beziehungen zu den Vereisungen, „Jahrbuch der preußischen geologischen Landesanstalt”, 56, 248‒263.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1939, Beiträge skandinavischer Leitgeschiebe für die Bestimmung der Vereisungsgrenzen, „Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft”, 91, 261‒272.pl_PL
dc.referencesMilthers V., 1950, Die Gliederung und Verbreitung der skandinavischen Vereisungen in Nordwesteuropa, „Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar”, 72, 3, 257‒268.pl_PL
dc.referencesMilthers V., Milthers K., 1938, Die Verteilung einiger wichtiger skandinavischer Leitgeschiebe in einem Teile Polens, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 5, 1‒26.pl_PL
dc.referencesMizerski W., 1980, Jurajskie kry lodowcowe w okolicach Łukowa, „Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych”, 51, 397, 412.pl_PL
dc.referencesMizerski W., 2009, Stanowisko Łapiguz. Jurajskie kry lodowcowe w okolicach Łukowa, [w:] M. Żarski, S. Lisicki (red.), XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu”, Zimna Woda k. Łukowa 31 sierpnia–4 września 2009, Materiały konferencyjne, 150‒151.pl_PL
dc.referencesMojski J.E. (red.), 1995, Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku 1:500 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Sopot‒Warszawa.pl_PL
dc.referencesMojski J.E., 2005, Ziemie polskie w czwartorzędzie: Zarys morfogenezy, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 404 s.pl_PL
dc.referencesMolewski P., 1999, Rynna Gopła – problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego, „Studia Societatis Scientiarum Torunensis”, C 10, 6, 172 s.pl_PL
dc.referencesMolewski P., 2007, Neotektoniczne i glacjodynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej, Wyd. UMK, Toruń, 140 s.pl_PL
dc.referencesMoon T., Joughin I., Smith B., Howat I., 2012, 21st-Century Evolution of Greenland Outlet Glacier Velocities, „Science”, 336, 576‒578.pl_PL
dc.referencesMorland L.W., Boulton G.S., 1975, Stress in an elastic hump: the effects of glacier flow over elastic bedrock, „Proceedings of the Royal Society London”, A, 344, 157‒173.pl_PL
dc.referencesMorse J.W., Arvidson R.S., 2002, The dissolution kinetics of major sedimentary carbonate minerals, „Earth- -Science Reviews”, 58, 51–84.pl_PL
dc.referencesMünnich G., 1936, Quantitative Geschiebeprofile aus Dänemark und Nordostdeutschland mit besonderer Berücksichtigung Vorpommerns, „Abhandlungen aus dem geologisch-paläontologischen Institut Universität Greifswald”, 15, 1‒52.pl_PL
dc.referencesMunyikwa T., 2014, Luminescence Chronology, [w:] N.-A. Morner (red.), Geochronology: Methods and Case Studies, 31‒71.pl_PL
dc.referencesMurray T., 1997, Assessing the paradigm shift: deformable glacier beds, „Quaternary Science Reviews”, 16, 995–1016.pl_PL
dc.referencesMurton J.B., French H.M., 1994, Cryostructures in permafrost, Tuktoyaktuk Coastlands, Western Arctic Canada, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 31, 737–747.pl_PL
dc.referencesMurton J.B., Whiteman C.A., Waller R.I., Pollard W.H., Clark I.D., Dallimore S.R., 2005, Basal ice facies and supraglacial melt-out till of the Laurentide Ice Sheet, Tuktoyaktuk Coastlands, western Arctic Canada, „Quaternary Science Reviews”, 24, 681–708.pl_PL
dc.referencesNarloch W., Piotrowski J.A., Wysota W., Larsen N.K., Menzies J., 2012, The signature of strain magnitude in tills associated with the Vistula Ice Stream of the Scandinavian Ice Sheet, central Poland, „Quaternary Science Reviews”, 57, 105‒120.pl_PL
dc.referencesNarloch W., Wysota W., Piotrowski J.A., 2013, Sedimentological record of subglacial conditions and ice sheet dynamics of the Vistula Ice Stream (north-central Poland) during the Last Glaciation, „Sedimentary Geology”, 293, 30–44.pl_PL
dc.referencesNechay W., 1927a, O prądach w lądolodzie, II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce, Sekcja II Geomorfologja i Geologja, Warszawa–Kraków, 3 strony nienumerowane.pl_PL
dc.referencesNechay W., 1927b, Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej, „Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego”, 4, 1‒2, 61‒144.pl_PL
dc.referencesNenonen K., 1995, Pleistocene stratigraphy of Southern Finland, [w:] J. Ehlers, S. Kozarski, P. Gibbard (red.), Glacial deposits of North-East Europe, A.A. Balkema, Rotterdam–Brookfield, 11‒28.pl_PL
dc.referencesNesje A., Dahl S.O., Valen V., Øvstedal J., 1992, Quaternary erosion in the Sognefjord drainage basin, western Norway, „Geomorphology”, 5, 511–520.pl_PL
dc.referencesNielsen A.T., Schovsbo N.H., 2007, Cambrian to basal Ordovician lithostratigraphy in southern Scandinavia, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 53, 47–92.pl_PL
dc.referencesNiewiarowski W., 1995, Diagnostic features of subglacial channel of glacial and glaciofluvial origin exampled by channels of the Chełmno-Dobrzyń and the eastern Gniezno Lakelands, „Quaestiones Geographicae”, Sp. Iss., 4, 225‒231.pl_PL
dc.referencesNobles L.H., Weertman J., 1971, Influence of irregularities of the bed of an ice-sheet on deposition rate of till, [w:] R.P. Goldthwait (red.), Till a Symposium, Ohio State University Press, 117‒126.pl_PL
dc.referencesNoe-Nygaard A., 1975, Erratics of the Danish Maastrichtian and Danian marine limestones, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 24, 75‒81.pl_PL
dc.referencesNoormets R., Flodén T., 2002, Glacial deposits and ice-sheet dynamics in the north-central Baltic Sea during the last deglaciation, „Boreas”, 31, 362–377.pl_PL
dc.referencesNunberg J., 1971, Próba zastosowania metod statystycznych do badań zespołu głazów fennoskandyjskich występujących w utworach glacjalnych północno-wschodniej Polski, „Studia Geologica Polonica”, 37, 1‒103.pl_PL
dc.referencesNunberg J., 1979, Erratics selection index as a value determining the origin of marginal forms and glacial sediments, „Quaternary Studies in Poland”, 1, 65‒69.pl_PL
dc.referencesNygård A., Sejrup H.P., Haflidason H., Lekens W.A.H., Clark C.D., Bigg G.R., 2007, Extreme sediment and ice discharge from marine-based ice streams: new evidence from the North Sea, „Geology”, 35, 395–398.pl_PL
dc.referencesÓ Cofaigh C., Dowdeswell J.A., Evans J., Larter R.D., 2008, Geological constraints on Antarctic palaeo-ice stream retreat, „Earth Surface Processes and Landforms”, 33, 513–525.pl_PL
dc.referencesÓ Cofaigh C., Evans D.J.A., Smith I.R., 2010, Large-scale reorganization and sedimentation of terrestrial ice streams during late Wisconsinan Laurentide Ice Sheet deglaciation, „Geological Society of America Bulletin”, 122, 743–756.pl_PL
dc.referencesÓ Cofaigh C., Taylor J., Dowdeswell J.A., Pudsey C.J., 2003, Palaeo-ice streams, trough-mouth fans and high latitude continental slope sedimentation, „Boreas”, 32, 37‒55.pl_PL
dc.referencesObst K., 2001, Kullaite und ihre Bedeutung als Leitgeschiebe, „Geschiebekunde aktuell”, 17, 2/3 [Festschrift 65 Jahre Deutsches Archiv für Geschiebeforschung], 75‒84.pl_PL
dc.referencesOftedahl C., 1981, Norges geologi, Tapir, Trondheim, 169 s.pl_PL
dc.referencesOlszewski A., 1974, Jednostki litofacjalne glin subglacjalnych nad dolną Wisłą w świetle analizy ich makrotekstur i makrostruktur, „Studia Societatis Scientiarum Torunensis”, sec. C, 8, 2, 1‒145.pl_PL
dc.referencesOlvmo M., Johansson M., 2002, The significance of rock structure, lithology and pre-glacial deep weathering for the shape of intermediate-scale glacial erosional landforms, „Earth Surface Processes and Landforms”, 27, 251–268.pl_PL
dc.referencesOlvmo M., Lidmar-Bergström K., Lindberg G., 1999, The glacial impact on an exhumed sub-Mesozoic etch surface in southwestern Sweden, „Annals of Glaciology”, 28, 153–160.pl_PL
dc.referencesOrłowski A., 2008, Poligenetyczne obniżenia podczwartorzędowe i porwaki w osadach plejstoceńskich między Wieprzą a Łupawą, „Landform Analysis”, 7, 119–129.pl_PL
dc.referencesOstaficzuk S., 2001, Podziemne magazynowanie energii cieplnej, Technika Poszukiwań Geologicznych, „Geosynoptyka i Geotermia”, 40, 5, 89‒94.pl_PL
dc.referencesOttesen D., Rise L., Knies J., Olsen L., Henriksen S., 2005, The Vestfjorden-Trænadjupet palaeo-ice stream drainage system, mid-Norwegian continental shelf, „Marine Geology”, 218, 175‒189.pl_PL
dc.referencesOttesen D., Stokes C.R., Rise L., Olsen L., 2008, Ice-sheet dynamics and ice streaming along the coastal parts of northern Norway, „Quaternary Science Reviews”, 27, 922–940.pl_PL
dc.referencesOvereem I., Bishop C., Weltje G.J., Kroonenberg S.B., 2001, The Late Cenozoic Eridanos delta system in the southern North Sea basin Basin: a climate signal in sediment supply?, „Basin Research”, 13, 293‒312.pl_PL
dc.referencesOverweel C.J., 1977, Distribution and transport of Fennoscandinavian indicators, „Scripta Geologica”, 43, 1‒117.pl_PL
dc.referencesParent M., Paradis S.J., Boisvert W., 1995, Ice-flow patterns and glacial transport in the eastern Hudson Bay region: implications for the Late Quaternary dynamics of the Laurentide Ice Sheet, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 32, 12, 2057–2070.pl_PL
dc.referencesParent M., Paradis S.J., Doiron A., 1996, Palimpsest glacial dispersal trains and their significance for drift prospecting, „Journal of Geochemical Exploration”, 56, 123–140.pl_PL
dc.referencesPaterson W.S.B., 1981, The physics of glaciers, Pergamon Press, Oxford, 380 s.pl_PL
dc.referencesPaterson W.S.B., 1994, The Physics of Glaciers, 3rd Edition, Pergamon Press, Oxford, 480 s.pl_PL
dc.referencesPatterson C.J., 1997, Southern Laurentide ice lobes were created by ice streams: Des Moines Lobe in Minnesota, USA, „Sedimentary Geology”, 111, 249–261.pl_PL
dc.referencesPatterson C.J., 1998, Laurentide glacial landscapes: the role of ice streams, „Geology”, 26, 643‒646.pl_PL
dc.referencesPattyn F., 2003, A new three-dimensional higher-order thermomechanical ice sheet model: basic sensitivity, ice stream development, and ice flow across subglacial lakes, „Journal of Geophysical Research-Solid Earth”, 108, 2382‒2396.pl_PL
dc.referencesPattyn F., 2010, Antarctic subglacial conditions inferred from a hybrid ice sheet/ice stream model, „Earth and Planetary Science Letters”, 295, 451–461.pl_PL
dc.referencesPawlak W. (red.), 1997, Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 8 + XII + 117 s.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., Greenfield H., Czubla P., 2014, ‘Steppe’ mammoth (Mammuthus trogontherii) remains in their geological and cultural context from Bełchatów (Poland): A consideration of human exploitation in the Middle Pleistocene, „Quaternary International”, 326‒327, 448‒468.pl_PL
dc.referencesPayne A.J., 1995, Limit cycles in the basal thermal regime of ice sheets, „Journal of Geophysical Research”, 100, B3, 4249–4263.pl_PL
dc.referencesPayne A.J., Baldwin D.J., 1999, Thermomechanical modeling of the Scandinavian ice sheet: implications for ice- -stream formation, „Annals of Glaciology”, 28, 83‒89.pl_PL
dc.referencesPayne A.J., Vieli A., Shepherd A.P., Wingham D.J., Rignot E., 2004, Recent dramatic thinning of largest West- -Antarctic ice stream triggered by oceans, „Geophysical Research Letters”, 31, L23401.pl_PL
dc.referencesPeltoniemi H., 1985, Till lithology and glacial transport in Kuhmo, eastern Finland, „Boreas”, 14, 67‒74.pl_PL
dc.referencesPertunnen M., 1977, The lithologic relation between till and bedrock in the region of Hämeenlinna, southern Finland, „Geological Survey of Finland Bulletin”, 291, 68 s.pl_PL
dc.referencesPertunnen M., 1989, Transportation of garnets in glaciofluvial deposits in southeastern Finland, [w:] R.N.W. DiLabio, W.B. Coker (red.), Drift Prospecting, „Geological Survey of Canada Paper”, 89‒20, 13–20.pl_PL
dc.referencesPetersen G., 1924, Die Schollen der norddeutschen Moränen in ihrer Bedeutung für die diluvialen Krustenbewegungen, „Fortschritte der Geologie und Palaeontologie”, 9, 179‒274.pl_PL
dc.referencesPetersen H.I., Nielsen L.H., Bidstrup T., Thomsen E., 2003, Burial depth and post-Early Cretaceous uplift of Lower-Middle Jurassic strata in the Fennoscandian Border Zone based on organic maturity, [w:] J.R. Ineson, F. Surlyk (red.), The Jurassic of Denmark and Greenland, „Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin”, 1, 611‒630.pl_PL
dc.referencesPhemister J., 1926, The distribution of Scandinavian Boulders in Britain, „The Geological Magazine”, 63, 10, 433‒454.pl_PL
dc.referencesPidek I.A., Zieliński T., Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2013, Unique features of interglacial deposits (MIS 11, E-Poland); comparison of palaeobotanical and geological data, [w:] R. Rocha, J. Pais, J.C. Kullberg, L. Castro, P. Caetano, P. Legoinha (red.), STRATI 2013 1st International Congress on Stratigraphy „On the cutting edge of stratigraphy”, Lisboa 1‒7 July 2013 (abstracts of the Congress held in Portugal), „Ciências da Terra”, Vol. Esp. VII, 93‒93.pl_PL
dc.referencesPidek I.A., Zielinski T., Terpilowski S., Czubla P., Hrynowiecka A., Kusiak J., Godlewska A., Zielinski P., Małek M., 2014, Unique Features of Interglacial Deposits (MIS 11, E Poland): Comparison of Palaeobotanical and Geological Data, [w:] R. Rocha, J. Pais, J.C. Kullberg, S. Finney (red.), STRATI 2013 First International Congress on Stratigraphy. At the cutting edge of Stratigraphy, Springer, 569‒572.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J.A., Mickelson D.M., Tulaczyk S., Krzyszkowski D., Junge F.W., 2001, Were deforming subglacial beds beneath past ice sheets really widespread?, „Quaternary International”, 86, 139–150.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J.A., Mickelson D.M., Tulaczyk S., Krzyszkowski D., Junge F.W., 2002, Reply to the comments by G.S. Boulton, K.E. Dobbie, S. Zatsepin on: Deforming soft beds under ice sheets: how extensive were they?, „Quaternary International”, 97–98, 173–177.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J.A., Larsen N.K., Junge F.W., 2004, Reflections on soft subglacial beds as a mosaic of deforming and stable spots, „Quaternary Science Reviews”, 23, 993–1000.pl_PL
dc.referencesPlouffe A., Anderson R.G., Gruenwald W.,Davis W.J., Bednarski J.M., Paulen R.C., Fisher T. 2011, Integrating ice-flow history, geochronology, geology, and geophysics to trace mineralized glacial erratics to their bedrock source: An example from south-central British Columbia, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 48, 6, 1113‒1129.pl_PL
dc.referencesPollard D., DeConto R.M., Nyblade A.A., 2005, Sensitivity of Cenozoic Antarctic ice sheet variations to geothermal heat flux, „Global and Planetary Change”, 49, 63–74.pl_PL
dc.referencesPólya G., 1920, Über den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das Momentenproblem, „Mathematische Zeitschrift”, 8, 171–181.pl_PL
dc.referencesPostelmann A., 1936, Der „Hindenburgstein” für das Reichsehrenmal in Tannenberg, „Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie”, 12, 1, 1‒32.pl_PL
dc.referencesPrest V.K., Donaldson J.A., Mooers H.D., 2000, The omar story: the role of omars in assessing glacial history of west-central North America, „Géographie physique et Quaternaire”, 54, 3, 257–270.pl_PL
dc.referencesPrest V.K., Nielsen E., 1985, The Laurentine ice sheet and long-distance transport, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto (red.), INQUA Till Symposium, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 3, 91‒101.pl_PL
dc.referencesPulkkinen E., 1996, Sallan kartta-alueen kallioperä (in Finnish), summary: Results of the regional geochemical survey of till in the Salla area, eastern Finnish Lapland, Geological Survey of Finland, Explanary notes to geochemical maps, Sheet 46, 43 s.pl_PL
dc.referencesPunkari M., 1984, The relations between glacial dynamics and tills in the eastern part of the Baltic Shield, „Striae”, 20, 49–54.pl_PL
dc.referencesPunkari M., 1993, Modelling of the dynamics of the Scandinavian ice sheet using remote sensing and GIS methods, [w:] J.S. Aber (red.), Glaciotectonics and Mapping Glacial Deposits, Proceedings of the INQUA Commission on Formation and Properties of Glacial Deposits, Regina, Canadian Plains Research Center, 232–250.pl_PL
dc.referencesPunkari M., 1997, Glacial and glaciofluvial deposits in the interlobate areas of the Scandinavian ice sheet, „Quaternary Science Reviews”, 16, 7, 741‒753.pl_PL
dc.referencesPuranen R., 1990, Modelling of glacial transport of tills, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto (red.), Glacial Indicator Tracing, Rotterdam, A.A. Balkema, 15–34.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., 2010, Główne przezroczyste minerały ciężkie w osadach czwartorzędowych Polski, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 438, 99–105.pl_PL
dc.referencesRacinowski R., Rzechowski J., 1969, Minerały ciężkie w glinach zwałowych Polski środkowej, „Kwartalnik Geologiczny”, 13, 479‒490.pl_PL
dc.referencesRappol M., 1987, Saalian till in The Netherlands: A review, [w:] J.J.M. van der Meer (red.), Tills and Glaciotectonics, A.A. Balkema, Rottedam, 3‒21.pl_PL
dc.referencesRasmussen E.S., Heilmann-Clausen C., Waagstein R., Eidvin T., 2008, The Tertiary of Norden, „Episodes”, 31, 1, 66‒72.pl_PL
dc.referencesRastas J., Seppälä M., 1981, Rock jointing and abrasion forms on roches moutonnées, SW Finland, „Annals of Glaciology”, 2, 159–163.pl_PL
dc.referencesRatajczak M., 2007, Geologia i geneza piasków, żwirów i glin lodowcowych – fizyczne warunki sedymentacji w rzekach lodowcowych, w spływach mas oraz pod lodem lodowcowym (stanowisko Dębówko Nowe), [w:] L. Kasprzak (red.), Strefy glacimarginalnej Wielkopolski – zapis sedymentacyjny i ekspresja morfologiczna, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 113‒118.pl_PL
dc.referencesRauhaniemi T., Huhta P., Salonen V.-P., 1999, Map of glacial flow indicators in Finland, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 27, 55‒59.pl_PL
dc.referencesRaukas A., 1971, Dno vostočnoj časti Finskogo zaliva i ostrov Suursaari (Gogland), [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 35‒37.pl_PL
dc.referencesRaukas A., 1995, Estonia ‒ a land of big boulders and rafts, „Quaestiones Geographicae”, SI 4, 247‒253.pl_PL
dc.referencesRaukas A., Teedumäe A. (red.), 1997, Geology and Mineral Resources of Estonia, Estonian Academy Publishers, Tallinn, 436 s.pl_PL
dc.referencesRdzany Z., 1997, Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 73, 1‒146.pl_PL
dc.referencesRdzany Z., 2004, Formy marginalne lobu Rawki miedzy Inowłodzem a Nowym Miastem nad Pilicą na tle poglądów na zasięg lądolodu zlodowacenia warty, [w:] M. Harasimiuk, S. Terpiłowski (red.), Zlodowacenie warty w Polsce, UMCS, Lublin, 87‒102.pl_PL
dc.referencesRdzany Z., 2009, Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 310 s.pl_PL
dc.referencesRea B.R., 1994, Joint control in the formation of rock steps in the subglacial environment, [w:] D.A. Robinson, R.B.G. Williams (red.), Rock Weathering and Landform Evolution, John Wiley, London, 473–486.pl_PL
dc.referencesReading H.G., 1996, Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, Blackwell Science, Oxford, 688 s.pl_PL
dc.referencesReinardy B.T.I., Larter R.D., Hillenbrand C.-D., Murray T., Hiemstra J.F., Booth A.D., 2011, Streaming flow of an Antarctic Peninsula palaeo-ice stream, both by basal sliding and deformation of substrate, „Journal of Glaciology”, 57 (204), 596–608.pl_PL
dc.referencesReinhard H., 1967, Geschiebeverfrachtung durch Eisschollen, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz- -Arnt-Universität Greifswald”, Math. Naturw. R., 16, 209‒220.pl_PL
dc.referencesRetzlaff R., Bentley C.R., 1993, Timing of stagnation of Ice Stream C, West Antarctica, from short pulse radar studies of buried surface crevasses, „Journal of Glaciology”, 39 (133), 553–561.pl_PL
dc.referencesRichter K., 1933, Gefüge und Zusammensetzung des Norddeutschen Jungmoränengebietes, „Abhandlungen aus dem geologisch-palaeontologischen Institut Greifswald”, 11, 1‒63.pl_PL
dc.referencesRichter K., 1937, Die Eiszeit in Norddeutschland, Gebrüder Borntraeger, Berlin, 179 s.pl_PL
dc.referencesRichter K., 1958, Geschiebegrenzen und Eisrandlagen in Niedersachsen, „Geologisches Jahrbuch”, 76, 223‒234.pl_PL
dc.referencesRignot E., 2008, Changes in West Antarctic ice stream dynamics observed with ALOS PALSAR data, „Geophysical Research Letters”, 35, L12505.pl_PL
dc.referencesRignot E., Kanagaratnam P., 2006, Changes in the Velocity Structure of the Greenland Ice Sheet, „Science”, 311, 986‒990.pl_PL
dc.referencesRignot E., Mouginot J., Scheuchl B., 2011, Ice Flow of the Antarctic Ice Sheet, „Science”, 333, 1427‒1430.pl_PL
dc.referencesRingberg B., Holland B., Miller U., 1984, Till stratigraphy and provenance of the glacial chalk rafts at Kvarnby and Ängdala, southern Sweden, „Striae”, 20, 79‒90.pl_PL
dc.referencesRoberts D.H., Dackombe R.V., Thomas G.S.P., 2007, Palaeo-ice streaming in the central sector of the Bri- sh Irish Ice Sheet during the Last Glacial Maximum: evidence from the northern Irish Sea Basin, „Boreas”, 36, 115‒129.pl_PL
dc.referencesRoberts M.J., Tweed F.S., Russell A.J., Knudsen Ó., Lawson D.E., Larson G.J., Evenson E.B., Björnsson H., 2002, Glaciohydraulic supercooling in Iceland, „Geology”, 30, 439–442.pl_PL
dc.referencesRobin G. de Q., 1976, Is the basal ice of a temperate glacier at the pressure melting point?, „Journal of Glaciology”, 16 (74), 183‒196.pl_PL
dc.referencesRohde A., 2007, Fossilien sammeln an der Ostseeküste; Trilobiten, Seeigel, Donnerkeile und Co. Fossilführende Gesteine des südwestlichen Ostseeraumes, Wachholz Verlag, Neumünster, 224 s.pl_PL
dc.referencesRohde A., 2008, Auf Fossiliensuche an der Ostsee; Gesteine – Fossilien – Fundmöglichkeiten, Wachholtz Verlag, Neumünster, 272 s.pl_PL
dc.referencesRonnert L., Mickelson D.M., 1992, High porosity of basal till at Burroughs glacier, southeastern Alaska, „Geology”, 20, 849–852.pl_PL
dc.referencesRoss M., Campbell J.E., Parent M., Adams R.S., 2009, Palaeo-ice streams and the subglacial landscape mosaic of the North American mid-continental prairies, „Boreas”, 38, 421–439.pl_PL
dc.referencesRoss S.M., 2009, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists (4th ed.), Elsevier Academic Press, 664 s.pl_PL
dc.referencesRötlisberger H., 1968, Erosive processes which are likely to accentuate or reduce the bottom relief at valley glaciers, IASH Pub., 79 (General Assembly of Bern 1967 ‒ Snow and lce), 87‒97.pl_PL
dc.referencesRötlisberger H., Iken A., 1981, Plucking as an effect of water-pressure variations at the glacier bed, „Annals of Glaciology”, 2, 56‒62.pl_PL
dc.referencesRóżycki S.Z., 1965, Die stratigraphische Stellung des Warthe-Stadiums in Polen, „Eiszeitalter und Gegenwart”, 16, 189‒201.pl_PL
dc.referencesRóżycki S.Z., 1967, Plejstocen Polski Środkowej, PWN, Warszawa, 251 s.pl_PL
dc.referencesRóżycki S.Z., 1972, Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, PWN, Warszawa, 316 s.pl_PL
dc.referencesRudberg S., 1973, Glacial erosion forms of medium size – a discussion based on four Swedish case studies, „Zeitschrift für Geomorphologie”, Suppl. Bd., 17, 33–48.pl_PL
dc.referencesRudberg S., 1978, Der Einfluss der Vereisungen auf die Gestaltung des heutigen Reliefs von Skandinavien, „Schriftenreihe geologische Wissenschaften”, 9, 257‒289.pl_PL
dc.referencesRudnicka J., 1969, Statisticzeskij metod issledovanija sostava i rasprostranienija fiennokandinavskich eraticzeskich vałunov w lednikovych otłożenijach, „Zeszyty Naukowe UAM”, Seria Geografia, 8, 177‒185.pl_PL
dc.referencesRudolph F., 2008a, Strandsteine; Sammeln und Bestimmen von Steinen an der Ostseeküste (8. Wyd.), Wachholz Verlag, Neumünster, 160 s.pl_PL
dc.referencesRudolph F., 2008b, Noch mehr Strandsteine; Sammeln und Bestimmen von Steinen an der Nord- und Ostseeküste und im Binnenland, Wachholz Verlag, Neumünster, 224 s.pl_PL
dc.referencesRundle J.B., Jackson D.D., 1977, Numerical simulation of earthquake sequences, „Bulletin of the Seismological Society of America”, 67, 5, 1363‒1377.pl_PL
dc.referencesRuszczyńska-Szenajch H., 1976, Glacitektoniczne depresje i kry lodowcowe na tle budowy geologicznej SW- -Mazowsza i S-Podlasia, „Studia Geologica Polonica”, 50, 7‒92.pl_PL
dc.referencesRuszczyńska-Szenajch H., 1987, The origin of glacial rafts: detachment, transport, deposition, „Boreas”, 16, 101‒112.pl_PL
dc.referencesRutkowski J., 2007, Petrografia żwirów – możliwości badawcze i podstawy interpretacji wyników, [w:] E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (red.), Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, 45‒74.pl_PL
dc.referencesRyka W., Maliszewska A., 1991, Słownik petrograficzny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 416 s.pl_PL
dc.referencesRzechowski J., 1971, Granulometryczno-petrograficzne właściwości glin zwałowych w dorzeczu środkowej Widawki, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 254 (Z badań czwartorzędu w Polsce, 13), 111‒156.pl_PL
dc.referencesSaarnisto M., 1990, An outline of glacial indicator tracing, [w:] R. Kujansuu, M. Saarnisto (red.), Glacial Indicator Tracing, A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield, 1‒13.pl_PL
dc.referencesSaarnisto M., Salonen V.-P., 1995, Glacial history of Finland, [w:] J. Ehlers, S. Kozarski, P. Gibbard (red.), Glacial deposits of North-East Europe, A.A. Balkema, Rotterdam/Brookfield, 3‒10.pl_PL
dc.referencesSalonen V.-P., 1986, Glacial transport distance distributions of surface boulders in Finland, „Geological Survey of Finland Bulletin”, 338, 1‒57.pl_PL
dc.referencesSalonen V.-P., 1987, Observations on boulders transport in Finland, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 3, 103‒110.pl_PL
dc.referencesSalonen V.-P., 1991, Glacial dispersal of Jotnian sandstone fragments in southwestern Finland, „Geological Survey of Finland Special Paper”, 12, 127‒130.pl_PL
dc.referencesSaltzman B., 2002, Dynamical Paleoclimatology: Generalized Theory of Global Climate Change, Academic Press, 354 s.pl_PL
dc.referencesSamyn D., Svensson A., Fitzsimons S.J., Lorrain R.D., 2005, Ice crystal properties of amber ice and strain enhancement at the base of cold Antarctic glaciers, „Annals of Glaciology”, 40, 185–190.pl_PL
dc.referencesSauer E.K., 1978, The engineering significance of glacier ice-thrusting, „Canadian Geotechnical Journal”, 15, 457–472.pl_PL
dc.referencesSauramo M., 1924, Tracing of Glacial Boulders and its Application in Prospecting, „Bulletin de la Commission géologique de Finlande”, 67, 1‒37.pl_PL
dc.referencesSaussure H.-B. de, 1779‒1796, Voyages dans les Alpes (in 4 Vol.), Neuchâtel/Genève (Fauche-Borel).pl_PL
dc.referencesSaussure H.-B. de, 1786, Voyages dans les Alpes précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève, Tome second, 641s., Neuchâtel (Fauche-Borel).pl_PL
dc.referencesSawicki L. (red.), 1995, Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec (bez utworów czwartorzędowych) 1 : 100 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki L. (red.), 1997a, Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec 1 : 100 000; Podstawy litostratygraficzne i kodyfikacja wydzieleń, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 181 s.pl_PL
dc.referencesSawicki L., 1997b, Utwory starsze od czwartorzędu, [w:] W. Pawlak (red.), Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 13‒14.pl_PL
dc.referencesSchallreuter R., 1997, Sedimentärgeschiebe als Leitgeschiebe, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 3, 146.pl_PL
dc.referencesSchallreuter R., 1998, Klastenforschung unter besonderer Berücksichtigung der Geschiebeforschung, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 5, 265‒322.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1958, Erosie en transport van gesteenten door gletschers en landijs, „Grondboor en Hamer”, 4, 6/7, 129‒142.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1980/1981, Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande, „Der Geschiebesammler”, 13, 163‒178; 14, 33‒40, 91‒118, 147‒198; 15, 73‒90, 137‒157, 181‒187.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1980, Over enkele Noord-Nederlandse zwerfsteen-gezelschappen, „Grondboor en Hamer”, 2, 51‒64.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1981, Results of counts of Fennoscandinavian erratics in The Netherlands, „Mededelingen Rijks Geologische Dienst”, 34‒3, 10‒14.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., 1986, Einige Bemerkungen zu K.D. Meyers: „Zur Methodik und über den Wert von Geschiebezählungen”, „Der Geschiebesammler”, 19, 4, 151‒156.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., Zandstra J.G., 1983, Indicator pebble counts in The Netherlands, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial deposits in North-West Europe, Balkema, Rotterdam, 357‒360.pl_PL
dc.referencesSchuddebeurs A.P., Zwenger W.H., 1992, Trebuser zandsteen, „Grondboor en Hamer”, 4/5/6, 106‒118.pl_PL
dc.referencesSchulz W., 1973, Rhombenporphyr-Geschiebe und deren östliche Verbreitungsgrenze im nordeuropäischen Vereisungsgebiet, „Zeitschrift für Geologische Wissenschaften”, 9, 1, 1141‒1154.pl_PL
dc.referencesSchulz W., 1996, Zur Bedeutung der Korngröße bei Geschiebezählungen, „Der Geschiebesammler” 29, 3, 91‒ 102.pl_PL
dc.referencesSchulz W., 1999, Der baltische Bernstein in quartären Sedimenten, eine Übersicht über die Vorkommen, die größten Funde und die Bernstein-Museen, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 7, 459‒478.pl_PL
dc.referencesSchulz W., 2003, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler, cw Verlagsgruppe, Schwerin, 508 s.pl_PL
dc.referencesSederholm J.J., 1911, Sur la géologie quaternaire et la géomorphologie de la Fennoscandia, „Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”, 30, 66 s. (to samo powtórzone w: „Fennia, Societas Geographica Fenniae”, 30, 5, 66 s.).pl_PL
dc.referencesSharp M., 1988, Surging glaciers: geomorphic effects, „Progress Physical Geography”, 12, 4, 533‒559.pl_PL
dc.referencesSharp M., Jouzel J., Hubbard B., Lawson W., 1994, The character, structure and origin of the basal ice layer af a surge-type glacier, „Journal of Glaciology”, 40 (135), 327‒340.pl_PL
dc.referencesSharpe D.R., 1988, Late glacial landforms of Wollaston Peninsula, Victoria Island, Northwest Territories: Product of ice-marginal retreat, surge, and mass stagnation, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 25, 2, 262–279.pl_PL
dc.referencesSharpe D.R., Shaw J., 1989, Erosion of bedrock by subglacial meltwater, Cantley, Quebec, „Geological Society of America Bulletin”, 101, 1011‒1020.pl_PL
dc.referencesShaw J., Piper D.J. W., Fader G.B.J., King E.L., Todd B.J., Bell T., Batterson M.J., Liverman D.G.E., 2006, A conceptual model of the deglaciation of Atlantic Canada, „Quaternary Science Reviews”, 25, 2059– 2081.pl_PL
dc.referencesShilts W.W., 1973, Glacial dispersal of rocks, minerals and trace elements in Wisconsinan till, southeastern Quebec, Canada, [w:] R.F. Black, R.P. Goldwaith, H.B. Wilmann (red.), The Wisconsinan Stage, „Geological Society of America, Memoir”, 136, 189‒219.pl_PL
dc.referencesShilts W.W., 1976, Glacial till and mineral exploration, [w:] R.F. Leggett (red.), Glacial till, „Royal Society of Canada Special Publication”, 12, 205–224.pl_PL
dc.referencesShilts W.W., 1980, Flow patterns in the central North American ice sheet, „Nature”, 286, 213‒218.pl_PL
dc.referencesShilts W.W., 1982, Glacial dispersal; principles and practical applications, „Geoscience Canada”, 9, 42–47.pl_PL
dc.referencesShilts W.W., 1993, Geological Survey of Canada’s contribution to understanding the composition of glacial sediments, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 30, 333–353.pl_PL
dc.referencesShoemaker E.M., 1988, On the formulation of basal debris drag for the case of sparse debris, „Journal of Glaciology”, 34 (118), 259‒264.pl_PL
dc.referencesShreve R.L., 1984, Glacier sliding at subfreezing temperatures, „Journal of Glaciology”, 30 (106), 341‒347.pl_PL
dc.referencesShuster D.L., Cuffey K.M., Sanders J.W., Balco G., 2011, Thermochronometry Reveals Headward Propagation of Erosion in an Alpine Landscape, „Science”, 332, 84‒88.pl_PL
dc.referencesShuster D.L., Ehlers T.A., Rusmore M.E., Farley K.A., 2005, Rapid Glacial Erosion at 1.8 Ma Revealed by 4He/3He Thermochronometry, „Science”, 310, 1668‒1670.pl_PL
dc.referencesSiegert M.J., Dowdeswell J.A., 2004, Numerical reconstructions of the Eurasian Ice Sheet and climate during the Late Weichselian, „Quaternary Science Reviews”, 23, 11‒13, 1273‒1283.pl_PL
dc.referencesSiegert M.J., Welch B., Morse D., Vieli A., Blankenship D.D., Joughin I., King E.C., Leysinger Vieli G.J.-M.C., Payne A.J., Jacobel R., 2004, Ice Flow Direction Change in Interior West Antarctica, „Science”, 305, 1948‒ 1951.pl_PL
dc.referencesSiegesmund S., Ullemeyer K., Weiss T., Tschegg E., 2000, Physical weathering of marbles caused by thermal anisotropic expansion, „International Journal of Earth Science”, 89, 170‒182.pl_PL
dc.referencesSimonen A., 1960, Pre-Quaternary rocks in Finland, „Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”, 191, 1‒49, Helsinki.pl_PL
dc.referencesŠliaupa S., Hoth P., 2011, Geological Evolution and Resources of the Baltic Sea Area from the Precambrian to the Quaternary, [w:] J. Harff, S. Björck, P. Hoth (red.), The Baltic Sea Basin, Central and Eastern European Development Studies, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 13‒51.pl_PL
dc.referencesSmed P., 1993, Indicator studies: a critical review and a new data-presentation method, „Bulletin of the Geological Society of Denmark”, 40, 3‒4, 332‒344.pl_PL
dc.referencesSmed P., 1994, 2002 (2. wyd.), Steine aus dem Norden: Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland, (tłumaczył z duńskiego i opracował J. Ehlers), Gebrüder Borntraeger, Berlin–Stuttgart, 194 s.pl_PL
dc.referencesSmed P., 1997, Kommentare zu Leitgeschiebezählmethoden, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 3, 141‒145.pl_PL
dc.referencesSmed P., 2000, Über den Hesemann-Milthers-Streit und die von Hesemann verwendete Abbildungsmethode für Geschiebezählungen. Ein Kommentar zu Gerhard Schönes Artikel in Geschiebekunde aktuell 16 (2), „Geschiebekunde aktuell”, 16, 4, 127‒131.pl_PL
dc.referencesSmed P., 2010, Indicator count methods tested out on Møn, Denmark, „Quaternary Science Journal” (Eiszeitalter und Gegenwart), 59, 1‒2, 76‒87.pl_PL
dc.referencesSmith A.M., Murray T., 2009, Bedform topography and basal conditions beneath a fast-flowing West Antarctic ice stream, „Quaternary Science Reviews”, 28, 584–596.pl_PL
dc.referencesSmith A.M., Murray T.M., Nicholls K.W., Makinson K., A∂algeirsdó r G., Behar A.E., Vaughan D.G., 2007, Rapid erosion, drumlin formation, and changing hydrology beneath an Antarctic ice stream, „Geology”, 35, 127–130.pl_PL
dc.referencesSpedding N., Evans D.J.A., 2002, Sediments and landforms at Kvíárjökull, south-east Iceland: a reappraisal of the glaciated valley landsystem, „Sedimentary Geology”, 149, 1–3, 21–42.pl_PL
dc.referencesStaiger J.K.W., Gosse J.C., Johnson J.V., Fastook J., Gray J.T., Stockli D.F., Stockli L., Finkel R., 2005, Quaternary relief generation by polythermal glacier ice, „Earth Surface Processes and Landforms”, 30, 1145–1159.pl_PL
dc.referencesStalker A., Mac S., 1976, Megablocks, or the enormous erratics of the Albertan Prairies, „Geological Survey of Canada Paper”, 76‒1C, 185‒188.pl_PL
dc.referencesStankowska A., 1979, Stratygraficzne i regionalne zróżnicowanie glin morenowych na terenie Polski w świetle badań minerałów ilastych, UAM Geografia, 17, 225 s.pl_PL
dc.referencesStankowski W., 1983, Selected aspects of the dynamics of an ice sheet as exemplified by the Vistulian glaciations (a discussion), „Quaestiones Geographicae”, 9, 137–144.pl_PL
dc.referencesStanley S.M., 2002, Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 705 s.pl_PL
dc.referencesStanisz A., 1998, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, tom 1, StatSoft Polska, Kraków, 362 s.pl_PL
dc.referencesStanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków, 868 s.pl_PL
dc.referencesStea R.R., Finck P.W., 2001, An evolutionary model of glacial dispersal and till genesis in Maritime Canada, [w:] M.B. McClenaghan, P.T. Bobrowsky, G.E.M. Hall, S.J. Cook (red.), Drift Exploration in Glaciated Terrain, The Geological Society of London, London, 237–265.pl_PL
dc.referencesStearns L.A., Smith B.E., Hamilton G.S., 2008, Increased flow speed of a large East Antarctic outlet glacier caused by subglacial floods, „Nature Geoscience”, 1, 827–831.pl_PL
dc.referencesStephan H.J., 1987, Moraine stratigraphy in Schleswig-Holstein and adjacent areas, [w:] J.J.M. van der Meer (red.), Tills and Glaciotectonics, A.A. Balkema, Rottedam, 23‒30.pl_PL
dc.referencesStephan H.J., Ehlers J., 1983, North German till types, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial Deposits in North-West Europe, Rotterdam, Balkema, 239–247.pl_PL
dc.referencesStephani E., Fortier D., Shur Y., 2010, Applications of cryofacies approach to frozen ground engineering – Case study of a road test site along the Alaska Highway (Beaver Creek, Yukon, Canada), [w:] Join 63rd Canadian Geotechnical Conference and 6th Canadian Permafrost Conference, September 12‒16, 2010, Calgary, Canada, 476‒483.pl_PL
dc.referencesStephenson S.N., Bindschadler R.A., 1988, Observed velocity fluctuations on a major Antarctic ice stream, „Nature”, 334, 695–697.pl_PL
dc.referencesStoker M.S., Bradwell T., 2005, The Minch palaeo-ice stream, NW sector of the British-Irish Ice Sheet, „Journal of the Geological Society London”, 162, 425–428.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., 2011, Paleo-ice stream, [w:] V.P. Singh, P. Singh, U.K. Haritashya (red.), Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers, Springer, 803‒808.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 1999, Geomorphological criteria for identifying Pleistocene ice streams, „Annals of Glaciology”, 28, 67–74.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 2001, Palaeo-ice streams, „Quaternary Science Reviews”, 20, 1437–1457.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 2002, Are long subglacial bedforms indicative of fast ice flow?, „Boreas”, 31, 239–249.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 2003a, The Dubawnt Lake palaeo-ice stream: evidence for dynamic ice sheet behaviour on the Canadian Shield and insights regarding the controls on ice-stream location and vigour, „Boreas”, 32, 263–279.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 2003b, Laurentide ice streaming on the Canadian Shield: a conflict with the soft- -bedded ice stream paradigm?, „Geology”, 31, 347–350.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., 2004, Evolution of late glacial ice-marginal lakes on the northwestern Canadian Shield and their influence on the location of the Dubawnt Lake palaeo-ice stream, „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, 215, 155–171.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., Darby D.A., Hodgson D.A., 2005, Late Pleistocene ice export events into the Arctic Ocean from the M'Clure Strait Ice Stream, Canadian Arctic Archipelago, „Global and Planetary Change”, 49, 3‒4, 139‒162.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., Lian O.B., Tulaczyk S., 2007, Ice stream sticky spots: A review of their identification and influence beneath contemporary and palaeo-ice streams, „Earth-Science Reviews”, 81, 217–249.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Clark C.D., Storrar R., 2009, Major changes in ice stream dynamics during deglaciation of the north-western margin of the Laurentide Ice Sheet, „Quaternary Science Reviews”, 28, 7–8, 721–738.pl_PL
dc.referencesStokes C.R., Tarasov L., Dyke A.S., 2012, Dynamics of the North American Ice Sheet Complex during its inception and build-up to the Last Glacial Maximum, „Quaternary Science Reviews”, 50, 86‒104.pl_PL
dc.referencesStrasser J.C., Lawson D.E., Larson G.J., Evenson E.B., 1996, Preliminary results of tritium analyses in basal ice, Matanuska Glacier, Alaska, USA: evidence for subglacial ice accretion, „Annals of Glaciology”, 22, 126‒ 133.pl_PL
dc.referencesStrobel M., Faure G., 1987, Transport of indicator clasts by ice sheets and the transport half-distance: a contribution to prospecting for ore deposits, „Journal of Geology”, 95, 687–697.pl_PL
dc.referencesStroeven A.P., Fabel D., Hättestrand C., Harbor J., 2002a, A relict landscape in the centre of Fennoscandian glaciation: cosmogenic radionuclide evidence of tors preserved through multiple glacial cycles, „Geomorphology”, 44, 145‒154.pl_PL
dc.referencesStroeven A.P., Fabel D., Harbor J., Hättestrand C., Kleman J., 2002b, Quantifying the erosional impact of the Fennoscandian ice sheet in the Torneträsk-Narvik corridor, northern Sweden, based on cosmogenic radionuclide data, „Geografiska Annaler”, 84A, 275–287.pl_PL
dc.referencesStupnicka E., 2007, Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 346 s.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., 1976, A case against deep erosion of shields by ice sheets, „Geology”, 4, 580‒582.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., 1977, Reconstruction of the morphology, dynamics, and thermal characteristics of the Laurentide ice sheet at its maximum, „Arctic and Alpine Research”, 9, 1, 21‒47.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., 1978, Glacial erosion by the Laurentide ice sheet, „Journal of Glaciology”, 20, 367‒391.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., 1989, Modification of old land surfaces by ice sheets, „Zeitschrift für Geomorphologie”, Supplementband 72, 163–172.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., John B.S., 1976, Glaciers and Landscape – A Geomorphological Approach, Edward Arnold, London, 376 s.pl_PL
dc.referencesSugden D.E., Knight P.G., Livesey N., Souchez R., Lorrain R., Tison J.-L., Jouzel J., 1987, Evidence for two zones of debris entrainment beneath the Greenland ice sheet, „Nature”, 328, 6127, 238‒241.pl_PL
dc.referencesSwift D.A., Evans D.J.A., Fallick A.E., 2006, Transverse englacial debris-rich ice bands at Kvíárjökull, southeast Iceland, „Quaternary Science Reviews”, 25, 13–14, 1708–1718.pl_PL
dc.referencesSwithinbank C.W.M., 1954, Ice streams, „Polar Record”, 7, 48, 185‒186.pl_PL
dc.referencesSzabo J.P., Govett G.J.S., Latjai E.Z., 1975, Dispersion trends of elements and indicator pebbles in glacial till around Mt. Pleasant, New Brunswick, Canada, „Canadian Journal of Earth Science”, 12, 1534‒1556.pl_PL
dc.referencesSzewczyk J., Nawrocki J., 2011, Deep-seated relict permafrost in northeastern Poland, „Boreas”, 40, 385–388.pl_PL
dc.referencesSzramek K., McIntosh J.C., Williams E.L., Kanduc T., Ogrinc N., Walter L.M., 2007, Relative weathering intensities of calcite vs. dolomite in carbonate-bearing temperate zone watersheds: carbonate geochemistry and fluxes from catchments within the St. Lawrence and Danube River Basin, „Geochemistry, Geophysics, Geosystems”, 8, Q04002, doi:10.1029/2006GC001337.pl_PL
dc.referencesTakeda A., Cox S., Payne A.J., 2002, Parallel numerical modelling of the Antarctic Ice Sheet, „Computers and Geosciences”, 28, 723–734.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1957, Niekotoryje predvaritelnyje dannyje izučenija kristalličeskich vałunov na territorii Litwy, „Moskliniai Pranešimai, Geologija ir Geografija”, 4, 297‒310.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1960, Crystalline boulders of the last and penultimate glaciations in Lithuania, Collectanea Act. Geol. Lithuanica, Coll. Pap. 21. Sess. Intern. Geol. Cong., 215‒220.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1971a, Dno Botničeskogo zaliva, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 43‒45.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1971b, Jużnaja Švecija, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 62‒64.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1971c, Sieviernaja Šwecija, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 48‒54.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., 1971d, Srednaja Švecija, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 55‒62.pl_PL
dc.referencesTarvydas R., Gudelis V., 1958, Paskutiniojo ir priešpaskutiniojo apledéjimu kristaliniu vedamuju rieduliu pasiskirstymo désningumo Lietuvos TSR teritorijoje klausimu, „Moskliniai Pranešimai, Geologija ir Geografija”, 6, 55‒75.pl_PL
dc.referencesTavast E., Raukas A., 1982, Relief koriennykh porod Estonii, Valgus, Tallinn, 192 s.pl_PL
dc.referencesTerpiłowski S., Dobrowolski R., 2004, Rola morfologii dolinnej w rozwoju moren akumulacyjnych lobu Bugu zlodowacenia warty w rejonie Mielnika (Wysoczyzna Drohicka), [w:] M. Harasimiuk S. Terpiłowski (red.), Zlodowacenie warty w Polsce, UMCS, Lublin, 153‒161.pl_PL
dc.referencesTerpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Godlewska A., Kusiak J., Małek M., Zieliński P., Hrynowiecka A., 2012, Pozycja stratygraficzna „ciepłej” serii fluwialnej w dolinie rzeki Samicy (rejon Łukowa, wschodnia Polska), [w:] XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry”, Cedynia 3–7 września 2012, PIG‒PIB Warszawa, 101‒102.pl_PL
dc.referencesTerpiłowski S., Zieliński T., Czubla P., Pidek I.A., Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., Mroczek P., Hrynowiecka A., 2013, Klimatyczne cykle kompleksu środkowopolskiego w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (wschodnia Polska), [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB, Warszawa, 85‒85.pl_PL
dc.referencesTerpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014, How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland, „Geological Quarterly”, 58, 2, 235‒250.pl_PL
dc.referencesThorarinsson S., 1969, Glacier surges in Iceland, with special reference to the surges of Brúarjökull, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 6, 875–882.pl_PL
dc.referencesTippett C.R., 1985, Glacial dispersal train of Paleozoic erratics, central Baffin Island, N.W.T., Canada, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 22, 1818‒1826.pl_PL
dc.referencesTokarski J., 1932, Neue mikroskopisch-chemische Analysen der Phosphorite aus der Umgebung von Grodno (Polen), „Bulletin de la Académie Polonaise des Sciences”, Cl. Math-nat.”, Ser. A, 300‒317.pl_PL
dc.referencesToucanne S., Zaragosi S., Bourillet J.-F., Marieu V., Cremer M., Kageyama M., Van Vliet-Lanoë B., Eynaud F., Turon J.-L., Gibbard P.L., 2010, The first estimation of Fleuve Manche palaeoriver discharge during the last deglaciation: Evidence for Fennoscandian ice sheet meltwater flow in the English Channel ca 20–18 ka ago, „Earth and Planetary Science Letters”, 290, 459–473.pl_PL
dc.referencesToucanne S., Zaragosi S., Bourillet J.F., Gibbard P.L., Eynaud F., Giraudeau J., Turon J.L., Cremer M., Cortijo E., Martinez P., Rossignol L., 2009, A 1.2 My record of glaciation and fluvial discharges from the West European Atlantic margin, „Quaternary Science Reviews”, 28, 2974–2981.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski J., 1961, Przyczynki do metodyki badań granulometryczno-petrograficznych utworów morenowych, „Annales UMC-S”, sect. B, 16, 3, 63‒94.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski J., 1967, Granulometryczno-petrograficzna charakterystyka glin zwałowych Wysoczyzny Północnokonińskiej, „Prace Instytutu Geologicznego”, 48, 147‒162.pl_PL
dc.referencesTremblay T., James D.J., Ryan J.J., Kjarsgaard I.M., 2009, Kimberlite indicator mineral survey and ice flow studies in Boothia mainland (NTS 57A, 57B, 57C and 57D), Kitikmeot region, Nunavut, „Geological Survey of Canada”, Open File 6040, 31 s., http://geogratis.gc.ca/api/en/nrcan-rncan/ess-sst/bfebb17c-e0dd- 56af-9076-470f813f3c44.html (dostęp: 04.07.2012).pl_PL
dc.referencesTrommelen M.S., 2011, Far North Geomapping Initiative: Quaternary geology of the Snyder-Grevstad lakes area, far northwestern Manitoba (parts of NTS 64N5), Report of Activities 2011, Manitoba Innovation, Energy and Mines, Manitoba Geological Survey, 18–28pl_PL
dc.referencesTrommelen M.S., Ross M., Campbell J.E., 2013, Inherited clast dispersal patterns: Implications for palaeoglaciology of the SE Keewatin Sector of the Laurentide Ice Sheet, „Boreas”, 42, 693–713.pl_PL
dc.referencesTruffer M., Fahnestock M., 2007, Rethinking ice-sheet timescales, „Science”, 315, 1508–1510.pl_PL
dc.referencesTruffer M., Harrison W.D., Echelmeyer K.A., 2000, Glacier motion dominated by processes deep in underlying till, „Journal of Glaciology”, 46, 153, 213–221.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź, 238 s.pl_PL
dc.referencesTurner R.G., Stea R.R., 1987, The Garden of Eden dispersal train, Nova Scotia Department of Mines and Energy, Mines and Minerals Branch, Report of Activities 1986, 165–169.pl_PL
dc.referencesTuuling I., Flodén T., 2001, The structure and the relief of the bedrock sequence in the Gotland-Hiiumaa area, northern Baltic Sea, „GFF”, 123, 1, 35‒49.pl_PL
dc.referencesTuuling I., Bauert H., Willman S., Budd G.E., 2011, The Baltic Sea – geology and geotourism highlights, NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallin, 84 s.pl_PL
dc.referencesŪsaitytė D., 2000, The geology of the southeastern Baltic Sea: a review, „Earth-Science Reviews”, 50, 137‒225.pl_PL
dc.referencesUtescher T., Mosbrugger V., Ashraf A.R., 2000, Terrestrial climate evolution in Northwest Germany over the last 25 million years, „Palaios”, 15, 430‒449.pl_PL
dc.referencesVan der Meer J.J.M., Menzies J., Rose J., 2003, Subglacial till: the deforming glacier bed, „Quaternary Science Reviews”, 22, 1659‒1685.pl_PL
dc.referencesVan der Veen C.J., 1999, Fundamentals of glacier dynamics, A.A. Balkema, Rotterdam, 462 s.pl_PL
dc.referencesVan der Wateren F.M., 2005, Ice-marginal Terrestrial Landsystems: Southern Scandinavian Ice Sheet Margin, [w:] D.J.A. Evans (red.), Glacial Landsystems, Hodder Arnold, 166‒203.pl_PL
dc.referencesVanhanen E., 2001, Geology, mineralogy and geochemistry of the Fe-Co-Au-(U) deposits in the Paleoproterozoic Kuusamo Schist Belt, northeastern Finland, „Geological Survey of Finland Bulletin”, 399, 1‒229.pl_PL
dc.referencesVeenstra H.J., 1963, Microscopis studies of boulder clay, manuskrypt dysertacji, Groningen, 211 s.pl_PL
dc.referencesVeltheim V., 1962, On the pre-Quaternary geology of the bottom of the Bothnian Sea, „Bulletin de la Commission Géologique de Finlande”, 200, 1‒166.pl_PL
dc.referencesVerhaard A.G.J., 2005, Mieniet als zwerfsteen bij Markelo; Het ontstaan en voorkomen van mienitgesteente, „Grondboor and Hamer”, 59, 5/6, 109‒114.pl_PL
dc.referencesVieli A., Jania J., Blatter H., Funk M., 2004, Short-term velocity variations on Hansbreen, a tidewater glacier in Spitsbergen, „Journal of Glaciology”, 50, 389‒398.pl_PL
dc.referencesViiding H., 1957, Rasprostranienije i petrografija erratičeskich vałunov Estonskoj SSR, „Moskliniai Pranešimai, Geologija ir Geografija”, 4, 285‒295.pl_PL
dc.referencesViiding H., 1971a, Jugo-vostočnaja Finlandia i sieviero-zapadnyje rajony SSSR, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 28‒32.pl_PL
dc.referencesViiding H., 1971b, Jugo-Zapadnaja Finlandia, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 37‒41.pl_PL
dc.referencesViiding H., 1971c, Sriednaja čast’ Jużnoj Finlandii, [w:] V. Gudelis (red.), Kristalličeskije rukovodiaščije vałuny Pribaltiki, Izd. Mintis, Vilnius, 32‒35.pl_PL
dc.referencesVinx R., 1996, Granatcoronit (mafischer Granulit): ein neues Leitgeschiebe SW-schwedischer Herkunft, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 1, 3‒20.pl_PL
dc.referencesVinx R., 1998, Neue kristalline SW-schwedische Leitgeschiebe: Granoblastischer mafischer Granulit, Halland- Retro-Eklogit und deformierter, bunter Pegmatit, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 6, 363‒377.pl_PL
dc.referencesVinx R., 1999, Der Järeda-Granit als Leitgeschiebe: Ein roter Småland-Granit mit spezifischen Merkmalen, „Archiv für Geschiebekunde”, 2, 9, 687‒696.pl_PL
dc.referencesVinx R., 2015 (4. wyd.; poprzednie w 2005, 2008 i 2011), Gesteinsbestimmung im Gelände, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 480 s.pl_PL
dc.referencesVinx R., Grube A., Grube F., 1997, Vergleichende Lithologie, Geschiebeführung und Geochemie eines Prä- -Elster-I-Tills von Lieth bei Elmshorn, „Leipziger Geowissenschaften”, 5, 83‒103.pl_PL
dc.referencesVirkkala K., 1971, On the lithology and provenance of the till of a gabbro area in Finland, VIII International Congress INQUA, Paris 1969, „Etudes sur le Quaternaire dans le Monde”, 711‒714.pl_PL
dc.referencesVirkkala K., 1974, On the Würmian till deposits in Finland, „Zeszyty Naukowe UAM, Geografia”, 10, 59‒80.pl_PL
dc.referencesVíšek J., Nývlt D., 2006, Leitgeschiebestatistische Untersuchungen im Kontinentalvereisungsgebiet Nordböhmens, „Archiv für Geschiebekunde”, 5, 1‒5 [Festband Gerd Lüttig], 229‒236.pl_PL
dc.referencesVisser J.N.J., Hall K.J., Loock J.C., 1986, The application of stone counts in the glacigene Permo-Carboniferous Dwyka Formation, South Africa, „Sedimentary Geology”, 46, 3–4, 197–212.pl_PL
dc.referencesVivian R., 1975, Les glaciers des Alpes Occidentales, Imprimerie Allier, Grenoble, 513 s.pl_PL
dc.referencesVorren T.O., 1977, Weichselian ice movement in South Norway and adjacent areas, „Boreas”, 6, 247–257.pl_PL
dc.referencesVorren T.O., Laberg J.S., 1997, Trough mouth fans ‒ palaeoclimate and ice-sheet monitors, „Quaternary Science Reviews”, 16, 865‒881.pl_PL
dc.referencesWaard D. de, 1949, Glacigeen Pleistoceen. Een geologisch detailonderzoek In Urkerland (N.O.-polder), „Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap”, 15, 70‒246.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., 2012a, Petrografia osadów kompleksu środkowopolskiego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, [w:] XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry”, Cedynia 3–7 września 2012, PIG‒PIB, Warszawa, 110‒113.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012b, Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki, „Acta Geographica Lodziensia”, 100, 161‒178.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., 2012c, Stanowisko 5. Mąkolice. Pagór na wododziale Wisły i Odry jako przykład formy poligenicznej, [w:] D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów, 13‒15.06.2012, 131‒139.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013a, Saalian palaeogeography of Central Poland – Mąkolice case, [w:] A. Damušytė, A. Grigienė (red.), Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius‒Trakai, Lithuania, 101‒102.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013b, Transgresja lądolodu warciańskiego w południowo-wschodniej części regionu łódzkiego, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB, Warszawa, 89‒91.pl_PL
dc.referencesWachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E., Barczuk A., 2013c, Wiek stref glacimarginalnych SE części regionu łódzkiego, [w:] A. Kostrzewski, G. Rachlewicz, M. Woszczyk (red.), VI Seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych”, Poznań 14–15 listopada 2013, 163‒167.pl_PL
dc.referencesWagenbreth O., 1978, Die Feuersteinlinie in der DDR, ihre Geschichte und Popularisierung, „Schriftenreihe für Geologische Wissenschaften”, 9, 339‒368.pl_PL
dc.referencesWaller R.I., Hart J.K., Knight P.G., 2000, The influence of tectonic deformation on facies variability in stratified debris-rich basal ice, „Quaternary Science Reviews”, 19, 8, 775–786.pl_PL
dc.referencesWaller R.I., Murton J.B., Kristensen L., 2012, Glacier-permafrost interactions: Processes, products and glaciological implications, „Sedimentary Geology”, 255–256, 1–28.pl_PL
dc.referencesWalpole R.E., Myers R.H., Myers S.L., Ye K., 2012, Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th ed.), Prentice Hall, 791 s.pl_PL
dc.referencesWawryk W., 1961, Fosforyty oligoceńskie kry glacjalnej z Krzywania (pow. Słupsk), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego”, 31, 1, 119–127.pl_PL
dc.referencesWeertman J., 1957, On the sliding of glaciers, „Journal of Glaciology”, 3 (21), 33‒38.pl_PL
dc.referencesWeertman J., 1964, The theory of glacier sliding, „Journal of Glaciology”, 5, 287–303.pl_PL
dc.referencesWeertman J., 1979, The unsolved general glacier sliding problem, „Journal of Glaciology”, 23 (89), 97‒115.pl_PL
dc.referencesWeiss T., Siegesmund S., Fuller E.R., 2002, Thermal stresses and microcracking in calcite and dolomite marbles via finite element modeling, [w:] S. Siegesmund, T. Weiss, A. Vollbrecht (red.), Natural Stone, Weathering Phenomena, Conservation Strategies and Case Studies, Geol. Soc. London, Sp. Publ., 205, 89‒102.pl_PL
dc.referencesWentworth C.K., 1922, A scale of grade and class terms for clastic sediments, „Journal of Geology”, 30, 377‒ 392.pl_PL
dc.referencesWestaway R., Bridgland D.R., 2010, Causes, consequences and chronology of large-magnitude palaeoflows in Middle and Late Pleistocene river systems of northwest Europe, „Earth Surface Processes and Landforms”, 35, 1071–1094.pl_PL
dc.referencesWhite W.A., 1972, Deep erosion by continental ice sheets, „Geological Survey of Finland Bulletin”, 83, 1037– 1056.pl_PL
dc.referencesWhite W.A., 1988, More on deep glacial erosion by continental ice sheets and their tongues of distributary ice, „Quaternary Research”, 30, 137–150.pl_PL
dc.referencesWhite A.F., Blum A.E., 1995, Effects of climate on chemical weathering rates in watersheds, „Geochimica et Cosmochimica Acta”, 59, 1729–1747.pl_PL
dc.referencesWhite A.F., Bullen T.D., Schulz M.S., Blum A.E., Huntington T.G., Peters N.E., 2001, Differential rates of feldspar weathering in granitic regoliths, „Geochimica et Cosmochimica Acta”, 65, 847–869.pl_PL
dc.referencesWilliams L.D., 1978, Ice-sheet initiation and climatic influences of expanded snow cover in Arctic Canada, „Quaternary Research”, 10, 141‒149.pl_PL
dc.referencesWinsborrow M.C.M., Andreassen K., Corner G.D., Laberg J.S., 2010a, Deglaciation of a marine-based ice sheet: Late Weichselian palaeo-ice dynamics and retreat in the southern Barents Sea reconstructed from onshore and offshore glacial geomorphology, „Quaternary Science Reviews”, 29, 3‒4, 424‒442.pl_PL
dc.referencesWinsborrow M.C.M., Clark C.D., Stokes C.R., 2004, Ice streams of the Laurentide Ice Sheet, „Géographie physique et Quaternaire”, 58, 269–280.pl_PL
dc.referencesWinsborrow M.C.M., Clark C.D., Stokes C.R., 2010b, What controls the location of ice streams?, „Earth-Science Reviews”, 103 1‒2, 45‒59.pl_PL
dc.referencesWinterhalter B., Flodén T., Ignatius H., Axberg S., Niemistö L., 1981, Geology of the Baltic sea, [w:] A. Voipio (red.), The Baltic Sea, Elsevier Oceanography Series, 30, Elsevier, Amsterdam, 1‒122.pl_PL
dc.referencesWoldstedt P., 1935, Über stratigraphischen Wert von Geschiebeuntersuchungen in Norddeutschland, „Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft”, 87, 6, 360‒369.pl_PL
dc.referencesWoldstedt P., 1954, Das Eiszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Quartärs, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 374 s.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., 2011, Geological processes record in the vertical and horizontal changeability of the Weichselian tills profiles in northern Poland – a concept of the research project and preliminary results, [w:] P. Johansson, J.-P. Lunkka, P. Sarala (red.), Late Pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone. Excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion in Finland, 12‒17 June 2011, „Geological Survey of Finland”, Rovaniemi, 137‒138.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., 2014a, Nowe spojrzenie na gliny lodowcowe w Gdyni Orłowie, [w:] R. Sokołowski (red.), Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 115‒122.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., 2014b, Złożona sekwencja glacjalna osadów górnego vistulianu w stanowisku Gdynia Babie Doły, [w:] R. Sokołowski (red.), Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 93‒102.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., (w druku), The Late Weichselian glacial record in northern Poland – towards a wider perspective: a new look at debris transport routes by the FIS, „Quaternary International” (15 stron); http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.014.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., Fedorowicz S, 2012a, Interpretacja pionowego zróżnicowania litologicznego glin morenowych (późny vistulian, północna Polska), [w:] XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry”, Cedynia 3–7 września 2012, PIGPIB, Warszawa, 114‒116.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., Fedorowicz S., 2012b, The changeability of the Late Weichselian tills petrographic composition, Northern Poland, [w:] A. Zhirov, V. Kuznetsov, D. Subetto, J. Thiede (red.), Proceedings of the Joint International Conference „Geomorphology and palaeogeography of polar regions”, Leopoldina Symposium and INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9‒17 September 2012, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, 472‒473.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., Fedorowicz S., 2013a, The Weichselian glacial record in Northern Poland – towards a wider perspective, [w:] A. Damušytė, A. Grigienė (red.), Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius‒Trakai, Lithuania, 107‒108.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., Wysiecka G., 2008, Petrographic Composition and Directional Properties of Tills in the Puck Region, [w:] S. Lisicki (red.), Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula Regions in Northern Poland: Sedimentary Environments, Stratigraphy and Palaeogeography, Warszawa, 97‒102.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Czubla P., Wysiecka G., Drapella M., 2009, Petrographic composition and directional properties of tills on the NW surroundings of the Gdańsk Bay, Northern Poland, „Geologija”, 51, 3/4, 59‒67.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Fedorowicz S., Czubla P., 2013b, Formation time-frames of the Late Weichselian tills in Northern Poland, [w:] N. Piotrowska (red.), 11th International Conference „Methods of absolute chronology”, Abstracts and Programme, 15‒18th May 2013, Podlesice, Poland, 40‒40.pl_PL
dc.referencesWoźniak P.P., Matla M., Czubla P., Fedorowicz S., 2013c, Zapis kierunków paleotransportu w rzeźbie i osadach na Garbie Tczewskim, [w:] XX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski „Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin 2–6 września 2013, PIG‒PIB, Warszawa, 95‒95.pl_PL
dc.referencesWysota W., 2002, Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia wisły w południowej części dolnego Powiśla, Wyd. UMK, Toruń, 144 s.pl_PL
dc.referencesWysota W., Molewski P., 2007, Ostatni lądolód skandynawski w lobie Wisły – kontrowersje i nowe spojrzenie, [w:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.), Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja – Stratygrafia Plejstocenu Polski, Wyd. PIG, Warszawa, 13–21.pl_PL
dc.referencesWysota W., Molewski P., 2011, Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia, „Przegląd Geologiczny”, 59, 3, 214–225.pl_PL
dc.referencesWysota W., Molewski P., Sokołowski R., 2009, Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland, „Quaternary International”, 207, 26–41.pl_PL
dc.referencesYakovlev S.A., 1939, Rukovodjaščije vałuny, moreny i granicy rasprostranienija novoziemielskogo oledienija na Russkoj Ravninie, „Bulleten Komissii po Izucheniyu Chetvertichnogo perioda Akademii Nauk SSSR”, 5, 1‒120.pl_PL
dc.referencesYakovlev S.A., 1953, O sootnoszenijach lednikovych pokrovov četviertičnogo perioda ischodivšich iz skandinavskogo, novoziemielskogo i uralskogo centrov oledienija, „Bulleten Komissii po Izucheniyu Chetvertichnogo perioda Akademii Nauk SSSR”, 18, 1‒292.pl_PL
dc.referencesYakovleva S.V., 1940, Issledovanije lednikovych vałunov. Kratkaja instrukcja po geologičeskoj sjemkie četviertičnych otłożenij, Gosgeolizdat, Moskwa, 127 s.pl_PL
dc.referencesYakovleva S.V., 1956, K izučeniju lednikovych vałunov na Russkoj ravninie, Materiały po Četviertičnoj Geologii Geomorfologii SSSR, Gosgeoltechizdat, Moskwa, 18‒43.pl_PL
dc.referencesYakovleva S.V., 1961, Uspiechi w obłasti četviertičnoj geologii dostignutyje s pomoščiju izučenija lednikovych vałunov w SSSR, [w:] Materijały po genezisu i litologii četvertičnych otłożenij, Izd. AN BSSR, Minsk, 52‒114.pl_PL
dc.referencesYakovleva S.V., 1963, Niekotoryje rezultaty izučenija lednikovych vałunov na jugozapadnom pobierieżje Ładożskogo Oziera, „Trudy VSEGEI”, novaja seria, 90, 1‒107.pl_PL
dc.referencesYakovleva S.V., 1966, Gławniejšije puti rasprostranienija mołodych oledienij na sieviero-zapadie Russkoj ravniny po dannym litologičeskogo izučenija moren, [w:] Sovriemiennyj i četviertičnyj kontinentalnyj litogenez, Iz-vo Nauka, Moskwa, 147‒161.pl_PL
dc.referencesZabielski R., 2000, Charakterystyka petrograficzna glin lodowcowych rejonu Konina w świetle analizy statystycznej, „Przegląd Geologiczny”, 48, 4, 345‒350.pl_PL
dc.referencesZachos J., Pagani M., Sloan L., Thomas E., Billups K., 2001, Trends, Rhytms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present, „Science”, 292, 686–693.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1971, Geologisch onderzoek in de stuwwal van de oostelijke Veluwe bij Hattem en Wapenveld, „Mededelingen Rijks Geologische Dienst”, NS, 22, 215‒259.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1974, Over de uitkomsten van nieuwe zwerfsteentellingen en een keileemtypenindeling in Nederland, „Grondboor en Hamer”, 5, 95‒108.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1976, Sedimentpetrographische Untersuchungen des Geschiebelehms von Emmerschans (Drenthe, Niederlande) mit Bemerkungen über eine Typeneinteilung der Saale-Grundmoräne, „Eiszeitalter und Gegenwart”, 27, 30‒52.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1983a, A new subdivision of crystalline Fennoscandian erratic pebble assemblages (Saalian) in the central Netherlands, „Geologie en Mijnbouw”, 62, 3, 455‒469.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1983b, Fine gravel, heavy mineral and grain-size analyses of Pleistocene, mainly glacigenic deposits in the Netherlands, [w:] J. Ehlers (red.), Glacial deposits in North-West Europe, Balkema, Rotterdam, 361‒377.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1986, Tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en Zuidelijk Overijssel en opmerkingen over de depositiegebieden van het landijs tijdens het saalien in Nederland, „Grondboor en Hamer”, 40, 3/4, 76‒96.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1988, Noordelijke Kristallijne Gidsgesteenten, E.J. Brill, Leiden, 469 s.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 1999, Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten, Foto’s in kleur met toelichting van gesteentetypen van Fennoscandinavië, Backhuys, Leiden, XII + 412 s.pl_PL
dc.referencesZandstra J.G., 2002, Schisteuze granaatamfiboliet en andere metamorfieten uit Zuidwest-Zweden: gidsgesteenten?, „Grondboor en Hamer”, 6, 145‒150.pl_PL
dc.referencesZelčs V., Markots A., 2004, Deglaciation history of Latvia, [w:] J. Ehlers, P.L. Gibbard (red.), Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. Part I: Europe, Elsevier, 225‒243.pl_PL
dc.referencesZieliński T., Goździk J., 2001, Palaeoenvironmental interpretation of a Pleistocene alluvial succession in central Poland: sedimentary facies analysis as a tool for palaeoclimatic inferences, „Boreas”, 30, 240–253.pl_PL
dc.referencesZiułkiewicz M., Okupny D., Forysiak J., Fortuniak A., 2012, Warunki funkcjonowania kopuł źródliskowych w południowej części Wzniesień Łódzkich, „Czasopismo Geograficzne”, 83, 3, 175‒196.pl_PL
dc.referencesZotikov I.A., 1982, Tiepłofizika lednikovych pokrovov, Gidrometeoizdat, Leningrad, 287 s.pl_PL
dc.referencesZwally H.J., Abdalati W., Herring T., Larson K., Saba J., Steffen K., 2002, Surface melt-induced acceleration of Greenland Ice-Sheet flow, „Science”, 297, 218–222.pl_PL
dc.referencesZwenger W., 2010, Der Trebuser Sandstein – ein Massenvorkommen jotnischer Sandsteingeschiebe, „Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge”, 17, 77‒90.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-675-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe