Show simple item record

dc.contributor.authorWierzbicki, Alfred Marek
dc.date.accessioned2021-05-26T15:20:10Z
dc.date.available2021-05-26T15:20:10Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35830
dc.description.abstractKarol Wojtyła’s anthropology is characterised by a synthesis of objectivity and subjectivity, and his combination of aletheic and agapic notions. By accepting the modern anthropological turn, on the one hand, he attempted in his works a synthesis of the classic philosophy of being with the philosophy of awareness, and, on the other, he strived to correct the extreme anthropocentrism of modern thought. The author of the article analysed the relationship between Wojtyła’s concept of awareness and subjectivity with the personalistic style of John Paul II’s ministry of “man as the basic path of the Church.” The other pillar of the analysis is the question about the meaning of human freedom. In Wojtyła’s thought and in the teachings of John Paul II, any discussion of freedom as the basic property of a personal being was combined with a reflection on its ethical dimension.en
dc.description.abstractSpecyfiką antropologii Karola Wojtyły jest synteza obiektywizmu i subiektywności, łączy on wątki aleteiczne i agapiczne. Akceptując nowożytny zwrot antropologiczny, z jednej strony, podejmuje w swych pracach próbę syntezy klasycznej filozofii bytu z filozofią świadomości, a z drugiej strony, dąży do korekty skrajnego antropocentryzmu myśli nowożytnej. Autor artykułu analizuje związek Wojtyły koncepcji świadomości i podmiotowości z personalistycznym stylem duszpasterstwa Jana Pawła II, głoszącego, że „człowiek jest podstawową drogą Kościoła”. Drugim filarem analizy jest pytanie o sens ludzkiej wolności. W myśli Wojtyły oraz w nauczaniu Jana Pawła II rozważania o wolności jako podstawowej właściwości bytu osoby łączą się z namysłem nad jej etycznym wymiarem.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpersonalismen
dc.subjectmodernismen
dc.subjectawarenessen
dc.subjectsubjectivityen
dc.subjectfreedomen
dc.subjectconscienceen
dc.subjectpersonalizmpl
dc.subjectmodernapl
dc.subjectświadomośćpl
dc.subjectpodmiotowośćpl
dc.subjectwolnośćpl
dc.subjectsumieniepl
dc.titleKarol Wojtyła’s Philosophy on the Issue of Modernityen
dc.title.alternativeFilozofia Karola Wojtyły wobec problemu modernypl
dc.typeArticle
dc.page.number173-185
dc.contributor.authorAffiliationFr., Ph.D. hab., professor of the Catholic University in Lublin, Faculty of Philology, Chair of Ethicsen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAdornato F., “Karol Wojtyła: jedyny (ostatni?) filozof moralista naszego czasu”, trans. A. Wierzbicki, Ethos 2002, issue 3–4(59–60), pp. 40–53.en
dc.referencesButtiglione R., Myśl Karola Wojtyły, trans. J. Merecki SDS, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2010, pp. 82–93.en
dc.referencesGałkowski J.W., Szkice o filozofii Karola Wojtyły, Instytut Jana Pawła II, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2017, pp. 23–40.en
dc.referencesJohn Paul II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.en
dc.referencesJohn Paul II, Redemptor hominis, 10, [in:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.en
dc.referencesMerecki J., “Podmiotowość i transendencja. Świadomość w filozofii Karola Wojtyły i Jana Pawła II teologii ciała”, Ethos 2013, issue 1(101), pp. 95–104.en
dc.referencesPółtawski A., Po co filozofować? Ingarden – Wojtyła – skąd i dokąd?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, pp. 237–257.en
dc.referencesSeifert J., Karol “Cardinal Wojtyła (Pope John Paul II) As Philosopher and The Cracow/Lublin School Of Philosophy”, Aletheia. An International Journal of Philosophy 1981, vol. 2, pp. 130–199.en
dc.referencesSkrzypczak R., Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011.en
dc.referencesStyczeń T. SDS, “Być sobą to przekraczać siebie”, [in:] T. Styczeń SDS, Świadek prawdy. O świętym Janie Pawle II – Uczeń, Dzieła Zebrane, A.M. Wierzbicki (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, vol. 6.en
dc.referencesStyczeń T. SDS, “Etyka jako antropologia normatywna”, [in:] T. Styczeń SDS, Wolność w prawdzie. Dzieła zebrane, A.M. Wierzbicki (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, vol. 4.en
dc.referencesTaylor Ch., A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA 2007.en
dc.referencesWeigel G., “John Paul II as Defensor Hominis – Christian Humanism and the Gods that failed”, [in:] Servo Veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r., Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, pp. 405–415.en
dc.referencesWierzbicki A.M., Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja moderny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.en
dc.referencesWojtyła K., “O humanizmie św. Jana od Krzyża”, [in:] K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, pp. 233–243.en
dc.referencesWojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994.en
dc.referencesWojtyła K., “Osoba: podmiot i wspólnota”, [in:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994, pp. 373–414.en
dc.referencesWojtyła K., “Podmiotowość i to, co nieredukowalne w człowieku”, [in:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994, pp. 435–443.en
dc.contributor.authorEmailawierzbicki@kul.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.54.10
dc.relation.volume54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0