Show simple item record

dc.contributor.authorCeranka, Bronisław
dc.contributor.authorGraczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned2021-03-05T12:44:33Z
dc.date.available2021-03-05T12:44:33Z
dc.date.issued2020-11-23
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34115
dc.description.abstractWe study an experiment in which we determine unknown measurements of p objects in n weighing operations according to the model of the chemical balance weighing design. We determine a design which is D‑optimal. For the construction of the D‑optimal design, we use the incidence matrices of balance incomplete block designs, balanced bipartite weighing designs and ternary balanced block designs. We give some optimality conditions determining the relationships between the parameters of a D‑optimal design and we present a series of parameters of such designs. Based on these parameters, we will be able to set down D‑optimal designs in classes in which it was impossible so far.en
dc.description.abstractW artykule rozważamy doświadczenie, w którym wyznaczamy nieznane miary p obiektów przy użyciu n operacji pomiarowych zgodnie z modelem chemicznego układu wagowego. Wyznaczamy układ, który spełnia kryterium D‑optymalności. Do konstrukcji D‑optymalnego układu wykorzystujemy macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych, dwudzielne układy blokowe oraz trójkowe zrównoważone układy blokowe. Podajemy pewne warunki optymalności, określające zależności między parametrami D‑optymalnego układu i prezentujemy serie parametrów takich układów. Na podstawie tych parametrów będziemy mogli wyznaczyć D‑optymalne układy w klasach, w których do tej pory nie było to możliwe.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;349en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.subjectbalanced bipartite weighing designen
dc.subjectbalanced incomplete block designen
dc.subjectchemical balance weighing designen
dc.subjectD‑optimalityen
dc.subjectternary balanced block designen
dc.subjectdwudzielny układ blokówpl
dc.subjectukład zrównoważony o blokach niekompletnychpl
dc.subjectchemiczny układ wagowypl
dc.subjectukład D‑optymalnypl
dc.subjecttrójkowy zrównoważony układ blokówpl
dc.titleNew Results Regarding the Construction Method for D‑optimal Chemical Balance Weighing Designsen
dc.title.alternativeNowe wyniki dotyczące metody konstrukcji D‑optymalnych chemicznych układów wagowychpl
dc.typeArticle
dc.page.number129-141
dc.contributor.authorAffiliationCeranka, Bronisław - Poznań University of Life Sciences, Faculty of Agronomy and Bioengineering Department of Mathematical and Statistical Methodsen
dc.contributor.authorAffiliationGraczyk, Małgorzata - Poznań University of Life Sciences, Faculty of Agronomy and Bioengineering Department of Mathematical and Statistical Methodsen
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBanerjee K. S. (1975), Weighing Designs for Chemistry, Medicine, Economics, Operations Research, Statistics, Marcel Dekker Inc., New York.en
dc.referencesBillington E. J. (1984), Balanced n‑array designs: a combinatorial survey and some new results, “Ars Combinatoria”, no. 17A, pp. 37–72.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2004a), Balanced ternary block designs under the certain condition, “Colloquium Biometricum”, no. 34, pp. 63–75.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2004b), Balanced bipartite weighing designs under the certain condition, “Colloquium Biometricum”, no. 34a, pp. 17–28.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2014), On certain A‑optimal biased spring balance weighing designs, “Statistics in Transition new series”, Spring, vol. 15(2), pp. 317–326.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2015), Construction method of A‑optimal chemical balance weighing designs, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 3(314), pp. 43–51, http://doi.org/10.18778/0208-6018.314.06en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2016), New construction of D‑optimal weighing design with non‑negative correlations of errors, “Colloquium Biometricum”, no. 46, pp. 31–45.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2017), Some D‑optimal chemical balance weighing designs: theory and examples, “Biometrical Letters”, no. 54, pp. 137–154.en
dc.referencesCeranka B., Graczyk M. (2018), Regular D‑optimal weighing design with non‑negative correlations of errors constructed from same block designs, “Colloquium Biometricum”, no. 48, pp. 1–17.en
dc.referencesCeranka B., Katulska K. (1987), Zastosowanie optymalnych sprężynowych układów wagowych, [w:] Siedemnaste Colloquium Metodologiczne z Agro‑Biometrii, PAN, Warszawa, pp. 98–108.en
dc.referencesGraczyk M. (2013), Some applications on weighing designs, “Biometrical Letters”, vol. 50(1), pp. 15–26.en
dc.referencesGraczyk M., Janiszewska M. (2019), Remarks about construction methods about D‑optimal chemical balance weighing designs, “Biometrical Letters” [to appear].en
dc.referencesHuang Ch. (1976), Balanced bipartite block design, “Journal of Combinatorial Theory (A)”, no. 21, pp. 20–34.en
dc.referencesJacroux M., Wong C. S., Masaro J. C. (1983), On the optimality of chemical balance weighing design, “Journal of Statistical Planning and Inference”, no. 8, pp. 213–240.en
dc.referencesKatulska K., Smaga Ł. (2013), A note on D‑optimal chemical balance weighing designs and their applications, “Colloquium Biometricum”, no. 43, pp. 37–45.en
dc.referencesRaghavarao D. (1971), Constructions and Combinatorial Problems in designs of Experiments, John Willey Inc., New York.en
dc.referencesSathe Y. S., Shenoy R. G. (1990), Construction method for some A‑ and D‑optimal weighing designs when N º 3(mod 4), “Journal of Statistical Planning and Inference”, no. 24, pp. 369–375.en
dc.contributor.authorEmailCeranka, Bronisław - bronislaw.ceranka@up.poznan.pl
dc.contributor.authorEmailGraczyk, Małgorzata - malgorzata.graczyk@up.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.349.08
dc.relation.volume4


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0