Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Barbara
dc.date.accessioned2021-05-26T15:20:08Z
dc.date.available2021-05-26T15:20:08Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35825
dc.description.abstractThis paper discusses the persuasive techniques employed by media broadcasters in the self-promotional activities of television stations. A persuasive technique is understood as a specific manner of conduct of a broadcaster in the process of communication in which in order to increase their impact, a broadcaster emphasises or modifies some elements of the process. The starting point is the assumption that the selection of the persuasive techniques is related to such rhetoric determiners as the context of the operations of the media (consequences of technological changes: unification of media products, overwhelming increase in the amount of information, and ever growing global competition), the intended recipient, and the aim a broadcaster intends to achieve. The research material enabled the identification of the persuasive techniques in the self-promotional activities of media broadcasters emoployed at three levels: (1) mode of conveying information (e.g. repeating, and inherited audience); (2) content (e.g. positive selection technique, fragmentation, utilisation of the inaccessibility principle, emphasising the benefits of interacting with a medium, increasing the attractiveness of a communication by referring to broadly understood authority figures); and (3) form of communication (the technique of uniqueness).en
dc.description.abstractPrzedmiotem opisu są techniki perswazyjne wykorzystywane przez nadawców medialnych w działaniach autopromocyjnych stacji telewizyjnych. Technika perswazyjna rozumiana jest jako określony sposób postępowania nadawcy w procesie komunikowania, w którym, w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania, akcentowane lub modyfikowane są pewne elementy tego procesu. Punktem wyjścia jest założenie, że dobór technik perswazyjnych jest pochodną takich retorycznych determinant, jak kontekst funkcjonowania mediów (skutki zmian technologicznych: unifikacja produktów medialnych, lawinowy przyrost liczby informacji, coraz większa, globalna konkurencja), programowany odbiorca i cel, jaki chce osiągnąć nadawca. Materiał badawczy pozwolił na wyodrębnienie w działaniach autopromocyjnych nadawców medialnych technik perswazyjnych realizowanych na trzech poziomach: 1) sposobu przekazania informacji (np. powtarzanie i publiczność odziedziczona); 2) treści (np. technika selekcji pozytywnej, fragmentacja, wykorzystanie reguły nieodstępności, eksponowanie korzyści płynących z interakcji z medium, zwiększanie atrakcyjności przekazu poprzez powoływanie się na szeroko rozumiane autorytety) i 3) formy przekazu (technika niezwykłości).pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectself-promotionen
dc.subjectmediaen
dc.subjectimage creationen
dc.subjectpersuasionen
dc.subjecttechnique of persuasionen
dc.subjectautopromocjapl
dc.subjectmediapl
dc.subjectkreowanie wizerunkupl
dc.subjectperswazjapl
dc.subjecttechnika perswazyjnapl
dc.titleSelf-promotion of TV Stations from a Rhetorical Perspective. Persuasion Techniquesen
dc.title.alternativeAutopromocja stacji telewizyjnych z perspektywy retorycznej. Techniki perswazyjnepl
dc.typeArticle
dc.page.number81-103
dc.contributor.authorAffiliationPh.D. hab., Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Science and Journalismen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAristotle, “Topiki”, [in:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, vol. 1, trans. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1990.en
dc.references“Autopromocja to najskuteczniejsze i najtańsze narzędzie promocji”, interview with R. Przyszlak, Magazyn Biznesowy Akademicki 2014, issue 53, http://www.wszpou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_wyw52&nr=52&p=; [accessed on: 9.11.2015].en
dc.referencesBazerman Ch., Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science, Madison, Wisconsin 2000.en
dc.referencesBogunia-Borowska M., Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.en
dc.referencesCaccioppo J., Petty R., Schumann D., “Central and peripheralroutes to advertisingeffectiveness: The moderating role of involvement”, Journal of Consumer Research 1983, no. 10, pp. 135–146.en
dc.referencesCialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, trans. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.en
dc.referencesGajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warszawa 2009.en
dc.referencesHalawa M., Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.en
dc.referencesJenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, trans. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.en
dc.referencesJupowicz-Ginalska A., “Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A.”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2013, col. 98, pp. 383–402.en
dc.referencesJupowicz-Ginalska A., “Medialna autopromocja – próba klasyfikacji (rys teoretyczny)”, [in:] Oblicza komunikacji społecznej, M. Kaczmarczyk (ed.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Verbum, Sosnowiec–Praga 2013, pp. 93–115.en
dc.referencesJupowicz-Ginalska A., “Medialne public relations – rzecz o public relations środków masowego przekazu”, [in:] J. Olędzki, Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, pp. 123–137.en
dc.referencesJupowicz-Ginalska A., “Promowanie mediów w mediach. Ze studiów nad marketingiem medialnym”, [in:] J. Olędzki, Public relations – społeczne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2007, pp. 33–57.en
dc.referencesJupowicz-Ginalska A., “Syndrom wirującego bąka, czyli rzecz o autopromocji medialnej”, Studia Medioznawcze 2010, issue 3, pp. 37–52.en
dc.referencesKowalski T., “Radio czy podcasting?”, [in:] Media na rynku, T. Kowalski, B. Jung (eds.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, pp. 175–200.en
dc.referencesLewiński P., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.en
dc.referencesLisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmatu medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.en
dc.referencesMarwell G., Schmitt D.R., “Dimensions of Compliance-GainingBehavior: An Empirical Analysis”, Sociometry 1967, no. 30(4), pp. 350–364.en
dc.referencesNęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.en
dc.referencesO własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, A. Jupowicz-Ginalska (ed.), Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.en
dc.referencesSecler B., “Autopromocja i ogłoszenia nadawców w Radiofonii i Telewizji – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość”, [in:] O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, A. Jupowicz-Ginalska (ed.), Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, pp. 115–130.en
dc.referencesStankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, 2nd edition amended, Astrum, Wrocław 1999.en
dc.referencesSternberg R.J., Psychologia poznawcza, trans. E. Czerniawska, A. Matczak, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 2001.en
dc.referencesThe Radio and Television Act of 29 December 1992, J. of L. of 2011 No. 43 Item 226, as amended.en
dc.referencesFura M., “Więcej własnych spotów TVP, TVN i Polsatu”, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/658635,wiecej_wlasnych_spotow_tvp_tvn_i_polsatu.html [accessed on: 14.11.2015].en
dc.referencesGodzic W., Raport o mediach audiowizualnych, http://www.kongreskultury.pl/title,pid,169.html [accessed on: 16.11.2015].en
dc.referenceshttp://www.tvp.pl/kultura/aktualnosci/wojciech-mann-jako-instalacja-multimedialna/7917631/spot-wizerunkowy-tvp-kultura-cz-1/7917644 [accessed on: 12.06.2015].en
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=4Uv5c9evI9g [accessed on: 5.08.2015].en
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=IiAu2DfcgHU[accessed on: 5.08.2015].en
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=NO9P6bn42Uo [accessed on: 5.08.2015].en
dc.referenceshttps://www.youtube.com/watch?v=mlf__Ogie84 [accessed on: 5.08.2015].en
dc.referencesInternational Communication Market Report 2014, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0030/26796/icmr_2014.pdf [accessed on: 28.07.2015].en
dc.referencesKomunikat z badań. Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, K. Wądłowska, M. Feliksiak (eds.), Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF [accessed on: 9.11.2014].en
dc.referencesMurawski J., “Sami swoi w TVN”, Newsweek Polska 2008, issue 50, pp. 78–79, http://www.newsweek.pl/sami-swoi-w-tvn,30023,1,1.html [accessed on: 28.07.2015].en
dc.referencesThe Radio and Television Act of 29 December 1992, J. of L. of 1993 No. 7 Item 34, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [accessed on: 7.11.2014].en
dc.contributor.authorEmailbsobczak@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.54.05
dc.relation.volume54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0