Show simple item record

dc.contributor.authorGregor, Bogdan
dc.date.accessioned2021-04-16T11:36:38Z
dc.date.available2021-04-16T11:36:38Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35186
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę ustalenia tendencji zmian w relacjach czynników produkcji oraz efektywności ich wykorzystania w rolnictwie polskim. Analizę tempa oraz kierunków zmian owych relacji ujęto na tle krajów wysoko rozwinię­tych (głównie RFN), Ocenę produktywności czynników wytwórczych przedstawiono w przekroju sektorów. 'Potwierdzenie znalazła teza, iż w ekonomice niedoborów indywidualne gospodarstwa rolne napotykają w procesach dostosowawczych na różnorodne ograniczenia. Podstawowe znaczenie ma jednak podaż. Wśród wielu barier rozwoju rolnictwa, mających charakter zarówno endo- Jak i egzogenny w stosunku do gospodarstw decydujące znaczenie ma - zdaniem rolników ograniczona dostępność do czynników produkcji (głównie czynnika kapitału).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;105
dc.titleRelations and effectiveness of utilization of production factors in Polish agriculturepl_PL
dc.title.alternativeRelacje oraz efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number267-284pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesDie Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft, Bericht 1983 Kommision der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel-Luxemburg (1984).pl_PL
dc.referencesDietl, J.. Gregor, B., 'Constraints in Adaptative Process of Private Farms (findings of empirical studies), "Wieś i Rolnictwo" No. 1, 1986 (in Polish).pl_PL
dc.referencesDietl, J., Gregor, B., Relationships of Private Agricultural Farms with their Market and Institutional Environment (findings of empirical studies), published by The University of Łódź, Łódź 1986 (in Polish).pl_PL
dc.referencesDietl, J., Herer. W., Hunek, T., Leopold, A., What doesn't Depend on Agriculture, "Życie Gospodarcze" No. 34, and What Agriculture Needs, "Życie Gospodarcze", No. 35, 1982 (in Polish).pl_PL
dc.referencesGrochowski, Z., Key Issues Concerning Villages, "Wieś Współczesna", No. 1, 1981 (in Polish).pl_PL
dc.referencesHerer, W., Economic Relations Characterizing Development of Polish Agriculture in the Years 1960-1975, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", No. 6 , 1978 (in Polish).pl_PL
dc.referencesHerlemann, H., Stamer, H., Agriculture in the Era of Technlzation, PWRiL, Warsaw 1963 (in Polish).pl_PL
dc.referencesКolbusz, F., Contemporary Problems of Village and Polish Agriculture, "Wieś Współczesna", No. 4, 1981 (in Polish).pl_PL
dc.referencesRajtar, J., External Determinants of Development of Agriculture, "Wieś i Rolnictwo", No. 4, 1981 (in Polish).pl_PL
dc.referencesStatistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1981), Landwirtschaftsverlag GmbH, Muster-Hiltrup.pl_PL
dc.referencesTomczak, F., Rajtar, J., Economics of Agriculture. Outline of Theory, SGPiS, Warsaw 1973.pl_PL
dc.referencesVolkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Reihe 2. Input-Output Tabellen (1972 1981) Statistisches Bundesamt, Wiesbaden-Stuttgart.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record