Show simple item record

dc.contributor.authorBednarek, Stanisław
dc.date.accessioned2020-10-19T10:34:25Z
dc.date.available2020-10-19T10:34:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBednarek S., Deterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznych, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-179-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-179-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32343
dc.description.abstractW monografii przedstawiono autorskie metody obliczeń, które pozwalają na wyznaczenie gęstości mas w zadanym obszarze na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, wykonanych na zewnątrz tego obszaru. Szczegółowo rozpatrzono obszary o kształcie prostopadłościennym i kulistym z różnymi wariantami ich podziału na elementy skończone. Podano też wzory na oszacowanie niepewności otrzymywanych wyników. Publikacja dotyczy intensywnie rozwijanej w ostatnich latach dziedziny badań o dużym potencjale aplikacyjnym. Według rozpoznania bibliograficznego z kwietnia 2020 roku jest pierwszym opracowaniem tego tematu w języku polskim. Książka może być użyteczna dla fizyków, geofizyków, geodetów, specjalistów zajmujących się geologią poszukiwawczą i obronnością kraju, a także dla informatyków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttomografia grawitacyjnapl_PL
dc.subjectwspółrzędne ortogonalnepl_PL
dc.subjectwspółrzędne sferycznepl_PL
dc.subjectrozkład masypl_PL
dc.titleDeterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number106pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki, Stosowanej Katedra Informatyki, Zakład Systemów Mobilnych i Inżynierii Oprogramowaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-180-2
dc.referencesHrynkiewicz A.Z., Rokita E. (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2013), 115.pl_PL
dc.referencesSjöberg L.E., Bagherbandi M., Gravity Inversion and Integration Theory and Application in Geodesy and Geophysics, Springer International Publishing, Cham–Heidelberg–New York (2017), 258, doi: 10.1007/978-3-319-50298-4pl_PL
dc.referencesLong L.T., Kauffman R.D., Acquisition and Analysis of Terrestrial Gravity Data, Cambridge University Press, Cambridge (2013), 93.pl_PL
dc.referencesHirt C., Claessens S., Fecher T., Kuhn M., Pail R., New ultrahigh‑resolution picture of Earth’s gravity field, Geophysical Research Letters, 40 (2013), 4279–4283, doi: 10.1002/grl.50838pl_PL
dc.referencesBarlik M., Pachura A., Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2007), 295.pl_PL
dc.referencesWeber M., Münch U. (eds.), Tomography of the Earth’s Crust: From Geophysical Sounding to Real‑Time Monitoring. Geotechnologien Science Report No. 21, Springer‑Verlag, Cham–Heidelberg–New York (2014), 86, doi: 10.1007/978-3-319-04205-3pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Dz. U. 2012, poz. 352.pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezyjne układy odniesienia, UxLAN, Wrocław (2016), 450.pl_PL
dc.referencesOsada E., Trojanowicz M., Joint total station and GPS positioning with the use of digital terrain and gravity models, Geodezja i Kartografia, Rocz. XLVIII, nr 1–2 (1999), 39–46.pl_PL
dc.referencesOsada E., Trojanowicz M., Małańczuk J., Koncepcja zintegrowanej sieci geodezyjnej: projekt wyznaczenia i aktualizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne, Rocz. XIV, nr 324 (1997), 347–368.pl_PL
dc.referencesOsada E., Siudziński K., Drąg A., Gralak H., Sięga K., Kurpiński G., Seta M., Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL‑KRON86-NH do układu PL‑EVRF2007-NH – ciąg dalszy, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XC, nr 1 (2018), 14–19, doi: 10.15199/50.2018.1.2pl_PL
dc.referencesTrojanowicz M., Osada E., Karsznic K., Precise local quasigeoid modeling using GNSS/leveling height anomalies and gravity data, Survey Review, 10 (2018), doi: 10.1080/00396265.2018.1525981pl_PL
dc.referencesFajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Wydawnictwa Akademii Górniczo‑Hutniczej, Kraków (2007), 226.pl_PL
dc.referencesKontras Ł., Modelowanie efektu grawitacyjnego generowanego przez pustki poeksploatacyjne o zmiennych parametrach, Przegląd Górniczy, nr 5 (2012), 9–20.pl_PL
dc.referencesFajklewicz Z., Ostrowski C., Badania grawimetryczne terenów eksploatacji górniczej. Materiały z Sympozjum „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Wydawnictwa Akademii Górniczo‑Hutniczej, Kraków (2012), 115–131.pl_PL
dc.referencesBednarek S., Źródła antropogenicznych anomalii grawitacyjnych i ich znaczenie, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XCII, nr 2 (2020), 15–19, doi: 10.151.99/90.2020.2.2pl_PL
dc.referencesBarlik M., Pomiary grawimetryczne w geodezji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2001), 116.pl_PL
dc.referencesSizikov V., Use of spheroidal models in gravitational tomography, https://www.researchgate. net/publication/281144889_Use_of_spheroidal_models_in_gravitational_tomographypl_PL
dc.referencesColin W.R., Kulikov I.K., Gravitational tomography technique for determining a mass distribution, WO/2008/40498, https://www.patentscope.wipo.intpl_PL
dc.referencesBednarek S., Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XC, nr 10 (2018), 11–12, doi: 10.151.99/90.2018.10.2pl_PL
dc.referencesDonini A., Palomaries‑Ruiz S., Solvado J., Neutrino tomography of Earth, Science, 15 (2019), 37–40, https://www.nature.com/articles/s41567-018-0319-1pl_PL
dc.referencesMizerski W. (red.), Tablice fizyczno‑astronomiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa (2013), 369.pl_PL
dc.referencesXu G. (ed.), Sciences of Geodesy – I Advances and Future Directions, Springer‑Verlag, Berlin–Heidelberg (2010), 186, doi: 10.1007/978-3-642-11741-1pl_PL
dc.referencesIshihara T., Shinohara M., Fujimoto H., Kanazawa T., Araya A., Hamada T., Iizasa K., Tsukioka S., Omika S., Yoshiume T., Mochizuki M., Uehira K., High‑resolution gravity measurement aboard an autonomous underwater vehicle, Geophysics, 83 (2018), G119–G135, doi: 10.1190/GEO2018-0090pl_PL
dc.referencesXu G. (ed.), Sciences of Geodesy – II Innovations and Future Developments, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg (2013), 56, doi: 10.1007/978-3-642-28000-9pl_PL
dc.referencesBednarek S., Tomografia grawitacyjna jako metoda teledetekcji rozkładu mas, Okólnik TD, Biuletyn Informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 138 (2018), 9.pl_PL
dc.referencesHartle J.B., Gravity, An Introduction to Einstein’s General Relativity, Addison Wesley, San Francisco (2003), 289.pl_PL
dc.referencesFlury J., Relativistic geodesy, Journal of Physics: Conference Series 8th Symposium on Frequency Standards and Metrology 2015, 723 (2016), 012051, doi: 10.1088/1742-6596/723/1/012051pl_PL
dc.referencesMassalski J.M., Massalska M., Fizyka dla inżynierów, fizyka klasyczna, Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne, Warszawa (2008), 135.pl_PL
dc.referencesBronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Mühling H., Taschenbuh der Mathematik, Verlag Harri Deutsch GmbH, Frankfurt am Main (2001), 295.pl_PL
dc.referencesRyżyk I.M., Gardsztejn I.S., Tablice całek, sum i iloczynów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1964), 11.pl_PL
dc.referencesKunen K., Vaughan J.E. (eds.), Handbook of Set‑Theoretic Topology, North‑Holland Publishing, Amsterdam (1984), 149.pl_PL
dc.referencesEngelking R., Topologia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1989), 248.pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezyjne pomiary szczegółowe, Wydawca UxLAN, Wrocław (2014), 7.pl_PL
dc.referencesKacperski L.J., Opracowanie danych pomiarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (1997), 62.pl_PL
dc.referencesGriffiths D.J., Introduction to Electrodynamics, Prentice‑Hall, New Jersey (1981), 16.pl_PL
dc.referencesLesparre N., Nguyen F., Kemna A., Tanguy R., Hermans T., Daoudi M., Flores‑Orozco A., A new approach for time‑lapse data weighting in electrical resistivity tomography, Geophysics, 82 (2017), E325–E333, doi: 10.1190/GEO2017-0024.1pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2014), 6.pl_PL
dc.referencesSanso F., Sideris M.G. (eds.), Geoid Determination Theory and Methods, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg (2013), 204, doi: 10.1007/978-3-540-74700-0pl_PL
dc.referencesTrojanowicz M., Local disturbing potential model with the use of geophysical gravity data inversion – case study in the area of Poland, Acta Geodynamica et Geomaterialis, Rocz. XVI, nr 3 (2019), 293–299, doi: 10.13168/AGG.2019.0025pl_PL
dc.referencesOsada E., Szczepański J., Poprawki topograficzne niwelacji precyzyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne, Rocz. XIV, nr 324 (1997), 329–345.pl_PL
dc.referencesKadaj R., Świętoń T., Theoretical and applied research in the field of higher geodesy conducted in Rzeszów, Reports on Geodesy and Geoinformatics, 100 (2016), 79–100, doi: 10.1515/rgg-2016-0008pl_PL
dc.referencesBaur O., Sneeuw N., Assessing Greenland ice mass loss by means of point-mass modeling: Available methodology, Journal of Geodesy, 4 (2001), doi: 10.1007/500190-011-0463-1pl_PL
dc.referencesRevi A., Kessouri P., Torres‑Verdín C., Electrical conductivity, induced polarization, and permeability of the Fontainebleau sandstone, Geophysics, 79 (2014), D301–D318, doi: 10.1190/GEO2014-0036.1pl_PL
dc.referencesSkibbe N., Günther T., Müller‑Petke M., Structurally coupled cooperative inversion of magnetic resonance with resistivity soundings, Geophysics, 83 (2018), JM51–JM63, doi: 10.1190/GEO2018-0046.1pl_PL
dc.referencesRussell B.H., Hedli K.J., Extended pro elastic impedance, Geophysics, 84 (2019), N1–N14, doi: 10.1190/GEO2018-0311.1pl_PL
dc.referencesOperating Principle of the Superconducting Gravity Meter, GWR Instruments, San Diego (2017), 1–4.pl_PL
dc.referenceshttp://www.top500.org/lists/2019/06/pl_PL
dc.referencesBednarek S., Grawimetr (opisy zgłoszeniowe wynalazków nr PL 425228 i nr PL.425448), Biblioteka Urzędu Patentowego RP (2018).pl_PL
dc.referencesMoczała M., Sierakowski A., Janus P., Grabiec P., Leśniewicz W., Gosztalak T., Postępy nanometrologii układów MEMS/NEMS, Mechanik, nr 11 (2016), 1611–1613, doi: 10.17814/mechanik.2016.11.459pl_PL
dc.referencesCui J., Xu J., Chen L., Qi K., Zhou M., Duan X., Hu Z., Time based evaluation for atom gravimeters, Review of Scientific Instruments, 89 (2018), 083104-1.pl_PL
dc.referencesHinderer J., Crossley D., Scientific achievements from the first phase (1997–2003) of the Global Geodynamics Project using worldwide of superconducting gravimeters, Journal of Geodynamics, 38 (2004), 237–262.pl_PL
dc.referencesTeisseyre R. (red.), Fizyka i ewolucja wnętrza Ziemi, cz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1983), 258.pl_PL
dc.referencesBeutler G., Drinkwater M.R., Rummel R., Steiger R., Earth Gravity Field from Space – from Sensors to Earth Science, Springer Science and Business Media, Berlin (2013), 238.pl_PL
dc.referencesIlczuk S., Cyfrowa Ziemia 20 lat później, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XCI, nr 4 (2019), 30–33, doi: 10.151.99/50.2019.4.4pl_PL
dc.referencesBarlik M., Pomiary grawimetryczne w geodezji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2001).pl_PL
dc.referencesBarlik M., Pachura A., Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2007).pl_PL
dc.referencesBaur O., Sneeuw N., Assessing Greenland ice mass loss by means of point‑mass modeling: Available methodology, Journal of Geodesy, 4 (2001), doi: 10.1007/500190-011-0463-1pl_PL
dc.referencesBednarek S., Grawimetr (opisy zgłoszeniowe wynalazków nr PL 425228 i nr PL.425448), Biblioteka Urzędu Patentowego RP (2018).pl_PL
dc.referencesBednarek S., Podstawy tomografii grawitacyjnej w układzie współrzędnych ortogonalnych, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XC, nr 10 (2018), 11–12, doi: 10.151.99/90.2018.10.2pl_PL
dc.referencesBednarek S., Tomografia grawitacyjna jako metoda teledetekcji rozkładu mas, Okólnik TD, Biuletyn Informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 138 (2018).pl_PL
dc.referencesBednarek S., Źródła antropogenicznych anomalii grawitacyjnych i ich znaczenie, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XCII, nr 2 (2020), 15–19, doi: 10.151.99/90.2020.2.2pl_PL
dc.referencesBeutler G., Drinkwater M.R., Rummel R., Steiger R., Earth Gravity Field from Space – from Sensors to Earth Science, Springer Science and Business Media, Berlin (2013).pl_PL
dc.referencesBronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Mühling H., Taschenbuh der Mathematik, Verlag Harri Deutsch GmbH, Frankfurt am Main (2001).pl_PL
dc.referencesColin W.R., Kulikov I.K., Gravitational tomography technique for determining a mass distribution, WO/2008/40498, https://www.patentscope.wipo.intpl_PL
dc.referencesCui J., Xu J., Chen L., Qi K., Zhou M., Duan X., Hu Z., Time based evaluation for atom gravimeters, Review of Scientific Instruments, 89 (2018).pl_PL
dc.referencesDonini A., Palomaries‑Ruiz S., Solvado J., Neutrino tomography of Earth, Science, 15 (2019), 37–40, https://www.nature.com/articles/s41567-018-0319-1pl_PL
dc.referencesEngelking R., Topologia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1989).pl_PL
dc.referencesFajklewicz Z., Grawimetria stosowana, Wydawnictwa Akademii Górniczo‑Hutniczej, Kraków (2007).pl_PL
dc.referencesFajklewicz Z., Ostrowski C., Badania grawimetryczne terenów eksploatacji górniczej, Materiały z Sympozjum „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Wydawnictwa Akademii Górniczo‑Hutniczej, Kraków (2012).pl_PL
dc.referencesFlury J., Relativistic geodesy, Journal of Physics: Conference Series 8th Symposium on Frequency Standards and Metrology 2015, 723 (2016), 012051, doi: 10.1088/1742- 6596/723/1/012051pl_PL
dc.referencesGriffiths D.J., Introduction to Electrodynamics, Prentice‑Hall, New Jersey (1981).pl_PL
dc.referencesHartle J.B., Gravity, An Introduction to Einstein’s General Relativity, Addison Wesley, San Francisco (2003).pl_PL
dc.referencesHinderer J., Crossley D., Scientific achievements from the first phase (1997–2003) of the Global Geodynamics Project using worldwide of superconducting gravimeters, Journal of Geodynamics, 38 (2004), 237–262.pl_PL
dc.referencesHirt C., Claessens S., Fecher T., Kuhn M., Pail R., New ultrahigh‑resolution picture of Earth’s gravity field, Geophysical Research Letters, 40 (2013), 4279–4283, doi: 10.1002/grl.50838pl_PL
dc.referencesHrynkiewicz A.Z., Rokita E. (red.), Fizyczne metody badań w biologii medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2013).pl_PL
dc.referencesIlczuk S., Cyfrowa Ziemia 20 lat później, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XCI, nr 4 (2019), 30–33, doi:10.151.99/50.2019.4.4pl_PL
dc.referencesIshihara T., Shinohara M., Fujimoto H., Kanazawa T., Araya A., Hamada T., Iizasa K., Tsukioka S., Omika S., Yoshiume T., Mochizuki M., Uehira K., High‑resolution gravity measurement aboard an autonomous underwater vehicle, Geophysics, 83 (2018), G119–G135, doi: 10.1190/GEO2018-0090pl_PL
dc.referencesKacperski L.J., Opracowanie danych pomiarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (1997).pl_PL
dc.referencesKadaj R., Świętoń T., Theoretical and applied research in the field of higher geodesy conducted in Rzeszów, Reports on Geodesy and Geoinformatics, 100 (2016), 79–100, doi: 10.1515/rgg-2016-0008pl_PL
dc.referencesKontras Ł., Modelowanie efektu grawitacyjnego generowanego przez pustki poeksploatacyjne o zmiennych parametrach, Przegląd Górniczy, nr 5 (2012), 9–20.pl_PL
dc.referencesKunen K., Vaughan J.E. (eds.), Handbook of Set‑Theoretic Topology, North‑Holland Publishing, Amsterdam (1984).pl_PL
dc.referencesLesparre N., Nguyen F., Kemna A., Tanguy R., Hermans T., Daoudi M., Flores‑Orozco A., A new approach for time‑lapse data weighting in electrical resistivity tomography, Geophysics, 82 (2017), E325–E333, doi: 10.1190/GEO2017-0024.1pl_PL
dc.referencesLong L.T., Kauffman R.D., Acquisition and Analysis of Terrestrial Gravity Data, Cambridge University Press, Cambridge (2013).pl_PL
dc.referencesMassalski J.M., Massalska M., Fizyka dla inżynierów, fizyka klasyczna, Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne, Warszawa (2008).pl_PL
dc.referencesMizerski W. (red.), Tablice fizyczno‑astronomiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa (2013).pl_PL
dc.referencesMoczała M., Sierakowski A., Janus P., Grabiec P., Leśniewicz W., Gosztalak T., Postępy nanometrologii układów MEMS/NEMS, Mechanik, nr 11 (2016), 1611–1613, doi: 10.17814/mechanik.2016.11.459pl_PL
dc.referencesOperating Principle of the Superconducting Gravity Meter, GWR Instruments, San Diego (2017).pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2014).pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezyjne pomiary szczegółowe, UxLAN, Wrocław (2014).pl_PL
dc.referencesOsada E., Geodezyjne układy odniesienia, UxLAN, Wrocław (2016).pl_PL
dc.referencesOsada E., Szczepański J., Poprawki topograficzne niwelacji precyzyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne, Rocz. XIV, nr 324 (1997), 329–345.pl_PL
dc.referencesOsada E., Trojanowicz M., Joint total station and GPS positioning with the use of digital terrain and gravity models, Geodezja i Kartografia, Rocz. XLVIII, nr 1–2 (1999), 39–46.pl_PL
dc.referencesOsada E., Trojanowicz M., Małańczuk J., Koncepcja zintegrowanej sieci geodezyjnej: projekt wyznaczenia i aktualizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne, Rocz. XIV, nr 324 (1997), 347–368.pl_PL
dc.referencesOsada E., Siudziński K., Drąg A., Gralak H., Sięga K., Kurpiński G., Seta M., Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL‑KRON86-NH do układu PL‑EVRF2007- NH – ciąg dalszy, Przegląd Geodezyjny, Rocz. XC, nr 1 (2018), 14–19, doi: 10.15199/50.2018.1.2pl_PL
dc.referencesRevi A., Kessouri P., Torres‑Verdín C., Electrical conductivity, induced polarization, and permeability of the Fontainebleau sandstone, Geophysics, 79 (2014), D301–D318, doi: 10.1190/GEO2014-0036.1pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Dz. U. 2012, poz. 352.pl_PL
dc.referencesRussell B.H., Hedli K.J., Extended pro elastic impedance, Geophysics, 84 (2019), N1–N14, doi: 10.1190/GEO2018-0311.1pl_PL
dc.referencesRyżyk I.M., Gardsztejn I.S., Tablice całek, sum i iloczynów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1964).pl_PL
dc.referencesSanso F., Sideris M.G. (eds.), Geoid Determination Theory and Methods, Springer‑Verlag, Berlin–Heidelberg (2013), doi: 10.1007/978-3-540-74700-0pl_PL
dc.referencesSizikov V., Use of spheroidal models in gravitational tomography, https://www.researchgate.net/publication/281144889_Use_of_spheroidal_models_in_gravitational_ tomographypl_PL
dc.referencesSjöberg L.E., Bagherbandi M., Gravity Inversion and Integration Theory and Application in Geodesy and Geophysics, Springer International Publishing, Cham–Heidelberg– New York (2017), doi: 10.1007/978-3-319-50298-4pl_PL
dc.referencesSkibbe N., Günther T., Müller‑Petke M., Structurally coupled cooperative inversion of magnetic resonance with resistivity soundings, Geophysics, (2018), JM51–JM63, doi: 10.1190/GEO2018-0046.1pl_PL
dc.referencesTeisseyre R. (red.), Fizyka i ewolucja wnętrza Ziemi, cz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1983).pl_PL
dc.referencesTrojanowicz M., Local disturbing potential model with the use of geophysical gravity data inversion – case study in the area of Poland, Acta Geodynamica et Geomaterialis, Rocz. XVI, nr 3 (2019), 293–299, doi: 10.13168/ AGG.2019.0025pl_PL
dc.referencesTrojanowicz M., Osada E., Karsznic K., Precise local quasigeoid modeling using GNSS/ leveling height anomalies and gravity data, Survey Review, 10 (2018), doi: 10.1080/00396265.2018.1525981pl_PL
dc.referencesWeber M., Münch U. (eds.), Tomography of the Earth’s Crust: From Geophysical Sounding to Real‑Time Monitoring. Geotechnologien Science Report No. 21, Springer‑Verlag, Cham–Heidelberg–New York (2014), doi: 10.1007/978-3-319-04205-3pl_PL
dc.referencesXu G. (ed.), Sciences of Geodesy – I Advances and Future Directions, Springer‑Verlag, Berlin– Heidelberg (2010), doi: 10.1007/978-3-642-11741-1pl_PL
dc.referencesXu G. (ed.), Sciences of Geodesy – II Innovations and Future Developments, Springer‑Verlag, Berlin–Heidelberg (2013), doi: 10.1007/978-3-642-28000-9pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-179-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe