Show simple item record

dc.contributor.authorPełka, Marcin
dc.date.accessioned2012-04-16T15:20:16Z
dc.date.available2012-04-16T15:20:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/350
dc.description.abstractReguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprost- szym ujęciu metoda k-najbliższych sąsiadów polega na tym, że klasyfikowany obiekt jest zaliczany do klasy najliczniej reprezentowanej wśród jego k „najbliższych sąsiadów”. Jeżeli w tej samej odległości, co k-ty „sąsiad” znajdą się jeszcze inne elementy, to wszyscy ci „sąsiedzi” biorą udział w głosowaniu. W artykule zaprezentowano adaptację metody KNN dla danych symbolicznych, którą za- proponował zespół pod kierownictwem D. Malerby (por. Malerba i in. [2004]). Badania przepro- wadzono na danych symbolicznych w różnych modelach (generowanych za pomocą procedury cluster. Gen z pakietu clusterSim dla programu R). Modele te zawierały znaną liczbę klas. Dodatkowo do każdego modelu dodano różną liczbę zmiennych zakłócających i wartości odstających, które zniekształcają oryginalną strukturę klas.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.titleK-nearest neighbour classification for symbolic datapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number171-176
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki; Katedra Ekonometrii i Informatyki
dc.referencesBock h.H., Diday E. (Eds.)(200), Analysis of symbolic data, Explanatory methods for extracting statistical information from complex data, Springer Verlag, Berlin.
dc.referencesFix E., Hodges J.L.(1951), Discriminatory analysis- nonparametric discrimination : consistency statistical information from complex data, Springer Verlag, Berlin.
dc.referencesIchnio M., Yaguchi H.(1994), Generalized Minkowski Metrics for Mixed Feature -type Data Analysis IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, vol. 24 .no 4, 698-707.
dc.referencesMalerba D., Espozito F., Giovalle V., Tamma V.(2001), Comparing dissimilarity Measures for Symbolic Data analysis, New Techniques and Technologies for Statistics(ETK_NTTS`01), 473-481.
dc.referencesMalerba D., Espozito F.,D`Amato C., Appice A.(2004), K-nearest neighbor classification for symbolic objects[in:] P. Brito M. Noirhomme-Fraiture (ed), Symbolic and spatial data analysis: mining complex data structures, University of Pisa, Pisa, 19-30.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record