Show simple item record

dc.contributor.authorWojtak, Maria
dc.date.accessioned2021-05-26T15:20:09Z
dc.date.available2021-05-26T15:20:09Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35828
dc.description.abstractThe article was intended as an attempt at defining a specific press publication in the form of a genre collection. It was the supplement to the Tygodnik Powszechny weekly (issue 29 of 2018) entitled “Festiwal Stolica Języka Polskiego” [Capital of Polish Language Festival]. The publication utilised the form of a press magazine, as apart from the program of the festival, it also included: an editorial, interviews, reviews, commentaries and the bios of selected festival guests. Thus, it offered a cooccurrence of specific statements in a specific place and time which is typical for such a collection. The whole could be assigned the function of announcing a cultural event (the festival), and the function of promoting it. The author analyses the publication from the discursive perspective, i.e. she focussed on specific communicational practices typical for contemporary press, which form a complex network of strategies, goals and forms of communication, which, in turn, form contemporary journalism. The analytical objective of the paper was to present the communicational polyphony of a specific collection of journalistic expressions, that is which interpret a specific reality and were used for convincing the readers to accept that interpretation. Individual texts were treated as voices, i.e. in types of linguistic actions formed in communicational (pragmatic) and formal terms.en
dc.description.abstractArtykuł jest pomyślany jako próba charakterystyki konkretnej publikacji prasowej, mającej kształt gatunkowej kolekcji. Jest to bowiem dodatek do „Tygodnika Powszechnego” (nr 29 z 2018 roku) pt. Festiwal Stolica Języka Polskiego. Publikacja ta powiela formę magazynu prasowego, gdyż oprócz programu festiwalu zawiera: editorial, wywiady, recenzje, teksty komentujące i biogramy wybranych uczestników festiwalu. Mamy zatem do czynienia z typowym dla kolekcji współwystępowaniem konkretnych wypowiedzi w określonym miejscu i czasie. Całości przypisać można funkcję powiadamiania o wydarzeniu kulturalnym (festiwalu) oraz funkcję promowania imprezy. Autorka analizuje wspomnianą publikację w perspektywie dyskursywnej, a więc zwraca uwagę na określone, typowe dla współczesnej prasy praktyki komunikacyjne, tworzące skomplikowaną siatkę strategii, celów i form komunikacji, składających się na kształt współczesnej publicystyki. Analitycznym celem artykułu jest pokazanie komunikacyjnej polimorficzności konkretnego zbioru wypowiedzi publicystycznych, a więc interpretujących określoną rzeczywistość i służących przekonaniu czytelników do tej interpretacji. Poszczególne wypowiedzi są traktowane jako głosy, czyli komunikacyjnie (pragmatycznie) i formalnie ukształtowane typy działań językowych.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectdiscourseen
dc.subjectpress discourseen
dc.subjectjournalisten
dc.subjecttext genreen
dc.subjectkomunikacjapl
dc.subjectdyskurspl
dc.subjectdyskurs prasowypl
dc.subjectpublicystykapl
dc.subjectgatunek wypowiedzipl
dc.titleLinguistic and Stylistic Polyphony of Occasional Journalismen
dc.title.alternativeJęzykowa i stylistyczna wielogłosowość publicystyki okolicznościowejpl
dc.typeArticle
dc.page.number137-149
dc.contributor.authorAffiliationProfessor, Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Faculty of Humanities, Institute of Polish Philology, Department of Polish Language and Dialectologyen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBogołębska B., “Prasowe eksperymenty gatunkowe”, [in:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (eds.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, pp. 71–81.en
dc.referencesJanczura K., “Horror zwyczajności”, Tygodnik Powszechny 2018, issue 29, “Festiwal Stolica Języka Polskiego” supplement, pp. 10–11.en
dc.referencesKasiak M., “Architektonika tekstów dziennikarskich. Refleksje strukturalne wokół meta- i paratekstu artykułu publicystycznego”, [in:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (eds.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, pp. 83-99.en
dc.references“Pięciu wspaniałych”, interview with P. Matywiecki by M. Sowiński, J. Sobolewska, Tygodnik Powszechny 2018, issue 29, “Festiwal Stolica Języka Polskiego” supplement, pp. 4–7.en
dc.referencesSmoleń-Wawrzusiszyn M., Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018.en
dc.referencesStolarczyk K., “Dzieci mówią lepiej”, Tygodnik Powszechny 2018, issue 29, “Festiwal Stolica Języka Polskiego” supplement, pp. 21–22.en
dc.referencesTrzeciak K., “Ostrze stylu”, Tygodnik Powszechny 2018, issue 29, “Festiwal Stolica Języka Polskiego” supplement, p. 12.en
dc.referencesTrzeciak K., “Ostrze stylu”, Tygodnik Powszechny 2018, issue 29, “Festiwal Stolica Języka Polskiego” supplement, p. 15.en
dc.referencesWojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.en
dc.referencesWojtak M., “Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2006, vol. 15, pp. 143–152.en
dc.referencesWojtak M., Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2010.en
dc.referencesWojtak M., Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.en
dc.referencesWojtak M., Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Biblos, Tarnów 2011.en
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., “Artykuł publicystyczny”, [in:] Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek (ed.), Universitas, Kraków 2006, p. 11.en
dc.contributor.authorEmailmaria.wojtak@poczta.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.54.08
dc.relation.volume54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0