Show simple item record

dc.contributor.authorJarkiewicz, Anna
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned2020-10-21T17:11:20Z
dc.date.available2020-10-21T17:11:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJarkiewicz A., Możliwości działania pedagoga społecznego w obszarze problematyki chorób i zaburzeń psychicznych – na przykładzie psychiatrii środowiskowej, [w:] Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Żukiewicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 161-172, doi: 10.18778/8088-642-1.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-642-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32399
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŻukiewicz A. (red.), Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpedagog społecznypl_PL
dc.subjectchoroby i zaburzenia psychicznepl_PL
dc.subjectpsychiatria środowiskowapl_PL
dc.titleMożliwości działania pedagoga społecznego w obszarze problematyki chorób i zaburzeń psychicznych – na przykładzie psychiatrii środowiskowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number161-172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-643-8
dc.referencesBizoń Z., Dąbrowski S., Pietrzykowska B., Psychiatria środowiskowa, [w:] S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria, t. 3, PZWL, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesCohen D., A critique of the use of neuroleptic drugs in psychiatry, [w:] S. Fisher & R. G. Greenberg (red.), From placebo to panacea: Putting psychiatric drugs to the test (pp. 173–228), John Wiley, New York 1997.pl_PL
dc.referencesConrad P., Medicalization and social control, “Annual Review of Sociology” 1992, 18, s. 209–232.pl_PL
dc.referencesConrad P., The medicalization of society: On the transformation of human conditions into treatable disorders, MD: Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.pl_PL
dc.referencesFalicki Z., Psychiatria społeczna, PZWL, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesFrazer P., Westhuis D., Daley J. G. & Phillips I., How clinical social workers are using the DSM-IV: A national study, “Social Work in Mental Health” 2009, 7, s. 325–339.pl_PL
dc.referencesHarrow M., Jobe T. H., Factors involved in outcome and recovery in schizophrenic patients not on antipsychotic medications: A 15-year multifollow-up study, “The Journal of Nervous and Mental Disease” 2007, 195, s. 406–414.pl_PL
dc.referencesHegarty J., Baldessarini R. J., Tohen M., Waternaux C., Oepen G., One hundred years of schizophrenia: A meta-analysis of the outcome literature, “American Journal of Psychiatry” 1994, 151, s. 1409–1416.pl_PL
dc.referencesJankowski K., Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, PIW, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesJarkiewicz A., Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia” (w druku).pl_PL
dc.referencesJarkiewicz A., Społeczno-kulturowe uwarunkowania choroby psychicznej – komunikat z badań, [w:] J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badanie, kształcenie, praktyka, Wyd. Impuls, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesJarkiewicz A., „Zaburzenie psychiczne” w polu działania pracownika socjalnego, „Praca Socjalna” 2016, 2pl_PL
dc.referencesJaroszyński J., Niektóre współczesne kierunki psychiatrii, [w:] S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria, PZWL, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSchock K., Clay C. & Cipani E., Making sense of schizophrenic symptoms: Delusional statements and behavior may be functional in purpose, “Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry” 1998, 29, s. 131–141.pl_PL
dc.referencesStańczakowa T., Psychiatria środowiska i organizacja ochrony zdrowia psychicznego, [w:] A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesStark F. M., Does social psychiatry have a future?, “International Journal of Mental Health” 1998, 26, s. 3–26.pl_PL
dc.referencesSzasz T., Insanity: The idea and its consequences, John Wiley & Sons, New York 1990.pl_PL
dc.referencesSzasz T., Liberation by oppression: A comparative study of slavery and psychiatry, Transaction, New Brunswick 2002.pl_PL
dc.referencesSzasz T., Psychiatry: The science of lies, Syracuse University Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesSzasz T., The myth of mental illness: Foundations of a theory of personal conduct, Harper & Row, New York 1961.pl_PL
dc.referencesWciórka J., Psychiatria środowiskowa: idea, system, metoda i tło, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2000, 9.pl_PL
dc.referencesWhitaker R., Anatomy of an epidemic: Magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America, Crown Publishers, New York 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-642-1.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe