Show simple item record

dc.contributor.authorMangarelli, Cristina
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2021-01-28T08:17:21Z
dc.date.available2021-01-28T08:17:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMangarelli C., Development and Future Prospects of Labour Law, [w:] Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 99-110, doi: 10.18778/7969-749-6.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-749-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33228
dc.description.abstractObecne prawo pracy nie jest takie samo jak trzydzieści lat temu. Stało się bardziej złożone. Powstały nowe konstrukcje prawne, nowe rodzaje ochrony, nowe prawa. Część z tych nowości wiąże się z bezpośrednim stosowaniem konstytucji do stosunków między jednostkami (bezpośrednia skuteczność) i przeniknięciem indywidualnych praw podstawowych w sferę umowy o pracę, dzięki czemu uległa poszerzeniu ochrona pracownika, a ograniczeniu władza pracodawcy. Prawo pracy reaguje w celu stawienia czoła korporacyjnej decentralizacji, oszustwom związanym z pracą i wyzwaniom globalizacji. Niezależnie od specyficznych wypadków poszczególnych państw, prawo to zostało wzmocnione – co najmniej w niektórych regionach – przez standardy i rodzaje ochrony uzupełniające tradycyjne prawo pracy. Są dowody na to, że ta gałąź prawa dysponuje wystarczającymi instrumentami, aby zmierzyć się z dalszymi zmianami dotyczącymi sposobów pracy, które najprawdopodobniej pojawią się w nadchodzących latach. Sprawą wielkiej wagi jest uniwersalizacja praw związanych z pracą i ich stosowanie we wszystkich państwach w drodze różnych środków i mechanizmów. Istnieje wspólne jądro tych praw, powtarzające się w różnych aktach, które musi być respektowane we wszystkich państwach. Widoczne są zmiany w systemie źródeł prawa. Niektóre instrumenty prawne zdają się wskazywać, że międzynarodowa polityka społeczna zmierza do stosowania co najmniej niektórych praw nie tylko do pracy podporządkowanej, lecz do pracy w ogóle.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Przyszłość prawa pracy. W 50-lecie pracy naukowej Prof. M. Seweryńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleDevelopment and Future Prospects of Labour Lawpl_PL
dc.title.alternativeRozwój i perspektywy prawa pracypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number99-110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationProfessor of Labour Law and Social Security, School of Law, University of the Republic, Montevideo, Uruguaypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-750-2
dc.referencesCompa L., Trade liberalization and labour law. General report, XVIII World Congress of Labour Law and Social Security, Paris, 5–8 September 2006, Paris 2006, pp. 1–12.pl_PL
dc.referencesDe Luca Tamajo R., Perulli A., General report “Labour law (in its individual and collective aspects) and productive decentralisation” en el XVIII World Congress of Labour Law and Social Security, Paris, 5–8 September 2006, Paris 2006, pp. 63–71.pl_PL
dc.referencesGamarra J., Neoconstitucionalismo, código y ley especial, FCU, Montevideo 2012, p. 6 y 9.pl_PL
dc.referencesGaudu F., Informe Francia ‘Libéralisation des marchés et droit du travail’, XVII World Congress of Labour Law and Social Security, Paris 2006, p. 7.pl_PL
dc.referencesGoldin A., Sobre los códigos de conducta y otras iniciativas voluntarias de las empresas; ¿es la autorregulación empresaria una respuesta válida?, International colloquium on the 80th anniversary of the ILO Committee of Experts, Ginebra, 24–25 november 2006, p. 17.pl_PL
dc.referencesJavillier J.-C., Gouvernance, Normes Internationales et responsabilité sociale de l’ entreprise, Séminaire. Genève, 3–4 juillet 2006, Genève 2006. www.ilo.org/public/french/bureau/ inst/papers/confrnce/gover2006/index.htmpl_PL
dc.referencesJavillier J.-C., Interview with Jean-Claude Javillier, “Revista Relaciones Laborales” [Montevideo] 2006, No 12, p. 26.pl_PL
dc.referencesJeammaud A., The contribution of the Court of Cassation in the construction of Labour Law in France, VII American Regional Congress of Labour Law and Social Security, Santo Domingo, República Dominicana. 31 October to 2 November 2007. Unpublished keynote lecture.pl_PL
dc.referencesJeammaud A., Libertés et pouvoir. Un double paradoxe et un paradoxe apparent, Supplément à la Semaine Social Lamy, nº 1908, Paris 2011, p. 137.pl_PL
dc.referencesLocke R., Kochan T., Romis M., Qin F., Beyond corporate codes of conduct: Work organization and labour standards at Nike’s suppliers, “International Labour Review. International Labour Organization” 1987, vol. 126, No 1–2, pp. 21–43.pl_PL
dc.referencesPasco Cosmópolis M., Dimensiones laborales de la globalización: Lo laboral en los procesos de integración y los tratados de libre comercio, “Laborem, Peruvian Association of Labour Law and Social Security” [Lima] 2005, No 5, pp. 87–121.pl_PL
dc.referencesRisso Ferrand M., Derecho constitucional, t. I, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 2005, p. 249.pl_PL
dc.referencesRivero Lamas J., Derechos fundamentales y contrato de trabajo: eficacia horizontal y control constitucional, El trabajo y la Constitución, Estudios en homenaje al Profesor Alonso Olea, Iberoamerican Academy of Labour Law and Social Security, Spanish Ministry of Labour and Social Affairs, Madrid 2003, p. 527.pl_PL
dc.referencesSupiot A., La place de la sécurité sociale dans le système des normes internationales du travail, Sémaine sociale Lamy, Supplément no 1272, Paris 2006, p. 8 y 9.pl_PL
dc.referencesValdés dal Ré F., Los derechos fundamentales de la persona del trabajador, Informe general XVII World Congress of Labour Law and Social Security, 2–5 September 2003, Book of general reports, FCU, Montevideo 2003, p. 41.pl_PL
dc.referencesVillavicencio A., Peruvian report “Liberalización del comercio y derecho del trabajo” at the XVIII World Congress of Labour Law and Social Security, Paris, 5–8 September 2006, Paris 2006, p. 12.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-749-6.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe