Show simple item record

dc.contributor.authorGłodek, Paweł
dc.date.accessioned2021-05-21T10:42:20Z
dc.date.available2021-05-21T10:42:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGłodek P., Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-559-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-559-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35569
dc.description.abstractAkademickie spin offy to przedsiębiorstwa tworzone przez byłych lub obecnych pracowników instytucji naukowych i wykorzystujące elementy wiedzy naukowej do budowy swojej oferty rynkowej. Stanowią ważny składnik nowoczesnej gospodarki, tworząc jeden z kanałów transferu wiedzy naukowej do praktyki. W publikacji zaprezentowano akademickie spin offy przez pryzmat intensywności wykorzystywania wiedzy naukowej i biznesowej, analizując konfigurację ich zasobów oraz strukturę oferty rynkowej. Dzięki wywiadom przeprowadzonym przez autora z właścicielami akademickich spin offów możliwe było przedstawienie tej zbiorowości w sposób realistyczny i odzwierciedlający różnorodność jej zachowań. W monografii zaproponowano kategoryzację akademickich spin offów, dokonano szczegółowego opisu i analizy każdej z kategorii oraz przedstawiono typowe ścieżki rozwojowe. Uzyskany obraz akademickich spin offów jest daleki od wizerunku szybko rozwijających się na skalę globalną firm wywodzących się z wiodących uczelni światowych. Ukazuje on jednak złożoność postaw przedsiębiorców i ich działań. Wskazuje na zachodzące procesy uczenia się oraz pozyskiwania wiedzy z zewnątrz, a także na powiązanie wykorzystania wiedzy z procesem przedsiębiorczym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectakademicki spin offpl_PL
dc.subjectspin offpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość akademickapl_PL
dc.subjectkomercjalizacja wiedzypl_PL
dc.subjectspółki spin offpl_PL
dc.subjectfirma spin offpl_PL
dc.subjectmikroprzedsięwzięciapl_PL
dc.titleAkademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwojupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number308pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-560-5
dc.referencesAcs Z. J., Audretsch D. B., Braunerhjelm P., Carlsson B., The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, CESIS, Electronic Working Paper Series no. 77, London 2006.pl_PL
dc.referencesAcs Z. J., Audretsch D. B., Braunerhjelm P., Carlsson B., The missing link: The knowledge filter and endogenous growth, Center for Economic Policy Research Discussion Paper 4783, London 2004.pl_PL
dc.referencesAcworth E., University–industry engagement: The formation of the Knowledge Integration Community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institute, „Research Policy” 2008, no. 37, s. 1241–1254.pl_PL
dc.referencesAdamik A., Źródła powodzenia małych i średnich przedsiębiorstw w branży biotechnologicznej, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Poznań 2013, s. 105–135.pl_PL
dc.referencesAgrawal A., Engaging the inventor: Exploring licensing strategies for university inventions and the role of latent knowledge, „Strategic Management Review” 2006, no. 27, s. 63–79.pl_PL
dc.referencesAgrawal R., Echambadi R., Franco A., Sarkar M. B., Knowledge Transfer through Inheritance: Spinout Generation, Development and Performance. „Academy of Management Journal” 2004, vol. 47, no. 4, s. 501–522.pl_PL
dc.referencesAlgieri B., Aquino A., Succurro M., Technology transfer offices and academic spin-off creation: the case of Italy, „Journal of Technology Transfer” 2011, vol. 38, no. 4, s. 382–400.pl_PL
dc.referencesAlsos G. A., Kolvereid L., Isaksen E. J., New business early performance: differences between firms started by novice, serial and portfolio entrepreneurs, [w:] P. R. Christensen, F. Poulfelt (red.), Managing Complexity and Change in SMEs: Frontiers in European Research, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.pl_PL
dc.referencesAlvarez S. A., Buzenitz L. W., The entrepreneurship of resource-based theory, „Journal of Management” 2001, vol. 27, no. 12, s. 755–775.pl_PL
dc.referencesAmaral A. M., Baptista R., Lima F., Serial entrepreneurship: The impact of human capital on time to reentry, „Small Business Economics” 2011, vol. 37, no. 1, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesAnaliza rynku nowych technologii w regionie Mazowsza, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, www.innowacyjni.mazovia.pl/pobierz/717/ (dostęp: 2.03.2017).pl_PL
dc.referencesAudretsch D., Aldridge T. T., Scientist commercialization as conduit of knowledge spillovers, „Annuals of Regional Science” 2009, no. 43, s. 897–905.pl_PL
dc.referencesAudretsch D., Keilbach M., Lehmann E., The knowledge spillover theory of entrepreneurship and technological diffusion, [w:] G. D. Libecap (red.), University entrepreneurship and technological transfer: process, design and intellectual property, Elsevier, Amsterdam 2005, s. 69–91.pl_PL
dc.referencesBadania kliniczne w Polsce, PWC, Warszawa 2015, https://www.pwc.pl/pl/pdf/badania-kliniczne-raport-pwc.pdf (dostęp: 23.11.2017).pl_PL
dc.referencesBalcerzak-Paradowska B. (red.), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBanerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBarnard Z., Rensleigh Ch., From conceptualisation to commercialisation: The Gradnet story, „South African Journal of Information Management” 2015, vol. 17, no. 1, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesBarney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, vol. 17, no. 1, s. 99–120.pl_PL
dc.referencesBarney J., Gaining and sustaining competitive advantage, Addison Wesley, Reading 1997.pl_PL
dc.referencesBarney J., Wright M., Ketchen Jr D. J., The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, „Journal of Management” 2001, vol. 27, no. 6, s. 625–641.pl_PL
dc.referencesBates T., Minority entrepreneurship, „Foundations and Trends in Entrepreneurship” 2011, vol. 7, no. 3–4, s. 151–311.pl_PL
dc.referencesBąkowski A., Centra transferu technologii, [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 70–86.pl_PL
dc.referencesBąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesBelina B., Giesko T., Karsznia W., Mazurkiewicz A., A practical application of a method for the evaluation of implementation maturity and commercial potential in R&D projects, „Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji” 2015, vol. 99, no. 4, s. 113–129.pl_PL
dc.referencesBernat T., Gąsior A., Przedsiębiorczość a wsparcie rodziny przy tworzeniu podmiotu gospodarczego na przykładzie badań studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, t. 18, nr 12/10, s. 241–252.pl_PL
dc.referencesBerry M. M.J., Taggart J. H., Combining technology and corporate strategy in small high tech firms, „Research Policy” 1998, no. 26, s. 883–895.pl_PL
dc.referencesBianchi M., Chiaroni D., Frattini F., Minola T., A Dynamic Capability View on the Determinants of Superior Performance in University Technology Transfer Offices, 2013, http://ssrn.com/abstract=2393321 (dostęp: 21.09.2017).pl_PL
dc.referencesBianchi M., Chiaroni D., Frattini F., Minola T., Entrepreneurial University and Technology Transfer Offices: A Dynamic Capability View On The Determinants Of Superior Performance, XXV Konferencja RENT, Bodo, Norwegia, 17–18.11.2011.pl_PL
dc.referencesBigliardi B., Galati F., Verbano Ch., Evaluating Performance of University Spin-Off Companies: Lessons from Italy, „Journal of Technology Management & Innovation” 2013, vol. 8, no. 2, s. 178–188.pl_PL
dc.referencesBjørnåli E., Gulbrandsen M., Exploring board formation and evolution of board composition in academic spin-offs, „Journal of Technology Transfer” 2010, vol. 35, no. 1, s. 92–112.pl_PL
dc.referencesBlank S., Why the lean start-up changes everything, „Harvard Business Review” 2013, vol. 91, no. 5, s. 63–72.pl_PL
dc.referencesBlenker P., Dreisler P., Kjeldsen J., Entrepreneurship education: the new challenge facing the universities. A framework for understanding and development of entrepreneurial university communities, Aarhus School of Business, Department of Managements. Working Paper 2006.pl_PL
dc.referencesBlock J. H., Kohn K., Miller D., Ullrich K., Necessity entrepreneurship and competitive strategy, „Small Business Economics” 2015, no. 44, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesBlock Z., MacMillan I. C., Corporate venturing. Creating new business within the firm, Harvard Business School Press, Boston 1995.pl_PL
dc.referencesBlume B. D., Covin J. G., Attributions to intuition in the venture founding process: Do entrepreneurs actually use intuition or just say that they do?, „Journal of Business Venturing” 2011, no. 26, s. 137–151.pl_PL
dc.referencesBonardo D., Paleari S., Vismara S., Valuing University-Based Firms: The Effects of Academic Affiliation on IPO Performance, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2011, vol. 35, no. 4, s. 755–776.pl_PL
dc.referencesBoosting innovation and knowledge transfer, European Commission, Brussels 2014, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies-b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf#view=fit&pagemode=none (dostęp: 21.09.2017).pl_PL
dc.referencesBorch O. J., Huse M., Senneseth K., Resource configuration, competitive strategies, and corporate entrepreneurship: an empirical examination of small firms, „Entrepreneurship Theory and Practices” 1999, vol. 24, no. 1, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesBozeman B., Technology transfer and public policy: A review of research and theory, „Research Policy” 2000, no. 29, s. 627–655.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesBray M. J., Lee J. N., University revenues from technology transfer: Licensing fees vs. Equity positions, „Journal of Business Venturing” 2000, vol. 15, no. 5/6, s. 385–392.pl_PL
dc.referencesBroeng J., Kramer Overgaard M., Murdock K., Jensen M. L., Bridging the gap from university research to high-tech venture via experienced entrepreneurs, University Industry Interaction Conference, Berlin 2015.pl_PL
dc.referencesBruni A., Gherardi S., Poggio B., Entrepreneur-mentality, gender and the study of women entrepreneurs, „Journal of Organizational Change Management” 2004, vol. 17, no. 3, s. 256–268.pl_PL
dc.referencesBrüderl J., Preisendörfer P., Ziegler R., Survival chances of newly founded organizations, „American Sociological Review” 1992, no. 57, s. 227–242.pl_PL
dc.referencesBurawoy M., Burton A., Ferguson A. A., Fox K. J., Gamson J., Gartrell N., Hurst L., Kurzman C., Salzinger L., Schiffman J., Ui S., Ethnography unbound: power and resistance in the modern metropolis, University of California Press, Berkeley 1991.pl_PL
dc.referencesByers T., Top 10 Elements of Technology Entrepreneurship for High-Growth Innovation, Uniwersytet Stanford, 2012, http://bibliotech.stanford.edu/sites/default/files/documents/TopTenEshipLessons_Byers_2012.pdf (dostęp: 14.01.2016).pl_PL
dc.referencesBygrave W., The entrepreneurship paradigm (I) revisited, [w:] H. Neergard, J. Parm Ulhoi (red.), Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham 2006.pl_PL
dc.referencesCallan B., Generating Spin-offs: Evidence from Across the OECD, „STI Review” 2000, vol. 26, no. 1, s. 14–54.pl_PL
dc.referencesCarayol N., Matt M., Does research organization influence academic production? Laboratory level evidence from a large European university, „Research Policy” 2004, no. 33, s. 1081–1102.pl_PL
dc.referencesCardullo M. W., Technological Entrepreneurism. Enterprise Formation, Financing and Growth, Research Studies Press, Baldock 1999.pl_PL
dc.referencesCassiman B., Ueda M., Optimal project rejection and new firm start-ups, „Management Science” 2006, vol. 52, no. 2, s. 262–275.pl_PL
dc.referencesCastells M., Hall P., Technopoles of the World: The Making of Twenty-first-century Industrial Complexes, Routledge, London 1994.pl_PL
dc.referencesCentral and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016, Invest Europe, 2017, https://psik.org.pl/pl/aktualnosci-dane/statystyki (dostęp: 23.10.2017).pl_PL
dc.referencesChatterjee S., Rossi-Hansberg E., Spin-offs and the Market for Ideas, National Bureau of Economic Research Working Papers no. 13198, 2007.pl_PL
dc.referencesChesbrough H., Rosenbloom R. S., The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, „Industrial and Corporate Change” 2002, vol. 11, no. 3, s. 529–555.pl_PL
dc.referencesChetty S., The case study method for research in small and medium-sized firms, „International Small Business Journal” 1996, vol. 15, no. 1, s. 73–85.pl_PL
dc.referencesChing-Yick Tse E., Li L., Yan Gu B., The relationship between strategic planning and entrepreneurial business orientation, „The Chinese Economy” 2006, vol. 39, no. 6, s. 70–82.pl_PL
dc.referencesChurchill N. C., Lewis V. L., The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review” 1983, vol. 63, no. 3, s. 30–50.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 525, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 28, s. 121–140.pl_PL
dc.referencesClark K., Drinkwater S., Recent trends in minority ethnic entrepreneurship in Britain, „International Small Business Journal” 2010, vol. 28, no. 2, s. 136–146.pl_PL
dc.referencesClarysse B., Moray N., A process study of the entrepreneurial team formation: the case of a research-based spin-off, „Journal of Business Venturing” 2004, no. 14, s. 55–79.pl_PL
dc.referencesClarysse B., Heirman A., Degroof J.-J., An Institutional and Resource-Based Explanation of Growth Patterns of Research- Based Spin-offs in Europe, „STI Review” 2000, vol. 26, no. 1, s. 75–96.pl_PL
dc.referencesClarysse B., Wright M., Van de Velde E., Entrepreneurial Origin, Technological Knowledge, and the Growth of Spin-Off Companies, „Journal of Management Studies” 2011, no. 48, s. 1420–1442.pl_PL
dc.referencesClarysse B., Wright M., Lockett A., Van De Velde E., Vohora A., Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions, „Journal of Business Venturing” 2005, no. 20, s. 183–216.pl_PL
dc.referencesCollins Ch.J., Hanges P. J., Locke E. A., The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: a meta-analysis, „Human Performance” 2004, vol. 17, no. 1, s. 95–117.pl_PL
dc.referencesColombo M. G., Piva E., Firms’ genetic characteristics and competence-enlarging strategies: A comparison between academic and non-academic high-tech start-ups, „Research Policy” 2012, vol. 41, no. 1, s. 79–92.pl_PL
dc.referencesCooper R. G., Product Leadership: Creating and Launching Superior New Products, Perseus Books, Reading 1998.pl_PL
dc.referencesCooper R. G., Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, Perseus Publishing, Cambridge 2001.pl_PL
dc.referencesCorbett A. C., Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, vol. 29, no. 3, s. 473–491.pl_PL
dc.referencesCovin J. G., Lumpkin G. T., Entrepreneurial Orientation Theory and Research: Reflections on a Needed Construct, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2011, vol. 35, no. 5, s. 855–872.pl_PL
dc.referencesCovin J. G., Miller D., International entrepreneurial orientation: Conceptual considerations, research themes, measurement issues, and future research directions, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, vol. 38, no. 1, s. 11–44.pl_PL
dc.referencesCovin J. G., Slevin D. P., A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1991, vol. 16, no. 1, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesCowan R., David P. A., Foray D., The explicit economics of knowledge codification and tacitness, „Industrial and Corporate Change” 2000, vol. 9, no. 2, s. 211–253.pl_PL
dc.referencesCowling M., Liu W., Ledger A., Small Business Financing in the UK Before and During the Current Financial Crisis, „International Small Business Journal” 2012, vol. 30, no. 7, s. 778–800.pl_PL
dc.referencesCriaco G., Minola T., Migliorini P., Serarols-Tarres C., „To have and have not”: Founders’ human capital and university start-up survival, „Journal of Technology Transfer” 2014, vol. 39, no. 4, s. 567–593.pl_PL
dc.referencesDahl M., Pedersen Ch.Ø. R., Dalum B., Entry by Spinoff in a High-tech Cluster, Danish Research Unit For Industrial Dynamics Working Paper, 2003, no. 03–11.pl_PL
dc.referencesDahlstrand A. L., Growth and inventiveness in technology-based spin-off firms, „Research Policy” 1997, no. 26, s. 331–344.pl_PL
dc.referencesDavenport T. H., Process innovation: reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.pl_PL
dc.referencesDavenport T. H., Short J. E., The new industrial engineering: information, technology and business process redesign, „Sloan Managements Review” 1990, vol. 31, no. 4, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesDavid P., Clio and the Economics of QWERTY, „American Economic Review” 1985, vol. 75, no. 2, s. 332–337.pl_PL
dc.referencesDavidsson P., Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization, „Journal of Business Venturing” 2015, vol. 30, no. 5, s. 674–695.pl_PL
dc.referencesDavidsson P., Researching Entrepreneurship, Springer, New York 2005.pl_PL
dc.referencesDavila A., Foster G., The Adoption and Evolution of Management Control Systems in Entrepreneurial Companies: Evidence and a Promising Future, [w:] C. Chapman, A. Hopwood, M. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 3, Elsevier Science, Oxford 2009, s. 1323–1336.pl_PL
dc.referencesDe Cleyn S. H., Braet J., Klofsten M., How human capital interacts with the early development of academic spin-offs, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2015, vol. 11, no. 3, s. 599–621.pl_PL
dc.referencesDeakins D., Freel M., Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill Education, London 2003.pl_PL
dc.referencesDeakins D., Graham L., Logan D., Sullivan R., Understanding the Entrepreneurship Process in High Technology Small Firms, 20th ISBA National Small Firms and Research Conference, Belfast 1997.pl_PL
dc.referencesDebackere K., Veugelers R., The role of academic technology transfer organisations in improving industry science links, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 321–342.pl_PL
dc.referencesDec D., Dobrowolska K. (red.), Badanie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i spin-off, w tym programów akademickich dotyczących przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką. Raport końcowy z badania, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDeszczyński B., Zasoby relacyjne – konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, nr 272(2/11), s. 25–44.pl_PL
dc.referencesDiagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu SPIN-TECH, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa, grudzień 2016.pl_PL
dc.referencesDierickx I., Cool K., Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, „Management Science” 1989, vol. 35, no. 12, s. 1504–1513.pl_PL
dc.referencesDignee A. L., Haslett B., Smollen L. E., Characteristic of a Successful Entrepreneurial Management Team, Pratt’s Guide to Venture Capital Sources, Guilford 1997.pl_PL
dc.referencesDillen Y., Laveren E., Martens R., De Vocht A., Van Imschoot E., Growth persistence and profile robustness of high-growth firms, „International Journal of Entrepreneurial Venturing” 2014, vol. 6, no. 4, s. 299–330.pl_PL
dc.referencesDo T. H., Mazzarol T., Volery T., Reboud S., Predicting anticipated rent from innovation commercialisation in SMEs, „European Journal of Innovation Management” 2014, vol. 17, no. 2, s. 183–208.pl_PL
dc.referencesDolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDoty D. H., Glick W. H., Typologies as a Unique Form of Theory Building: Toward Improved Understanding and Modeling, „The Academy of Management Review” 1994, vol. 19, no. 2, s. 230–251.pl_PL
dc.referencesDouglas E., Shepherd D., Shanley M., New Venture Survival: Ignorance, External Shocks and Risk Reduction Strategies, „Journal of Business Venturing” 2000, vol. 15, no. 5–6, s. 393–410.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDruilhe C.l., Garnsey E., Do Academic Spin-Outs Differ and Does it Matter?, „The Journal of Technology Transfer” 2004, vol. 29, no. 3–4, s. 269–285.pl_PL
dc.referencesDuff A., Best practice in incubator management, AUSTEP Strategic Partnering Private Ltd, Western Australia 1998.pl_PL
dc.referencesDuhamel M., Franzetti P., Heese Ch., Research into the financing of new technology based firms, European Commission, Brussels 1995.pl_PL
dc.referencesDyduch W., Koncepcje przedsiębiorczości organizacyjnej w świetle podejścia zasobowego – ujęcie teoretyczne i wyniki badań, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 161–184.pl_PL
dc.referencesDziałalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2017.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K., Building theory from case study research, „Academy of Management Review” 1989, vol. 14, no. 4, s. 532–550.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K. M., Martin J. A., Dynamic capabilities: what are they?, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21, no. 10–11, s. 1105–1121.pl_PL
dc.referencesEnsley M. D., Hmieleski K. M., A comparative study of new venture top management team composition, dynamics and performance between university-based and independent start-ups, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 1091–1105.pl_PL
dc.referencesEntrepreneurship in the EU and beyond, Flash Eurobarometer 354, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_sum_en.pdf (dostęp: 9.02.2017).pl_PL
dc.referencesEtzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra B. R., The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, „Research Policy” 2000, vol. 29, no. 2, s. 313–330.pl_PL
dc.referencesEuropean Trend Chart on Innovation, The changing role of public suport to academic spin-off’s, Policy Benchmarking Workshop, European Commission, Brussels 2002.pl_PL
dc.referencesFang Y., Wade M., Delios A., Beamish P., International diversification, subsidiary performance, and the mobility of knowledge resources, „Strategic Management Journal” 2007, no. 28, s. 1053–1064.pl_PL
dc.referencesFernández-Alles M., Camelo-Ordaz C., Franco-Leal N., Key resources and actors for the evolution of academic spin-offs, „Journal of Technology Transfer” 2015, vol. 40, no. 6, s. 976–1002.pl_PL
dc.referencesFoltynowicz Z., Ocena potencjału komercjalizacyjnego UEP na podstawie realizacji projektu Spin-Tech, VI Konferencja Uczelniana pt. „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”, Poznań, 8.06.2015.pl_PL
dc.referencesFranklin S., Wright M., Lockett A., Academic and surrogate entrepreneurs in University spin-out companies, „Journal of Technology Transfer” 2001, vol. 26, no. 1–2, s. 127–141.pl_PL
dc.referencesFrascati manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on re-search and experimental development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris 2015.pl_PL
dc.referencesFreeman J., Engel J. S., Models of innovation: startups and mature corporations, „California Management Review” 2007, vol. 50, no. 1, s. 94–119.pl_PL
dc.referencesFreiling J., A Competence-based Theory of the Firm, „Management Revue” 2004, vol. 15, no. 1, s. 27–52.pl_PL
dc.referencesFreiling J., Gersch M., Goeke C., On the path towards a Competence-based Theory of the Firm, „Organization Studies” 2008, vol. 29, no. 8–9, s. 1143–1164.pl_PL
dc.referencesFriedman J., Silberman J., University Technology Transfer: Do Incentives, Management, and Location Matter?, „Journal of Technology Transfer” 2003, no. 28, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesFryges H., Wright M., The origin of spin-offs – A typology of corporate and academic spin-offs, „ERC Research Papers” 2014, no. 26, s. 3–35.pl_PL
dc.referencesGancarczyk M., Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 279, s. 5–31.pl_PL
dc.referencesGarnsey E., A New Theory of the Growth of the Firm, Proceedings of the 41st ICSB World Conference, Stockholm 1996.pl_PL
dc.referencesGarnsey E., Heffernan P., Growth setbacks in new firms, „Futures” 2005, no. 37, s. 675–697.pl_PL
dc.referencesGarnsey E., Stam E., Heffernan P., New firm growth: exploring processes and paths, „Industry and Innovation” 2006, vol. 13, no. 1, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesGaweł A., Proces przedsiębiorczy: tworzenie nowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGelderen M. van, Thurik R., Bosma N. Success and risk factors in the pre-startup phase, „Small Business Economics” 2006, no. 26, s. 319–335.pl_PL
dc.referencesGibb A., The enterprise culture: threat or opportunity?, „Management Decision” 1988, vol. 26, no. 4, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesGlobal Entrepreneurship Monitor 2017/2018, Global Entrepreneurship Research Association, London 2018, http://www.gemconsortium.org/report (dostęp: 06.03.2018).pl_PL
dc.referencesGłodek P., Komercjalizacja technologii, [w:] K. B. Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 139–140.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Korporacyjny venture capital, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 143–144.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Powstanie i finansowanie małej firmy technologicznej, [w:] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 9–66.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Proces komercjalizacji wiedzy a struktury uczelni wyższej – ujęcie modelowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 449, s. 155–168.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Spin-off – wybrane uwarunkowania i klasyfikacja, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 47, s. 45–56.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Uwarunkowania powstania i finansowania firm technologicznych, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Poznań 2013, s. 45–80.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Łobacz K., Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych. Konsekwencje procesu przedsiębiorczego, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym – aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, s. 247–262.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Matusiak K. B., Transfer technologii, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 301–303.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Stawasz E., Przygotowanie modelu transferu technologii w regionie łódzkim, ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, Deloitte, maszynopis powielony, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Stawasz E., Selected Aspects in The Creation of The University’s Knowledge Transfer Capacity, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 5(77), s. 27–41.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Wiśniewska M., Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 121, s. 279–292.pl_PL
dc.referencesGoldfarb B., Henrekson M., Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property, „Research Policy” 2003, vol. 32, no. 4, s. 639–658.pl_PL
dc.referencesGoldman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesGompers P. A., Lerner J., Scharfstein D., Entrepreneurial spawning: public corporations and the genesis of new ventures, 1986 to 1999, „Journal of Finance” 2005, no. 60, s. 577–614.pl_PL
dc.referencesGorman M. E., Types of Knowledge and Their Roles in Technology Transfer, „Journal of Technology Transfer” 2002, no. 27, s. 219–231.pl_PL
dc.referencesGorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesGrandea J., Madsenb E. L., Borch O. J., The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures, „Entrepreneurship & Regional Development” 2011, vol. 23, no. 3–4, s. 89–111.pl_PL
dc.referencesGranlund M., Taipaleenmäki J., Management control and controllership in new economy firms – a life cycle perspective, „Management Accounting Research” 2005, no. 16, s. 21–57.pl_PL
dc.referencesGranstrand O., Towards the theory of the technology-based firm, „Research Policy” 1998, no. 27, s. 465–489.pl_PL
dc.referencesGreiner L. E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review” 1972, vol. 50, no. 4, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesGrobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesGrosse R., International Technology Transfer in Services, „Journal of International Business Studies” 1996, vol. 27, no. 4, s. 781–800.pl_PL
dc.referencesGudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGuliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesHagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesHalt Jr G. B., Donch Jr J. C., Stiles A. R., Fesnak R., Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups, Springer International Publishing, Cham 2017.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C. K., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” 1990, May–June, s. 79–91.pl_PL
dc.referencesHarman G., Harman K., Governments and universities as the main drivers of enhanced Australian university research commercialization capability, „Journal of Higher Education Policy and Management” 2004, vol. 26, no. 2, s. 153–169.pl_PL
dc.referencesHayter Ch., Lubynsky R., Maroulis S., Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs, „Journal of Technology Transfer” 2017, vol. 42, no. 6, s. 1237–1254.pl_PL
dc.referencesHelm R., Mauroner O., Success of research-based spin-offs: state-of-the-art and guidelines for further research, „Review of Managerial Science” 2007, vol. 1, no. 3, s. 237–270.pl_PL
dc.referencesHelm R., Mauroner O., Pöhlmann K., Towards a better understanding of performance measurements: the case of research-based spin-offs, „Review of Managerial Science” 2018, vol. 12, no. 1, s. 135–166.pl_PL
dc.referencesHindle K., Skillful Dreaming: Testing a General Model of Entrepreneurial Process with a Specific Narrative of Venture Creation, [w:] W. Gartner (red.), Entrepreneurial Narrative Theory Ethnomethodology and Reflexivity, Clemson University Digital Press, Clemson 2010, s. 97–135.pl_PL
dc.referencesHindle K., Yencken J., Public research commercialisation, entrepreneurship and new technology based firms: an integrated model, „Technovation” 2004, vol. 24, no. 10, s. 793–803.pl_PL
dc.referencesHisrich R. D., Peters M. P., Entrepreneurship, McGraw-Hill/Irwin, New York 2002.pl_PL
dc.referencesHjorth D., Johannisson B., Learning as an Entrepreneurial Process, „Revue de l’Entrepreneuriat” 2009, vol. 8, no. 2, s. 57–78.pl_PL
dc.referencesHofer Ch.W., Charan R., The Transition to Professional Management: Mission Impossible?, „American Journal of Small Business” 1984, vol. 9, no. 1, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesHorton G., Görs J., Knoll S.-W., A Business Model Architecture for Lean Start-Ups, ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum 2014, Singapur, 7–10.12.2014.pl_PL
dc.referencesHoward J., The emerging business of knowledge transfer: from diffusion to engagement in the delivery of economic outcomes from publicly funded research, Proceedings of Triple Helix Conference: The Capitalization of Knowledge, Turyn 2005.pl_PL
dc.referencesHulsbeck M., Lehmann E. E., Starnecker A., Performance of technology transfer offices in Germany, „Journal of Technology Transfer” 2013, vol. 38, no. 3, s. 199–215.pl_PL
dc.referencesIMDb portal, https://www.imdb.com/title/tt0111282/?ref_=fn_al_tt_2 (dostęp: 26.06.2018).pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Komercjalizacja jako element modelu procesowego innowacji, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H., Założenia marketingu innowacji, [w:] A. H. Jasiński, R. Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesJasiński A. H. (red.), Zarządzanie wynikami badań naukowych – redakcja naukowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011.pl_PL
dc.referencesJensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, no. 4, s. 305–360.pl_PL
dc.referencesJensen R., Thursby M., Proofs and prototypes for sale: The tale of university licensing, „American Economic Review” 2001, no. 91, s. 240–259.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 4, s. 52–59.pl_PL
dc.referencesJohannisson B., Entrepreneurs as Learners – Beyond Education and Training, Międzynarodowa Konferencja „Internationalizing Entrepreneurship Education and Training”, Dortmund, 23– 26.06.1992.pl_PL
dc.referencesJolly V. K., Commercializing new technologies: getting from mind to market, Harvard Business School Press, Boston 1997.pl_PL
dc.referencesJones-Evans D., Technical Entrepreneurship, Strategy and Experience, „International Small Business Journal” 1996, vol. 14, no. 3, s. 15–39.pl_PL
dc.referencesJong J. de, Wennekers S., Intrapreneurship. Conceptualizing entrepreneurial employee behaviour, SCALES – SCientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer 2008.pl_PL
dc.referencesKarnani F., The university’s unknown knowledge: tacit knowledge, technology transfer and university spin-offs findings from an empirical study based on the theory of knowledge, „Journal of Technology Transfer” 2013, no. 38, s. 235–250.pl_PL
dc.referencesKassicieh S. K., Radosevich R., Banbury C.-M., Using Attitudinal, Situational, and Personal Characteristics Variables to Predict Future Entrepreneurs from National Laboratory Inventors, „IEEE Transactions on Engineering Management” 1997, vol. 44, no. 3, s. 248–257.pl_PL
dc.referencesKaufman B., Grappling with board relationships, „The Journal of Business Strategy” 2002, vol. 23, no. 6, s. 26–31.pl_PL
dc.referencesKim J., Boh W. F., Technology Commercialization: Understanding Strategic Mechanism in the Effectuation Process, referat prezentowany na Academy of Management Annual Meeting, USA, Lake Buena Vista 2013.pl_PL
dc.referencesKirzner I., Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKlepper S., A shop floor view of growth in turn-of-the-century Cleveland, „Capitalism and Society” 2006, vol. 1, no. 3, s. 1–7.pl_PL
dc.referencesKleeper S., Sleeper S., Entry by spin offs, „Management Science” 2005, no. 51, s. 1291–1306.pl_PL
dc.referencesKlofsten M., Jones Evans D., Comparing academic entrepreneurship in Europe – The case of Sweden and Ireland, „Small Business Economics” 2000, vol. 14, no. 4, s. 299–309.pl_PL
dc.referencesKokoszka I., Synowie marnotrawni się bogacą, „Forbes” 2010, nr 10, https://www.forbes.pl/przywodztwo/ synowie-marnotrawni-sie-bogaca/zn2ze3t (dostęp: 14.12.2017).pl_PL
dc.referencesKolympiris Ch., Klein P. G., The Effects of Academic Incubators on University Innovation, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2017, no. 44, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesKonecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKordel P., Przedsiębiorczość technologiczna a struktury organizacyjne – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” 2016, nr 93, s. 207–220.pl_PL
dc.referencesKordel P., Technology Entrepreneurship and Organization Development Strategies – the Results of Empirical Research, „Organizacja i Zarządzanie” 2016, vol. 35, nr 3, s. 21–35.pl_PL
dc.referencesKornecki J., Głodek P., Nowak S., Czyż P., Potencjał rozwojowy polskich MSP, raport z badania, GFK, PSDB, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKorpysa J., Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.pl_PL
dc.referencesKotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesKowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Zago Biasetti I., Metody inkubacji projektów biznesowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKozielski R., Determinanty rozwoju organizacji, analiza wybranych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of science and technology for business and economic development, Praeger, Westport 2004.pl_PL
dc.referencesKrakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., http://www.innoagh.pl/pl/portfel-spolek-spin-off/ (dostęp: 29.10.2015).pl_PL
dc.referencesKrupski R., Koncepcja strategii przedsiębiorstwa z perspektywy zasobowej ukierunkowanej na okazje, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, nr 27, s. 153–165.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.pl_PL
dc.referencesKubiński P., Safin K., Zbiór firm odpryskowych spin-off/spin-out w Polsce, Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesKulawczuk P., Modele biznesowe spółki spin off, [w:] M. Bąk, P. Kulawczuk, Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKusa R., O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2017, nr 5, s. 31–37.pl_PL
dc.referencesLautenschlager A., Haase H., Kratzer J., Contingency factors on university spin-off formation: an empirical study in Germany, „Journal of Entrepreneurship and Public Policy” 2014, vol. 3, no. 1, s. 160–176.pl_PL
dc.referencesLawton Smith H., Ho K. W., Measuring the performance of Oxfordshire’s spin-off companies, „Research Policy” 2006, no. 35, s. 1554–1568.pl_PL
dc.referencesLebret H., Startups and Stanford University, An analysis of the entrepreneurial activity of the Stanford community over 50 years, https://ssrn.com/abstract=3063877 (dostęp: 5.06.2018).pl_PL
dc.referencesLecuyer Ch., Making Silicon Valley. Innovation and the Growth of High Tech, 1930–1970, MIT Press, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesLee J.-H., Venkataraman S., Aspirations, market offerings, and the pursuit of entrepreneurial opportunities, „Journal of Business Venturing” 2006, vol. 21, no. 1, s. 107–123.pl_PL
dc.referencesLeonard N., Insch G. S., Tacit knowledge in academia: A proposed model and measurement scale, „The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied” 2005, vol. 136, no. 6, s. 465–512.pl_PL
dc.referencesLichtenstein B., Brush C., How Do „Resource Bundles” Develop and Change in New Ventures? A Dynamic Model and Longitudinal Exploration, „Entrepreneurship: Theory & Practice” 2001, vol. 25, no. 3, s. 37–59.pl_PL
dc.referencesLichtenthaler U., Lichtenthaler E., Capability-Based Framework for Open Innovation, „Journal of Management Studies” 2009, vol. 48, no. 8, s. 1315–1338.pl_PL
dc.referencesLim D. S.K., Celly N., Morse E. A., Rowe W. G., Rethinking the effectiveness of asset and cost retrenchment: the contingency effects of a firm’s rent creation mechanism, „Strategic Management Journal” 2013, vol. 34, no. 1, s. 41–61.pl_PL
dc.referencesLindholm Dahlstrand Å., Growth and inventiveness in technology-based spin-off firms, „Research Policy” 1997, no. 26, s. 331–334.pl_PL
dc.referencesLockett A., Murray G., Wright M., Do UK Venture Capitalists still have a Bias against High Technology Investments?, „Research Policy” 2003, vol. 31, no. 6, s. 1009–1030.pl_PL
dc.referencesLockett A., Siegel D., Wright M., Ensley M., The creation of spin-offs at public research institutions: Managerial and policy implications, „Research Policy” 2005, no. 34, s. 981–993.pl_PL
dc.referencesLouis K. S., Blumenthal D., Gluck M. E., Soto M. A., Entrepreneurs in Academe: An Exploration of Behaviours among Life Scientists, „Administrative Science Quarterly” 1989, vol. 34, no. 1, s. 110–131.pl_PL
dc.referencesLowe R., Mariott S., Enterprise: Entrepreneurship and Innovation. Concepts, Context, Commercialization, Elsevier, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesLumpkin G. T., Dess G. G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, „Academy of Management Journal” 1996, vol. 21, no. 1, s. 135–172.pl_PL
dc.referencesLundqvist M. A., The importance of surrogate entrepreneurship for incubated Swedish technology ventures, „Technovation” 2014, vol. 34, no. 2, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesLundvall B. A., Johnson B., The learning economy, „Journal of Industry Studies” 1994, vol. 1, no. 2, s. 23–42.pl_PL
dc.referencesLynn G. S., Morone J. G., Paulson A. S., Marketing and discontinuous innovation: The probe and learn process, „California Management Review” 1996, vol. 38, no. 3, s. 8–37.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Głodek P., Development of Human Capital through Entrepreneurial Process – Perspectives on Labour Force Quality, [w:] J. Markiewicz, D. Blunck (red.), Graduates in the European Labour Market. Employment, Entrepreneurship, Initiatives, Universitaetsverlag Halle-Wittenberg, Halle 2014, s. 61–78.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Głodek P., Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP – perspektywa europejska, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 90, s. 11–29.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Głodek P., Wykorzystanie procesów przedsiębiorczych w komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia celów głównych interesariuszy, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 141–155.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Niedzielski P., Uczelnie wyższe jako element procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce – wyzwania i bariery, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 81–103.pl_PL
dc.referencesMackiewicz M. (red.), Benchmarking parków technologicznych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMakowiec M., Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off/spin-out na przykładzie wybranych organizacji, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, vol. 55, nr 736, s. 101–128.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Shapira Z., Managerial Perspectives on Risk and risk Taking, „Management Science” 1987, vol. 33, no. 11, s. 1404–1418.pl_PL
dc.referencesMatejun M., Barriers to Development of Technology Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises, „Research in Logistics & Production” 2016, vol. 6, no. 3, s. 269–282.pl_PL
dc.referencesMatusiak K., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatusiak K., Przedsiębiorca, [w:] tenże (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 223–226.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Inkubatory technologiczne, [w:] tenże (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 49–58.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, [w:] tenże (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 59–72.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 8, s. 159–160.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatusiak K. B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMazzarol T., Entrepreneurship and innovation. Readings and cases, Tilde University Press, Prahran 2011.pl_PL
dc.referencesMazzarol T., Reboud S., Strategic innovation in small firms: an introduction, [w:] ciż (red.), Strategic innovation in small firms. An international analysis of innovation and strategic decision making in small and medium sized enterprises, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2009, s. 1–36.pl_PL
dc.referencesMażewska M., Milczarczyk A., Szynka A., Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 r., Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań–Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesMcMahon R. P.G., Business Growth and Performance and the Financial Reporting Practices of Australian Manufacturing SMEs, „Journal of Small Business Management” 2001, vol. 39, no. 2, s. 152–164.pl_PL
dc.referencesMegantz R. C., How to License Technology, Willey, New York 1996.pl_PL
dc.referencesMeoli M., Pierucci E., Vismara S., The Effects of Public Policies in Fostering University Spinoffs in Italy, „Economics of Innovation and New Technology” 2017, no. 27, s. 479–492.pl_PL
dc.referencesMeyer M., Academic entrepreneurs or entrepreneurial academics? Research-based ventures and public support mechanisms, „R&D Management” 2003, vol. 33, no. 2, s. 107–115.pl_PL
dc.referencesMeyskens M., Robb-Post C., Stamp J. A., Carsrud A. L., Reynolds P. D., Social Ventures from a Resource- Based Perspective: An Exploratory Study Assessing Global Ashoka Fellows, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, vol. 34, no. 4, s. 661–680.pl_PL
dc.referencesMigliorini P., Serarols Ch., Bikfalvi A., Overcoming Critical Junctures in Spin-off Companies from Non-elite Universities: Evidence from Catalonia, [w:] D. Smallbone, J. Leitão, M. Raposo, F. Welter (red.), The Theory and Practice of Entrepreneurship. Frontiers in European Entrepreneurship Research, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010.pl_PL
dc.referencesMiner A. S., Eesley D. T., Devaughn M., Rura-Polley T., The Magic Beanstalk Vision: Commercializing University Inventions and Research, [w:] C. B. Schoonhoven, E. Romanelli (red.), The Entrepreneurship Dynamic, Stanford University Press, Stanford 2001, s. 109–146.pl_PL
dc.referencesMitchell W., Singh K., Survival of business using collaborative relationships to comercialize complex goods, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17, no. 3, s. 169–195.pl_PL
dc.referencesMooney Smith L. M., Knowledge transfer in Higher Education. Collaboration in the Arts and Humanities, Palgrave Macmillan, New York 2012.pl_PL
dc.referencesMoore B., Financial constrains to the growth and development of small high-technology firms, [w:] A. Hughes, D. J. Storey (red.), Finance and the Small Firm, Routledge, London 1994.pl_PL
dc.referencesMorawski M., Problematyka upowszechniania wiedzy między jednostkami organizacyjnymi uczelni, [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMoroz P. W., Hindle K., Entrepreneurship as a process: Towards harmonizing multiple perspectives, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2012, vol. 36, no. 4, s. 781–818.pl_PL
dc.referencesMorris M. H., Kuratko D. F., Covin J. G., Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western Cengage Learning 2008.pl_PL
dc.referencesMorten S., Rogers E. M., Speakman K., Spin-offs from Research Centers, „Research Journal of Business Venturing” 2000, vol. 15, no. 1, s. 93–111.pl_PL
dc.referencesMosey S., Wright M., From human capital to social capital: a longitudinal study of technology based academic entrepreneurs, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2007, vol. 31, no. 6, s. 909–935.pl_PL
dc.referencesMuscio A., What drives the university use of technology transfer offices? Evidence from Italy, „Journal of Technology Transfer” 2010, no. 35, s. 181–202.pl_PL
dc.referencesNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_ krajowe/spintech/opis_programu_spin-tech.pdf (dostęp: 9.02.2017).pl_PL
dc.referencesNarodowe Centrum Badań i Rozwoju, http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/spin-tech/ (dostęp: 9.02.2017).pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesNauka i technika w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Szczecin 2018.pl_PL
dc.referencesNdonzuau F. N., Pirnay F., Surlemont B., A stage model of academic spin-off creation, „Technovation” 2002, vol. 22, no. 5, s. 281–289.pl_PL
dc.referencesNelson R., Winter S., An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Cambridge 1977.pl_PL
dc.referencesNicolaou N., Birley S., Academic networks in trichotomous categorization of university spinouts, „Journal of Business Venturing” 2003, no. 18, s. 333–359.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka – ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i technologii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 653, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 69, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesNoga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNonaka I., Takeuchi H., The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York 1995.pl_PL
dc.referencesNorth D., Baldock R., Ullah F., The finance escalator and the growth of UK technology-based small firms since the financial crash, „Venture Capital” 2013, vol. 15, no. 3, s. 237–260.pl_PL
dc.referencesNowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesO’Gorman C., Jones-Evans D., Creating Successful Academic-Industry Partnership – Lessons from the Republic of Ireland, 7th Annual International Conference on High Technology Small Firms, Manchester Business School, Manchester, 27–28.05.1999.pl_PL
dc.referencesOakey R. P., High-technology small firms; variable barriers to growth, Paul Chapman Publishing, London 1995.pl_PL
dc.referencesOnetti A., Zucchella A., Jones M., McDougall-Covin P., Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms, „Journal Management Government” 2012, no. 16, s. 337–368.pl_PL
dc.referencesOppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesOtola I., Szymczyk K., Filtr okazji jako czynnik warunkujący strategię internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” 2017, nr 113, s. 339–354.pl_PL
dc.referencesOxford Advanced Lerner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1995.pl_PL
dc.referencesOxford University Innovation, https://innovation.ox.ac.uk/portfolio/companies-formed (dostęp: 23.03.2018).pl_PL
dc.referencesPage West G., Noel T., The Impact of Knowledge Resources on New Venture Performance, „Journal of Small Business Management” 2009, vol. 47, no. 1–5, s. 15–16.pl_PL
dc.referencesPakes A., Nitzan S., Optimum contracts for research personnel, research employment, and the establishment of ‘rival’ entreprises, „Journal of Labour Economics” 1983, vol. 1, no. 4, s. 345–365.pl_PL
dc.referencesPalumbo F., Dominici G., University incubator as catalyst of resources for academic spin-offs. The case of ARCA Consortium, Recent Advances in Business Management and Marketing – Proceedings of the 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC ‘13), WSEAS Press, Dubrovnik, 25–27.06.2013.pl_PL
dc.referencesParker S.C., The economics of entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesParker S.C., Why do small firms produce the entrepreneurs?, „Journal of Socio-Economics” 2009, vol. 38, no. 3, s. 483–494.pl_PL
dc.referencesPearson A., Brockhoff K., Von Boehmer A., Decision parameters in global R&D management, „R&D Management” 1993, vol. 23, no. 3, s. 249–263.pl_PL
dc.referencesPiasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesPicken J. C., From startup to scalable enterprise: Laying the foundation, „Business Horizons” 2017, vol. 60, no. 5, s. 587–595.pl_PL
dc.referencesPiech K., Popończyk J., Zakładanie i prowadzenie firmy typu spin-out i spin-off, Akademia Szybkiej Nauki, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPietras P., Głodek P., Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPinchot G., Intrapreneuring, Harper & Row Publishers Inc., New York 1985.pl_PL
dc.referencesPinchot G., Pinchot E., The end of bureaucracy and the rise of the intelligent organization, Berret- Kochler Publishers, San Francisco 1993.pl_PL
dc.referencesPirnay F., Surlemont B., Nlemvo F., Toward a Typology of University Spin-offs, „Small Business Economics” 2003, no. 21, s. 355–369.pl_PL
dc.referencesPoznańska K., Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 183, s. 164–172.pl_PL
dc.referencesPrencipe A., Board Composition and Innovation in University Spin-offs. Evidence from the Italian Context, „Journal of Technology Management and Innovation” 2016, vol. 11, no. 3, s. 13–39.pl_PL
dc.referencesProbst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesThe R&D Intensity of Economic Activities in OECD Countries: Proposal for a new classification for industry and services, OECD, Paris 2015.pl_PL
dc.referencesRaport końcowy: Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRasmussen E., Wright M., How can universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective, „The Journal of Technology Transfer” 2015, vol. 40, no. 5, s. 782–799.pl_PL
dc.referencesRasmussen E., Mosey S., Wright M., The Evolution of Entrepreneurial Competencies: A Longitudinal Study of University Spin-Off Venture Emergence, „Journal of Management Studies” 2011, no. 48, s. 1314–1345.pl_PL
dc.referencesRatalewska M., Stawasz E., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 387–423.pl_PL
dc.referencesRatinho T., Are they helping? An examination of business incubators’ impact on tenant firms, PhD dissertation, CPI Wöhrmann Print Service 2011.pl_PL
dc.referencesRauch A., Wiklund J., Lumpkin G. T., Frese M., Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2009, vol. 33, no. 3, s. 761–787.pl_PL
dc.referencesRemneland Wikhamn B., Styhre A., Managerial challenges of outbound open innovation: a study of a spinout initiative in AstraZeneca, „R&D Management” 2018, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesRies E., The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses, Random House LLC, New York 2011.pl_PL
dc.referencesRoberts E. B., Entrepreneurs in high technology: Lessons from MIT and beyond, Oxford University Press, New York 1991.pl_PL
dc.referencesRoberts E., Malone R., Policies and structures for spinning off new companies from research and development organizations, „R&D Management” 1996, vol. 26, no. 1, s. 17–48.pl_PL
dc.referencesRohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, „R&D Management” 2010, vol. 40, no. 2, s. 169–180.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Zasobowe ograniczenia reorientacji strategicznej, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 37–44.pl_PL
dc.referencesRomán-Martínez I., Gómez-Miranda M., Sánchez-Fernández J., University Research and the Creation of Spin-Offs: The Spanish Case, „European Journal of Education” 2017, vol. 52, no. 3, s. 387–398.pl_PL
dc.referencesRouse M., Daellenbach U., More Thinking on Reasearch Methods for the Resources Based Perspective, „Strategic Management Journal” 2002, no. 23, s. 963–967.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 10 z 13.01.2001).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004).pl_PL
dc.referencesSagar A., Zwaan B. van der, Technological Innovation in the Energy Sector: R&D, Deployment and Learning by Doing, „Energy Policy” 2006, no. 34, s. 2001–2008.pl_PL
dc.referencesSajdak M., Podejście zasobowe jako podstawa wyborów strategicznych, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 46–61.pl_PL
dc.referencesSalman A., Majeed A. A., Sustainable incubator management – a case study for Pakistan. Part II, „The Pakistan Development Review” 2009, vol. 48, no. 4, s. 425–438.pl_PL
dc.referencesSarasvathy S.D., Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, „Academy of Management Review” 2001,vol. 26, no. 2, s. 243–263.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. A., The creative response in economic history, „The Journal of Economic History” 1947, wyd. ponowne w: The economics and socialism of capitalism, Princeton University Press, Princeton 1991.pl_PL
dc.referencesSciascia S., D’Oria L., Bruni M., Larrañeta B., Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive Capacity to increase performance, „European Management Journal” 2014, vol. 32, no. 5, s. 761–769.pl_PL
dc.referencesSerarols Ch., Technological transference entreprise-university: the new mission of universities, „DYNA” 2008, vol. 83, no. 4, s. 228–238.pl_PL
dc.referencesShane S., A general theory of entrepreneurship. The individual-opportunity nexus, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northhampton 2004.pl_PL
dc.referencesShane S., Academic Entrepreneurship. University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar, Cheltenham– Northampton 2004.pl_PL
dc.referencesShane S., Reflections on the 2010 AMR Decade Award: Delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research, „Academy of Management Review” 2012, vol. 37, no. 1, s. 10–20.pl_PL
dc.referencesShane S., Venkataraman S., Guest editors Introduction to the Special Issue on Technology Entrepreneurship, „Research Policy” 2003, no. 2, s. 181–184.pl_PL
dc.referencesShane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, „Academy of Management” 2000, vol. 25, no. 1, s. 217–226.pl_PL
dc.referencesShrader R., Siegel D. S., Assessing the relationship between human capital and firm performance: evidence from technology-based new ventures, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2007, vol. 31, no. 6, s. 893–908.pl_PL
dc.referencesSilverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A., Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby – wzajemne powiązania i relacje, [w:] taż (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce, CeDeWu. pl, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Leigh R., North D., The Characteristics and Strategies of Fast Growth SMEs, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research” 1995, vol. 1, no. 3, s. 44–62.pl_PL
dc.referencesSMEs, Entrepreneurship and innovation, OECD Publishing, 2010.pl_PL
dc.referencesSopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSpann M. S., Adams M., Seed Funding for High Technology Ventures: the Role of the Bridge Business, International Council of Small Business Conference, San Francisco 1997.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesStankiewicz R., Spin-off companies from universities, „Science and Public Policy” 1994, vol. 21, no. 2, s. 99–107.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu technologii i komercjalizacji technologii w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 642, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 64, s. 13–26.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Głodek P., Stos D., Analiza stosowanych na świecie metod i modeli oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych, Ekspertyza opracowana na zamówienie Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, maszynopis powielony, Radom 2013.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesStevens A. J., Phil D. (red.), AUTM Licensing Survey: FY2002, Association of University Technology Managers, Northbrook 2002.pl_PL
dc.referencesStevenson H. H., Jarillo J. C., A paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategic Management Journal” 1990, no. 11, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesStevenson H. H., Jarillo-Mossi J. C., Preserving entrepreneurship as companies grow, „Journal of Business Strategy” 1986, vol. 7, no. 1, s. 10–23.pl_PL
dc.referencesStevenson H. H., Roberts M. J., Grousbeck H. I., New Business Ventures and the Entrepreneur, Irwin, New York 1994.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., Weiss A., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, „American Economic Review” 1981, no. 71, s. 393–410.pl_PL
dc.referencesStorey D. J., Tether B. S., New technology-based firms in the Europe, European Commission, Directorate General XIII, Brussels 1998.pl_PL
dc.referencesSu Z., Xie E., Wang D., Li Y., Entrepreneurial strategy making, resources, and firm performance: evidence from China, „Small Business Economics” 2011, no. 36, s. 235–247.pl_PL
dc.referencesSukiennik J., Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 493, s. 163–173.pl_PL
dc.referencesSulimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 5–6, s. 41–60.pl_PL
dc.referencesSzczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa, 13.03.2008.pl_PL
dc.referencesTaheri M., van Geenhuizen M., Blik T., Open innovation: How academic spin-off firms match incoming knowledge with knowledge gaps on critical resources, International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE), Bergamo, 23–25.06.2014.pl_PL
dc.referencesTalwar R., Business re-engineering – a strategy-driven approach, „Long Range Planning” 1993, vol. 26, no. 6, s. 22–40.pl_PL
dc.referencesTamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesTarnawa A., Węcławska D., Zadura-Lichota P., Zbierowski P., Global Entrepreneurship Monitor. Polska, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesTeece D. J., Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, „Strategic Management Journal” 2007, vol. 28, no. 13, s. 1319–1350.pl_PL
dc.referencesThursby J., Jensen R., Thursby M., Objectives, Characteristics and outcomes of university licensing: A survey of U. S. major universities, „Journal of Technology Transfer” 2001, no. 26, s. 59–72.pl_PL
dc.referencesTidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesTietz R., Executive Teams in Research-Based Spin-Off Companies, Springer, Wiesbaden 2013.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D., Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie – analiza wyników badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 642, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 64, s. 59–78.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D., Wojciechowicz J., Transfer biotechnologii i rola naukowca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off/spin-out – Centrum badań DNA sp. z o.o. oraz Innogene S. A., [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesTurner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesVan den Ende J., Dolfsma W., Technology-push, Demand-pull and the Shaping of Technological Paradigms: Patterns in the Development of Computing Technology, „Journal of Evolutionary Economics” 2005, vol. 15, no. 1, s. 83–99.pl_PL
dc.referencesVan der Veen M., Wakkee I., Understanding the Entrepreneurial Process, [w:] Annual Review of Progress in Entrepreneurship Research: Volume 2, European Foundation for Management Development, Brussels 2004, s. 114–152.pl_PL
dc.referencesVanaelst I., Clarysse B., Wright M., Lockett A., Moray N., S’Jegers R., Entrepreneurial Team Development in Academic Spinouts: An Examination of Team Heterogeneity, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2006, vol. 30, no. 2, s. 249–271.pl_PL
dc.referencesVaris M., Littunen H., Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs, „European Journal of Innovation Management” 2010, vol. 13, no. 2, s. 128–154.pl_PL
dc.referencesVohora A., Wright M., Lockett A., Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies, „Research Policy” 2004, vol. 33, no. 1, s. 147–75.pl_PL
dc.referencesVohora A., Wright M., Lockett A., The Formation of High-Tech University Spinouts: The Role of Joint Ventures and Venture Capital Investors, „Journal of Technology Transfer” 2004, vol. 29, no. 3, s. 287–310.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).pl_PL
dc.referencesWach K., Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2015, vol. 3, no. 2, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesWeatherston J., Academic entrepreneurs: Is a Spin off Company too Risky?, 40th International Council of Small Business, Sydney, 18–21.06.1995.pl_PL
dc.referencesWeber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesWei-loon K., Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Government-Linked Companies (GLCs), „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2013, vol. 9, no. 3, s. 21–42.pl_PL
dc.referencesWelter F., Baker T., Audretsch D. B., Gartner W. B., Everyday Entrepreneurship – A Call for Entrepreneurship Research to Embrace Entrepreneurial Diversity, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2017, vol. 41, no. 3, s. 311–321.pl_PL
dc.referencesWennberg K., Wiklund J., Wright M., The effectiveness of university knowledge spillovers: Performance differences between university spinoffs and corporate spinoffs, „Research Policy” 2011, vol. 40, no. 8, s. 1128–1143.pl_PL
dc.referencesWennekers S., Entrepreneurship at country level. Economic and non-economic determinants, ERIM, Rotterdam 2006.pl_PL
dc.referencesWeresa M. A., Formy i metody powiązań nauki i biznesu, [w:] taż (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 36–39.pl_PL
dc.referencesWiklund J., Shepherd D., Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach, „Journal of Business Venturing” 2005, no. 20, s. 71–91.pl_PL
dc.referencesWiklund J., Shepherd D., Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium sized businesses, „Strategic Management Journal” 2003, no. 24, s. 1307–1314.pl_PL
dc.referencesWissema J. G. (red.), Technostarterzy. Dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., Głodek P., Skwierczyńska-Żak M., Scouting – system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 277, s. 43–62.pl_PL
dc.referencesWnuk U., Mazurkiewicz A., Research-based spin off processes and models in different economic contexts, „Problemy Eksploatacji” 2012, nr 2, s. 177–191.pl_PL
dc.referencesWnuk U., Tommei S., Public research-based spin-offs in Italy and Poland: similarities and differences in policies, procedures and performance, „Problemy Eksploatacji” 2015, nr 4, s. 65–83.pl_PL
dc.referencesWoods A, Joyce P., Owner-Managers and the Practice of Strategic Management, „International Small Business Journal” 2003, vol. 21, no. 2, s. 181–195.pl_PL
dc.referencesWoschke T., Haase H., Kratzer J., Resource scarcity in SMEs: effects on incremental and radical innovations, „Management Research Review” 2017, vol. 40, no. 2, s. 195–217.pl_PL
dc.referencesWoźniak P., Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią, XVIII Konferencja pt. „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Zakopane, 1–3.03.2015.pl_PL
dc.referencesWright M., Fu K., University spin-outs: what do we know and what are the policy implications? Evidence from the UK, „Journal of Innovation Management” 2015, vol. 3, no. 4, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesWright M., Clarysse B., Mostar P., Lockett A., Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2007.pl_PL
dc.referencesXie Z., Su E., Wang D., Li Y., Entrepreneurial strategy making, resources, and firm performance: evidence from China, „Small Business Economics” 2011, no. 36, s. 235–247.pl_PL
dc.referencesYin R. K., Case study research: design and methods, Sage, Thousand Oaks 2009.pl_PL
dc.referencesYin R. K., Studying phenomenon and context across sites, „The American Behavioral Scientist” 1982, vol. 26, no. 1, s. 84–101.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study, „Journal of Business Venturing” 1991, vol. 6, no. 4, s. 259–286.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Velde E. V., Larraneta B., Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs, „Industrial and Corporate Change” 2007, no. 16, s. 569–608.pl_PL
dc.referencesZehner W. B., Trzmielak D., Gwarda-Gruszczyńska E., Value Creation via Technology Commercialization. International Education Programs. American and Polish Perspective Based on Experience, University of Bratislava, Bratislava 2011.pl_PL
dc.referencesZikmund W. G., Babin B. J., Carr J. C., Griffin M., Business research methods, South-Western, Cengage Learning, Boston 2010.pl_PL
dc.referencesZott C., Amit R., Business Model Design: An Activity System Perspective, „Long Range Planning” 2010, no. 43, s. 216–226.pl_PL
dc.referencesŻur A., Wałęga A., Routines do matter: role of internal communication in firm-level entrepreneurship, „Baltic Journal of Management” 2015, vol. 10, no. 1, s. 119–139.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-559-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe