Show simple item record

dc.contributor.authorNęcki, Zbigniew
dc.contributor.authorNęcki, Szymon
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:15Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:15Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35909
dc.description.abstractThe article offers an analysis of the topic of negotiations, from the most concreto area (finances) to the most abstract (status and feelings), and then an analysis of the many meanings of the term profit, which in negotiations has three areas: mine, yours, or shared. Yet the estimation of profit requires a comparison with the idealsituation expectations or with other empirically available kinds of goods (profit). In all these, it is possible to modify the vision of a situation through tinkering or even systemic deception via the image of an anchor point, the extreme value. The concept of neuro-linguistic programming in particular includes a rich set of verbal manipulations, which may reflect the hidden intentions of a negotiating party. Even in an individual’s cognitive system, there exist tendencies for tinkering with the image of truth in order to protect the person’s good opinion of themselves. In the other part of the article, the authors discussed seven strategies of manipulation which are used in Polish business practice.en
dc.description.abstractArtykuł zawiera analizę tematyki negocjacji poczynając od najbardziej konkretnej (finanse) do najbardziej abstrakcyjnej (status i uczucia), a następnie analizuje wieloznaczność terminu „korzyść”, która w negocjacjach ma trzy sensy: moja, twoja albo wspólna. Jednak szacowanie korzyści wymaga procesu porównania z idealnymi oczekiwaniami albo z empirycznie dostępnymi innymi rodzajami dóbr (korzyści). Wszędzie tu można modyfikować wizję sytuacji poprzez manipulacje, a nawet systemowe mistyfikacje obrazem punktu zakotwiczenia, wartości krańcowej. Szczególnie koncepcja Neurolingwistycznego Programowania zawiera bogaty zestaw werbalnych manipulacji, które mogą odzwierciedlać ukryte intencje jednej z negocjujących stron. Nawet w systemie poznawczym jednostki pojawiają się tendencje do manipulacji obrazem prawdy tak, by uchronić dobre mniemanie na swój temat. W drugiej części artykułu omówiono siedem strategii manipulacji, które są wykorzystywane w polskiej praktyce biznesu.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectnegotiationsen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectneuro linguistic programmingen
dc.subjectnegocjacjepl
dc.subjectmanipulacjapl
dc.subjectNeurolingwistyczne Programowaniepl
dc.titleDeception in negotiations. Creating the vision of desired statesen
dc.title.alternativeNegocjacyjne mistyfikacje – kreacja wizji stanów pożądanychpl
dc.typeArticle
dc.page.number113-135
dc.contributor.authorAffiliationNęcki, Zbigniew - Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Psychology and Humanitiesen
dc.contributor.authorAffiliationNęcki, Szymon - M.A., Jagiellonian University, Ph.D. candidate at Institute of Psychologyen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAustin William, “Equity theory and social comparison theory”, [in:] Social Comparison Processes. Theoretical and Empirical Perspectives, eds. J.M. Suls, R.L. Miller, J. Wiley&Sons, New York 1977, pp. 279–307.en
dc.referencesBalcerowicz Piotr, “Zasada sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych a przyczyny konfliktów etnicznych”, [in:] Zaawansowane zapobieganie konfliktom, ed. W. Kostecki, Oficyna Wydawnicza ASPRA-Jr, Warsaw 2011, pp. 63–97.en
dc.referencesBazerman M.H. (ed.), Negotiation, Decision Making and Conflict Management, An Elgar Reference Collection, Cheltenham UK, Northampton, MA 2005. Berne Eric, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1986.en
dc.referencesBrickman Philip, Bulman Ronnie J., “Pleasure and Pain in Social Comparison”, [in:] Social Comparison Processes. Theoretical and Empirical Perspectives, eds. J.M. Suls, R.L. Miller, J. Wiley&Sons, New York 1977, pp. 149–186.en
dc.referencesCastore Carl H., DeNinno John A., “Investigations in the Social Comparison of Attitudes”, [in:] Social Comparison Processes. Theoretical and Empirical Perspectives, eds. J.M. Suls, R.L. Miller, J. Wiley&Sons, New York 1977, pp. 125–149.en
dc.referencesChełpa Stanisław, Witkowski Tomasz, Psychologia konfliktów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1995.en
dc.referencesDąbrowska H., Programowanie neurolingwistyczne – nowa technologia osiągania sukcesów, trans. H. Dąbrowska, Wydawnictwo Medium, Warsaw 1996.en
dc.referencesDerks Lucas, Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.en
dc.referencesFestinger Leon, “Theory of Social Comparison”, Human Relations 1954, issue 7, pp. 114–140, https://doi.org/10.1177/001872675400700202en
dc.referencesFoa Edna B., Foa Uriel G., “Resources Theory. Interpersonal behaviour as Exchange”, [in:] Social Exchange. Advances in Theory and Research, eds. J. Gergen, M. Greenberg, R. Willis, New York 1980, https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3087-5_4en
dc.referencesGray Barbara, “Framing and Reframing on Intractable Environmental Disputes”, [in:] Research on Negotiation in Organizations, eds. R. Lewicki, R. Bies, B. Sheppard, Jai Press Inc., Greenwich, Connecticut, London 1977, pp. 163–188.en
dc.referencesHogan Kevin, Speakman James, Ukryta perswazja – psychologiczne taktyki, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.en
dc.referencesKostecki Wojciech, Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Oficyna Wydawnicza ASPRA-Jr, Warsaw 2011.en
dc.referencesNęcki Zbigniew, “Chwyty negocjacyjne – przegląd zagadnień”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2018, no. 2(48), pp. 129–146, https://doi.org/10.18778/1505-9057.48.10en
dc.referencesNęcki Zbigniew, “Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego”, [in:] Mobbing w białych rękawiczkach, ed. R. Nęcek, Wydawnictwo Salwator, Krakow 2012, pp. 107–129.en
dc.referencesPióro Zygmunt, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, Warsaw 1982.en
dc.referencesPrice William F., Capro Richard H., Psychologia w badaniach międzykulturowych. Czy ludzie wszędzie są tacy sami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.en
dc.referencesRobinson Sandra L., Kraatz Matthew S., “Constructing the reality of normative behaviours. The use of neutralization strategies by deviants in organizations”, [in:] Dysfunctional behaviour in organizations, eds. R.W. Griffin, K.A. O’Leary, J. Collins, Jai Press Inc., Greenwich 1997.en
dc.referencesRuhleder Rolf H., 10 kroków do sukcesu w sprzedaży, Wydawnictwo Buyar Marketing, Warsaw 1991.en
dc.referencesSkala Marek, Manipulacja odczarowana – 777 skutecznych technik wpływu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.en
dc.referencesSuls Jerry M., “Social Comparison Theory and research. An overview from 1954”, [in:] Social Comparison Processes. Theoretical and Empirical Perspectives, eds. J.M. Suls, R.L. Miller, J. Wiley&Sons, New York 1977, pp. 1–21.en
dc.referencesSzmajke Andrzej, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Wydawnictwo Ursa Consulting, Olsztyn 1999.en
dc.referencesTaylor Shelley E., Brown Jonathan D., “Illusion and well being: A social psychological perspective on mental health”, Psychological Bulletin 1988, issue 103, pp. 193–210, https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.193en
dc.referencesWatkins Michael, Breakthrough Busines Negotiation, Jossey–Bass, A. Wiley Company, New York 2002.en
dc.referencesZimbardo Philip, Psychologia i życie, trans. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1999.en
dc.referencesŻak Rafał, Nie myśl, że NLP zniknie, Wydawnictwo MT Biznes, Warsaw 2016.en
dc.contributor.authorEmailNęcki, Zbigniew - znecki@afm.edu.pl
dc.contributor.authorEmailNęcki, Szymon - szymon.necki@doctoral.uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.07
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0