Show simple item record

dc.contributor.authorLaskowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:15Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:15Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35910
dc.description.abstractThe author assumed that a fair understanding of communication is such a reception which is close to the content, intent and mode assigned to it by the sender. That reception depends on the extent of the knowledge of a recipient, and their axiological attitude and view of the world. The analysed examples indicate various aspects of fairness of understanding and trigger questions regarding the method of studying the phenomenon.en
dc.description.abstractAutorka przyjmuje, że rzetelne rozumienie przekazu to taki odbiór, który jest bliski treści, intencji i sposobowi nadanym przekazowi przez nadawcę. Odbiór ten uwarunkowany jest stopniem wiedzy odbiorcy oraz jego postawą aksjologiczną i wizją świata. Analizowane przykłady pokazują różne aspekty rzetelności rozumienia oraz skłaniają do pytań o metodę badania opisywanego zjawiska.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmeaningen
dc.subjectunderstandingen
dc.subjectfairnessen
dc.subjectcommunication ethicsen
dc.subjectsenspl
dc.subjectrozumieniepl
dc.subjectrzetelnośćpl
dc.subjectetyka komunikacjipl
dc.titleOn the fairness of understanding a communicated messageen
dc.title.alternativeO rzetelności rozumienia przekazu komunikacyjnegopl
dc.typeArticle
dc.page.number137-145
dc.contributor.authorAffiliationProfessor, Kazimierz Wielki University, Chair of Journalism, New Media and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAwdiejew Aleksy, “Komunikatywizm – nowe horyzonty badań nad językiem”, [in:] Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2–4 marca 2000, ed. G. Szpila, Krakow 2000, Wydawnictwo Tertium, pp. 15–23.en
dc.referencesGrice Herbert P., “Logika a konwersacja”, Przegląd Humanistyczny 1980, issue 6.en
dc.referencesGrice Herbert P., “Logika a konwersacja”, [in:] Język w świetle Nauki, selection and edition B. Stanosz, Czytelnik, Warsaw 1980, pp. 91–114.en
dc.referenceshttps://gdansk.gosc.pl/doc/5294879.Homilia-abp-Slawoja-Leszka-Glodzia/2 [accessed on: 21.01.2019].en
dc.referencesPuzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna, “Etyka słowa”, [in:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, ed. J. Miodek, Warsaw 1996, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 35–45.en
dc.contributor.authorEmailelaskows@ukw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.08
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0