Show simple item record

dc.contributor.authorde Lazari, Andrzej
dc.date.accessioned2021-05-11T19:29:18Z
dc.date.available2021-05-11T19:29:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationde Lazari A., Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, DOI: 10.18778/7525-343-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-343-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35472
dc.descriptionWybór tekstów publicystycznych prof. Andrzeja de Lazari stanowi wyzwanie i zarazem zasadniczą polemiką z tymi wszystkimi, którzy - w ramach nowej, dominującej dziś poprawności politycznej, (ale tylko w pewnych kręgach) - próbują uczynić antyrosyjskość jednym z fundamentów naszej tożsamości. To zbiór artykułów traktujących głównie o wzajemnych polsko-rosyjskich fobiach i stereotypach. Autor odnosi się do historii obu narodów oraz kwestii spornych, które rzutują na wzajemne postrzeganie się Polaków i Rosjan. Jest to też książka o rosyjskich i łódzkich korzeniach autora i tym, jaki to ma wpływ na widzenie świata. Swoiste - indywidualne studium rosyjskości i polskości.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnauki społecznepl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectrosyjskośćpl_PL
dc.subjectantyrosyjskośćpl_PL
dc.subjectprawosławiepl_PL
dc.subjectZSRRpl_PL
dc.subjectMoskwapl_PL
dc.subjectstereotyppl_PL
dc.subjectwschódpl_PL
dc.subjectPutinpl_PL
dc.titlePolskie i rosyjskie problemy z rosyjskościąpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number248pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-299-6
dc.identifier.doi10.18778/7525-343-6
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe