Show simple item record

dc.contributor.authorGableta, Małgorzata
dc.contributor.authorCierniak-Emerych, Anna
dc.contributor.editorCzajkowska, Maria
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.editorKołodziejczak, Małgorzata
dc.contributor.editorZalewska-Turzyńska, Magdalena
dc.date.accessioned2021-04-23T11:13:36Z
dc.date.available2021-04-23T11:13:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGableta M., Cierniak-Emerych A., Partycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracy, [w:] Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, Januszkiewicz K., Czajkowska M., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 81-91, DOI: 10.18778/7969-802-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-802-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35261
dc.description.abstractJob safety is a prominent aspect of employee expectations. This paper addresses job safety in a broader perspective, to make it more appropriate for the present needs and business applications. The author postulates to supplement the standard set of work safety and hygiene elements with items that pertain to conditions and security of employment. It is assumed that the increase of job safety, as defined above, may best be addressed through employee participation, particularly of the direct type. The paper presents suggestions for practical realization of employee participation to stimulate innovative behaviours among employees in the context of job safety and security. Suggestions for changes in this area are illustrated with examples from business practice. The postulated line of thought, presented here as a sequence of activities, includes the results expected from the use of employee participation, both from employer’s and employee’s perspective.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K., Czajkowska M., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpartycypacja pracowniczapl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo pracypl_PL
dc.subjectzarządzanie w biznesiepl_PL
dc.titlePartycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracypl_PL
dc.title.alternativeEmployee participation from the viewpoint of job safety and securitypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number81-91pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-803-5
dc.referencesAntoszkiewicz J. D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAryee S., Walubwa F. O., Zhou Q., Hartnell Ch. A. (2012), Transformational Leadership, Innovative Behavior and Task Performance: Test of Mediation and Moderation Processes, „Human Performance”.pl_PL
dc.referencesBorowska S. (2007), Systemy wysoce efektywnej pracy, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChoi J. N. (2007), Change-oriented oeganizational citizenship behavior: Effects of work environment characteristics and intervening psychological processes, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 28, no. 4.pl_PL
dc.referencesCierniak-Emerych A., Gableta M. (2014), Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły bankowej we Wrocławiu”, nr 8(46).pl_PL
dc.referencesCierniak-Emerych A. (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGableta M. (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGajdzik B. (2014), Twórcze warunki pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym – wybrana problematyka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1(10).pl_PL
dc.referencesGeary J., Sisson K. (1994), Conceptualising Direct Participation in Organization Change: The EPOC Project, European Fundation, for the Inprovement of Living and Working Conditions, Loughilnstown House, Shankill, Irleand.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z. (2002), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReykowski J. (1989), Podmiotowość – szkic problematyki, [w:] Paczkowski P., Cichocki R. (red.), Podmiotowość: możliwości, rzeczywistość, konieczność, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.pl_PL
dc.referencesRrudolf R. (2009), Sposoby pozyskiwania zasobów intelektualnych pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, PN UE we Wrocławiu, UE, Wrocław, nr 43.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Skorupińska K. (2012), Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWest M. A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, WNPWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesYuan F., Woodman R. W. (2010), Innivative Behavior in the Workplace, the Role of Performance and Image Outcrue Expectations, „Academy of Management Journal”, vol. 53, no. 2.pl_PL
dc.referencesKto jest dla nas atrakcyjnym pracodawcą? http://nf.pl/kariera/kto-jest-dla-nas-atrakcyjnympracodawca,,46735,202 (data dostępu: 22.02.2015).pl_PL
dc.referencesRanking Idealny Pracodawca 2014, http://kariera.forbes.pl/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-2014,artykuly,176578,1,1.html (data dostępu: 14.05.2014).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-802-8.08
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe