Show simple item record

dc.contributor.authorRogut, Anna
dc.contributor.editorPiasecki, Bogdan
dc.date.accessioned2021-05-19T14:39:05Z
dc.date.available2021-05-19T14:39:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRogut A., Jak traktować niepowodzenie gospodarcze? Doświadczenia europejskie, [w:] Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Piasecki B.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 9-36, DOI:10.18778/7525-741-0.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-741-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35532
dc.descriptionPrzedmiotem rozważań autorki jest przedstawienie dwóch obszarów doświadczeń europejskich. Pierwszego, stanowiącego przegląd dotychczasowych systemów wczesnego ostrzegania i drugiego, wskazującego obszar interwencji publicznej zorientowanej na tworzenie mechanizmów ostrzegających przed upadkiem i przełamywanie złej opinii towarzyszącej przedsiębiorcom „obciążonym” wcześniejszym niepowodzeniem.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr 1 H02D 055 30: „Symptomy upadku małej firmy. Konsekwencje społeczno-gospodarcze. Polityka przeciwdziałania”)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPiasecki B.(red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniepowodzenie gospodarczepl_PL
dc.subjectEuropejska Karta Małych Przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectprzeciwdziałaniepl_PL
dc.subjectsystemy wczesnego ostrzeganiapl_PL
dc.titleJak traktować niepowodzenie gospodarcze? Doświadczenia europejskiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number9-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAhn B. S., Chob S. S., Kim C. Y. (2000), The integrated methodology of rough set theory and artificial neural network for business failure prediction, „Expert Systems with Applications”, Vol. 18, s. 65–74.pl_PL
dc.referencesAloini D., Dulmin R., Mininno V. (2007), Risk management in ERP project introduction: Review of the literature, „Information & Management”, Vol. 44, s. 547–567.pl_PL
dc.referencesAnsoff H. I. (1975), Managing strategic surprise by response to weak signals, „California Management Review”, Vol. 18, No. 2, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesAnsoff H. I., McDonnell E. (1984), Implanting strategic management, 2nd Ed., Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesAnsoff H. I., Sullivan P. A. (1993), Optimizing profitability in turbulent environments: A formula for strategic success, „Long Range Planning”, Vol. 26, No. 5, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesBadanie przebiegu konsultacji regulacji prawnych w obszarze ich oddziaływania na sektor MŚP (2009), Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Galeria/DRE/Publikacja_1.pdf, 14.11.2009.pl_PL
dc.referencesBalcaena S., Ooghe H. (2006), 35 years of studies on business failure: An overview of the classic statistical methodologies and their related problems, „The British Accounting Review”, Vol. 38, s. 63–93.pl_PL
dc.referencesBankruptcy and a fresh start: Stigma on failure and legal consequences of bankruptcy (2002), Philippe & Partners, Deloitte & Touche Corporate Finance, http://www.pedz.unimannheim.de/daten/edz-h/gdb/02/stigma_study.pdf, 14.10.2008pl_PL
dc.referencesBest project on restructuring, bankruptcy and a fresh start. Final report of the expert group (2003), European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesBeynon M. J., Peel M. J. (2001), Variable precision rough set theory and data discretisation: An application to corporate failure prediction, „Omega”, Vol. 29, s. 561–576.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoratyńska K. (2008), Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, „Roczniki Naukowe”, ser. A, t. X, z. 3, s. 41–46.pl_PL
dc.referencesBroutheres K. D., Roozen F. A. (1999), I sit time to strat thinking about strategic accounting?, „Long Range Planning”, Vol. 32, No. 3, s. 311–322.pl_PL
dc.referencesBrown S., Fai F. (2006), Strategic resonance between technological and organisational capabilities in the innovation process within firms, „Technovation”, Vol. 26, s. 60–75.pl_PL
dc.referencesBurchell B., Hughes A. (2006), The stigma of failure: An international comparison of failure tolerance and second chancing, http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP334.pdf, 3.07.2007.pl_PL
dc.referencesCarmeli A., Schaubroeck J. (2008), Organisational Crisis-Preparedness: The Importance of Learning from Failures, „Long Range Planning”, Vol. 41, s. 177–196.pl_PL
dc.referencesCarr M. J., Konda S. L., Monarch I., Ulrich F. C., Walker C. F. (1993), Taxonomy-Based Risk Identification, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.pl_PL
dc.referencesChapman C. (2006), Key points of contention in framing assumptions for risk and uncertainty management, „International Journal of Project Management”, Vol. 24, s. 303–313.pl_PL
dc.referencesChristensen J. F. (1995), Asset profiles for technological innovation, „Research Policy”, Vol. 24, s. 727–745.pl_PL
dc.referencesChurchill N. C., Lewis V. L. (1983), The five stages of small business growth, „Harvard Business Review”, May–June, (Harvard Business School Publishing, Boston).pl_PL
dc.referencesCoffman B. S. (1997), Weak Signal® Research, http://www.mgtaylor.com/mgtaylor/jotm/winter97/wsrintro.htm, 24.10.2007.pl_PL
dc.referencesCostanzo L. A., MacKay R. B. (eds.) (2009), Handbook of research on strategy and foresight, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesDay G. S., Schoemaker P. J. H. (2006), Peripherial vision. Detecting the weak signals that will make or break your company, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesDekkers R. (2003), Strategic capacity management: meeting technological demands and performance criteria, „Journal of Materials Processing Technology”, Vol. 139, s. 385–393.pl_PL
dc.referencesDel Canto J. G., Gonzáles I. S. (1999), A resource-based analysis of the factors determining a firm’s R&D activities, „Research Policy”, Vol. 28, s. 891–905.pl_PL
dc.referencesDe Tienne D. R. (2010), Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development, „Journal of Business Venturing”, Vol. 25, s. 203–215.pl_PL
dc.referencesDimitras A. I., Zanakis S. H., Zopounidis C. (1996), Theory and Methodology. A survey of business failures with an emphasis on prediction methods and industrial applications, „European Journal of Operational Research”, Vol. 90, s. 487–513.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, „Strategic Management Journal”, Vol. 21, s. 1105–1121.pl_PL
dc.referencesEtemadi H., Rostamy A. A. A., Dehkordi H. F. (2009), A genetic programming model for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran, „Expert Systems with Applications”, Vol. 36, s. 3199–3207.pl_PL
dc.referencesThe European Agenda for Entrepreneurship (2004), European Commission, COM(2004), 70 final.pl_PL
dc.referencesEuropean charter for small enterprises (2002), European Commission, http://www.ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/index_en.htm, 15.05.2004.pl_PL
dc.referencesEuropejska karta małych i średnich przedsiębiorstw (2004), Wspólnoty Europejskie, Komisja Europejska, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesFlash Eurobarometer 107 ‘Entrepreneurship’ (2001), EOS Gallup Europe, http:www.ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl107_en.pdf, 21.03.2005.pl_PL
dc.referencesFrydman R., Goldberg M. D. (2007), Imperfect knowledge economies. Exchange rates and risk, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesThe futures toolkit (2007), FUTURREG, http://www.futurreg.net/files/The_FUTURREG_Futures_Toolkit_v3.pdf, 22.09.2008.pl_PL
dc.referencesGarrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a theory of the firm: Future challenges, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 58, s. 178–199.pl_PL
dc.referencesGerrlings H., Rienstra S. (2003), Exploring ‘weak signals’ as potential challenges in transport: An inventory of potential future technology developments, „Transportation Planning and Technology”, Vol. 26, No. 6, s. 469–489.pl_PL
dc.referencesGlassey O. (2009), Exploring the weak signals of starts-ups as a folksonomic system, „Technologu Analysis & Strategic Management”, Vol. 21, No. 3, s. 321–332.pl_PL
dc.referencesGrebel T. (2009), Technological change: A microeconomic approach to the creation of knowledge, „Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 20, s. 301–312.pl_PL
dc.referencesGreen Paper Entrepreneurship in Europe (2003), European Commission, COM(2003), 27 final.pl_PL
dc.referencesA guide to the project management body of knowledge (2000), Project Management Institute, Pennsylvania.pl_PL
dc.referencesHaeckel S. H. (2004), Peripheral vison: Sensing and acting on weak signals. Making meaning out of apparent noise: The need for a new managerial framework, „Long Range Planning”, Vol. 37, s. 181–189.pl_PL
dc.referencesHällgren M. (2007), Beyond the point of no return: On the management of deviations, „International Journal of Project Management”, Vol. 25, s. 773–780.pl_PL
dc.referencesHiltunen E. (2006), Was it a wild card or just our blindness to gradual change?, „Elina Journal of Futures Studies”, Vol. 11, No. 2, s. 61–74.pl_PL
dc.referencesHiltunen E. (2008), The future sign and its three dimensions, „Futures”, Vol. 40, s. 247–260.pl_PL
dc.referencesHowell J. M., Boies K. (2004), Champions of technological innovation: The influence of contextual knowledge, role orientation, idea generation, and idea promotion on champion emergencje, „The Leadership Quarterly”, Vol. 15, s. 123–143.pl_PL
dc.referencesHuang S.-H., Tsai Ch.-F., Yen D. C., Cheng Y.-L. (2008), A hybrid financial analysis model for business failure prediction, „Expert Systems with Applications”, Vol. 35, s. 1034–1040.pl_PL
dc.referencesIlmola L., Kuusi O. (2006), Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals efficiently in corporate decision-making, „Futures”, Vol. 38, s. 908–924.pl_PL
dc.referencesKuosa T. (2010), Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information, „Futures”, Vol. 42, s. 42–48.pl_PL
dc.referencesLandier A. (2005), Entrepreneurship and the stigma of failure, http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=850446, 2.03.2008.pl_PL
dc.referencesLeszek P. (b.d.w.), Imperfect knowledge economics: Zapowiedź nowego paradygmatu w ekonomii, maszynopis, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/27791/05_Przemyslaw_Leszek.pdf, 3.02.2009.pl_PL
dc.referencesLichtenthaler E. (2004), Technological change and the technology intelligence process: A case study, „Journal of Engineering and Technology Management”, Vol. 21, s. 331–348.pl_PL
dc.referencesLiebl F., Schwarz J. O. (2010), Normality of the future: Trend diagnosis for strategic foresight, „Futures”, Vol. 42, s. 313–327.pl_PL
dc.referencesMankiewicz J., Kitahara R. (2010), Numbers, quantification, and the amplification of weak strategic signals, „Journal of Management and Marketing Research”, No. 5, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesMączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (red.) (2008), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMendonça S., e Cunha M. P., Kaivo-oja J., Ruff F. (2004), Wild cards, weak signals and organisational improvisation, „Futures”, Vol. 36, s. 201–218.pl_PL
dc.referencesMishra S., Deshmukh S. G., Vrat P. (2002), Matching of technological forecasting technique to a technology, „Technological Forecasting & Social Change”, Vol. 69, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesModern SME Policy for Growth and Employment (2005), European Commission, COM(2005), 551 final.pl_PL
dc.referencesNikander I. O. (2002), Early warnings. A phenomenon in project management, http://www.lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512258889/isbn9512258889.pdf, 3.05.2007.pl_PL
dc.referencesNikander I. O., Eloranta E. (2001), Project management by early warnings, „International Journal of Project Management”, Vol. 19, s. 385–399.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2009, nr 175, poz. 1361.pl_PL
dc.referencesO’Donnell E. (2005), Enterprise risk management: A systems-thinking framework for the event identification phase, „International Journal of Accounting Information Systems”, No. 6, s. 177–195.pl_PL
dc.referencesOlsson R. (2007), In search of opportunity management: Is the risk management process enough?, „International Journal of Project Management”, Vol. 25, s. 745–752.pl_PL
dc.referencesOvercoming the stigma of business failure – for a second chance policy. Implementing the Lisbon partnership for growth and jobs. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2007), European Commission, COM(2007), 584 final.pl_PL
dc.referencesPalmberg Ch. (2001), Sectoral patterns of inovation and cometence requirements – A closer look at low-tech industries, „Sitra Reports”, Ser. 8, Hakapaino Oy, Helsinki.pl_PL
dc.referencesPender S. (2001), Managing incomplete knowledge: Why risk management is not sufficient, „International Journal of Project Management”, Vol. 19, s. 7–79.pl_PL
dc.referencesPolitis D., Gabrielsson J. (2007), Entrepreneurs’ attitudes towards failure: An experiential learning approach, http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1064982, 2.03.2008.pl_PL
dc.referencesPollack J. (2007), The changing paradigms of project management, „International Journal of Project Management”, Vol. 25, s. 266–274.pl_PL
dc.referencesA Practical Guide to Regional Foresight (2001), FOREN, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesRavi Kumar P., Ravi V. (2007), Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques – A review, „European Journal of Operational Research”, Vol. 180, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesRavisankar P., Ravi V., Bose I. (2010), Failure prediction of dotcom companies using neural network – genetic programming hybrids, „Information Sciences”, Vol. 180, s. 1257–1267.pl_PL
dc.referencesRaz T., Michael E. (2001), Use and benefits of tools for project risk management, „International Journal of Project Management”, Vol. 19, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesRossel P. (2009), Weak signals as a flexible framing space for enhanced management and decision-making, „Technology Analysis & Strategic Management”, Vol. 21, No. 3, s. 307–320.pl_PL
dc.referencesRutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 683, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesSchumacher H., Kowalik M., Gerling K. (2008), Endogenizing the Scope of the Stigma of Failure, http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1181042, 11.09.2009.pl_PL
dc.referencesSchwarz J. O. (2009), Business wargaming: developing foresight within a strategic simulation, „Technology Analysis & Strategic Management”, Vol. 21, No. 3, s. 291–305.pl_PL
dc.referencesShephard D. A., Wiklund J. (2005), Entrepreneurial Small Businessem. A resorce-based perspective, Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesSong I., Bae J., Kim S. Y. (2002), Advanced theory of signal detection. Weak signal detection in generalized observations, Springer-Verlag, Berlin–Heilderberg–New York.pl_PL
dc.referencesSteyaert S., Lisoir H. (eds.) (2005), Participatory methods toolkit. A practitioner’s manual, King Baudouin Foundation, Flemish Institute for Science and Technology Assessment, Brussels.pl_PL
dc.referencesTechnology Foresight Manual (2005), Vol. 1: Organization and Methods, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.pl_PL
dc.referencesTeece D. J. (2009), Dynamic capabilities and strategic management, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesThink Small First. A Small Business Act for Europe (2008), European Commission, COM(2008), 394 final.pl_PL
dc.referencesThornhill S., Amit R. (2003), Learning from failure: Organizational mortality and the resource-based view, http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2003202-eng.pdf, 1.03.2008.pl_PL
dc.referencesTsai Ch.-F. (2009), Feature selection in bankruptcy prediction, „Knowledge-Based Systems”, Vol. 22, s. 120–127.pl_PL
dc.referencesTserng H. P., Yin S. Y. L., Dzeng R. J., Woud B., Tsai M. D., Chen W. Y. (2009), A study of ontology-based risk management framework of construction projects through project life cycle, „Automation in Construction”, Vol. 18, s. 994–1008.pl_PL
dc.referencesUcbasaran D., Westhead P., Wright M., Flores M. (2010), The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism, „Journal of Business Venturing”, Vol. 25, s. 541–555.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008, nr 144, poz. 900.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, DzU 2008, nr 217, poz. 1381.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 18, poz. 97.pl_PL
dc.referencesVälikangas L., Hoegl M., Gibbert M. (2009), Why learning from failure isn’t easy (and what to do about it): Innovation trauma at Sun Microsystems, „European Management Journal”, Vol. 27, s. 225–233.pl_PL
dc.referencesWhitty S. J., Maylor H. (2009), And then came Complex Project Management (revised), „International Journal of Project Management”, Vol. 27, s. 304–310.pl_PL
dc.referencesWilliams T. M. (1999), The need for new paradigms for complex projects, „International Journal of Project Management”, Vol. 17, No. 5, s. 269–273.pl_PL
dc.referencesWulf T., Brands Ch., Meissner P. (2010), A scenario-based approach to strategic planning. Tool description – 360° Stakeholder Feedback, „Working Paper”, No. 3, (Center for Scenario Planning, Leipzig).pl_PL
dc.referencesXie G., Zhang J., Lai K. K. (2006), Risk avoidance in bidding for software projects based on life cycle management theory, „International Journal of Project Management”, Vol. 24, s. 516–521.pl_PL
dc.referencesYeh Ch.-Ch., C h i D.-J., Hsu M.-F. (2010), A hybrid approach of DEA, rough set and support vector machines for business failure prediction, „Expert Systems with Applications”, Vol. 37, s. 1535–1541.pl_PL
dc.referencesYu M., Takahashi S., Inoue H., Wang S. (2010), Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model, „European Journal of Operational Research”, Vol. 201, s. 349–364.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Diffin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych, Komitet Rady Ministrów, http://www.mg.gov.pl/Galeria/DRE/Publikacja_4.pdf, 21.10.2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-741-0.02
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe