Show simple item record

dc.contributor.authorSońta-Drączkowska, Ewa
dc.contributor.editorSońta-Drączkowska, Ewa
dc.contributor.editorBednarska-Wnuk, Izabela
dc.date.accessioned2020-12-15T10:51:44Z
dc.date.available2020-12-15T10:51:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSońta-Drączkowska E., Design thinking w zarządzaniu projektami – ocena możliwości zastosowania, [w:] Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach, E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-331-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32934
dc.description.abstractArtykuł omawia możliwości zastosowania podejścia design thinking w zarządzaniu projektami. Podejście to stało się w ostatnich dekadach popularne zarówno w praktyce, jak i w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu, w szczególności zaś w kontekście wspierania innowacji, angażowania użytkownika lub klienta w proces rozwoju produktu i twórczego rozwiązywania kompleksowych problemów. W ramach dyscypliny zarządzania projektami pojawiło się kilka badań dotyczących możliwości zastosowania design thinkingu, szczególnie w projektach o charakterze eksploracyjnym. Niemniej istnieje luka badawcza dotycząca możliwości integracji instrumentarium design thinkingu w działalności projektowej przedsiębiorstw. Na podstawie przeglądu literatury oraz analizy metody design thinking Hasso Plattner Institute autorka analizuje możliwości i ograniczenia zastosowania tej metody w realizacji projektów, a także proponuje obszary przyszłych badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.subjectdesign thinkingpl_PL
dc.subjectprojekty eksploracyjnepl_PL
dc.subjectinicjowanie projektupl_PL
dc.titleDesign thinking w zarządzaniu projektami – ocena możliwości zastosowaniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number115-132pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Projektamipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-332-5
dc.referencesAn Introduction to Design Thinking Process Guide, Hasso Plattner Institute of Design, Stanford 2010.pl_PL
dc.referencesBanfield R., Lombardo C. T., Wax T, Design Sprint: A Practical Guidebook for Building Great Digital Products, O’Reilly Media Inc., Sebastopol 2015.pl_PL
dc.referencesBernstein M., Linsky M., Leading Change through Adaptive Design, „Stanford Social Innovation Review” 2016, s. 49–54.pl_PL
dc.referencesBrown T., Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation, Harper Business, New York 2009.pl_PL
dc.referencesBuchanan R., Wicked problems in design thinking, „Design Issues” 1992, vol. 8(2), s. 5–21.pl_PL
dc.referencesBuzan T., Buzan B., The mind map book: Radiant Thinking – Major Evolution in Human Thought, BBC Books, London 1993.pl_PL
dc.referencesCarlgren L., Elmquist M., Rauth I., The challenges of using design thinking in industry – experiences from five large firms, „Creativity and Innovation Management” 2016, vol. 25(3), s. 344–362.pl_PL
dc.referencesDas K., Finding the Sweetspot between the Strategy and Design, Point of View, „Rotman Management Journal”, Fall 2014.pl_PL
dc.referencesGartner Ch., Ludwig R., Design-Thinking im Projektmanagement, „Zeitschrift fur Organization”, April 2015, s. 255–261.pl_PL
dc.referencesHirschfeld R., Steinert B., Lincke J., Agile software development in virtual collaboration environments, [w:] Design Thinking, Springer, Berlin–Heidelberg 2011, s. 197–218.pl_PL
dc.referencesHobday M., Boddington A., Grantham A., An innovation perspective on design: Part 2, „Design Issues” 2012, vol. 28(1), s. 18–29.pl_PL
dc.referencesHölzle K., Rhinow H., The Dilemmas of Design Thinking in Innovation Projects, „Project Management Journal” 2019, vol. 50(4), s. 418–430.pl_PL
dc.referenceshttps://www.interaction-design.org (dostęp: 1.02.2020).pl_PL
dc.referencesIgnatius A., Design as strategy, „Harvard Business Review” 2015, no. 12.pl_PL
dc.referencesJohansson‐Sköldberg U., Woodilla J., Çetinkaya M., Design thinking: past, present and possible futures, „Creativity and Innovation Management” 2013, vol. 22(2), s. 121–146.pl_PL
dc.referencesKimbell L., Designing for Service as One Way of Designing Services, „International Journal of Design” 2011, vol. 5(2), s. 41–52.pl_PL
dc.referencesKoen P., Ajamian G., Burkart R., Clamen A., Davidson J., D’Amore R., Karol R., Providing clarity and a common language to the “fuzzy front end”, „Research-Technology Management” 2001, vol. 44(2), s. 46–55.pl_PL
dc.referencesKolko J., Abductive thinking and sensemaking: The drivers of design synthesis, „Design Issues” 2010, vol. 26(1), s. 15–28.pl_PL
dc.referencesKolko J., Design Thinking comes of Age, „Harvard Business Review”, September 2015, s. 67–71.pl_PL
dc.referencesLenfle S., Floating in space? On the strangeness of exploratory projects, „Project Management Journal” 2016, vol. 47(2), s. 47–61.pl_PL
dc.referencesLenfle S., Toward a genealogy of project management: Sidewinder and the management of exploratory projects, „International Journal of Project Management” 2014, vol. 32(6), s. 921–931.pl_PL
dc.referencesLenfle S., Loch C., Lost roots: How project management came to emphasize control over flexibility and novelty, „California Management Review” 2010, vol. 53(1), s. 32–55.pl_PL
dc.referencesLenfle S., Le Masson P., Weil B., When project management meets design theory: revisiting the Manhattan and Polaris projects to characterize ‘radical innovation’ and its managerial implications, „Creativity and Innovation Management” 2016, vol. 25(3), s. 378–395.pl_PL
dc.referencesLevy J., Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.pl_PL
dc.referencesMahmoud-Jouini S. B., Midler Ch., Silberzahn P., Contributions of design thinking to project management in an innovation context, „Project Management Journal” 2016, vol. 47(2), s. 144–156.pl_PL
dc.referencesManiak R., Midler C., Shifting from co-development to co-innovation, „International Journal of Automotive Technology and Management” 2008, vol. 8(4), s. 449–468.pl_PL
dc.referencesMartin R., The Design of Business. Why Design Thinking is the next Competitive Advantage, Harvard Business Press, Boston 2009.pl_PL
dc.referencesMayer L. M., Design Thinking a View through the Lens of Practice, „OD Practitioners” 2015, vol. 47, no. 4, s. 42–47.pl_PL
dc.referencesMidler Ch., Silberzahn P., Creating Products in the Absence of Markets: A Robust Design Approach, „Journal of Manufacturing Technology Management” 2008, vol. 19(3), s. 407–420.pl_PL
dc.referencesNightingale P., Brady T., Projects, paradigms and predictability, [w:] G. Cattani, S. Ferriani, L. Frederiksen, F. Täube (red.), Project-based organizing and strategic management, Emerald Group Publishing, Bingley 2011, s. 83–112.pl_PL
dc.referencesNorman D. A., Draper S. W., User centered system design. New Perspectives on Human-Computer Interaction, L. Erlbaum Associates Inc., Hillsdale 1986.pl_PL
dc.referencesRitzer G., Jurgenson N., Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’, „Journal of Consumer Culture” 2010, vol. 10(1), s. 13–36.pl_PL
dc.referencesSaebi T., Foss N. J., Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions, „European Management Journal” 2015, vol. 33(3), s. 201–213.pl_PL
dc.referencesShenhar A., Dvir D., Reinventing project management, Harvard Business School Press, Boston 2007.pl_PL
dc.referencesTschimmel K., Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation, [w:] ISPIM Conference Proceeding, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), January 2012.pl_PL
dc.referencesUnger R., Chandler C., A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making, New Riders, Berkeley 2012.pl_PL
dc.referencesVerganti R., Design, meanings, and radical innovation: A metamodel and a research agenda, „Journal of Product Innovation Management” 2008, vol. 25(5), s. 436–456.pl_PL
dc.referencesVerganti R., Dell’era C., Design-driven innovation, Harvard Business Press, Boston 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-331-8.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe